MKE és IFLA hírek


Újra MKE akadémia!

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Ebben az évben is folytatódnak az Online MKE Akadémia előadásai.

A 19. előadásban Dr. Hangodi Ágnes, az OSZK Könyvtári Intézet Könyvtári Szak- és Továbbképzési Osztályának vezetője a felnőttképzés és az átalakuló könyvtárosképzés kapcsolatáról adott tájékoztatást:

Felnőttképzés és/vagy könyvtárosképzés? – Felvetések és lehetséges válaszok

A 18. előadásban Dr. Laki Ildikó, a Milton Friedman Egyetem docense a koronavírus könyvtárakra gyakorolt hatásairól szóló kutatási eredményeit mutatja be:

Látlelet a könyvtárak világában – Mit hozott a COVID a könyvtárakra?

Az összes előadás visszanézhető a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Youtube csatornáján.

Továbbra is várjuk a témajavaslatokat, ötleteket, előadói ajánlásokat. Kövessék nyomon havi adásainkat!

Oros Sándor


Az IFLA az ukrajnai háborúról

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Az IFLA 2022. március elején nyilatkozatot adott ki, amelyben kiállt a szólásszabadság és a hiteles információk mellett, továbbá deklarálta, hogy a világ könyvtárosai, könyvtárai és könyvtárosegyesületei szolidárisak az ukrán kollégákkal, és tudatta, hogy a színfalak mögött kapcsolatban áll velük. Az ukrajnai támadások kezdete óta az IFLA aktívan részt vesz a magas szintű nemzetközi szervezetek munkájában, és koordinálja velük tevékenységét a kulturális örökség, a könyvtári épületek, a gyűjtemények és a munkatársak megóvása érdekében (partnerei a Blue Shield International, ICOM, ICA, ICOMOS és az Ukrán Könyvtárosok Egyesülete). […»]


Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. vándorgyűlése, Kaposvár, 2022. július 14-16.

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete évéről-évre megrendezi – a most már több mint fél évszázados hagyományokra visszatekintő – vándorgyűlését, amely az adott év legnagyobb szabású szakmai rendezvénye. A vándorgyűlésre a könyvtáros szakma minden területéről érkeznek résztvevők, nemcsak Magyarországról, de a környező országok magyarlakta vidékeiről és más európai országokból is, és jelen vannak az egész világot átfogó könyvtáros szervezet, az IFLA vezető képviselői is. A plenáris ülésen neves kutatók tartanak előadásokat, a szakmai napon pedig az egyesület szervezetei által rendezett programokon vitatják meg az aktuális kérdéseket. A vándorgyűlés nemcsak szorosan vett szakmai rendezvény, hanem alkalmat kínál a személyes beszélgetésekre, találkozásokra, kapcsolatok kialakítására, kulturális programokon való részvételre, a rendezvénynek helyet adó város-megye nevezetességeinek megismerésére is. […»]


IFLA-felmérés a biztonságos internetről

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

2022-ben február 8-án volt a Biztonságos Internet Nap (Safer Internet Day, SID). Célja, hogy mintegy kétszáz országban ugyanazon a napon felhívja a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire, lehetőséget teremtsen és buzdítsa a gyerekeket olyan pozitív tartalmak létrehozására, melyeket később a családban, az iskolában, barátokkal is tudnak használni. A Biztonságos Internet Napot 2004 óta minden évben megszervezi az Insafe, a biztonságos internetközpontok európai hálózata. A naphoz kapcsolódó kampány arra hívja fel az érintetteket, hogy fogjanak össze, és tegyék az internetet biztonságosabb és jobb hellyé mindenki, különösen a gyermekek és a fiatalok számára. […»]

Szervezeti élet


Olvasószolgálatos Műhely PEMEKSZ – Nagykovácsi

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Az idei évben az Olvasószolgálatos Műhelynapnak a Nagykovácsiban található Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár adott otthont 2022. április 6-án. A találkozást mindenki nagyon várta, hiszen már 2 éve folyamatosan elhalasztódott a járvány miatt. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár kapuján belépve egy jó hangulatú, otthonos, színes, vendégváró intézmény tárult elénk. […»]


Beszámoló a PEMEKSZ 2022. évi közgyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Szervezetünk 2022. évi közgyűlését a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban tartottuk meg február 2-án. A vendéglátást és a szervezést ezúton is köszönjük a szentendrei kollégáknak.

A közgyűlést a házigazda, Dr. Tóth Máté megyei könyvtárigazgató nyitotta meg. Miután köszöntötte az egybegyűlteket, Könyvtárak és könyvtárosok 2050-ben címmel tartott előadást a jelenlévő kollégáknak. Igazgató úr előadásából megtudhattuk, hogyan és milyen módszerekkel történik az egyes szakmákra vonatkozóan a jövőkutatás, valamint azt is, hogy ő maga milyen irányvonalakat vél felfedezni hivatásunkban, és hogyan képzeli a magyar könyvtárosság jövőjét közel 30 év múlva. Előadását mindenki érdeklődéssel figyelte, hiszen számos érdekességre hívta fel a figyelmünket. Igazgató Úr előadását azzal zárta, hogy bármilyen változásokon is megy át a könyvtárügy, és bárhogyan is változik a könyvtárak szolgáltatása, egy dolog mindig a könyvtárak privilégiuma marad: a dokumentum-kölcsönzés – és erre igenis legyünk büszkék! […»]


Beszámoló az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

2022. március 7-én végre személyesen találkozhattak a MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének tagjai a szokásos beszámoló taggyűlésen, melyhez mint mindig, ez alkalommal is társult szakmai program is. Két járványos év után, mi másról is cserélhettük ki tapasztalatainkat, mint a világjárvány könyvtárakra gyakorolt hatásairól.

A nehéz időszakban sor került kevésbé látványos háttérmunkálatok elvégzésére, restanciák ledolgozására és születtek nagyon kreatív megoldások. […»]


25 éve együtt – végre újra személyesen! Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének 25. születésnapjáról és Tavaszi Szakmai Napjáról

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

A Könyvtárostanárok Egyesülete tagsága 25 évvel ezelőtt az önálló egyesületi forma mellett döntött. “1997. március 25.: A Fazekas Mihály Gimnázium dísztermében tartott közgyűlésén Könyvtárostanárok Egyesülete néven önállóvá – az MKE társult tagjává – vált az MKE Könyvtárostanárok Szervezete.” – Olvasható a KTE történetének kronológiájában (Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig. (Kis KTE könyvek, 6.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, 22-23. p.). […»]


Iskolai könyvtári közéleti sajtódíj

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2021-ben, fennállásának 35. évfordulója alkalmából díjat alapított Iskolai könyvtári közéleti sajtódíj néven.

Krizsán Zsuzsanna (rip.) – Iványiné Nagy Kinga  a Könyvtárostanárok Egyesületének emlékérmét vehette át… In: Krizsán Zsuzsanna (fel. szerk.): Szombathely ma. Szombathely, Szombathelyi Televízió, 2020.01.06. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q-q7qmE1gcU 1:43-16:12 min Utolsó letöltés: 2022.02.17.

Célok, szándékok

“A Könyvtárostanárok Egyesületének meggyőződése, hogy nincs jó iskola iskolai könyvtár és könyvtárostanár nélkül, nincs sikeres és kiegyensúlyozott diák magas színvonalú könyvtárpedagógiai munka nélkül. Minden tanulónak joga kell, hogy legyen a magas szintű iskolai könyvtári szolgáltatásokhoz.” – olvasható a díj alapító okiratában. (https://portal.ktep.hu/sajtodij_AO) […»]


Lapozható értékeink megteremtői és őrzői – beszámoló a Magyar Tudós Tárlat 2021. november 24-i emléknapjáról

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtára a Magyar Tudós Tárlat programsorozat keretében könyves emléknapot is rendezett. A könyvtár, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekció szervezésében, illetve a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával megvalósuló programon a könyvkötészet, tipográfia, a könyvtárügy, valamint utóbbiak határterületein tevékenykedő és maradandót alkotó szakemberek életéről és munkásságáról emlékeztünk meg. […»]


Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesülete tisztújító közgyűléséről

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

A Könyvtárostanárok Egyesülete elnökségének és a felügyelő bizottságának megbízatása lejárt 2021 végén, ezért tisztség újításra került sor. Az egyesület Alapszabálya és Ügyrendje szerint jártunk el. Ezek értelmében az elnökség Jelölőbizottságot kért fel.

A kihirdetett veszélyhelyzetnek megfelelően pedig élünk azzal a lehetőséggel, hogy a tisztújítási folyamatot online folytattuk le. A koronavírus járvány miatt kialakult járványügyi helyzet miatt, a tagság egészségének védelme érdekében a KTE elnöksége a személyes jelenlét helyett az elektronikus eszköz igénybevételével történő Közgyűlés lebonyolítása mellett döntött. A tisztújítás és azon belül a jelölés és a választás is elektronikus felületen zajlott. Ezek szabályainak meghatározásakor figyelembe vette a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttközgyűlésének lebonyolításának tapasztalatait. […»]


A szakbibliográfiákkal foglalkozott az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció 33. műhelybeszélgetése

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

A vállalati könyvtárosok 33. műhelybeszélgetését nagy érdeklődés mellett, 2021. december 15-én – az utóbbi alkalmakkor már megszokott módon – online rendezték. A résztvevők között többféle könyvtártípus képviseltette magát, ami megjelent a könyvtáraik gyakorlatát részletesen bemutató előadók között is.

A szakbibliográfiák készítéséről az EMMI-nek az országos szakkönyvtárak és múzeumok feladatait részletező 30/2014-es rendelete tesz említést. Előírja a szakkönyvtárak számára, hogy elvégezzék a beszerzett könyvtári dokumentumok tartalmi feltárását, szakbibliográfiai számbavételét és biztosítsák a leírások országos használatát. […»]

Szakmai műhely


Szakkönyvtári Seregszemle – online konferencia 2022

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

2022. március 29-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Társadalomtudományi Szekciója közös szervezésében 7. alkalommal valósult meg a Szakkönyvtári Seregszemle. A szakmai konferencia a tavalyi évhez hasonlóan, a pandémia miatt idén is az Országos Széchényi Könyvtár informatikai támogatásával, online térben zajlott, így több mint 200 résztvevő hallhatta az előadásokat. A délelőtti szekciót Villám Judit, az MKE Társadalomtudományi Szekciójának elnöke, a délutáni szekciót Gerencsér Judit, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettese moderálta. A konferenciát Kálmán Rita, a KSH Könyvtár főigazgatója nyitotta meg köszöntőjével. Az eddigi nagy sikerű rendezvényekhez hasonlóan idén is az egyes szakkönyvtárak, szakkönyvtártípusok helyzetének, eredményeinek bemutatása mellett a szakkönyvtárügy aktuális kérdései, a szakkönyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is sor került. A tizenhárom előadás felvételei elérhetők a KSH Könyvtár videotoriumos aloldalán a konferencia csatornáján, az előadások prezentációit pedig erre a linkre kattintva találják meg. […»]


Csűry 100

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

Emlékülést szervezett Csűry István születésének 100. évfordulójára a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK). A decemberi eseményen előadásokkal egybekötött kerekasztal-beszélgetésen emlékeztek meg a könyvtár egykori főigazgatójáról.

Forrás: hirek.unideb.hu, Derencsényi István

Még 2021. december 2-án került sor a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár korábbi főigazgatója, Csűry István születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésre az intézmény nemrégiben átadott közösségi- és rendezvényterében, A Szigetben. A járványügyi korlátozások miatt a kis, szakmai közegben megszervezett eseményen díjakat adtak át, előadásokat és nyílt fórumot tartottak, amelyen a könyvtár korábbi újító főigazgatójára emlékeztek. […»]


Ott az iskolai könyvtár, ahol az olvasó – gondolatok a Kis KTE könyvek 11. kötetéről

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

Magunk között csak “Karantén kötetnek” neveztük a Kis KTE könyvek sorozatunk 11. kötetét, hisz a Karanténprojektek bemutatásának szántuk ezt a kiadványunkat. A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2006-ban, fennállásának 20. évfordulója alkalmából indította útjára a Kis KTE könyvek című sorozatát. Így a 2021-ben 35 éves KTE ezt az évfordulót már a módszertani sorozat 11. kötetével ünnepelhette, és az Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért: ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt és után címet adtuk neki, hangsúlyozva, hogy ezek nemcsak a járvány idejére szólnak. […»]

Ötágú síp


Illés Péter könyvtár- és múzeumigazgató, Csongrád

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Lehetséges, hogy nem véletlenül vagyunk épp ott, ahol vagyunk, tehát ott kell helytállni, kitartóan, alázatos szolgálattal”

“…Pedig nem rejtőzöm – csak igazában nem vagyok.

Cselekszem és szenvedek, mint a többi,

de legbenső mivoltom maga a nemlét.

Barátom, nincs semmi titkom.

Átlátszó vagyok, mint az üveg – épp ezért

miként képzelheted, hogy te látsz engem?”

(Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 4.) […»]


Bednárik Prokec Zita a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár (Vajdaság, Szerbia) munkatársa bemutatkozása

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

Fotó: Bednárik Prokec Zita

TANULMÁNYOK:
2021– Óbudai Egyetem BGK – Mechatronikai mérnöki mesterszak

2003 – 2006 Szabadkai Műszaki Főiskola – Informatika szakirány

MUNKAHELY: Juhász Erzsébet Könyvtár

NYELVISMERET: szerb, angol

HOBBI: olvasás, jóga, séta, futás […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban

Civil infó


In Memoriam Dr. Gerő Gyula

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete fájó szívvel és nagy tisztelettel emlékezik meg az életének 98. évében elhunyt dr. Gerő Gyuláról, akinek életműve elválaszthatatlan a magyar könyvtárügy fejlődésétől.  Könyvtáros nemzedékeket tanított, segített szakmai munkásságuk kialakulásában, pályájuk kiteljesítésében. Tájékozottsága, következetessége, ügyszeretete, munkabírása, publikációi, teljességre való törekvése példa értékű volt.

Dr. Gerő Gyula 2022. április 13-án hunyt el Budapesten. Életvidám, szellemes, mindenkivel jó kapcsolatot ápoló ember, ezzel együtt könyvtáros szakmánk legnagyobbjainak egyike volt. Emlékét tisztelettel őrizzük.

A megemlékezés teljes szövege itt olvasható el.


Ádám Éva (1963-2022)

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Sajnálattal tudatjuk, hogy a budakeszi könyvtár igazgatója, Ádám Éva január 3-án elhunyt. Most adjuk közre a budakeszi kollégák nekrológját, valamint az én rövid, talán személyesebb megemlékezésemet. A kettőt nem „tettük” egy dokumentumba, két írásként közöljük. Egyben közlöm azt is, hogy azóta Éva posztumusz Bukakesziért emlékérmet kapott. […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

 

Múzeumok majálisa

  1. május 21-22.

A Magyar Nemzeti Múzeum által minden évben e felhívás mentén szervezett Múzeumok Majálisán az idén a múzeumok közösségformáló erejét szeretnénk kiemelni, megfelelve az új évezred kihívásainak: a fenntarthatóságnak, a digitalizációnak és tudásközvetítésnek. […»]


Jelölési felhívás Kosáry Domokos-díj adományozására – 2022

Posted by Buzai Csaba - március 1st, 2022

Egy évtizede, 2013-ban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) jogelőd intézménye Szenátusának támogatásával a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár névadója emlékének méltó megörökítésére Kosáry Domokos-díjat alapított. 2022-ben a díj immár 10. alkalommal kerül átadásra. […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

Az információszerzéstől a gyógyító olvasásig – Generációk vitája

2022. március 8. Budapest, MTA KIK

Van-e még igényünk tényekre? Mit és hogyan mutat ki a Lakmusz?

MIBE-Klub Zoom-on

2022. március 10.

Téma:
– Mi a Lakmusz célja? És a készítőiké?
– Csak érezzük, hogy az álhírek elborítanak, vagy tényleges a cunami?
– Tényeket vadásznak, ám az emberek véleményét nem a tények, hanem az azokról alkotott kép határozza meg. Jó irány ez?
– Hogyan folyik az adatgyűjtés? – Példák forrásokra és eljárásokra.
– Ki lehet munkatárs? – Motiváció, képzettség, tapasztalat.

NETWORKSHOP

2022. április 20-22.

A HUNGARNET Egyesület az ITM és a Digitális Jólét Program együttműködésével immár 31. alkalommal rendezi meg 2022. április 20-22. között a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciáját

Budapesti Tavaszi Fesztivál

2022. április 29. – május 15.

összeállította: Demecs Éva, BCE EK könyvtárosa,

az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja

Mentor


Bognár Csilla

Posted by Buzai Csaba - május 1st, 2022

2002 óta, azaz húsz éve dolgozom a Halis István Városi Könyvtárban, ahol szaktájékoztató könyvtárosként kezdtem, majd átvettem a feldolgozó csoport vezetését. […»]


Dr. Aczél-Partos Adrienn

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

 

Végzettségemet tekintve könyvtáros vagyok és jogász. 2000-ben kezdtem a pályámat az Országgyűlési Könyvtárban, ahol több mint egy évtizedig dolgoztam tájékoztató (jogi tájékoztatás) könyvtárosként. Később az Országgyűlés Hivatalának Képviselői Információs Szolgálatán a képviselők tájékoztatásában és infojegyzetek, háttéranyagok készítésében vettem részt. Öt éve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtárának vezetője vagyok, egyben a Kar megbízott oktatója és az Informatika Oktatási Csoport vezetője. Jogi informatikát, jogi forráskutatást, jogi adatbázis-használatot, valamint kutatásmódszertant oktatok nappali, levelező és szakjogász képzésen. Nemcsak az oktatás, de az élethosszig tartó tanulás is fontos számomra, jelenleg a pécsi jogi kar Infokommunikációs szakjogász-képzés hallgatója vagyok. […»]

Portré


W. Kovács Ágnes informatikus könyvtáros, grafikus

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Kovács Ágnes néven születtem 1985. december 5-én Szombathelyen. Vasvárra, a postaforgalmiba jártam (Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium; sajnos már megszűnt az iskola), ahol érettségit és postai forgalomellátó szakmát szereztem. 2010-ben Informatikus könyvtáros és Számítástechnika-tanár diplomát szereztem a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában (korábban Berzsenyi Dániel Főiskola – anno még ott kezdtem, aztán idővel átvette a NYME majd az ELTE az iskolát). Középfokú angol nyelvvizsgát szereztem, később pedig elvégeztem az egyetemi kiegészítést a könyvtár szakhoz. […»]


BICZÓ ZALÁN könyvtáros, helytörténész

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

Biczó Zalán 1974. szeptember 7-én született Győrben. A győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1993-ban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán okleveles könyvtáros képesítést szerzett 2000. június 20-án. Az államvizsga után a győri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban helyezkedett el általános szaktájékoztató munkakörben, ahol munkáját 2006. március 1-jén főtanácsosi címmel ismerték el. 2006. szeptember 1-jétől a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárosa. A jogi szakkönyvtárban tájékoztatás, feldolgozás, MTMT-s anyagok felvitele és az általa létrehozott, Európában egyedülálló miniállami különgyűjtemény gyarapítása, felügyelete tartozik feladatai közé. Idegen nyelv ismerete: angol, német. Az MKE Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének tagja. […»]

Szakirodalmi ajánló


Válogatás a könyvtártudományi szakirodalomból

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bódog András
Az osztályozás és a tárgyszavazás modern könyvtári környezetben / Bódog András. – Bibliogr
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 10., p. 47-56
http://ojs.elte.hu/3k/article/view/3711 […»]


Válogatás a könyvtártudományi szakirodalomból

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Békésiné Bognár Noémi Erika
Tanulás, találkozás, élmény a könyvtárban – Útmutató a könyvtári programok szervezéséhez / Békésiné Bognár Noémi Erika. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 67. (2021) 4., p. 549-572.
http://ojs.elte.hu/kf/article/view/3441

Bikádi Katalin Júlia
Felhőbe fel! Szakirodalmazás oktatása az Állatorvostudományi Egyetemen COVID-19 előtt és alatt / Bikádi Katalin Júlia. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 12., p. 714-724.
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/13115 […»]

Sziporkák


Macskák a könyvtárban

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

A könyvtárakban már évszázadok óta vannak jelen állatok. Ez a jelenlét nem feltétlenül jóváhagyott vagy kívánatos. A British Library középkori kéziratokkal foglalkozó blogja alapján a Cats on the Page (Macskák a lapon) című 2018-ban rendezett kiállításán a macskák jelenlétének nyomai nem csak illusztrációként láthatók… […»]


Népszerűsítsd a könyvtárat videoklipekkel!

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár könyvtárosai által készített orosz irodalmat népszerűsítő videoklip a magyar sajtót is bejárta.

Ez adta az ötletet, hogy egy kis kitekintést adjunk a könyvtárak által készített humoros videókból: […»]