MKE Akadémia májusi előadásai

 

Első előadónk Dr. Csík Tibor, az ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszékének egyetemi adjunktusa, a Kovács Máté Alapítvány által létrehozott Nívódíj 2022. évi díjazottja. Előadásának címe: Könyvtárak a digitális világban.

 

Ezt követően tekinthető meg A köz- és iskolai könyvtárak oktatási és nevelési szerepének erősödése. Szemle a hazai és nemzetközi szervezetek iránymutatásaiból címmel Arany-Nagy Zsuzsanna, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  és Gimnázium könyvtárostanára, a Könyvtárostanárok Egyesülete által alapított Kovács Máté Alapítvány Nívódíjának Iskolai könyvtári különdíjasának előadása.

 

Várunk minden érdeklődőt szeretettel:  2023. május 24-én 10 órától az MKE Youtube csatornáján! (https://www.youtube.com/channel/UCJ81GBo0wptHVgpHz2BFbTQ)

Kérjük, tartsanak velünk ebben az online utazásban is!

 


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 54. Vándorgyűlése Tatabányán

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Vendégeink!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Inspiráció – Elköteleződés – Képessé tétel – Kapcsolatrendszer címmel 2023. július 13-15 között rendezi meg 54. Vándorgyűlését Tatabányán, az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, valamint a Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Könyvtár partnerségével.

 

2023. május 12-én elindítjuk az 54. tatabányai Vándorgyűlés hivatalos honlapját: https://mkevandorgyules.hu/

 

A vándorgyűlési regisztrációt 2023. június 15-ig tudják megtenni a fenti honlap segítségével.

 

Az 54. Vándorgyűlés honlapján már elérhetők az alábbi információk:

· a nyitó plenáris ülés programja,

· a szekcióülések programjai,

· a szabadidős és kulturális programok,

· hasznos információk  stb.

 

Az idei Vándorgyűlésen számos szakmai előadással, programmal, workshoppal várjuk a résztvevőket a legaktuálisabb és legfontosabb könyvtárszakmai kérdéskörökben. Készülünk különleges kulturális és szabadidős programokkal, illetve meglepetésekkel.

 

További új információkkal is folyamatosan bővül a honlap és részletes információkat is küldünk minden résztvevőknek a rendezvényhez való csatlakozással és részvétellel kapcsolatban.

 

Mindannyian azon dolgozunk, hogy ne csak új ismereteket, tapasztalatokat, jógyakorlatokat, hanem élményekkel gazdag programot tudjunk átnyújtani minden résztvevő számára.

 

Ha bármilyen kérdés felmerül a rendezvény kapcsán, az alábbi email címen állunk rendelkezésükre:

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

A szervezők nevében üdvözlettel:

 

Mikolasek Zsófia


Barátné Hajdu Ágnes megtisztelő megbízatása

Május elsején hivatalosan is bejelentették a hír, hogy egyesületünk volt elnökét, Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnest ismét beválasztották az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions – Könyvtáros Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) Regionális Osztálya Európai Bizottságába a 2023-2025 időszakra. Gratulálunk az Elnök Asszonynak és további jó munkát kívánunk!

 

https://www.ifla.org/election-results-2023-rc-rds/#europe

 


Pályázati felhívás Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az A vagy a B pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!

 

Pályázati feltételek:

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (május 31.) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5-ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Jelölési űrlap (letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

 

A pályázati dokumentációt nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja.

 

Beérkezési határidő: 2023. május 31. szerda, 16.00 óra.

 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 54. Vándorgyűlésének nyitó plenáris ülésén kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

A pályázati dokumentáció nyomtatott formában postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus formában pedig az MKE címére küldött e-mailben (mke@oszk.hu) nyújtható be.

2023. január

 

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes sk.                            Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                                                 elnök, IKSZ

 


Hallgatói pályázat az MKE 54. vándorgyűlésén való részvételre

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 54. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2023. július 13 – 15. között Tatabányán kerül sor Inspiráció  – Elköteleződés –  Képessé tétel – Kapcsolatrendszer címmel.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.

A TÁMOGATÁS TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő, 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.

 

A felhívás teljes szövege itt olvasható. A pályázati adatlap letölthető word és pdf formában.


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznúsági és tisztújító küldöttgyűlése – 2023. május 3.

2023. május 3-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) küldöttgyűlést tartott.

 

A küldöttgyűlést üdvözölte Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója és Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke.

 

A küldöttközgyűlés határozatképes volt, így a meghirdetett napirend szerint elvégezhette munkáját. Jóváhagyásra került a közhasznúsági beszámoló, valamint az elnök, a főtitkár, az ellenőrző bizottság elnöke és a tanács elnöke beszámolt az eltelt ciklusról. A küldöttek elfogadták a beszámolókat és megköszönték a leköszönő Elnökség elhivatott, áldozatos és elmúlt négyéves sikeres szakmai munkáját.

 

MKE Elnökség – 2019 – 2023

A választást követően az MKE új tisztségviselői 2023–2027-es ciklusra:

Elnök: Gerencsér Judit
Főtitkár: Istók Anna
Elnökségi tagok: Eszenyiné dr. Borbély Mária, Gaálné Kalydy Dóra, Haszonné Kiss Katalin, Kiss Gábor, Oros Sándor, Péterfi Rita, Villám Judit
Elnökségi póttagok: Baráthné Molnár Mónika, dr. Sándor Viktória
EB elnök: dr. Aczél-Partos Adrienn
EB tagok: dr. Kührner Éva, Magdics Erika, Nuridsány Judit, dr. Senkei-Kis Zoltán

 

MKE új Elnöksége – 2023 – 2027

 

A küldöttgyűlés részletes beszámolója az eseményről készült hivatalos jegyzőkönyvben lesz hozzáférhető, amelyet hamarosan elérhetővé teszünk az MKE honlapján is.

Üdvözlettel:
Istók Anna
főtitkár

 

 

 


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2023. évi tisztújítás

Elnökjelölt:

 

Főtitkárjelölt:

 

Elnökségi tag jelölt:

– Baráthné Molnár Mónika

– Bognár Csilla

– Czakóné Gacov Katalin

– Eszenyiné dr. Borbély Mária

– Gaálné Kalydy Dóra

– Haszonné Kiss Katalin

– Istók Anna

– Kiss Gábor (Zalaegerszeg)

– Koglerné Hernádi Ágnes

– Kukkonka Judit

– Mészáros Zoltán

– Molekné Kőrösi Beatrix

– Oros Sándor

– Péterfi Rita

– Rakonczás Szilvia

– Rázsits Veronika

– Sándor Viktória dr.

– Szóllás Péter

– Török Beáta

– Villám Judit

– Zahuczky László

 

Ellenőrző bizottság elnöke:

 

Ellenőrző bizottság tagja:

– Kührner Éva

– Magdics Erika

– Nuridsány Judit


KÉPES BESZÁMOLÓ – Korszerű kompetenciák a használók és a könyvtárosok számára –

Kedves Kollégák!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2023. március 29-én rendezte meg Korszerű kompetenciák a használók és a könyvtárosok számára. Pillanatképek a könyvtárosképzésből és a könyvtárak gyakorlatából című nemzetközi konferenciáját ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet társszervezésében.

 

A konferencia képes beszámolóját két válogatásban tekinthetik meg:

 

Selmeczi Tamás és Fodor János képei

 

Barbara Lison személyes képes beszámolója a Facebookon.

 


Istók Anna

fotó Kovács Ibolya

 

2002-ben került a Gödöllői Városi Könyvár és Információs Központba. Gazdasági agrármérnök végzettségét informatikus könyvtárosi képzéssel egészítette ki az ELTE-n. Számos feladatkör tartozott hozzá az elmúlt két évtizedben: programszervezés, a könyvtári weblap felépítése és tartalommal feltöltése, közösségi oldalak menedzselése, felnőtt-tájékoztatás, olvasásfejlesztés, könyvtári órák a gimnáziumi korosztálynak, PR, könyvtári marketing és minőségfejlesztési tevékenység. 2013-tól vezetője az intézményben működő Minőségirányítási Tanácsnak, büszke arra, hogy az intézmény volt az első városi könyvtár, mely minősített könyvtári címet és díjat nyert.

2008 óta irodalmi műhelyt vezet Gödöllőn. Rendszeresen tart diákoknak és felnőtteknek is prózaíró kurzust, a nevéhez kötődik a Gödöllői Irodalmi Díj megalapítása és lebonyolítása is. Íróként, költőként számos verse, novellája és három regénye jelent meg. Két uniós könyvtárszakmai projektben is részt vett; Az én könyvtáram EFOP projektben négy jó gyakorlatot dolgozott ki. 2017-ben dániai tanulmányúton vett részt az MKE és IKSZ közös szervezésében.

2018 szeptemberében lett az intézmény igazgatóhelyettese. Minőségirányítási és könyvtári marketing témakörben rendszeres oktatója és előadója a Könyvtári Intézet tanfolyamainak, konferenciáknak, számos szakmai publikációja született a témában.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján: 20 év – 20 ajándék – A gödöllői városi könyvtár innovatív válasza az elmúlt évek kihívásaira

 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2023-ban pályázatot nyújtott be az IFLA x Press Reader International Marketing Award díjra, pályázatának témája: a 2022-es év tematikus programjai, illetve marketingkampánya, melynek a 20 év – 20 ajándék címet adta.

A Covid miatt drasztikusan lecsökkent használói létszám, kölcsönzési statiszikák miatt szükségessé vált egy egész éves marketingkampány, melyhez jó alkalmat szolgáltatott, hogy 2022-ben éppen 20 évessé vált az intézmény. Fő célként a közösség visszaépítését, szeretetmárkájuk felfrissítését, a könyvtár kulturális központként való megerősítését tűzték ki. A hűséges törzs olvasótagság megjutalmazása mellett céljuk volt új használók bevonása, elkötelezetté tétele is. Az előadás bemutatja a komplex projektet, mely számos innovatív, szakmai elemből épült fel, a projekt marketingstratégiáját, valamint az elért eredményeket.


Sikaláné Sánta Ildikó

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója.

1983-ban szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári és okleveles könyvtáros főiskolai diplomát. Szegeden a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban helyezkedett el, és dolgozik a mai napig.

Munkáját tájékoztató könyvtárosként kezdte, emellett kutatta a könyvtár kiemelkedő értékű muzeális könyvállományát. Az ELTE könyvtár szakán szerzett mesterdiplomát, szakdolgozatában Szeged első nyomdászának, Grünn Orbánnak a tevékenységét és kiadványait tárta fel.

A könyvtáros szakma valamennyi területén nagyon fontosnak tartja a felhasználói igényekre épülő minőségi szolgáltatásfejlesztést.

15 évig igazgatóhelyettesként segítette az intézmény fejlődését, 2018 óta a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója.

 

Előadásának címe az MKE 2023. március 29-i konferenciáján: Könyvtár a falakon kívül

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Admin profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe