Elindult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. vándorgyűlésének honlapja

Kedves Kollégák!

Elindult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. vándorgyűlésének honlapja.

Július 3-5. között Székesfehérvár belvárosa ad otthont a jeles rendezvénynek.

Jelmondat: “Hiteles hely, mindenhol, mindenkinek”.

http://konyvtar.vmk.hu/vandorgyules/

A jelentkezési lapot a pontos árakkal április 9-én tesszük közzé, addig mindenki türelmét kérjük.

Az elérhetőségek is ugyanakkor lesznek kihelyezve.

A kedvezményes regisztrációs időszak április 30-ig tart, a végső határiő június 5. lesz.

Mostantól elérhetők:

 • a programok helyszínei,
 • a szekcióülések programjai,
 • a szabadidős, kulturális programok,
 • a baráti találkozó,
 • a kirándulások,
 • a szálláshelyek ismertetői.

 

A további információkkal folyamatosan bővül majd a honlap.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A szervezők nevében üdvözlettel:

Márky Balázs

igazgatóhelyettes

osztályvezető

Vörösmarty Mihály Könyvtár

Gyűjteményszervezési és megyei szolgáltatási osztály

H-8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

22/312-684, 22/312-845, 20/210-7900

www.vmk.hu


Meghívó a Közkönyvtári Egylet szakmai programjára – 2019. május 22.

Kedves Kollégák!

 

A Közkönyvtári Egylet szeretettel meghív minden érdeklődőt

2019. május 22-én 10 órára a Platán Könyvtárban megrendezésre kerülő szakmai napjára.

Előadóink:

Dr. Laki Ildikó szociológus, tanszékvezető – SZTE ETSZK: Társadalmi szolidaritás és a  kulturális identitás kapcsolódási pontjai

Dr. Berzsenyi Emese vallástörténész, egyetemi oktató : Kulturális hasadás és a társadalmi fordulópont,
avagy mit visznek tovább  gyerekeink.

Helyszín: Platán Könyvtár

Programismertető és a könyvtár elérhetősége, megközelíthetősége az alábbi meghívóban található.

Kérjük, a részvételi szándékot a https://forms.gle/AugqQuuriTSnvRQC9 jelezzétek!

 

Üdvözlettel:

Haszonné Kiss Katalin

elnök, Közkönyvtári Egylet


AZ MKE KÖZHASZNÚSÁGI ÉS TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE – 2019. május 8.

2019. május 8-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlést tartott.

A küldöttközgyűlés határozatképes volt, így a meghirdetett napirend szerint elvégezhette munkáját. A köszöntők után a küldöttközgyűlés második napirendi pontjaként Baratiné Sipos Lilla, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levél, Múzeum könyvtárosa, infografika témakörében tartott szakmai előadást. Ezt követően Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök asszony szóbeli kiegészítést tett az előzetesen kiküldött 2018. évi közhasznúsági jelentéshez, illetve ismertette az MKE 2018-as évben végzett szakmai munkáját. Ezt követően Dr. Amberg Eszter, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette jelentését a 2018-as évről.

A közhasznúsági jelentés vitáját határozathozatal követte. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttközgyűlése a küldöttközgyűlésen előterjesztett, az Ellenőrző Bizottság által elfogadásra javasolt, részleteiben megtárgyalt közhasznúsági jelentést a 2018. évről egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően került sor Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök asszony, Gerencsér Judit főtitkár asszony és Szóllás Péter tanácselnök úr beszámolójára az eltelt négyéves ciklusról (2015-2019). A beszámolók után az MKE elnöksége testületileg lemondott.

 

A ciklus beszámolók után került sor a tisztújításra:

a küldöttközgyűlés az MKE elnökévé Barátné dr. Hajdu Ágnest, főtitkárává Gerencsér Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökévé Dr. Amberg Esztert választotta a 2019-2023-as ciklusra.

 

Elnökség tagjai a 2019-2023-as ciklusra:

Szóllás Péter

 Kiss Gábor

 Eszenyiné dr. Borbély Mária

 Dr. Redl Károly

 Fehér Miklós

 Oros Sándor

 Rózsa Dávid

 

Az elnökség póttagja lett:

Venyigényé Makrányi Margit

Haszonné Kiss Katalin

 

Az MKE Ellenőrző Bizottság tagja lett a 2019-2023-as ciklusra:

Dr. Hangodi Ágnes

Pogány György

Nuridsány Judit

Fülöp Attiláné

 

Az MKE Ellenőrző Bizottság póttagja a 2019-2023-as ciklusra:

Magdics Erika

 

A küldöttközgyűlés részletes beszámolója a közgyűlésről készült hivatalos jegyzőkönyvben lesz hozzáférhető, amelyet hamarosan elérhetővé teszünk az MKE honlapján is.

Üdvözlettel:
Gerencsér Judit
az MKE főtitkára


ADÓ 1% felhívás – 2019

Tisztelt Tagtársak!

Idén is lehetőség van az MKE, mint civil szervezet adó 1 %-kal történő támogatására. Kérjük a Kollégákat, az MKE tagjait, támogatóinkat, hogy

adójuk

1%-át a Magyar Könyvtárosok Egyesületének ajánlják fel

a 19000895-1-41 adószámon.

A felajánlás egyben befektetés a jövőbe, hiszen az így befolyt összeget a fiatalok, a pályakezdő kollégák, vagy a még csak pályára készülők vándorgyűlési részvételének díjmentessé tételére fordítjuk. Azt gondoljuk, hogy mind a támogatott korosztály, mind a Vándorgyűlés, mind az éppen aktuális helyszín (Székesfehérvár), mind az aktuális téma (Hiteles hely, mindenhol, mindenkinek) megérdemli a figyelmet, az anyagi elkötelezettséget, a támogató hozzáállást.

Érdeklődését, támogatását az MKE nevében tisztelettel köszönjük!

Budapest, április 27.

Gerencsér Judit
MKE főtitkár


Hallgatói pályázat 2019. – pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 51. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2019. július 03-05.  között Székesfehérváron kerül sor „Hiteles hely, mindenhol, mindenkinek” címmel.

PÁLYÁZAT CÉLJA: könyvtáros hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.
PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

 1. Formai követelmények:
 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban, valamint az eredetivel teljesen megegyező elektronikus formában (Figyelem: mindkét forma kötelező!)
 • A pályázati anyagnak a kiírás 2. pontjában felsoroltakat értelemszerűen kell tartalmaznia
 • A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (egyoldalas, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve)
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A kitöltött “Pályázati adatlap”-ot
 • Azon főiskola/egyetem informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szak felelősének, vagy vezető oktatójának ajánlását, amellyel a hallgatónak jogviszonya áll fenn
 • Az MKE valamely – területi vagy szakmai – szervezetének ajánlását
 • Esti, levelező, távoktatásban résztvevő pályázók esetében a munkahely ajánlását is.

A „Pályázati adatlap” letölthető: az http://mke.info.hu/ honlapról és megtalálható a felsőoktatási intézmények Könyvtártudományi Tanszékein is.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 24.
(a postára adás utolsó napja).
A pályázatot ajánlott küldeményként kérjük feladni!

CÍM: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület 439. szoba
A pályázat elektronikus változatát (hallgatónként egy fájlba szerkesztve, a pályázó vezetéknevével megnevezve) a kissg@alpha.dfmk.hu, valamint az mke@oszk.hu címekre kérjük párhuzamosan eljuttatni. Az elektronikus változat beadása szintén kötelező és a nyomtatott verzióval megegyező tartalmú legyen. Az elektronikus dokumentum nagysága ne legyen nagyobb 3 MB-nál, formátuma pedig pdf.

A kiírás követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat elbírálásáról a MKE elnöksége által megbízott 3 tagú bizottság dönt, 2019. június 11-ig; döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a MKE-nek 2019-ben, vagy már régebb óta tagjai.

A MKE döntéséről – a döntéstől számított 10 napon belül – minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázók névsorát a MKE honlapján jelentetjük meg.
További információk: MKE titkársága tel.: 06-1-311-8634, e-mail: mke@oszk.hu

 

Budapest, 2019. április 25.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap


Pályázati felhívás „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére

Tisztelt Kollégák!

 

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ’A’ vagy a ’B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!

 

Pályázati feltételek:

 

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (május 31) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5 ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

 • Jelölési űrlap (letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

 

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

 

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja!

 

Beérkezési határidő: 2019. május 31. péntek, 14.00 óra.

 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 51. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Székesfehérvár, 2019. július 4.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

 

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu

 

 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes sk.                                  Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                                          elnök, IKSZ

 

 

 


MKE tisztújítás 2019.

Kedves Kollégák!

2019. május 8-án (szerdán) kerül sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlésére. A jelölési folyamat során az alábbi kollégák kaptak megfelelő számú jelölést, és vállalták a jelöltséget.

Elnökjelölt:

 • Barátné dr. Hajdu Ágnes

 

Főtitkárjelölt:

 • Gerencsér Judit

 

Elnökségi tag jelölt:

 • Bencsikné Kucska Zsuzsanna
 • Bognárné dr. Lovász Katalin
 • Czakóné Gacov Katalin
 • Eszenyiné Borbély Mária
 • Fehér Miklós
 • Giczi András Béla
 • Haszonné Kiss Katalin
 • Istók Anna
 • Kiss Gábor
 • Molekné Kőrösi Beatrix
 • Oros Sándor
 • Dr. Redl Károly
 • Rózsa Dávid
 • Szeberényi Gábor
 • Szóllás Péter
 • Török Beáta
 • Venyigéné Makrányi Margit

 

EB elnökjelölt:

 • Dr. Amberg Eszter

 

EB tagjelölt:

 • Fülöp Attiláné
 • Dr. Hangodi Ágnes
 • Magdics Erika
 • Nuridsány Judit
 • Pogány György

A 2019. április 3-i “Kompetenciák és trendek” című konferencia prezentációi

Kedves Kollégák! A 2019. április 3-i “Kompetenciák és trendek” című konferencia prezentációi az egyes címekre katintva tölthetők le.


A 2019. évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjának programja

Tisztelt Tagtársak!

Az idei Budapesti Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjának programját az alábbi linken olvashatják.

Sok szeretettel várunk minden kedves tagtársat!

A Könyvtáros Klub programja megtalálható a Könyvfesztivál online elérhető országos programjában is a https://bookfestival.hu címen a programok alatt.

Üdvözlettel:

Bakos Klára

 


Blanca Rodriguez-Bravo (Spanyolország)

Ismerjék meg a „Kompetenciák és trendek” konferencia előadóit!

(Budapest, 2019. április 3., szervező: MKE, helyszín: OSZK)

Blanca Rodriguez-Bravo spanyol professzor a Leoni Egyetemen oktat és kutat. Érdeklődési területei: az információ felhasználása és a tudományos kommunikáció. Számos projekt, konferenciai előadás és tudományos publikáció fűződik a nevéhez. Budapesti előadásának címe: Kutatástámogató szolgáltatások fejlesztése a spanyol felsőoktatási könyvtárakban.

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Tolnai György profilképe
  DBteszt profilképe
  Dávid Bogi profilképe
  MKE SZSZB profilképe