Orosz Adrienn

Az MKE Akadémia tizedik előadása „Azután magával vitte őt az ördög (…)” Jézus és az ördög testi érintkezésének problematikája a Carrow Psalter első kísértés-jelenetén.

Orosz Adrienn az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Doktoriskolájának hallgatója. 2021 áprilisában az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Könyvtártudományi alszekciójában második helyezést ért el a mezőny legjobb könyvtörténeti dolgozatával, e melett az MKE különdíjában részesült. Előadásának középpontjában egy gótikus stílusú kódex miniatúrája áll, és amelynek apro­póján bepillantást nyerhetünk a keresztény teológia térkoncepciójának képi megjelení­tésébe a 12–14. századi angliai bibliák, zsoltároskönyvek és hóráskönyvek lapjain.


Berecz Ágnes

Az MKE Akadémia kilencedik előadása a Ráday Gyűjtemény könyvtárát mutatja be.

Berecz Ágnes 1992 dolgozik a Ráday Gyűjteményben, 1994-től vezetőként, 1999-től gyűjteményigazgatóként. 1989-ben végzett az ELTE ÁITFK magyar-könyvtár szakán, 1992-ben az ELTE BTK bölcsész magyar szakán. 2006-ban a Szegedi Tudományegyetemen szerzett PhD fokozatot.


Jelölés Vándorbagoly díj elnyerésére

2012-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciójának vezetősége megalapította a VándorBagoly díjat. A szobor elvándorolt hozzánk Bulgáriából, és hozta magával azt a nemzetközi üzenetet, hogy mennyire fontos az olvasás, a könyv szeretete, és mekkora a felelősségünk a jövő generációjával szemben. Ezután minden évben tovább „repül” egy gyermekkönyvtárba, oda, ahol ezt az üzenetet a legszínvonalasabban, legkreatívabban adják tovább a gyermekeknek.

A VándorBagoly díj átadása minden évben a Gyermekkönyvtáros Szekció őszi szakmai napján kerül átadásra. Jár hozzá egy TITKOK LÁDÁJA is, melybe a gyermekolvasók rejthetik titkos üzeneteiket. A díj átadására a Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napján kerül sor, melynek várható ideje 2021. október. Helyszín: Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza. Amennyiben a vírushelyzet ezt nem engedi, a díj elnyerését honlapunkon, Facebook oldalunkon és egyéb könyvtáros hírportálokon tesszük közzé. A nyertest e-mail-ben értesítjük,  a hivatalos díjátadóra egy későbbi időpontban kerül majd sor.

A jelölés határideje: 2021. szeptember 30.

A VándorBagoly díj jelölésének feltételei:

 1. bárki jelölhet, aki MKE-tagsággal rendelkezik;
 2. a jelölés mellé várjuk a könyvtár munkájának rövid bemutatását;
 3. a jelöléseket a vandorbagolydij@gmail.com címre várjuk.
 4. a jelölésekről háromtagú bizottság dönt.

 

MKE Gyermekkönyvtáros Szekció vezetősége


The World-Through-Picture-Books

Az IFLA Gyerek- és Ifjúsági Könyvtárak Szekciója által előkészített The World Through Picture Books catalogue harmadik kiadásáról hallható interjú a KvarcFM Rádióban Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnessel. A gyermekek számára készült legnépszerűbb hazai képeskönyvek adatgyűjtését az Elnök asszony koordinálta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete nevében. A felmérésben részt vettek az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció és a Könyvtárostanárok Egyesülete tagjai, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtárának munkatársai, valamint az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet hallgatói is. Az adásra 2021. augusztus 6-án 11 óra 05 perckor került sor, mely visszahallgatható a rádió honlapján:https://karcfm.hu/archiv/spajz-2021-08-06-0900-1200/


Tőzsér Istvánné G. Andrea

 

Az MKE Akadémia kilencedik előadása Tudás, tanulás, közösség a Bródy Sándor Könyvtárban. A könyvtár az iskolában. ” A jövő a könyvtárban (is) kezdődik”.

Tőzsér Istvánné G. Andrea 2006 óta az egri Bródy Sándor Könyvtár igazgatója. Irányítása alatt a könyvtár széleskörű partnerkapcsolatot épített ki a helyi közösségekkel, szervezetekkel, 98 kistelepülés számára szervezi a könyvtárellátási szolgáltatást. A Könyvtári Minőségi Díjjal kitüntetett intézmény 2013 óta minősített könyvtár.

Az eltelt évtizedekben Tőzsér Istvánné közreműködött több szakmai munkacsoportban, az Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnöke, a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumainak kurátora.

 


Rakonczás Szilvia

Az MKE Akadémia nyolcadik előadása Tanulást segítő könyvtári szolgáltatások a Békés Megyei Könyvtárban. 

Rakonczás Szilvia 2007 óta a Békés Megyei Könyvtár munkatársa. 1980-ban a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán végzett könyvtáros, általános iskolai matematikatanár. Informatikus könyvtárosi végzettséget a Szegedi Tudományegyetemen szerzett.

smart


Gyászoljuk Fenyves Mártát

Mély fájdalommal és megrendülten tudatjuk, mindazokkal az MKE tagtársakkal, akik ismerték és szerették hogy a Műszaki Könyvtáros Szekciónk Felügyelő Bizottságának mostanáig is aktív tagja, a mi féltve őrzött barátunk és évtizedeken át kedves társunk
Fenyves Márta 2021. június 16-án kora este 18.30 perckor 92 évesen családja körében, békésen és szenvedések nélkül örökre itt hagyott bennünket.

Ő volt maga az MKE-nek a II. Világháború utáni a 70 években való újraszervezett működésének példa képe és az igazi alapító tagja, mert mielőtt maga az egyesületünk újbóli bejegyzésre került már előtte is a 60-as évek második felétől már részt vett a TIT szervezetében létrehozott Szabó Ervin Könyvtárosok Baráti Körében is.
Aztán amikor már 1970 december 18-án megalakult az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója, ennek is elsőként lépett be a tagjai sorába s mint már szomorúan meg kellett állapítanunk tegnap kora este bekövetkezett haláláig hűséges mindenkor és mindenben kitartó, tevékeny alkotó és aktív tagja volt s marad is a szívünkben most már mind örökké.
Gazdag és eredményes könyvtárosi pályájának méltatására most még nem tudunk minden részében méltó módon vissza és megemlékezni, amelyre azonban rövidesen felkészülve mindenképpen visszatérünk és összefoglaló tanulmányokban is közre fogjuk adni. és elérhetővé kívánjuk tenni az MKE teljes tagsága a számára is.
Most elsőként emberi nagyságáról és szeretetteljes mindig a fiatal és kezdő munkatársakat jó szívvel támogató személyiségére a Műszaki Könyvtáros Szerveztünk vezetőségi tagjára a barátra és a mindig a legnehezebb helyzetekben is mosolyogni tudó kolléganőnkre emlékezünk.
Magának a Műszaki Könyvtáros Szekciónak több mint két évtizeden át volt vezetőségi tagja, már 1991-től mint a szervezetünk gazdasági felelőse, amelyhez külön nagy szaktudása és érzéke is volt.

Ennek is köszönhető, hogy amikor több szervezetnél jelentős taglétszám csökkenés következett be az ő kiváló szervező készségének és meleg baráti kapcsolatteremtő képességének köszönhetően nálunk nem, hogy jelentős számú lemorzsolódás nem volt, hanem még többen is léptek be mint ahányan korábban el is távoztak. Részt vett a több mint 15 éven át tartó a határainkon túl lévő magyar emlékhelyeink
meglátogatására irányuló szakmai kirándulásokon, amelyeknek egyik fő szervezetője éppen Ő volt. Minden tudományos, szakmai és társadalmi rendezvényen ott volt idős kora és nehezített mozgás lehetőségei ellenére is.
Annál nagyobb és szebb ünnepi megemlékezésben mint az ő 90 születésnapjára szervezett köszöntésen még nem volt részünk soha sem, ahol az elnökünk Barátné Dr. Hajdu Ágnes mellett szívesen eljött a korábbi MKE elnök Bakos Klára és szervezetünk a „Műszaki Szekció „egyik megalapítója majd s MKE főtitkára s később az OSZK főigazgatója Poprády Géza is, akik az igen nagy számú lelkes tagságunk közepette
emlékeztek meg Mártáról. Márta akkor is és azóta is folytatta az un lelki segélyszolgálatát, azaz telefonon meleg és vidám szavaival gyámolította a nálánál talán még kevésbé elesett de beteg és elhagyatott kollégáinkat. Már csak ezért is viselheti most már ott fenn az égben is a hálás és köszönő lelkek nagy és örömteli köszönetét és a soha el nem móló szeretetét, köztük miénket is. Egyben tájékoztatni is kívánjuk a tisztelt és kedves MKE tagtársainkat, hogy Fenyves Márta kolléganőnk az MKSZ tiszteletbeli tagjának a temetéséről a családja jelzéseit
megvárva külön közleményben kívánunk beszámolni s természetesen a búcsúztatásban az MKE –MKSZ nevében méltóképpen részt kívánunk venni.
Időközben már a tudomásomra hozta Márta nénénk egyik fia Lakner László, hogy az Édesanyjuk hagyatkozó kérése szerint – tekintettel arra, hogy a Márta hosszú éveken át vízi életet élt, hogy egy a Dunai hajó úton vehetünk búcsút tőle, a hamvinak virágokkal együtt történő szétszórásával együtt.. Erre várhatóan július hónap második felében kerülhet sor, de ígérete szerint kellő időben előzetes értesítést kapunk. Ennek alapján erről egy külön tájékoztatót fogok közreadni ,hogy a Mártát elbúcsúztatni kívánó tagtársaink időben erről értesüljenek.

KEDVES MÁRTÁNK !
NYUGODJÁL BÉKÉBEN S TE TUDOD A LEGJOBBAN, HOGY SZÍVÜNKBEN MÁR
ÖRÖKKÉ ÉLNI FOGSZ !
Barátné DR. Hajdu Ágnes MKE elnök
Nagy Zoltán MKSZ elnök


MKE 52. budapesti Vándorgyűlése – 2021. július 8-9.

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Pest Megyei Szervezet partnerségével Nemzedékek szolgálatában: 2020–2021. Kihívás, kreativitás, könyvtár címmel 2021. július 8–9-én Budapesten rendezi meg 52. Vándorgyűlését.

Az idei vándorgyűlés, tekintettel a komoly kihívásokat jelentő járványügyi helyzetre – újszerű, innovatív módon, követve a hazai és nemzetközi rendezvényszervezési módszereket –, az online térbe költözik; kétnapos rendezvényünk minden eseménye követhető lesz a virtuális térben a Microsoft Teams program, illetve az MKE Youtube-csatornája segítségével.

2021. június 15-én elindítjuk az 52. budapesti vándorgyűlés hivatalos honlapját és a rendezvényen való részvétel regisztrációját.

Az idei vándorgyűlés összes programján ingyenesen tudnak részt venni a jelentkezők, de a részvétel regisztrációhoz kötött az eseményre és a különböző programokra.

Az 52. vándorgyűlés honlapján már elérhetők az alábbi információk:

 • a nyitó plenáris ülés programja,
 • a szekcióülések programjai – rekordszámú 15 szekció szakmai programjával,
 • szabadidős és kulturális programok,
 • gyakran ismételt kérdések,
 • hasznos linkek,
 • tájékoztató linkek a TEAMS alkalmazásról.

 

Az idei vándorgyűlésen közel 80 szakmai előadással, workshoppal várjuk a résztvevőket a legaktuálisabb és legfontosabb könyvtárszakmai kérdéskörökben. Készülünk érdekes kulturális és szabadidős programokkal, illetve meglepetésekkel is.

A honlap folyamatosan bővül az újabb információkkal, illetve a rendezvényhez való csatlakozás és a részvétel részleteiről minden jelentkezőt külön is tájékoztatunk majd.

Mindannyian azon dolgozunk, hogy ne csak új ismereteket, tapasztalatokat, ún. jógyakorlatokat, hanem élményekben gazdag programot nyújtsunk résztvevőink számára az online térben.

Ha bármilyen kérdés felmerülne a rendezvény kapcsán, az alábbi e-mail-címen állunk szíves rendelkezésükre: vandorgyules@oszk.hu.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az 52. budapesti vándorgyűlésen!

Az MKE 52. Vándorgyűlésének szervezői


MKE vélemény – a könyvtári állomány nyilvántartásáról, ellenőrzéséről és az állományból való törlésről szóló új EMMI rendelet tervezet

MKE vélemény – a könyvtári állomány nyilvántartásáról, ellenőrzéséről és az állományból való törlésről szóló új EMMI rendelet tervezet

Levél

Részletes vélemény


MKE vélemény – az egyes szerzői jogi jogszabályok jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvénytervezetről

MKE vélemény – az egyes szerzői jogi jogszabályok jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvénytervezetről

Levél

Részletes vélemény

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tolnai György profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Vajda Henrik profilképe
  zondaz profilképe
  Dávid Bogi profilképe