MKE és IFLA hírek


Új elképzelések tűzijátéka az IFLA 2017-es konferenciáján

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Barátné Hajdu Ágnes személyes beszámolója az IFLA 2017-es wroclawi konferenciájáról

201705_MKEIFLA_IFLA_Konf_2017_1

Az IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb nemzetközi találkozó helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősítse a szervezetek munkájának hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új trendeket, megoldásokat ismerjenek meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos. […»]


Füzéki István-emlékérem 2017

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_MKEIFLA_Fuzeki_1

Füzéki István emléktábla az OSZK V. emeletén

2017. október 25-én (szerdán) 11.30 órai kezdettel átadásra került a Füzéki István-emlékérem díj az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti dísztermében, ezt követően a résztvevők köszorút helyeztek el az V. emeleten található emléktáblánál.

Az MKE által működtetett díjat Dr. Füzéki Bálint, Füzéki István testvére 2002-ben abból a célból alapította, hogy ezzel emléket állítson

  • mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban, valamint
  • Füzéki István (1934–1956) tiszteletére, aki 1956-ban a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtárosa volt, s aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként.

Az alapító Dr. Füzéki Bálintnak azonban nemcsak ezek voltak a céljai. Szerette volna, ha a díjjal a testvére által olyannyira szeretett, s tragikusan rövid ideig művel könyvtáros szakma legkiválóbbjai is évről évre elismerést nyernének. Ennek az elismerésnek a megtestesítője a Füzéki István-emlékérem díj. […»]

Szervezeti élet


Ünnepelt az MKE Vas Megyei Szervezete

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Szervezetielet_Unnepelt_Vas_1

1967. szeptember 16-án, az országban ötödikként alakult meg az MKE Vas Megyei Csoportja. Ebből az alkalomból gyűlt össze a tagság jubileumi ünnepi rendezvényre egy nappal a kerek évforduló előtt. Egymásra figyelő, önbizalmat erősítő örömünnepnek és azon pályatársaink előtti tisztelgő emlékezésnek szánta a szervezet vezetősége ezt az alkalmat, akik már a hatvanas évek elején csatlakoztak a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köréhez, majd követőikkel fél évszázada életre hívták a megye könyvtárosait összefogó csoportot. […»]


A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” szakmai konferencia

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója szakmai konferenciát szervezett 2017. szeptember 13-án: „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” címmel.

201705_Szervezetielet_Orszagos_Birosagi_1

A konferencia résztvevői a Kúrián

A rendezvény fontos célkitűzése volt az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal. A szakmai konferencia lehetőséget kívánt teremteni a szakkönyvtárban folyó munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is. A tanácskozás elősegítette, hogy a magyarországi könyvtárak – köztük a bírósági könyvtárak – szolgáltatásai és fejlesztési elképzelései, illetve eredményei minél szélesebb körben ismerté váljanak.  […»]


A Jogi szekció rendezvénye az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Gulág-emlékév lezárása adta a kiinduló okot, hogy a jogi könyvtárosok számára a jogfosztottságot a középpontba állító speciális szakmai programot állítsunk össze. A maga nemében ez a harmadik olyan rendezvényünk volt, amelyben az emlékezetnek és az emlékeztetésnek nagy szerep jutott.

201705_Szervezetielet_Jogi_szekcio_1

Az előző kettőről röviden: a jogi egyetem- és könyvtáralapító Dr. Zlinszky János, majd a magyar jogi bibliográfia nagyasszonya, dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin úgy beszéltek nekünk a szakmai életpályájukról, hogy abba belesűrítették annak a kornak a jellemzését is, amelyben a munkásságuk megkezdődhetett. S bár mindkettőjük a jog hatalmát dicsérte, egyikük a jog- és államtudományok professzoraként és alkotmánybíróként, másikuk bibliográfusként és könyvtárigazgatóként, megtudhattuk tőlük, hogy miként élték át a jogfosztottságot is, egyéni sorsukban és családjaikkal együtt. […»]


Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napja – 2017. október 16.

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Idén a Békés Megyei Könyvtárban tartottuk szakmai napunkat, egybekötve VándorBagoly díjunk átadásával.

201705_Szervezetielet_Gyermekkonyvtaros_1

Rakonczás Szilvia igazgatónő és Szecseiné Pápay Judit szekcióelnök köszöntötte a szép számban egybegyűlteket. Nagy várakozással indultunk az események felé, bizony nem csalódtunk, fantasztikus napunk volt. Kint szikrázó napsütés, bent jókedv, kitűnő szakmai program folyt. […»]

Szakmai műhely


Könyvtármarketing, avagy a könyvtár népszerűsítésének színterei

Posted by zondaz - november 12th, 2017

– regionális konferencia – 2017. szeptember 28.
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

201705_Szakmaimuhely_Marketing_Szeged_1

Amint az már számtalan alkalommal kiderült, marketingre igenis szüksége van a könyvtáraknak, hiszen jelen kell lennünk a médiában, jelen kell lennünk az online felületeken, informálnunk kell az embereket a szolgáltatásinkról. Ez az igény hívta életre ezt a konferenciát valamint az, hogy tanuljunk egymástól, ismerjük meg egymás módszereit, és tanuljunk az elsősorban piacgazdaságban tevékenykedő szakemberektől is, hiszen az általuk ismert és használt módszerek átültethetők könyvtári a környezetbe is. […»]


Marketing a könyvtári mindennapokban – szakmai nap Győrben

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér – megyei feladatköréből adódóan – évente több alkalommal szervez továbbképzéseket, szakmai napokat Győr-Moson-Sopron megye könyvtárosainak, melyek fő témái az aktuális feladatok mellett a különböző szakmai kérdések, mint például a minőségbiztosítás, a helyismereti kutatómunka támogatása, a rendezvényszervezés, vagy éppen a jó gyakorlatok bemutatása.

201705_Szakmaimuhely_Marketing_1

Könyvtárunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2017. szeptember 19-én tartotta soron következő szakmai napját „Marketing a könyvtári mindennapokban” címmel. A rendezvénynek a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának nemrégiben átadott, megújult rendezvényterme adott otthont, melyre a megye nyilvános könyvtárai, valamint a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagkönyvtárai is meghívást kaptak. A téma iránt rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott, több települést a könyvtároson kívül a polgármesterek, valamint a rendezvényszervezéssel foglalkozó szakemberek is képviseltek. […»]


A könyvtári digitalizálás jelene és jövője

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Szakmaimuhely_Digitalizalas

2017. szeptember 26-án az Országos Széchényi Könyvtárban került sor a K2 továbbképzési sorozat első rendezvényére a címben jelzett témakörben. […»]


„404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?”

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Webarchiválás workshop az Országos Széchényi Könyvtárban

201705_Szakmaimuhely_404

2017. október 13-án első alkalommal került sor kifejezetten a számítógépes világháló archiválásával foglalkozó rendezvényre az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK). Az intézmény és a Kormányzati Informatikai Ügynökség (KIFÜ) keretei között zajló Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt egyik munkacsoportjaként 2017 tavaszától nyílt mód a Digitalizálási Könyvtári Szolgáltatások Osztályán, egy kísérleti projekt keretében foglalkozni a webarchiválással. (Bővebb információt a http://mekosztaly.oszk.hu/mia oldalon lehet találni erről.) […»]

Ötágú síp


dr. Csáky Sörös Piroska egyetemi tanár, könyv- és sajtótörténész 2017. szeptember 28-án a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Otagusip_Csaky_1

Dr. Csáky Sörös Piroska 1938. december 27-én született Óbecsén. 1959 őszén iratkozott az akkor megnyílt magyar tanszékre, ahol később a tanszék könyvtárát vezette. Könyvtárosi szakvizsgát Belgrádban tett, majd Budapesten folytatta a posztgraduális képzést az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén és az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Tanszékén. Egész életét a könyvek világában töltötte – hangzott el a méltatásban. Nyugdíjasként, 2008 óta az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ elnökségi tagja. Jelenleg a 60 éves FORUM Könyvkiadó adattárán dolgozik, de nem mondott le régi álmáról sem, hogy feltérképezze a templomainkban, kegyhelyeinken található magyar szentek közül Szent Erzsébet ábrázolását. Dr. Csáky Sörös Piroska a vajdasági magyar élet kulturális alakítása és szellemi örökségének kutatása terén végzett több évtizedes munkája elismeréseként részesült a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben. Az elismerés átvételekor kiemelte, hogy nagy szerencse érte, hiszen egész életében azzal foglalkozott, amit szeretett, az ifjúság körében töltötte életét, és segítette őket eligazodni a tudományok és a könyvek világában. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


A Pemeksz horvátországi tanulmányútjáról – 2017. június 29-július 2.

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A krónikás-szervező hangsúlyozza, hogy az utazás előtt soha nem járt Horvátországban! Ez egy pici előítéletet is jelenthetett, meg azt is, hogy szakavatott vezetőt kellett fölkérnünk könyvtáros kollégánk, Pastyik Endre személyében. Segítségünkre volt még Hicsik Dóri is, akit Szabadkáról ismerünk.

201705_Szakmaibarangolasok_Pemeksz_Horvatorszag_1

A társaság meglehetősen vegyes lett: Pest megyei könyvtárosok, családtagok, barátok, olvasók, ismerősök, az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesületből néhányan, Ipolyságról (Felvidék) és Szabadkáról (Délvidék) egy-egy kolléga, de zömmel összeszokott társaság volt. […»]


Növényi génbank + kúriamúzeum = Tápiószele

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Az MKE Mezőgazdasági Szervezetének kirándulása 2017. október 10-én

Az idei október 10-e igazán szép verőfényes őszi nap volt, vidáman indult a társaság a Nyugati pályaudvarról. A hazai növényi génmegőrzés bázisintézményében, a Növényi Diverzitás Központban (NöDiK) kezdtük a napot, amelyet Agrobotanikai Intézetként alapított dr. Jánossy Andor akadémikus 1959-ben.

A NöDiK a szántóföldi- és zöldségnövények génbankja. A hazánkban vadon élő őshonos flóra mintegy 800 fajának a begyűjtése és tárolása folyik itt a Pannon Magbankban, ez a magminták tisztításával, vizsgálatával és csíráztatásával jár. A begyűjtött magmintákat két helyen tárolják, ami középtávú és hosszú távú megőrzést jelent. A központ a hobbikertészekre is gondol, adminisztrációs díj befizetése ellenében génbanki mintákat kaphatnak – tudtuk meg Rédei-Pomázi Pétertől, aki kalauzunk volt a látogatás során.

114 éves magtár Középtávú magbank

[…»]


Barangolás a Felvidéken és az I. Világháborús emlékhelyeken

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Dél-Lengyelországban – 2017. október 5-8.

201705_Szakmaibarangolasok_Felvidek1

Az I. világháborús emlékhelyeket felkereső lengyelországi utazásunk megvalósítása hosszú és alapos előkészítő munkát igényelt, amelyben jelentős szerepet játszott, hogy tavaly néhányan részt vehettünk a Múzeumi Könyvtáros Szekció és a Magyar Múzeumi Történész Társulat által közösen szervezett kiránduláson, ahol a Hadtörténeti Múzeum két kiváló munkatársa, Kreutzer Andrea és Szoleczky Emese vezetésével járhattuk be elsőként e tájakat. Erről Tolnai György tagtársunkkal közösen számoltunk be a honlapunkon (www.mke.info.hu/muszaki). […»]

Civil infó


LAKI-LUKÁCS LÁSZLÓ (1953 – 2017)

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Civil_Laki_Lukacs

Hatvannégy évesen elhunyt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének egykori (1993-1998) elnöke, a Cserehát, a Bódva-völgy, Edelény város kutatója, a népművelőkönyvtáros, a helyismerész, az őrlélek. Ezek az utóbbi kifejezések az ő meghatározásai saját magáról. Ám azt az elképesztő sokoldalúságot szinte fel sem lehetne sorolni, ami a róla szóló gyűjtő, alkotó, publikáló embert jellemezné. Gazdagon és kiválóan elvégzi ezt a KÖNYVTÁRVILÁG egyik korábbi Portré rovata a 2015/4. számban Keszi Erika Zsuzsanna összeállításával. […»]


Programajánló

Posted by zondaz - november 12th, 2017

ProQuest e-könyv nap
A rendezvényen a ProQuest bemutatja Ebook Central platformját, valamint megosztja legfrissebb híreit, fejlesztéseit. Az elektronikus könyvek használata és a különféle beszerzési modellek bemutatása mellett ismertetik az EISZ tagok számára elérhető ProQuest e-könyv ajánlatot. 201705_Civil_Programok_1

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/rendezvenyek/27-proquest-e-konyv-nap.html

2017. november 7. Budapest

[…»]

Mentor


Németh Márton

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár webarchiválási projektjének webkönyvtárosaként dolgozom a Digitális Könyvtári Szolgáltatások osztályán illetve levelező tagozatos Phd hallgató vagyok a Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában.

Szegeden végeztem történelem és informatikus könyvtáros bölcsész szakokon, közben szereztem a jogi karon egy Európa-politika diploma mellékletként szolgáló képesítést is. Tanulmányaimat Erasmus-képzés keretében kezdtem meg a dániai Aalborg egyetemén Európa-tanulmányok angol nyelvű mesterszakon, majd graduális hallgatóvá átminősítve 2008-ban zártam le. 2005-től 2012-ig az Országos Széchényi Könyvtárban dolgoztam rendszerkönyvtárosként. 2011-2013 között a Digital Library Learning nemzetközi mesterképzés hallgatója voltam Osloban, Tallinnban és Pármában, loughboroughi szakmai gyakorlattal körítve Nagy-Britanniában. 2014 és 2017 márciusa között digitális információs szakemberként a Monguz Kft. munkatársa voltam. […»]

Portré


NAGY EDIT, AZ ALKOTÓ KÖNYVTÁROS

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Portre_Nagy_Edit_1

Fotó: Horváth Péter

MAGAMRÓL…

SOKAN VAGYUNK, akik gyerekkorunktól fogva alkotunk. Én is így vagyok ezzel: a szüleim állandóan dolgoztak, és mint a legtöbb kisgyerek, elfoglaltam magam: az olvasás mellett rengeteget rajzoltam. Aztán van, aki ezt abbahagyja, van, aki nem. Én ez utóbbi csoportba tartozom. Legfeljebb kényszerűségből beiktatok egy-egy hosszabb-rövidebb szünetet, de mindig rájövök, hogy mekkora szükségem van az efféle kikapcsolódásra. Pihentet, feltölt, a munka során pedig barátokra, alkotótársakra talál az ember. Rájöttem arra is, hogy szeretek örömet szerezni a képzőművészet iránt érdeklődőknek. Néha a képeim szemlélőinek, máskor a szakma elismert képviselőinek véleménye tart ezen az úton. Úgy érzem, hasznos, építő jellegű kikapcsolódást nyújt, fejleszti a koncentráló-készséget, jó esetben pedig a végtermék esztétikai élményt is ad a nézőknek. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ásványi Ilona

Reflexiók egy szakmai továbbképzés kapcsán / Ásványi Ilona. – A jó munkahelyi közérzet kialakítása és a jól működő szervezeti kultúra. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 9., p. 35-45.

Barátné Hajdu Ágnes

Az élet minősége : könyvtárosok a társadalom szolgálatában / Barátné Hajdu Ágnes. – Elhangzott 2017. július 5-én Miskolcon, az MKE 49. vándorgyűlésén, a nyitó plenális ülés köszöntő beszédeként
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 8., p. 3-5., 28. : ill., 2 fotó […»]

Sziporkák


A királynő is olvas. Könyvajánló borús napokra

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_Sziporkak_1

Ha egy esős, szürke novemberi délutánon olvasni támadna kedvünk, bátran vegyük kezünkbe Alan Bennett könyvét (Alain Bennett: A királynő is olvas. Bp. Magvető, 2009.). Bár a királynő úgy vélekedett, hogy „A könyvek nem arra valók, hogy agyonüssük velük az időt”, vágjunk csak bele! Utazásra nem ajánlanám ezt az olvasmányt, mérete ugyan kompatibilis egy női táskával, de saját példámból tudom, hogy az Intercity utazóközönségének enyhe megrökönyödését váltottam ki, midőn e könyvet olvasva végignevettem az utat Pesttől egészen Pécsig. […»]