MKE és IFLA hírek


Újra MKE akadémia!

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Ebben az évben is folytatódnak az Online MKE Akadémia előadásai.

A 19. előadásban Dr. Hangodi Ágnes, az OSZK Könyvtári Intézet Könyvtári Szak- és Továbbképzési Osztályának vezetője a felnőttképzés és az átalakuló könyvtárosképzés kapcsolatáról adott tájékoztatást:

Felnőttképzés és/vagy könyvtárosképzés? – Felvetések és lehetséges válaszok

A 18. előadásban Dr. Laki Ildikó, a Milton Friedman Egyetem docense a koronavírus könyvtárakra gyakorolt hatásairól szóló kutatási eredményeit mutatja be:

Látlelet a könyvtárak világában – Mit hozott a COVID a könyvtárakra?

Az összes előadás visszanézhető a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Youtube csatornáján.

Továbbra is várjuk a témajavaslatokat, ötleteket, előadói ajánlásokat. Kövessék nyomon havi adásainkat!

Oros Sándor


Az IFLA az ukrajnai háborúról

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Az IFLA 2022. március elején nyilatkozatot adott ki, amelyben kiállt a szólásszabadság és a hiteles információk mellett, továbbá deklarálta, hogy a világ könyvtárosai, könyvtárai és könyvtárosegyesületei szolidárisak az ukrán kollégákkal, és tudatta, hogy a színfalak mögött kapcsolatban áll velük. Az ukrajnai támadások kezdete óta az IFLA aktívan részt vesz a magas szintű nemzetközi szervezetek munkájában, és koordinálja velük tevékenységét a kulturális örökség, a könyvtári épületek, a gyűjtemények és a munkatársak megóvása érdekében (partnerei a Blue Shield International, ICOM, ICA, ICOMOS és az Ukrán Könyvtárosok Egyesülete). […»]

Szervezeti élet


Olvasószolgálatos Műhely PEMEKSZ – Nagykovácsi

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Az idei évben az Olvasószolgálatos Műhelynapnak a Nagykovácsiban található Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár adott otthont 2022. április 6-án. A találkozást mindenki nagyon várta, hiszen már 2 éve folyamatosan elhalasztódott a járvány miatt. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár kapuján belépve egy jó hangulatú, otthonos, színes, vendégváró intézmény tárult elénk. […»]


Beszámoló a PEMEKSZ 2022. évi közgyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Szervezetünk 2022. évi közgyűlését a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban tartottuk meg február 2-án. A vendéglátást és a szervezést ezúton is köszönjük a szentendrei kollégáknak.

A közgyűlést a házigazda, Dr. Tóth Máté megyei könyvtárigazgató nyitotta meg. Miután köszöntötte az egybegyűlteket, Könyvtárak és könyvtárosok 2050-ben címmel tartott előadást a jelenlévő kollégáknak. Igazgató úr előadásából megtudhattuk, hogyan és milyen módszerekkel történik az egyes szakmákra vonatkozóan a jövőkutatás, valamint azt is, hogy ő maga milyen irányvonalakat vél felfedezni hivatásunkban, és hogyan képzeli a magyar könyvtárosság jövőjét közel 30 év múlva. Előadását mindenki érdeklődéssel figyelte, hiszen számos érdekességre hívta fel a figyelmünket. Igazgató Úr előadását azzal zárta, hogy bármilyen változásokon is megy át a könyvtárügy, és bárhogyan is változik a könyvtárak szolgáltatása, egy dolog mindig a könyvtárak privilégiuma marad: a dokumentum-kölcsönzés – és erre igenis legyünk büszkék! […»]


Beszámoló az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

2022. március 7-én végre személyesen találkozhattak a MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének tagjai a szokásos beszámoló taggyűlésen, melyhez mint mindig, ez alkalommal is társult szakmai program is. Két járványos év után, mi másról is cserélhettük ki tapasztalatainkat, mint a világjárvány könyvtárakra gyakorolt hatásairól.

A nehéz időszakban sor került kevésbé látványos háttérmunkálatok elvégzésére, restanciák ledolgozására és születtek nagyon kreatív megoldások. […»]


25 éve együtt – végre újra személyesen! Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének 25. születésnapjáról és Tavaszi Szakmai Napjáról

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

A Könyvtárostanárok Egyesülete tagsága 25 évvel ezelőtt az önálló egyesületi forma mellett döntött. “1997. március 25.: A Fazekas Mihály Gimnázium dísztermében tartott közgyűlésén Könyvtárostanárok Egyesülete néven önállóvá – az MKE társult tagjává – vált az MKE Könyvtárostanárok Szervezete.” – Olvasható a KTE történetének kronológiájában (Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig. (Kis KTE könyvek, 6.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, 22-23. p.). […»]

Szakmai műhely


Szakkönyvtári Seregszemle – online konferencia 2022

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

2022. március 29-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Társadalomtudományi Szekciója közös szervezésében 7. alkalommal valósult meg a Szakkönyvtári Seregszemle. A szakmai konferencia a tavalyi évhez hasonlóan, a pandémia miatt idén is az Országos Széchényi Könyvtár informatikai támogatásával, online térben zajlott, így több mint 200 résztvevő hallhatta az előadásokat. A délelőtti szekciót Villám Judit, az MKE Társadalomtudományi Szekciójának elnöke, a délutáni szekciót Gerencsér Judit, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettese moderálta. A konferenciát Kálmán Rita, a KSH Könyvtár főigazgatója nyitotta meg köszöntőjével. Az eddigi nagy sikerű rendezvényekhez hasonlóan idén is az egyes szakkönyvtárak, szakkönyvtártípusok helyzetének, eredményeinek bemutatása mellett a szakkönyvtárügy aktuális kérdései, a szakkönyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is sor került. A tizenhárom előadás felvételei elérhetők a KSH Könyvtár videotoriumos aloldalán a konferencia csatornáján, az előadások prezentációit pedig erre a linkre kattintva találják meg. […»]

Ötágú síp


Illés Péter könyvtár- és múzeumigazgató, Csongrád

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Lehetséges, hogy nem véletlenül vagyunk épp ott, ahol vagyunk, tehát ott kell helytállni, kitartóan, alázatos szolgálattal”

“…Pedig nem rejtőzöm – csak igazában nem vagyok.

Cselekszem és szenvedek, mint a többi,

de legbenső mivoltom maga a nemlét.

Barátom, nincs semmi titkom.

Átlátszó vagyok, mint az üveg – épp ezért

miként képzelheted, hogy te látsz engem?”

(Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 4.) […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban

Civil infó


In Memoriam Dr. Gerő Gyula

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete fájó szívvel és nagy tisztelettel emlékezik meg az életének 98. évében elhunyt dr. Gerő Gyuláról, akinek életműve elválaszthatatlan a magyar könyvtárügy fejlődésétől.  Könyvtáros nemzedékeket tanított, segített szakmai munkásságuk kialakulásában, pályájuk kiteljesítésében. Tájékozottsága, következetessége, ügyszeretete, munkabírása, publikációi, teljességre való törekvése példa értékű volt.

Dr. Gerő Gyula 2022. április 13-án hunyt el Budapesten. Életvidám, szellemes, mindenkivel jó kapcsolatot ápoló ember, ezzel együtt könyvtáros szakmánk legnagyobbjainak egyike volt. Emlékét tisztelettel őrizzük.

A megemlékezés teljes szövege itt olvasható el.


Ádám Éva (1963-2022)

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Sajnálattal tudatjuk, hogy a budakeszi könyvtár igazgatója, Ádám Éva január 3-án elhunyt. Most adjuk közre a budakeszi kollégák nekrológját, valamint az én rövid, talán személyesebb megemlékezésemet. A kettőt nem „tettük” egy dokumentumba, két írásként közöljük. Egyben közlöm azt is, hogy azóta Éva posztumusz Bukakesziért emlékérmet kapott. […»]


Programajánló

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

 

Múzeumok majálisa

  1. május 21-22.

A Magyar Nemzeti Múzeum által minden évben e felhívás mentén szervezett Múzeumok Majálisán az idén a múzeumok közösségformáló erejét szeretnénk kiemelni, megfelelve az új évezred kihívásainak: a fenntarthatóságnak, a digitalizációnak és tudásközvetítésnek. […»]

Mentor


Bognár Csilla

Posted by Buzai Csaba - május 1st, 2022

2002 óta, azaz húsz éve dolgozom a Halis István Városi Könyvtárban, ahol szaktájékoztató könyvtárosként kezdtem, majd átvettem a feldolgozó csoport vezetését. […»]

Portré


W. Kovács Ágnes informatikus könyvtáros, grafikus

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Kovács Ágnes néven születtem 1985. december 5-én Szombathelyen. Vasvárra, a postaforgalmiba jártam (Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium; sajnos már megszűnt az iskola), ahol érettségit és postai forgalomellátó szakmát szereztem. 2010-ben Informatikus könyvtáros és Számítástechnika-tanár diplomát szereztem a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában (korábban Berzsenyi Dániel Főiskola – anno még ott kezdtem, aztán idővel átvette a NYME majd az ELTE az iskolát). Középfokú angol nyelvvizsgát szereztem, később pedig elvégeztem az egyetemi kiegészítést a könyvtár szakhoz. […»]

Szakirodalmi ajánló


Válogatás a könyvtártudományi szakirodalomból

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bódog András
Az osztályozás és a tárgyszavazás modern könyvtári környezetben / Bódog András. – Bibliogr
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 10., p. 47-56
http://ojs.elte.hu/3k/article/view/3711 […»]

Sziporkák


Macskák a könyvtárban

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

A könyvtárakban már évszázadok óta vannak jelen állatok. Ez a jelenlét nem feltétlenül jóváhagyott vagy kívánatos. A British Library középkori kéziratokkal foglalkozó blogja alapján a Cats on the Page (Macskák a lapon) című 2018-ban rendezett kiállításán a macskák jelenlétének nyomai nem csak illusztrációként láthatók… […»]