IFLA 2020 – Dublin

Tisztelt Kollégák!

2019. július 26-án az IFLA és az Ír Könyvtáros Egyesület bejelentette, hogy 2020-ban Dublin ad majd otthon az IFLA éves szakmai konferenciájának. Tehát újra európai város üdvözli a világ könyvtárosait:) Az időpont: 2020. augusztus 15-21.

                   

Kép forrása: https://magazine.startus.cc/dublin-is-the-place-to-do-business/

Hír a bejelentésről:  https://www.ifla.org/node/92327

Üdvözlettel:

Az MKE Elnöksége

 


Zöld könyvtár az MTV1-en

Tisztelt Kollégák!

2019. július 2-án várhatóan 14:15-kor élő bejelentkezés lesz a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárból, ahol Kállainé Vereb Mária igazgató asszony mutatja be a műemléki környezetben megvalósított zöld könyvtári működést.

Az adás aktualitását a 2019-es IFLA Zöld Könyvtári díj pályázaton elért második helyezés adja.

Hír az elismerésről a Webmagazin legfrissebb számába.

Üdvözlettel:

Az MKE Elnöksége

 

 

 

 


Fejlesztések a könyvtárakban – fókuszban a Z és az alfa generáció

Amit a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt már letett az asztalra…

Magyarországon a könyvtári szolgáltatások mintegy kétmillió polgárt érnek el, így a kulturális terület meghatározó szereplője a könyvtári rendszer. Ezt támasztja alá az is, hogy személyesen és távhasználat révén évente közel százmillió alkalommal vesszük igénybe a szolgáltatásokat. A használói igények ugyanakkor változnak, egyre többen nem feltétlenül csak akkor gondolnak a könyvtárakra, ha olvasnivalót szeretnének kölcsönözni. A könyvtárak virtuálisan elérhető gyűjteményeik, adatbázisaik révén a hiteles információk közvetítői, ugyanakkor közösségi térként, harmadik helyként is fontos szerepet töltenek be. De hogyan lehetnek a jövőben is vonzóak a könyvtárak szolgáltatásai? Ehhez elsősorban a társadalmi igényekhez alkalmazkodó, folyamatos megújulásukra van szükségük. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezdeményezett Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek kiemelt uniós projekt keretében megvalósuló Az én könyvtáram program szemléletformáló hatása immár érzékelhető, még inkább a használói igények kerültek középpontba, különös tekintettel a gyerekekre és a fiatalokra.

Előrejelzések szerint háromból két diák olyan munkakört fog betölteni felnőtt korában, melyek ma még nem is léteznek. A jelen eszközeivel kell őket a jövő feladataira, kihívásaira felkészíteni, amiben a könyvtárak is komoly feladatot vállalhatnak. A 14 év alatti gyerekek közül több mint 440 ezren aktív könyvtárhasználók, a cél pedig az, hogy még többen fedezzék fel, hogy az internet világában is értékes, hasznos szolgáltatásokat tudnak kínálni a könyvtárak.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretén belül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár együttműködő partnereivel 2017 februárjában indította Az én könyvtáram projektet. A program fejlesztési irányai között megjelenik az olvasásfejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra. A 2020. január 31-ig tartó projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.

A kulturális területen hiánypótló alapkutatások és igényfelmérések mellett lehetőség nyílt új könyvtárpedagógiai módszertan- és mintaprogramcsomagok kidolgozására is. A projekt keretében, a legjobb gyakorlatok felkutatásával és integrálásával a könyvtárak 75 szakember bevonásával 90, a köznevelés igényeihez igazodó képesség- és készségfejlesztő program kidolgozását vállalták fel. Ezek rendkívül izgalmas területekhez kapcsolódnak, mint például a világhálón elérhető digitalizált közgyűjteményi tartalmak, a robotika, a programozás, az internet biztonságos kezelése, a Story Starter programok és mobilapplikációk alkalmazása, a kiterjesztett valóság (AR) használata. Ugyanakkor az olvasás megszerettetése, népszerűsítése sem szorul háttérbe, hiszen kisebbeknek és nagyobbaknak szóló mintaprogramok alkalmazzák a hagyományos eszközöket is, építenek például a mesék világára, azok segítségére egy – egy téma, probléma feldolgozása során, egyúttal a klasszikus és kortárs gyerekirodalmat is igyekeznek közelebb hozni a gyerekekhez. A komplex, egész tanévet átfogó kezdeményezések mellett rendhagyó könyvtári órák, vagy éppen nyári táborok, szünidei foglalkozások, klubok is megjelennek. A programok előtérbe helyezik az interaktív feladatmegoldásokat, az élménypedagógiát, a kooperáció örömét. A kidolgozók figyelembe vették a fogyatékossággal élő, a speciális nevelési igényű és más hátrányokkal élő gyerekek igényeit is. A kidolgozott mintaprogramokat az utóbbi hónapokban „élesben” is kipróbálták, több mint 2000 diák bevonásával. A tapasztalatokat pedig beépítették a végleges programokba, melyek részletes leírásai immár elérhetők a projekt honlapján, így bármely hazai könyvtár be tudja illeszteni szolgáltatásaiba, adaptálva azokat a saját lehetőségeire, illetve a helyi köznevelési intézmények igényeire.

A használói elvárásoknak való megfelelés és az oktatási rendszer támogatása erre jól felkészített könyvtári szakemberekkel valósulhat meg. Teret kapva a tapasztalatcserére és az új információk megszerzésére, az elmúlt két évben több, mint 3600 könyvtári szakember és pedagógus vett részt a projekt rendezvényein, konferenciákon és workshopokon. Hasonló események szervezése 2019-ben is folytatódik. A könyvtárosokat az is segíti, hogy – egy 80 millió forintos beruházással erre a célra létrehozott oktatási központban – folyamatos, ingyenes módszertani képzéseken vehetnek részt, melyek révén országosan 440 szakember jut új ismeretekhez és tudja azokat hasznosítani napi munkájában. Az olvasás és a megújuló könyvtári szolgáltatások népszerűsítését 2019 őszén egy kampány is segíteni, támogatni fogja.

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projektről 

A Széchenyi 2020 keretében 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból 36 hónapon keresztül zajló „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt második mérföldkövéhez ért. A múzeumi és könyvtári komponensből álló projekt a tehetséggondozás mellett kiemelten támogatja a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentését, ezáltal a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzetének javítását. A projekt szakmai megvalósítói, a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és partnere, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.

A projekt kutatásokkal, módszertani fejlesztésekkel, ingyenes továbbképzésekkel, országos szaktanácsadói és koordinátori hálózatok működtetésével, a szolgáltató szemlélet kulturális intézmények körében történő elterjesztésével a múzeumi és könyvtári terület intézményeit és munkatársait arra készíti fel, hogy intézményeik kompetencia-, készségfejlesztő, valamint a tanulást támogató, nem formális és formális oktatási szolgáltatásait megújítsák.

Fontos linkek:

http://www.muzeumeskonyvtar2020.hu/
http://azenkonyvtaram.hu


ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ – 2019. évi magyarországi díjazottja

               

A világ ismét a magyar könyvtárakra figyel! Az IFLA – a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – ENSULIB, a Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Speciális Érdeklődésű Csoportja 2019-ben negyedik alkalommal hirdette meg a Zöld Könyvtár Díj pályázatát.

 

A felhívásra 34 pályázat érkezett be a világ különböző pontjairól. A 2019. év nyertes könyvtára a kolumbiai Cali városának könyvtára lett. Az értékelésben 5 kiemelt díjazott könyvtárat emeltek ki és közülük az első a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, amely ismét jelentős elismerést jelent hazánk számára, nyugodtan mondhatjuk, hogy világszenzáció, hogy két egymást követő évben is sikerült a magyar könyvtáraknak ilyen kiemelkedő eredményt elérni. https://www.ifla.org/node/92217?og=479

2018-ban a Tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár a nyertest követő öt kiemelt között végzett. Ez akkor is és 2019-ben is jelentős elismerést jelent.

 

A zsűri értékelése a kiskunfélegyházi könyvtár ZÖLD KÖNYVTÁR MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN című pályázatról:

„Ez a kezdeményezés sok különböző területet ölel át és a könyvtár jelentős munkát végez a közösségükhöz és az erőforrásaikhoz mérten. A könyvtár számos projektet rendezett építészeti kezdeményezésektől a könyvtárosok foglalkoztatásáig, miközben több tevékenységet valósított meg a helyi érdekelt szervezetekkel is…”

A pályázat elkészítését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is segítette.  Szívből gratulálunk a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár elkötelezett munkatársainak nagyszerű munkájához!

 


Meghívó a Közkönyvtári Egylet szakmai programjára – 2019. május 22.

Kedves Kollégák!

 

A Közkönyvtári Egylet szeretettel meghív minden érdeklődőt

2019. május 22-én 10 órára a Platán Könyvtárban megrendezésre kerülő szakmai napjára.

Előadóink:

Dr. Laki Ildikó szociológus, tanszékvezető – SZTE ETSZK: Társadalmi szolidaritás és a  kulturális identitás kapcsolódási pontjai

Dr. Berzsenyi Emese vallástörténész, egyetemi oktató : Kulturális hasadás és a társadalmi fordulópont,
avagy mit visznek tovább  gyerekeink.

Helyszín: Platán Könyvtár

Programismertető és a könyvtár elérhetősége, megközelíthetősége az alábbi meghívóban található.

Kérjük, a részvételi szándékot a https://forms.gle/AugqQuuriTSnvRQC9 jelezzétek!

 

Üdvözlettel:

Haszonné Kiss Katalin

elnök, Közkönyvtári Egylet


AZ MKE KÖZHASZNÚSÁGI ÉS TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE – 2019. május 8.

2019. május 8-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlést tartott.

A küldöttközgyűlés határozatképes volt, így a meghirdetett napirend szerint elvégezhette munkáját. A köszöntők után a küldöttközgyűlés második napirendi pontjaként Baratiné Sipos Lilla, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levél, Múzeum könyvtárosa, infografika témakörében tartott szakmai előadást. Ezt követően Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök asszony szóbeli kiegészítést tett az előzetesen kiküldött 2018. évi közhasznúsági jelentéshez, illetve ismertette az MKE 2018-as évben végzett szakmai munkáját. Ezt követően Dr. Amberg Eszter, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette jelentését a 2018-as évről.

A közhasznúsági jelentés vitáját határozathozatal követte. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttközgyűlése a küldöttközgyűlésen előterjesztett, az Ellenőrző Bizottság által elfogadásra javasolt, részleteiben megtárgyalt közhasznúsági jelentést a 2018. évről egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően került sor Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök asszony, Gerencsér Judit főtitkár asszony és Szóllás Péter tanácselnök úr beszámolójára az eltelt négyéves ciklusról (2015-2019). A beszámolók után az MKE elnöksége testületileg lemondott.

 

A ciklus beszámolók után került sor a tisztújításra:

a küldöttközgyűlés az MKE elnökévé Barátné dr. Hajdu Ágnest, főtitkárává Gerencsér Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökévé Dr. Amberg Esztert választotta a 2019-2023-as ciklusra.

 

Elnökség tagjai a 2019-2023-as ciklusra:

Szóllás Péter

 Kiss Gábor

 Eszenyiné dr. Borbély Mária

 Dr. Redl Károly

 Fehér Miklós

 Oros Sándor

 Rózsa Dávid

 

Az elnökség póttagja lett:

Venyigényé Makrányi Margit

Haszonné Kiss Katalin

 

Az MKE Ellenőrző Bizottság tagja lett a 2019-2023-as ciklusra:

Dr. Hangodi Ágnes

Pogány György

Nuridsány Judit

Fülöp Attiláné

 

Az MKE Ellenőrző Bizottság póttagja a 2019-2023-as ciklusra:

Magdics Erika

 

A küldöttközgyűlés részletes beszámolója a közgyűlésről készült hivatalos jegyzőkönyvben lesz hozzáférhető, amelyet hamarosan elérhetővé teszünk az MKE honlapján is.

Üdvözlettel:
Gerencsér Judit
az MKE főtitkára


ADÓ 1% felhívás – 2019

Tisztelt Tagtársak!

Idén is lehetőség van az MKE, mint civil szervezet adó 1 %-kal történő támogatására. Kérjük a Kollégákat, az MKE tagjait, támogatóinkat, hogy

adójuk

1%-át a Magyar Könyvtárosok Egyesületének ajánlják fel

a 19000895-1-41 adószámon.

A felajánlás egyben befektetés a jövőbe, hiszen az így befolyt összeget a fiatalok, a pályakezdő kollégák, vagy a még csak pályára készülők vándorgyűlési részvételének díjmentessé tételére fordítjuk. Azt gondoljuk, hogy mind a támogatott korosztály, mind a Vándorgyűlés, mind az éppen aktuális helyszín (Székesfehérvár), mind az aktuális téma (Hiteles hely, mindenhol, mindenkinek) megérdemli a figyelmet, az anyagi elkötelezettséget, a támogató hozzáállást.

Érdeklődését, támogatását az MKE nevében tisztelettel köszönjük!

Budapest, április 27.

Gerencsér Judit
MKE főtitkár


Hallgatói pályázat 2019. – pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 51. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2019. július 03-05.  között Székesfehérváron kerül sor „Hiteles hely, mindenhol, mindenkinek” címmel.

PÁLYÁZAT CÉLJA: könyvtáros hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.
PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

 1. Formai követelmények:
 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban, valamint az eredetivel teljesen megegyező elektronikus formában (Figyelem: mindkét forma kötelező!)
 • A pályázati anyagnak a kiírás 2. pontjában felsoroltakat értelemszerűen kell tartalmaznia
 • A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (egyoldalas, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve)
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A kitöltött “Pályázati adatlap”-ot
 • Azon főiskola/egyetem informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szak felelősének, vagy vezető oktatójának ajánlását, amellyel a hallgatónak jogviszonya áll fenn
 • Az MKE valamely – területi vagy szakmai – szervezetének ajánlását
 • Esti, levelező, távoktatásban résztvevő pályázók esetében a munkahely ajánlását is.

A „Pályázati adatlap” letölthető: az http://mke.info.hu/ honlapról és megtalálható a felsőoktatási intézmények Könyvtártudományi Tanszékein is.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 24.
(a postára adás utolsó napja).
A pályázatot ajánlott küldeményként kérjük feladni!

CÍM: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület 439. szoba
A pályázat elektronikus változatát (hallgatónként egy fájlba szerkesztve, a pályázó vezetéknevével megnevezve) a kissg@alpha.dfmk.hu, valamint az mke@oszk.hu címekre kérjük párhuzamosan eljuttatni. Az elektronikus változat beadása szintén kötelező és a nyomtatott verzióval megegyező tartalmú legyen. Az elektronikus dokumentum nagysága ne legyen nagyobb 3 MB-nál, formátuma pedig pdf.

A kiírás követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat elbírálásáról a MKE elnöksége által megbízott 3 tagú bizottság dönt, 2019. június 11-ig; döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a MKE-nek 2019-ben, vagy már régebb óta tagjai.

A MKE döntéséről – a döntéstől számított 10 napon belül – minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázók névsorát a MKE honlapján jelentetjük meg.
További információk: MKE titkársága tel.: 06-1-311-8634, e-mail: mke@oszk.hu

 

Budapest, 2019. április 25.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap


Pályázati felhívás „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére

Tisztelt Kollégák!

 

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ’A’ vagy a ’B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!

 

Pályázati feltételek:

 

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (május 31) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5 ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

 • Jelölési űrlap (letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

 

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

 

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja!

 

Beérkezési határidő: 2019. május 31. péntek, 14.00 óra.

 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 51. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Székesfehérvár, 2019. július 4.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

 

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu

 

 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes sk.                                  Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                                          elnök, IKSZ

 

 

 


MKE tisztújítás 2019.

Kedves Kollégák!

2019. május 8-án (szerdán) kerül sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlésére. A jelölési folyamat során az alábbi kollégák kaptak megfelelő számú jelölést, és vállalták a jelöltséget.

Elnökjelölt:

 • Barátné dr. Hajdu Ágnes

 

Főtitkárjelölt:

 • Gerencsér Judit

 

Elnökségi tag jelölt:

 • Bencsikné Kucska Zsuzsanna
 • Bognárné dr. Lovász Katalin
 • Czakóné Gacov Katalin
 • Eszenyiné Borbély Mária
 • Fehér Miklós
 • Giczi András Béla
 • Haszonné Kiss Katalin
 • Istók Anna
 • Kiss Gábor
 • Molekné Kőrösi Beatrix
 • Oros Sándor
 • Dr. Redl Károly
 • Rózsa Dávid
 • Szeberényi Gábor
 • Szóllás Péter
 • Török Beáta
 • Venyigéné Makrányi Margit

 

EB elnökjelölt:

 • Dr. Amberg Eszter

 

EB tagjelölt:

 • Fülöp Attiláné
 • Dr. Hangodi Ágnes
 • Magdics Erika
 • Nuridsány Judit
 • Pogány György
 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Tolnai György profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Vajda Henrik profilképe
  Parti Csaba profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  DBteszt profilképe