Istók Anna

fotó Kovács Ibolya

 

2002-ben került a Gödöllői Városi Könyvár és Információs Központba. Gazdasági agrármérnök végzettségét informatikus könyvtárosi képzéssel egészítette ki az ELTE-n. Számos feladatkör tartozott hozzá az elmúlt két évtizedben: programszervezés, a könyvtári weblap felépítése és tartalommal feltöltése, közösségi oldalak menedzselése, felnőtt-tájékoztatás, olvasásfejlesztés, könyvtári órák a gimnáziumi korosztálynak, PR, könyvtári marketing és minőségfejlesztési tevékenység. 2013-tól vezetője az intézményben működő Minőségirányítási Tanácsnak, büszke arra, hogy az intézmény volt az első városi könyvtár, mely minősített könyvtári címet és díjat nyert.

2008 óta irodalmi műhelyt vezet Gödöllőn. Rendszeresen tart diákoknak és felnőtteknek is prózaíró kurzust, a nevéhez kötődik a Gödöllői Irodalmi Díj megalapítása és lebonyolítása is. Íróként, költőként számos verse, novellája és három regénye jelent meg. Két uniós könyvtárszakmai projektben is részt vett; Az én könyvtáram EFOP projektben négy jó gyakorlatot dolgozott ki. 2017-ben dániai tanulmányúton vett részt az MKE és IKSZ közös szervezésében.

2018 szeptemberében lett az intézmény igazgatóhelyettese. Minőségirányítási és könyvtári marketing témakörben rendszeres oktatója és előadója a Könyvtári Intézet tanfolyamainak, konferenciáknak, számos szakmai publikációja született a témában.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján: 20 év – 20 ajándék – A gödöllői városi könyvtár innovatív válasza az elmúlt évek kihívásaira

 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2023-ban pályázatot nyújtott be az IFLA x Press Reader International Marketing Award díjra, pályázatának témája: a 2022-es év tematikus programjai, illetve marketingkampánya, melynek a 20 év – 20 ajándék címet adta.

A Covid miatt drasztikusan lecsökkent használói létszám, kölcsönzési statiszikák miatt szükségessé vált egy egész éves marketingkampány, melyhez jó alkalmat szolgáltatott, hogy 2022-ben éppen 20 évessé vált az intézmény. Fő célként a közösség visszaépítését, szeretetmárkájuk felfrissítését, a könyvtár kulturális központként való megerősítését tűzték ki. A hűséges törzs olvasótagság megjutalmazása mellett céljuk volt új használók bevonása, elkötelezetté tétele is. Az előadás bemutatja a komplex projektet, mely számos innovatív, szakmai elemből épült fel, a projekt marketingstratégiáját, valamint az elért eredményeket.


Sikaláné Sánta Ildikó

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója.

1983-ban szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári és okleveles könyvtáros főiskolai diplomát. Szegeden a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban helyezkedett el, és dolgozik a mai napig.

Munkáját tájékoztató könyvtárosként kezdte, emellett kutatta a könyvtár kiemelkedő értékű muzeális könyvállományát. Az ELTE könyvtár szakán szerzett mesterdiplomát, szakdolgozatában Szeged első nyomdászának, Grünn Orbánnak a tevékenységét és kiadványait tárta fel.

A könyvtáros szakma valamennyi területén nagyon fontosnak tartja a felhasználói igényekre épülő minőségi szolgáltatásfejlesztést.

15 évig igazgatóhelyettesként segítette az intézmény fejlődését, 2018 óta a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján: Könyvtár a falakon kívül


Juha Manninen

2022-ben választották meg a Finn Könyvtárosok Egyesülete elnökének.

1993 és 2021 között a Turkui Városi Könyvtár igazgatói tisztségét töltötte be. Ugyanitt 2015 és 2021 között az irodalmi, művészeti és zenei részleget vezette.

A 2012-2019-es időszakban a Finn Könyvtárosok Egyesületének elnökségi tagja volt. 2015-ben aktív részt vállalt a finn könyvtári törvényt létrehozó munkacsoport tevékenységében. Tanulmányait a Turkui Alkalmazott Tudományok Egyetemén folytatta (a könyvtár- és információtudomány mellett üzleti tanulmányokat folytatott és MBA fokozatot szerzett).

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján: Közkönyvtárak – közösségépítés 2040


Gerencsér Judit

Az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkára.

Gerencsér Judit 24 éve dolgozik a könyvtár- és információtudomány területén. Szakmai pályafutását 1999-ben kezdte a Berzsenyi Dániel Főiskolához tartozó Európai Dokumentációs Központban. Ezt követően információs menedzser lett az Országos Bírósági Hivatal Magyar Bíróképző Akadémián. 2013-ban a Kúria Jogi Szakkönyvtárának könyvtárvezetőjévé, 2016-ban az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer vezető koordinátorává nevezték ki.

Pályafutása során jelentős szerepet vállalt az Országos Bírósági Könyvtár Rendszer kiépítésében és folyamatos fejlesztésében. 2020 júniusa óta az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese. 2011-ben társalapítója volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciójának. 2015-től az MKE főtitkára. 2019-ben az IFLA Jogi Könyvtári Szekciójának vezetőségi tagjává választották.

 

Fő érdeklődési- és szakterülete: szakkönyvtárak és a jogi szakterület könyvtárai; az országos könyvtári rendszer – különös tekintettel a nemzeti könyvtárra; civil könyvtárszakmai tevékenység; kulturális diplomácia; a könyvtárak társadalmi szerepvállalása. 2003-ban Fulbright kutatói ösztöndíjat, 2005-ben az Év fiatal könyvtárosa pályázatot nyert el.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján:

A könyvtárak közösségi és humanitárius szerepvállalása a háború idején ‒ különös tekintettel a nemzeti könyvtár tevékenységére.


Maela Rakočević Uvodić

1977-ben született Zágrábban, Horvátországban. 1998 óta dolgozik a Zágrábi Városi Könyvtárban, először könyvtári asszisztensként, majd könyvtári mesterfokozata megszerzése után a Városi Könyvtár gyermek- és ifjúsági könyvtárának AV- és multimédia-részlegében. 2014 óta tagja a Horvát Könyvtárosok Egyesülete keretében annak a bizottságnak, amely a fogyatékkal élő és speciális igényű emberek könyvtári ellátásával foglalkozik. 2017 óta tagja az IFLA megfelelő szekciójának (IFLA Library Services to People with Special Needs Section).

Felemeli a szavát annak érdekében, hogy a könyvtárosok rendelkezzenek a szükséges kompetenciákkal ahhoz, hogy a befogadás, az egyenlő bánásmód, az elérhetőség és a sokszínűség érvényesítésével mindenki számára elérhetővé tegyék a könyvtári szolgáltatásokat.

Az egyik szerzője az IFLA elérhetőségi irányelveinek, valamint kulcsszerepet vállalt az IFLA siketek, nagyothallók és siketvakok könyvtári ellátásáról szóló irányelveinek megalkotásában.

2022-ben az ENSZ gazdasági és szociális kérdésekkel foglalkozó részlege (UN DESA) felkérte, hogy végezzen világfelmérést a fogyatékkal élők hozzáférését és tájékozódását támogató könyvtárpolitikai kezdeményezésekről és gyakorlatról. A felmérési eredményekről 2023 júniusában adja közre jelentését az ENSZ.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján:

Sokszínűség, egyenlő bánásmód, befogadás és elérhetőség. A terminológiától a sikeres gyakorlatig


Elhunyt Mándli Gyula

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szomorúan tudatja, hogy életének 70. évében elhunyt Mándli Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének egykori tagja, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének alapító tagja és több ciklusban elnöke.

Elhunyta fájdalmas veszteség könyvtáros közösségünknek; egy életszerető, rokonszenves, nagy tudású, jelentős életművet létrehozó munkatársunkat, barátunkat vesztettük el. Emlékét kegyelettel őrizzük!

A búcsúztató teljes szövege az alábbi linken érhető el!


Tóth Gabriella

Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. egyik alapítója és szakmai vezetője.

16 éve foglalkozik vállalatok felelősségvállalásával/fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadással, ez idő alatt számtalan fenntarthatósági jelentést készített, illetve auditált főként hazai nagy- és közepes vállalatoknak, és segítette a fenntarthatósági/ESG (environmental, social, governance) teljesítmény javítását. Számos érintetti kutatást végzett. Több vállalat fenntarthatósági, felelősségvállalási stratégiáját és programtervét alakította ki.

A tavalyi évben pedig több kisvállalatot is támogatott a minél jobb ESG rating eredmény elérésében és a fenntarthatósági közzétételekre vonatkozó EU-s jogszabályoknak való megfelelésben. Szakmai érdeklődése a fenntarthatósági teljesítmények mérhetővé tétele, kontrollja.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján:

Fenntarthatóság és felelősségvállalás szervezeti szinten – fókuszban a civil szektor és a jó gyakorlatok


Andrew Cox

A Sheffieldi Egyetem Információtudományi Intézetének vezető tanára az Egyesült Királyságban.

Kutatásai a szakma korszerű kihívásaival foglalkoznak: az új technológiákkal, az új oktatási módszerekkel és az egyetemi hallgatók közérzetében tapasztalt válsággal. 2021-ben az Egyesült Királyság gazdasági érdekcsoportjainak tudás- és információmenedzsment ágazata (UKeIG/KIM) az év információs menedzserének jelölte.

Ő kezdeményezte az IFLÁ-ban a mesterséges intelligenciával foglalkozó speciális érdeklődésű csoport (SIG) létrehozását, és az Információtudományi és Információtechnológiai Egyesület (Association for Information Science and Technology, ASIST) hasonló szerveződésének elnöki tisztét készül betölteni.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján:

A digitális átalakulás kompetenciái: a könyvtári és információs szakemberek hozzájárulása az adatforradalom és a mesterséges intelligencia térnyeréséhez


Manchin Róbert

Jelenleg az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságának a tagja.

Korábban dolgozott már az Állami Hangversenyzenekarban, az MTA Szociológiai Intézetének vezető kutatójaként, éveken keresztül vendégprofesszorként különböző amerikai és európai egyetemeken.

25 évig volt alelnöke a Gallup amerikai kutatóintézetnek és elnöke az Európai Gallup Intézetnek. 2015-től a Culture Action Europe elnökeként Brüsszelben a kultúra, az életminőség és fenntarthatóság összefüggéseivel kapcsolatos munkákat ösztönözte.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján: A fenntarthatóság kultúrája és a kultúra fenntarthatósága

Fenntartható élet, fenntartható társadalom — mit érdemes fenntartani és mit nem? Az előadó a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket és véleményeket tekinti át adatok alapján. Az ideológiai és kulturális trendeket globális összehasonlítással igyekszik elhelyezni a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos viták és érdekek összecsapásainak fényében. A magyar társadalom fenntarthatósággal kapcsolatos nézeteit összehasonlítja más európai társadalmak adataival. Végül az életminőség és a fenntartható jó élet empirikus meghatározóiról fog röviden beszélni a kutatások alapján.

 


Barátné Hajdu Ágnes

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének egyetemi tanára,

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke.

Az UDCC (Egyetemes Tizedes Osztályozás Konzorciuma) Végrehajtó Bizottságának tagja; az ISKO (Tudásszervezés Nemzetközi Társasága) Tudományos Tanácsadó Testületének tagja; az IFLA (Könyvtáros Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) Európai Regionális Osztály tagja (2021-től), a Tudásmenedzsment Szekció Állandó Bizottságának tagja (2005-től), az Erős könyvtár- és Információtudományi oktatás kiépítése munkacsoport (BSLISE) tagja (2020-tól). Az IFLA Igazgatótanácsának tagja 2015 és 2019 között.

Kutatási területe ‒ többek között ‒ az osztályozás episztemológiai kérdései és az információ vizualizálása.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján:

Az IFLA könyvtárosképzési irányelvei a képesítési követelmények metszetében

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Tolnai György profilképe
  Admin profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe