Pályázati felhívás „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére – 2020

Tisztelt Tagtársak!

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ’A’ vagy a ’B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, stb.) anyag elkészítésével.

 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!

 

Pályázati feltételek:

 

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (2020. június 2.) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5 ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Lejátszható bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

 • Jelölési űrlap (letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása.
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

 

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

 

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja!

 

Beérkezési határidő: 2020. június 2. kedd, 14.00 óra.

 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 52. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Budapest, 2020. július 16.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

 

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes sk.                                    Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                                            elnök, IKSZ

 


Az MKE Titkársági Irodájának és munkatársainak elérhetősége a rendkívüli járványügyi helyzetben

Tisztelt Tagtársak!

Kedves Kollégák!

 

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a mai naptól (2020.03.23. hétfő) élve a távmunka lehetőségével, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) titkársági munkatársai nem lesznek személyesen elérhetőek az Országos Széchényi Könyvtár Irodájában. A munkájukat egyelőre határozatlan ideig otthonról, távmunkában fogják ellátni.

 

Kérjük, hogy kérdés, kérés esetén az alábbi elérhetőségeken keressék kollégáinkat – Szikszai Tamarát és Molnár Jánosnét – az MKE Iroda nyitvatartási idejében (hétköznap 08:00-14:00-ig):

 

 

Illetve javasoljuk, hogy bármilyen más kérdés esetén vegyék fel a kapcsolatot az MKE szervezeti elnökeivel, illetve  tanácsi képviselőivel.

 

A megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjünk!

Arra kérjük Önöket, hogy nagyon vigyázzanak Magukra és Szeretteikre.

 

A munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánunk!

 

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára


A Könyvtárostanárok Egyesületének véleménye a 2020-as Nemzeti alaptantervről

Tisztelt Tagtársak!

Ezúton osztjuk meg a Könyvtárostanárok Egyesületének véleményét a 2020-as Nemzeti alaptantervről és a kapcsolódó kerettantervekről. Bp., KTE, 2020.03.06., 5 p.,

Elektronikus elérhetőség: https://drive.google.com/file/d/1FPr_9-PybV5wdv3REVkzcetiwIGtto4T/view

Üdvözlettel:

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke

 

 

 

 


Barátné Prof. dr. Hajdu Ágnes, az MKE Elnöke, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült

Tisztelt Tagtársak!

 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.

 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

a könyvtártudomány területén folytatott több évtizedes kutatói-oktatói munkája, valamint a hazai és nemzetközi könyvtáros szakmai szervezetekben betöltött jelentős szerepe elismeréseként Barátné dr. Hajdu Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére (A köztársasági elnök 128/2020. (III. 15.) KE határozata kitüntetés adományozásáról),

MAGYAR ÉRDEMREND

lovagkeresztje

polgári tagozata kitüntetést adományozta.

 

Az MKE Elnöksége és Tagsága szívből gratulál a kitüntetéshez és az elismeréshez.

 

Ezúton szeretnénk jó egészséget és további sikereket kívánni munkájában, szakmai életében és magánéletében egyaránt Elnök Asszony részére.

 

A kitüntettek listája a Magyar Közlöny 2020. évi 44. számába jelent meg.

 

Tisztelettel:

 

az MKE Elnöksége és Tagsága


Pályázati lehetőség a German Library Associations BID (Bibliothek Information Deutschland) által

Dear Colleagues,

If you are interested in gaining new experiences in direct exchange with German colleagues and establish new professional relationships, if you would like to find out about current developments in Germany and bring new findings back to your home country and institution, maybe you could be interested in a fellowship programme of BI-International:

Grants for International Library experts: visit Germany’s libraries in 2020

BI-International in Germany, a standing committee of the umbrella association of German Library Associations BID (Bibliothek Information
Deutschland), is providing scholarship programmes for international library experts.

You may apply for a grant for a professional stay in Germany. Travel expenses are not included.

There are three different programs:

*       Professional visits: stay and study 1 -3 weeks at a German library
*       participation at an international conference on library topics in
Germany
*       study trips for groups visiting different libraries in Germany

Discover new perspectives: visit Germany’s libraries in 2020 – Welcome!

Please check out for further information and send your application:
<http://www.bi-international.de/en_EN/infos-foerderung>
www.bi-international.de/en_EN/infos-foerderung

Kind regards,

Elgin Jakisch

BI-International

a commission of BID

c/o Deutscher Bibliotheksverband

Fritschestr. 27-28

D-10589 Berlin

Germany

Tel.:+49-(0)30-644 98 99-21

Fax: +49-(0)30-644 98 99-27


Dr. Gerő Gyulát 95. születésnapja alkalmából köszönti a Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Sok szeretettel köszönti a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége és tagsága Dr. Gerő Gyulát 95. születésnapja alkalmából.
Budapest, 2020. február 13.

Fenyves Márta 90 éves! Szívből gratulálunk!

Tisztelt Kollégák!

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója nagyrabecsülését kifejezve, egy kihelyezett vezetőségi ülésen és baráti családias találkozó keretében köszöntötte Fenyves Márta ma is aktív tagtársunkat a főváros V. kerületében a Bank utcában működő Sport Cukrászdában október 3-án délután 14 óra és 18 óra között.

Tagtársaink nevében szívből gratuláltunk Neki, megköszönve több évtizedes kitartó és valóban példamutató munkáját, a hozzánk való ragaszkodását és a máig végzett telefonos lelki segélyt nyújtó szeretetét.

 

Az ünnepségről az alábbi linken olvashatunk részletesebben és az alábbi dokumentumban.

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

az MKE Műszaki Szekció elnöke

 

 


HOGYAN ALKALMAZZUK AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉST ÉS A MARKETINGET A KÖNYVTÁRBAN – 2019. november 13. – előadások

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége szakmai konferenciát szervezett 2019. november 13-án az Országos Széchényi Könyvtárban „HOGYAN ALKALMAZZUK AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉST ÉS A MARKETINGET A KÖNYVTÁRBAN címmel.

A szakmai tanácskozás révén a szervezők lehetőséget kívántak teremteni a könyvtárszakmai érdekérvényesítés és a hatékony könyvtári marketinggel kapcsolatos kérdések, tapasztalatok megvitatására, új ismeretek és gyakorlati módszerek, eszközök elméleti és gyakorlati megismerésére, illetve alkalmazásának elsajátítására.

A könyvtári marketing tevékenység kiemelt szereppel bír minden könyvtártípus életében, amelyet még hatékonyabbá kívántunk tenni a szakmai konferencia segítségével.

A szakmai konferencián elhangzott előadások:

Kultúra és marketing  – Dr. Dér Cs. Dezső

A hatékony online marketing a 21. században – Lévai Richárd

A könyvtári érdekérvényesítés a 21. században – Gerencsér Judit

A könyvtár marketing a gyakorlatban – Haszonné Kiss Katalin

 


Meghívó – HOGYAN ALKALMAZZUK AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉST ÉS A MARKETINGET A KÖNYVTÁRBAN – országos szakmai konferencia – 2019. november 13.

Tisztelt Kollégák és Tagtársak!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége szakmai konferenciát szervez 2019. november 13-án az Országos Széchényi Könyvtárban „HOGYAN ALKALMAZZUK AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉST ÉS A MARKETINGET A KÖNYVTÁRBAN címmel.

 

A szakmai tanácskozás révén a szervezők lehetőséget kívánnak teremteni a könyvtárszakmai érdekérvényesítés és a hatékony könyvtári marketinggel kapcsolatos kérdések, tapasztalatok megvitatására, új ismeretek és gyakorlati módszerek, eszközök elméleti és gyakorlati megismerésére, illetve alkalmazásának elsajátítására.

 

Az MKE Elnökségének véleménye szerint az érdekérvényesítés és a könyvtári marketing tevékenység kiemelt szereppel bír minden könyvtártípus életében, amelyet még hatékonyabbá szeretnénk tenni a szakmai konferencia segítségével.

 

A szakmai konferencia helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület, VI. szint előadóterem

 

A szakmai konferencia időpontja: 2019. november 13. 10.00-15.00

 

A részvételi szándékról visszajelzést szeretnénk kérni, legkésőbb 2019. november 11-ig. Kérjük az alábbi link segítségével regisztráljanak rendezvényünkre. A link lehetőséget ad kérdések megfogalmazására is a konferencia fő kérdésköreiben.

 

A szakmai programra szervezetenként/szekciónként 2 kolléga/tagtárs részvételét tudjuk lehetővő tenni.

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a rendezvényre való jelentkezésről, illetve a részvételhez szükséges személyes adatok köréről és azok kezeléséről az MKE honlapján (mke.info.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz.

 

A rendezvényre való jelentkezéssel, illetve a meghívás elfogadásával a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő körben a személyes adatokat az MKE kezelje.

 

A szakmai rendezvény programja és meghívója

 

Nagyon várjuk szíves regisztrációjukat és reméljük pozitív visszajelzésüket meghívásunkra.

 

A szakmai konferencia a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

 

Budapest, 2019. október 27.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

Barátné Dr. Hajdu Ágnes                                              Gerencsér Judit

az MKE Elnöke                                                             az MKE főtitkára


Füzéki István-emlékérem átadása – 2019. október 25.

Tisztelt Kollégák!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete együttműködő partnereivel, az Országos Széchényi Könyvtárral, a Könyvtári Intézettel és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárával 2019. október 25-én pénteken délután 14.00-kor ünnepi megemlékezést tartott az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. Az ünnepségen került sor a Füzéki István-emlékérem díj átadása is.

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete által működtetett díjat Dr. Füzéki Bálint, Füzéki István testvére 2002-ben abból a célból alapította, hogy ezzel emléket állítson

 • mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban, valamint
 • Füzéki István (1934–1956) tiszteletére, aki 1956-ban a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtárosa volt, s aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként.

 

Az alapító Dr. Füzéki Bálintnak azonban nemcsak ezek voltak a céljai. Szerette volna, ha a díjjal a testvére által olyannyira szeretett, s tragikusan rövid ideig művel könyvtáros szakma legkiválóbbjai is évről évre elismerést kapnának. Ennek az elismerésnek a megtestesítője a Füzéki István-emlékérem díj.

 

A Füzéki István-emlékérem díj 2019. évi kitüntetettje Balogh Mihály, az OPKM nyugalmazott főigazgatója.

Az ünnepségen Szakmári Klára laudált.

 

A program hivatalos meghívója.

 

Képek az eseményről:

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára

 

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Vajda Henrik profilképe
  Tolnai György profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Dávid Bogi profilképe
  zondaz profilképe