Makara B. Gábor a 2019. évi Kosáry Domokos-díjas

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Kosáry Domokos-díj
Az érem Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrász alkotása

A Szent István Egyetem Szenátusa Kosáry Domokos-díjat adományozott Makara B. Gábor orvos, Széchenyi-díjas neuroendokrinológus, az MTA rendes tagja, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet professor emeritusa részére. A kitüntetést tudományszervező munkásságának elismeréseként, kiemelten a magyar tudományos eredmények láthatóságának és elektronikus hozzáférhetőségének megteremtését biztosító első hiteles nemzeti bibliográfiai adatbázis, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) kialakításában végzett meghatározó tevékenységéért, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, egyben a felsőoktatási és tudományos szakkönyvtárak ezen a területen végzett feladatainak támogatásáért kapta az akadémikus a Kosáry Domokos-díj Kuratórium javaslatára.

A Kosáry Domokos-díjat 2019. szeptember 16-án, a Szent István Egyetem Szenátusának tanévnyitó ünnepi ülésén vette át Makara B. Gábor akadémikus Palkovics László rektortól és Koósné Török Erzsébet ny. főigazgatótól, a Kosáry Domokos-díj Kuratórium elnökétől.

Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja átveszi a Kosáry Domokos-díjat
Fotó: Balázs Gusztáv

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár kezdeményezésére a Szent István Egyetem Szenátusa Kosáry Domokos-díjat alapított a könyvtár névadójának, tudományszervező könyvtárigazgatójának tiszteletére, maradandó életművének megörökítésére a tudós születésének 100. évfordulója alkalmából. 2013-óta minden évben olyan személynek adományozható a neves díj, aki a könyvtárügy, az egyetem- és agrártörténeti kutatásokban végzett/végez példaértékű tevékenységet, vagy a Könyvtár érdekében, a könyvtárügy támogatásáért tett/tesz kimagasló erőfeszítéseket.

Makara B. Gábor 1957-ben érettségizett a nagy múltú ferencvárosi Fáy András Gimnáziumban. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1963-ban diplomázott az általános orvosi karon. Kandidátusi értekezését neuroendokrinológiából 1971-ben védte meg. Az orvostudományok doktora 1988-ban lett. Az MTA levelező tagjává 1998-ban, rendes tagjává pedig 2004-ben választották. Kutatóprofesszorként tudományos igazgatóhelyettese volt az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének, valamint elnöke az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramoknak. Az Open Access és az Open Science kérdésköréhez kapcsolódó szakpolitikai-stratégiai feladatok nemzeti szintű megoldási javaslatainak kidolgozására létrehozott Open Science Szakértői Bizottság elnöki teendőinek ellátására 2017-ben kapott megbízatást.

Makara akadémikus endokrinológiai kutatásaiért, a központi idegrendszernek a hypophysis-mellékvesekéreg-rendszer működésének szabályozásában betöltött szerepe, továbbá a stressz szervezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata terén elért eredményeiért, valamint a tudományos-szakmai közéletben végzett tevékenysége elismeréseként részesült a Széchenyi-díjban. Mint a díj indoklásából is megismerhette az olvasó, Makara akadémikus tudományos közéletben végzett tevékenysége is meghatározó és kiemelkedő. A Magyar Tudományos Művek Tára kezdeményezője, előkészítője, majd megalakulását követően az akkori Felügyelő Testület elnöke, továbbá az MTMT továbbfejlesztését szolgáló TÁMOP Projekt vezetője. Az MTMT éppen 10 éve, 2009. július 1-jén azzal a céllal alakult meg, hogy az egyéni és intézményi tudományos és más szellemi alkotások nemzeti adatbázisa legyen, forrásként szolgáljon a hiteles tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz, valamint a tudományos teljesítmény értékeléséhez. Az elmúlt egy évtized alatt az MTMT igen nagy utat tett meg, funkcionális, szervezeti és informatikai keretrendszere jelentős változásokon ment át. 2015 júliusától a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetése a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatává vált, 2017 februárjától pedig MTA elnöki határozattal rögzítésre került az MTMT jelenlegi működési, döntéshozatali rendje. Makara akadémikus a legfőbb döntéshozó testület, a Magyar Tudományos Művek Tára Tudományos Tanácsának tagja, a mai napig meghatározó személyisége a programnak.

A Szent István Egyetem az MTMT alapító intézményei közé tartozik. A SZIE MTMT könyvtáros kapcsolattartói, szakkönyvtáros adminisztrátorai a kezdetektől részt vesznek a felsőoktatási és tudományos intézmények életében jelentős program alakításában, a szakmai állásfoglalások, döntések megvalósításában. Makara B. Gábor az egyetem, ezen belül a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár e területen végzett törekvéseinek kiemelkedő támogatója az indulás óta folyamatosan. A kapcsolattartás elsősorban a rendszeresen tartott üléseken, szakmai fórumokon valósult meg, de személyesen is ellátogatott az egyetemre, és nagy érdeklődés mellett tartott előadást több témakörben. A folyamatos egyéni konzultációk, megbeszélések is nagyban segítették és segítik az egyetemen az MTMT feladatok sikeres ellátását, az MTMT könyvtáros adminisztrátorainak munkáját. Már a program indulásakor a vonatkozó rektori utasítás kidolgozásánál, valamint az MTMT/MTMT2 átállás során is folyamatos konzultációt biztosított, biztosít ma is akadémikus.

Makara professzor mindig hitelesen hangoztatta, és hangoztatja, mind a mai napig, hogy a tudományos irodalom kezelése a könyvtártudomány speciális területe. Az MTMT létrehozása és működése a tudományos- és szakkönyvtárosok, bibliográfusok, tájékoztató szakemberek, valamint szakosodott informatikusok tevékenysége nélkül nem valósulhatna meg. A könyvtárak és könyvtárosok felkészültek erre a szerepre. Az adminisztrátori feladatok mellett a módszertani hátteret is a könyvtárak, könyvtárosok képesek biztosítani. Rendelkeznek bibliográfiai ismeretekkel, jártasak a dokumentumtipológiában, a tudományos közlemények minősítésében, az eredeti források felkutatásában, a publikációk adatainak ellenőrzésében, az intézményi tudományos repozitóriumok építésében és gondozásában is. Az MTMT feladatok optimális szervezése az egyes intézményekben éppen ezért a szerzők és könyvtárosok közös feladata, egyben felelőssége.

Makara akadémikus munkáját mindig kitartással, magas színvonalon, a részletekre is kiterjedő igényességgel látta és látja el. Nyitott, mindig segítőkész, szerénysége, figyelme a könyvtári feladatokra és az azt megvalósító szakemberekre, informatikus könyvtárosokra példaértékű, egyben megtisztelő. Az adományozók úgy ítélik meg, hogy Makara akadémikus MTMT-ben végzett 10 éves tudományszervezői munkája, egyben születésének 80. évfordulója alkalmából is méltó elismerés a Kosáry Domokos-díj odaítélése.

Makara B. Gábor a díj átvétele alkalmából elmondott beszédét a következő gondolatokkal kezdte: „Különös megtiszteltetés számomra Kosáry Domokosról elnevezett díjat kapni, mert Kosáry elnök úr különleges személyiségét akadémiai beszédei alkalmával személyesen is megtapasztalhattam. Ahogyan szenvedélyesen beszélt a tudományos kutatás fontosságáról, érvelt a kutatás szabadságáért, apellált a politika be nem avatkozásáért, az máig emlékezetes maradt számomra.” Majd így folytatta: „Nagy öröm is számomra ez a díj, mert a szívemhez nagyon közel álló tevékenységért kaptam”. Szólt arról, hogy a díj azokat a kollégákat is elismeri, akik az MTMT országos jelentőségű nyilvántartássá fejlesztésében részt vettek, jelentős szerepet vállaltak a kezdetektől. Külön szólt a könyvtárosokról, akik komoly erőfeszítéseket tesznek nap, mint nap az MTMT és a kapcsolódó feladatok ellátásában. Beszédében megosztotta, átadta személyes tapasztalatait az elsőéves hallgatóknak, a doktoranduszoknak, hogyan alapozta meg 60 éves baráti kapcsolatát a könyvtárakkal és a tudományos könyvtárosokkal. „A szakkönyvtárosok a kutató legjobb barátai és önzetlen segítői, érdemes tanulni tőlük.” – fogalmazott.

***

Kosáry Domokos (19132007) az MTA rendes tagja és jeles, nagy tekintélyű elnöke, Széchenyi-nagydíjas történész, a hazai és a nemzetközi tudományos élet és közélet kiemelkedő személyisége. Mellőzöttségének időszakában Kosáry Domokos meghatározó egyénisége volt az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának, ahol 1952 októberétől 1957 őszi letartóztatásáig dolgozott. Előbb könyvtárosként, majd igazgatóként elévülhetetlen érdemei vannak a Központi Könyvtár létrehozásának szakmai megalapozásában a szakszerű állománygyarapítás, a bibliográfiai és tudományos tevékenység, a széles körű kiadványcsere megszervezésével, a küldő kapcsolatok kiépítésével. Az Agrártörténeti Munkabizottság, az Agrártörténeti Szemle és számos könyvtári kiadványsorozat elindítása, országos szakmai rendezvények kezdeményezése is nevéhez kötődik. Kosáry Domokost 1995-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (a SZIE jogelőd intézménye) díszpolgárrá fogadta. Nevét egy évtizede viseli az egyetemi könyvtár.

Koósné Török Erzsébet ny. főkönyvtáros, főigazgató, a Kosáry Domokos-díj Kuratórium elnöke
Katona Adrienn a Kosáry Domokos-díj Kuratórium titkára

Comments are closed.

Blog Home