Nemzedékek szolgálatában – A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. vándorgyűlése – Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 2021. július 8-9.

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2021. július 8-9-e között rendezi meg 52. vándorgyűlését Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtár partnerségével.

Az idei vándorgyűlés, tekintettel a komoly kihívásokat jelentő járványügyi helyzetre, újszerű, innovatív módon, követve a hazai és nemzetközi rendezvényszervezési módszereket, az on-line térbe költözik; kétnapos rendezvényünk minden főbb eseménye követhető lesz a virtuális térben. Amennyiben a rendkívüli helyzet lehetővé teszi, a vándorgyűlés első napi programját korlátozott személyes jelenléttel valósítjuk meg, on-line közvetítéssel egybekötve. A szakmai szervezetek, szekciók programjai teljes egészében a virtuális térben lesznek láthatók, kitágítva az idő-tér kereteket – ezzel is támogatjuk a minél eredményesebb és hatékonyabb diskurzust szakmai közösségünk tagjai között itthon és külföldön egyaránt.

 

A vándorgyűlés témájának meghatározását sajátos módon indokolja, hogy a könyvtárak a legteljesebb mértékben közszolgáltatást nyújtó intézmények, legmagasabb szinten igyekeznek kielégíteni az állampolgárok igényeit. Korábbi vándorgyűléseinken megfogalmazott témaválasztásaink is ebbe az irányba mutattak, 2017-ben a könyvtáros kompetenciák folyamatos fejlesztését, a megszerzett tudás továbbadását tettük központi témává, a 2019. évi vándorgyűlés címében is a hitelesség és a mindenhol, mindenkinek megfogalmazás szerepel, amely jelzi, hogy a 21. századi könyvtár és könyvtáros a közvetlen környezetében és a virtuális térben egyaránt a legszélesebb társadalmi kapcsolatokra törekszik és mindezek figyelembevételével készül fel a legmagasabb minőségű szolgáltatás nyújtására.

 

A 2021. évi vándorgyűlés központi gondolata a nemzedékek szolgálata lesz. A témaválasztás kettős értelemben is jellemző a könyvtárakra: egyrészt jelzi, hogy a könyvtárak és a könyvtárosok jelentős értékeket őriznek, mondhatni az emberi kultúra összességére kiterjedő érvényességgel, melyeket a változó időben változó módon, a technikai lehetőségeket kihasználva igyekeznek megtartani és rendelkezésre bocsátani. Ez korunk egyik legnagyobb kihívása, hiszen a könyvtárak eredetileg a kézzel írt, majd nyomtatott művek beszerzésére és rendelkezésre bocsátására szerveződtek, helyi érvényességgel – ma viszont a fizikai megőrzésnek számos formája él együtt az elektronikus formátumokkal, különböző adatbázisokban, elektronikus felületeken válik lehetővé a könyvtári dokumentumok igénybevétele; ám ezek a technikai lehetőségek rendkívül gyorsan változnak, átalakulnak, újabb és újabb gépi hátteret, informatikai kompetenciákat igényelnek a rendelkezésre bocsátótól és az igénybevevőtől egyaránt. A könyvtárak tehát akkor szolgálják jól az egymást követő nemzedékeket, ha megbízhatóan tudják őrizni a folyamatosan keletkező, könyvtárakban igénybe vehető dokumentumokat és egyúttal megbízhatóan, sikeresen, a használók érdeklődését és kompetenciáit figyelembe véve, a hozzáférési feltételeket tudatosan fejlesztve tudják az információk legteljesebb és legváltozatosabb körét a használó közönség rendelkezésére bocsátani. Az IFLA 2019-es athéni konferenciájának megnyitójában Loukas Tsoukalis is ezt emelte ki, megerősítve, hogy környezetünk megóvása érdekében a könyvtárak, könyvtárosok igen sokat tehetnek azáltal, hogy a világ emlékezetének őrzői és a tudás birtokosai, és ezzel segítik a közösségi szabályozást.

 

A nemzedékek szolgálatának a másik vetülete, amelyet a sikeres szolgáltatás szervezés érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a tapasztalatait figyelembe kell venni, hogy az egymást követő nemzedékeknek folyamatosan változik a tudás- és ízlésvilága, érdeklődési köre, felkészültsége. A korszerű és hatékony könyvtári szolgáltatások alapja, hogy a szolgáltató tisztában legyen a használói kör(ök) sajátosságaival, igényeivel, össze tudja hangolni tevékenységében az eltérő igényeket, meg tudja jeleníteni kínálatában a különböző generációk számára nyújtott lehetőségeket, szolgáltatásokat. Korunk egyik legérdekesebb jellemzője, hogy a nemzedékek közötti különbözőségek sokkal gyorsabban változnak, mint azt eddig megszoktuk – ezekre mindenképpen rugalmasan kell reflektálnia a könyvtári szolgáltatásoknak.

 

Ám a könyvtáraknak nemcsak az a feladatuk, hogy a különböző generációk sajátos igényeit ki tudják elégíteni, hanem az is, hogy biztosítsák ezeknek a korcsoportoknak a közös élményeket, közös platformokat teremtsenek a generációs együttlétekre – a könyvtári jogszabály tételesen elő is írja a családbarát szolgáltatások nyújtását. E sokrétű, egyre szerteágazóbb feladatrendszer feltérképezése, számbavétele, megoldási javaslatainak megfogalmazása vándorgyűlésünk egyik fontos célkitűzése.

 

Vándorgyűlésünkön részt vesznek az egyesületünkkel együttműködő hazai kulturális szervezetek, valamint a Kárpát-medence magyar és nem magyar, szakmai könyvtáros szervezetek képviselői, tagjai. Velük a magyar múlt megőrzése, a jelenkori kulturális eredmények szolgáltatása ügyében folyamatos konzultációt folytatunk. Várjuk a nemzetközi könyvtáros szakma képviselőit is konzultációra, előadásra, tapasztalatok átadására, hogy a könyvtárosaink megismerhessék és átvehessék más országok könyvtárosainak tapasztalatait.

Budapest, 2021. február 25.

Köszönettel és üdvözlettel:

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes                                          Kiss Gábor

az MKE elnöke                                                               az MKE alelnöke


MKE Akadémia

Kedves Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete hagyományosan évente több országos szakmai konferenciát szervez. A jelenlegi járványügyi helyzetben a szakmai találkozásokat az online térben tudjuk megvalósítani.

Egyesületünk 2021 februárjában elindítja MKE Akadémia elnevezésű sorozatát. Az előadások általában minden hónap harmadik szerdáján 10 órától tekinthetőek meg az MKE Youtube csatornáján.

 

Egy-egy rendezvény 2 előadásból áll, amelyek egyrészt aktuális, a könyvtárosok széles körét érdeklő kérdésekkel foglalkoznak, másrészt a magyar és a nemzetközi könyvtárügy eredményeit mutatják be.

Első alkalommal két olyan előadót kértünk fel, akik a tavalyi évben elmaradt

Vándorgyűlés kisplenáris ülésének előadói lettek volna.

 

A konferencia elindításaként hallgassák meg

Barátné dr. Hajdu Ágnes MKE elnök üdvözlő szavait!

 

 

Kérjük, tartsanak velünk ebben az online utazásban is!

 

 

 

 


Szóllás Péter, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya vezetője, tájékoztatása a védelmi intézkedések szigorításáról

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Tagtársak!

 

Az alábbiakban osztjuk meg szíves tájékoztatás céljából Szóllás Péter úr, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya vezetője, tájékoztatását a védelmi intézkedések szigorításáról.

 

Tisztelt Főigazgató / Igazgató / Elnök Asszony/ Úr!

A tegnapi napon megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 36. számában a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021 (III.5.) Korm rendelet (továbbiakban Korm rendelet), amely a veszélyhelyzet következő heteire vonatkozóan állapít meg a hatályban lévő rendelkezéseket kiegészítő további részletszabályokat, amelyek 2021. március 8-tól hatályosak.

A Korm. rendelet egészségünk megóvása érdekében főképp a maszkviseléssel, az üzletek és szolgáltatások működésével, az oktatással, a közigazgatás működésével, az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. A könyvtári és levéltári szolgáltatásokra vonatkozóan a Korm. rendelet 6.§-a fogalmaz meg egyértelmű rendelkezéseket, amely szerint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani. Ezen rendelkezés értelmében a könyvtár és levéltár által személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtani nem lehet. A Korm. rendelet 14. §-a szerint ezen rendelkezések 2021. március 22-ig alkalmazandók, ebben az időszakban tehát kizárólag online szolgáltatás nyújtható.

Egyúttal kérem az intézménynek további együttműködését és kitartását annak érdekében, hogy megfékezzük a járvány harmadik hullámát.

Üdvözlettel,

Szóllás Péter
főosztályvezető

 

Budapest, 2021. március 6.

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes                                                   Gerencsér Judit
az MKE Elnöke                                                                        az MKE főtitkára

 


Könyvtárak és olvasók: összetartozunk – a nemzeti könyvtár és az országos könyvtárszakmai szervezetek oltásregisztrációs felhívása

„A mennyország olyan hely lehet, ahol a hét hét napján,
a nap huszonnégy órájában nyitva áll a könyvtár.”
Alan Bradley

Magyarország nemzeti könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár és a hazai könyvtárakat, könyvtárosokat, információs szakembereket tömörítő országos könyvtárszakmai szervezetek az alábbi felhívást teszik közzé. A világ és benne a könyvtárak talán legnagyobb kihívása a napjainkban is tartó koronavírus-járvány okozta új körülmények és korlátok mindennapi leküzdése, megoldása. Most, amikor az elzártság és elzárkózás korszakát éljük, a szokottnál is nagyobb szükségünk van arra a lelki táplálékra, amelyet a könyv jelent, s azokra a hiteles információkra, amelyeket könyvtáraink közvetítenek. Fontos cél, hogy a kultúra megtartó ereje – a hagyományos és az elektronikus könyveken keresztül – a könyvtárak zárvatartása idején is minden magyar ember otthonában érezhetővé váljon, továbbra is felüdülést, bölcs derűt és tudást közvetítve a könyvtárhasználók számára.
Amint azt a Könyvtári Intézet felmérései is bizonyítják, a hazai könyvtárak szerepe a kulturális feladatok ellátásában e nehéz időkben is jelentős. A járványhelyzet okozta korlátozások miatt a korábbi, hagyományos ellátási modelleket felülírva hamar kreatív megoldásokat, alternatívákat kellett találnunk. Nemcsak saját szervezeti működésünk változott meg – nagyobb szerepet kaptak a távmunkában is végezhető tevékenységek, erősödött a munkafolyamatok digitalizálása –, hanem szolgáltatási palettánkat is szükséges volt átgondolnunk.
Országszerte könyvátvételi pontokat létesítettünk, rendezvényeinket és kiállításainkat átköltöztettük az online térbe, idős vagy akadállyal élő olvasóink igényeit számos településen a könyvek házhoz szállításával szolgáljuk ki. Amíg személyes részvételt igénylő szolgáltatásaink száma jelentősen visszaesett, online tartalomszolgáltatásainkat csaknem megdupláztuk, és a webes felületen folytatott kommunikációnkat jelentősen megerősítettük. Ott vagyunk blogokon, honlapokon, közösségimédia-felületeken, gyűjteményeink eddig nem látott mértékben érhetők el az internet segítségével.
Ugyanakkor ahhoz, hogy valódi könyvtárról és tudásközösségről beszélhessünk, – rendezett gyűjteményeink és szakképzett könyvtárosaink mellett – elengedhetetlenek Önök, az olvasók, akiknek szolgálata hivatásunk lényege minden időben. Hisszük, hogy kölcsönösen várjuk a korlátozások nélküli találkozás lehetőségét. Most mindannyian tehetünk ezért.
Csaknem egy évvel a veszélyhelyzet első kihirdetése után a járvány elleni védekezés döntő szakaszához érkeztünk, és a tömeges oltások megindulásával minden lehetőségünk megvan arra, hogy mihamarabb újraindítsuk megszokott szolgáltatásainkat.
Olvasóink és munkatársaink egészségének megőrzése mindannyiunk számára elsődleges. Intézményeink és közösségi tereink biztonságosságának alapvető feltétele, hogy az országos átoltottság aránya elérje a szükséges mértéket. Ezért kérjük, hogy tájékozódjanak az oltásról a https://vakcinainfo.gov.hu weboldalon, és jelentkezzenek oltásra.
Országos Széchényi Könyvtár * Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma * Egyházi Könyvtárak Egyesülése * Informatikai és Könyvtári Szövetség * Könyvtár- és Információtudományi Társaság * Könyvtárostanárok Egyesülete * Magyar Könyvtárosok Egyesülete * Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége

Plakát

Közösségi média borító

 


Dr. Laki Ildikó

Az MKE Akadémia második előadása: Nemzedékek kérdései – Milyen szerepe van a könyvtáraknak napjainkban?

Az előadás egy napjainkban erősödő, kulturális identitást alakító kérdést jár körbe: a könyvtárak társadalomban betöltött szerepének változását, a könyvtárak létjogosultságát és jövőbeni működési lehetőségeit.Mindenki számára egyértelművé vált, hogy a hagyományos intézményi formában működő könyvtárak elveszítették néhány évtizeddel ezelőtti szerepüket, sőt már egy-egy gyökeres változást indukáltak az olvasói és a kínálói szokásokban is.

 

Megfogalmazódik az a kérdés, vajon szükség van-e, még inkább lesz-e a helyhez kötött intézményekre, képessé válnak-e tartós, illetve komplex, változó igényeket kielégíteni.Ugyanakkor az is kérdés, vajon szükségesnek érzik-e az olvasók a hagyományos könyvtárakat, az általuk közvetített értékeket, valamint az is, vajon az olvasáshoz feltétlenül szükségesek-e ezen intézményi szereplők.

E kérdések között mindvégig hangsúlyossá válik az is, nemzedéki kérdés e mindez vagy egy új korszak kezdete, ahol átalakultak a szerepek és a szereplők.

 

Az előadás 2021. február 26-án 10 órakor tekinthető meg az MKE Youtube csatornája: https://youtube.com/channel/UCJ81GBo0wptHVgpHz2BFbTQ )


Dr. Kállai Ernő

Az MKE Akadémia első előadása: Az identitás szerepe a társadalmi integrációban.

Dr. Kállai Ernő előadása arra keresi a választ, hogy

 

-a társadalomban élő kisebbségi vagy nemzetiségi csoportok identitáselemei milyen mértékben befolyásolják a társadalomba történő integrálódás folyamatát.

-mennyiben segítik vagy akadályozzák az identitássá fejlődő saját társadalmi és kulturális hagyományok a többségi elvárásoknak történő megfelelést.

 

-az integráció vagy esetleg asszimiláció milyen mértékben és mennyire szükségszerűen változtatja meg ezeket a kialakult identitásokat.

 

Az előadás megtekinthető 2021. február 26-án 10 órakor az MKE Youtube csatornája: https://youtube.com/channel/UCJ81GBo0wptHVgpHz2BFbTQ )

 


Megjelent az IFLA 2021-re kiírt Zöld könyvtári díj pályázati felhívása

 

IFLA immár szekcióvá vált, ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries) szekciója ismét kiírta a Zöld könyvtári díj pályázatot.

A pályázati feltételeket és szempontokat az IFLA honlapján olvashatják. https://www.ifla.org/node/93547?og=479

A megjelent hírben külön felhívják a figyelmet az IFLA 2019-2024 új stratégiájához illeszkedő 4.1. kulcskezdeményezésekre, melyet a pályázat írásakor érdemes figyelembe venni.

Reméljük, hogy az előző 3 évhez hasonlóan idén is magyar díjazottat üdvözölhetünk a győztesek között.

2018 József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya

2019 Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza

2020 Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtár

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezúton is felajánlja segítségét a pályázatok elkészítéséhez.

 

Beadási határidő: 2021. február 28.


2020. évi „Fitz József-könyvdíj kitüntetettjei

1989 óta kerül kiosztásra a Fitz József-könyvdíj, amelyet a könyvtárosok szavazatai alapján ítélnek oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek.

 

Idén a 2019-ben megjelent könyvekből a könyvtáros szakma által legértékesebbnek tartott három könyv került díjazásra.

 

2020-ban a beérkezett szavazatok, az MKE Fitz-díj Munkabizottság és az MKE Elnöksége döntése alapján Fitz József-könyvdíjban részesült:

 

 • Rozsondai Marianne: A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig – Kossuth Kiadó
 • Víg Károly: A rovartani kutatások története Magyarországon: A kezdetektől a Magyar Entomológiai Társaság megalapításig – Savaria Múzeum
 • I. Mátyás és az igazságszolgáltatás. Az Országos Bírósági Hivatal tudományos konferenciája szerk. Peres Zsuzsanna, Révész T. Mihály – Országos Bírósági Hivatal

 

Laudációk és indokolás a díjnyertes kiadványokról.

 

 


Tájékoztatás a 2020. évi MKE emlékérem kitüntetés adományázásról

Tisztelt Tagtársak!

Kedves Kollégák!

„A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – illetve szellemi elődje, a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete – megalakulásának 50. évfordulója alkalmából, 1985. március 13-án az egyesület elnöksége határozatot hozott a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem (röviden MKE Emlékérem) alapításáról, melyet először a XVII. vándorgyűlésen adtak át. Azóta a szervezetek javaslatai alapján minden évben 5-6 arra érdemes könyvtáros kolléga veheti át a díjat. 1998 óta a díjazottak között van minden évben egy-egy határainkon túl élő könyvtáros, aki sokat tesz a Magyarországon élő és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért.” https://mke.info.hu/tevekenysege/dijak/mke-dijak/mke-emlekerem/

A 2020-as évben MKE Emlékérem kitüntetésben részesült szervezeti előterjesztésre:

Dr. Amberg Eszter
Haszonné Kiss Katalin
Dr. Kührner Éva
Nagy Gábor
Német-Baksa Judit

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége és Tagsága nevében ezúton szeretnénk kifejezni elismerésünket és tiszteletünket, illetve szívből gratulálni minden kedves kitüntetettnek.

A díjak ünnepélyes átadására a járványhelyzet figyelembe vételével később meghatározott időpontban kerül sor, amelyről tájékoztatást fogunk majd adni.

Budapest, 2020. december 17.

Köszönettel és tisztelettel:

Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes
az MKE elnöke


A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló Korm. rendelet, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet társadalmi konzultációja – MKE szakmai vélemény

A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló Korm. rendelet, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet társadalmi konzultációja – MKE szakmai vélemény.

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tolnai György profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Vajda Henrik profilképe
  zondaz profilképe
  Dávid Bogi profilképe