Búcsúzás Kovács Dezsőtől

ELHUNYT KOVÁCS DEZSŐ

     1939 – 2022

Kovács Dezső portré fényképe megjelent az MKE története 1935 – 2009 c kötetben

Azáltal, hogy Kovács Dezső aki az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának alapitó titkára volt 1970-1972, majd 1972 és 1986 között azaz 14 éven az MKE főtitkára volt, életének 83 évében 2022. december 05 én örök nyugalomra tért igen jelentős veszteség érte az egész  magyar könyvtáros társadalmat.

Kovács Dezső ugyanis nem csak egy kiváló műszaki  könyvtáros volt aki pályája kezdetén  bekerült az ÉTK-ba 1962-ben  s onnan is ment nyugdíjba mint az  Építési Tájékoztatási Központ igazgatóhelyettese, hanem  kiemelkedő szervező képességgel és remek diplomáciai érzékkel is rendelkezett, amelyhez nagyon barátságos és mindig vidám természete is  hozzájárult sikeres életpályájának.

Gondoljunk csak bele, hogy amikor hosszú két és fél évtized után a az 1960 évek végén   újra szerveződhetett az amúgy 1935 alapított Magyar Könyvtárosok Egyesülete s annak első ténylegesen is demokratikusan megválasztott elnöke Dr. Székely Sándor neves  nagy tekintélyű orvos tanár mellett kezdte meg a főtitkári tevékenységét 1972-ben , majd Zsidai József a Miskolci Egyetemi Könyvtár főigazgatója mellett folytatta  1879 -82 között és ezt követően Billédi  Ferencné Ibolya mellett is folytathatta 1983-tól egy újabb cikluson át, hogy ez önmagában véve is milyen nagy korszakos váltásokat és változásokat jelentő feladatot jelentett már csak önmagában véve is a közel  másfél évtized alatt

Talán az is sokat jelentett Kovács Dezsőnek, hogy un „virtigli”  műszaki könyvtáros volt s e tekintetben a nagy dinamikus  technikai és technológia változásokat – igy a könyvtárak számitógépesítését s annak tervszerű oktatását beindító  és azokat következetesen fejlesztő s ezt képviselő Műszaki Szekcióban kezdett, olyan alapitó társak mellett mint Vajda Erik, Poprády Géza, Szepesvári Tamás, de e szervezetben találjuk meg a későbbi MKE elnököket, Zsidai Józsefet,  Billédi  Ferencné Ibolyát, s folytathatjuk Bakos Klárával egészen a jelenlegi elnökünk Baráthné Dr Hajdu Ágnesig bezárólag, akikkel  jól és eredményesen tudott  tevékenykedni az egész magyar könyvtáros társadalom hasznára  is.

Magát ezeket  a nagy korszakos egyéniségeket azonban nem csak a napi, heti vagy az egész éves szervező munka  elégítette ki hanem megkövetelték a  könyvtáros szakmai tevékenység  elért eredményeinek az oktatás számára való   továbbadását, írásos tanulmányokban, tankönyvekben való publikálását és közreadását is.

E területen is komoly szakmai munkát fejtett ki Kovács  Dezső .Így 1980 és 1984 között Ő szerkesztette az MKE Évkönyveit, amelyek a számtalan fontos tényadat és esemény rögzítése  mellett, a legfontosabb szakmai tanulmányokat is ismertette. és tette közkedveltté az egyre népesebb számban szaporodó  MKE tagság s kiemeleten is a legkisebb településeken is tevékenykedő könyvtáros részére is eljuttatva azokat.

Önálló nagy munkájaként tartjuk számon a Magyar Könyvtáros Egyesület ötven évének kronológiája  1935 – 1965 című munkája, amelyet az  az MKE jelentett meg még 1985 ben, amely azóta is hézagpótló munkának számit a magyarországi könyvtártörténet számára.

Rendszeresen publikálta eleméleti és könyvtárszakmai teoretikus és empirikus írásait  a Könyvtáros szakmai folyóiratokban igy a TMT ben, a Könyvtáros és később az un 3K folyóiratokban is 1973 és 1991 között. Érdemes ezek némelyikét újra olvasni ezen folyóiratok repertóriumai és bibliográfiái között keresgetve.

Egészen más vetületét mutatja Kovács Dezső kedves és kellemes szervező tevékenységének ha az MKE mintegy ötven éven át tartó Vándorgyűléseinek területére gondolunk, amely komoly feladatot jelentett és jelent mai is  MKE főtitkárainak vagy megbízott alelnökeinek, hogy évenként más  – más városokban össze hozzanak  5 –  600-és adottan 8 -900 könyvtárost, akik  minden évadban nagy érdeklődéssel készülnek  ezekre a tartalmas de az egész éves nehéz munkálkodás  mellett örömteli szakmai találkozások élményeit is biztositó találkozásokra. Akik bele kívánnak tekinteni ennen a történetébe bátram ajánlhatjuk, hogy nézzék mag az MKE 75 éve, azaz az MKE története 1935- 2009 között című  mintegy 750 oldalas  2011 ben megjelent kötetbe, ott számtalan kiváló beszámoló cikk adatait fogják  megtalálni Kovács Dezső írásaiból is.

Végül de nem utolsó sorban nekem  mint az OSZK Állományvédelmi Főosztálya és a Mikrofilm és Fényképtára egyik vezetőjének kiváló szakmai kapcsolatom alakult ki Kovács Dezsővel mint az ÉTK   területén dolgozó hasonló  szakemberével is.  Ennek köszönhetően sikerült az ÉTK  60 -70 éve folyamatosan készített  a teljes  magyarországi építészeti Fotó és Fényképgyűjtemények mintegy 60 000  negatív és arról készsült fényképgyűjteményét átmenteni az OSZK Fényképtára gyűjteményébe amikor az ÉTK mint intézmény felszámolásra került.

Ez a páratlan értékű gyűjtemény  tudja csak ma már  biztositani ,hogy az elmúlt közel 100 év magyar építészeti örökségünk legalább  képi ábrázolásokon  fennmaradjon a jelen és az utókor számára.

Mindezeket összevéve természetes ,hogy amikor az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának  40 éves jubileumi szakmai konferenciáját tartottuk 2011 ben a BME OMIKK ban, hogy az akkor már betegsége miatt jelen lenni nem tudó Vajda Erik alapitó elnökünk helyett Kovács Dezsőt, mint első MKSZ  titkárunkat és Poprády Gézát, mint az MKSZ  első elnökhelyettesét és az alapitást folytató elnökét kértem  fel a történeti vissza emlékezére, amely kiváló eredményt hozott és nagy élményt nyújtott a közel száz megjelent érdeklődő tagtárs és kolléga részére.

Az MKE 40 éves jubileumi konferenciáján a BME OMIKK ban készült fényképfelvételen  Poprády Géza ,Nagy Zoltán és Kovács Dezső látható 2011. március 25 én

 

Az ezen az  alkalommal készült közös  fényképpel kívánunk emléket állitani  Kovács Dezsőnek  a kiváló szakmai társunknak, a  mindig segítőkész kollégának a jó barátnak, akinek  a korszakos kiemelkedő egyéniségét örökké  megőrizzük.

Nagy Zoltán

MKSZ elnök

 


Pályázati felhívás Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az A vagy a B pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!

 

Pályázati feltételek:

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (május 31.) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5-ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Jelölési űrlap (letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

 

A pályázati dokumentációt nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja.

 

Beérkezési határidő: 2023. május 31. szerda, 16.00 óra.

 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 54. Vándorgyűlésének nyitó plenáris ülésén kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

A pályázati dokumentáció nyomtatott formában postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus formában pedig az MKE címére küldött e-mailben (mke@oszk.hu) nyújtható be.

 

 

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes sk.                            Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                               elnök, IKSZ

 


Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete – támogatási felhívás

Kedves Tagtársak!

Boldogságot, jó egészséget, békességet, sok sikert kívánunk egymásnak a napokban. Kérjük, ne felejtkezzenek meg a kárpátaljai barátainkról a 2023. év kezdetekor sem!  Adományainkkal segíthetünk a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének, akiknek áldozatos tevékenységéről hallhattunk Varga Éva elnökasszonytól az MKE 2022-es kompetenciakonferenciáján.

 

Forint alapú bankszámlájukon közvetlenül támogathatjuk könyvtáros barátainkat. Nagyon fontos, hogy a címzett, számlatulajdonos nevét csak az alábbi formában tudja fogadni a bank:

Számlatulajdonos: Hromadska Orhanizatsiia “Cpilka Uhorskykh Bibliotekariv Zakarpattia”

IBAN: UA473510050000026007879033846

A számlavezető bank SWIFT kódja: KHABUA2K

A számlavezető bank neve: Joint Stock Company UKRSIBBANK

A számlavezető bank címe: 2/12 Andriyivska Str 04070 Kiev, Ukraine

Currency of Account: HUF

                                                                                                                 a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége


Pályázati felhívás a 2023. évi budapesti LIBER KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA céljából

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Tagtársak!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége pályázatot hirdetett a 2023. évi budapesti LIBER konferencián való részvétel támogatása céljából.

 

A pályázat célja magyar állampolgárságú könyvtárosok számára lehetőséget biztosítani a 2023. évi LIBER konferencián való részvétel vonatkozásában.

 

A pályázat beadási határideje 2023. január 20. 16 óra

 

Az MKE Elnöksége pályázati felhívása

 

A pályázat benyújtása:

 

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), vagy elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu címre megküldve.

 

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseik esetén, kérjük, keressék az MKE Titkárságát e-mailen vagy telefonon.

 

Nagyon várjuk a pályázatokat és érdeklődésüket.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke


Elhunyt Varga Béla

Varga Béla

1930-2022

Varga Béla kiemelkedő szerepet játszott Veszprém és Veszprém megye könyvtárainak életében, felsorolni is nehéz, hogy mi minden fűződik a nevéhez.

Az egyszerű származású, de érdeklődő, sokat olvasó fiatalemberre Páldy Róbert figyelt fel. Az első budapesti könyvtáros tanfolyam elvégzése után a békéscsabai könyvtárba került szervező könyvtárosnak. Állandó tudásvágy jellemezte: a tanfolyam után megszerezte a felsőfokú végzettséget is. Önéletrajzi könyvében nem mulasztotta el megemlíteni, hogy a Békéscsabán töltött időszak mennyire fontos számára abból a szempontból, hogy sok mindennel ott találkozott először, ami később az életének a szerves része lett.

Az alföldi kitérő után visszakerült Veszprém megyébe: dolgozott Pápán és Balatonfüreden is, de pályafutása a megyei könyvtárban teljesedett ki, melyet 30 éven keresztül vezetett. Részese, sőt egyik motorja volt annak az időszaknak, amikor kialakult a mai könyvtári hálózat, a falusi könyvtáraktól a megyei könyvtárakig. Személyiségének és tudásának köszönhetően olyan összetartó szakmai közösség jött létre a megyében, melyre a mai napig nosztalgiával gondolunk.

Igazgatása alatt, 1968-ban költözött a megyei könyvtár a múzeumból mai helyére, a régi püspöki jószágkormányzóság épületébe. Az új helyen a kor igényeinek megfelelő közkönyvtárat hozott létre szabadpolcos kölcsönzővel, olvasóteremmel, gyermekkönyvtárral, zenei részleggel, nyomdával, rendszeres könyvkiadással. Nagy hangsúlyt fordított a helyismereti munkára és kiadványokra, az olvasókkal és a társintézményekkel való együttműködésre. Vezetése alatt nyerte el a könyvtár a „tudományos” minősítést. Neki köszönhető az is, hogy Eötvös Károly nevét viselheti a veszprémi megyei könyvtár.

Nagyon fontosnak tartotta, hogy a könyvtár a maga eszközeivel, bibliográfiák összeállításával segítse a tudományos kutatómunkát. Aktív korában is támogatta a helyismereti kutatásokat, az ilyen jellegű kiadványok szerkesztését és kiadását. Ezt a tevékenységét nyugdíjasként is folytatta egyrészt a népszerű Bakony-Balaton kalendárium sorozattal, másrészt a veszprémi és megyei vonatkozású lexikonok szerkesztésével. A lexikonok szócikkeinek javítgatását, pontosítását szinte utolsó napjaiig folytatta.

Kezdeményezésére az országban az elsők között jött létre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének helyi, Veszprém megyei szervezete, melynek munkáját mindig támogatta, és melynek haláláig tiszteletbeli tagja volt. Az egyesület országos vezetésében az Ellenőrző Bizottság tagjaként már korábban is dolgozott.

Munkásságát 2010-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel ismerték el. Veszprémben 2001-ben Pro Urbe, 2010-ben pedig Pro Meritis-díjat kapott.

Varga Béla maradandót alkotott mind a könyvtári rendszer megalapozásában és működtetésében, mind a helytörténeti kutatásban.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!


Gyászhír – Elhunyt Espán Edina

Tisztelt Kollégák!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége nagy megrendüléssel és fájó szívvel tudatja Önökkel, hogy Espán Edina, a miskolci Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum könyvtárosa (1997-2018); a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Óvoda könyvtárosa és matematika szakos tanára (2018-2022); az MKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete korábbi titkára és tanácsi képviselője 2022. december 13-án méltósággal viselt, súlyos betegség után elhunyt.

Edina nagyon sokat tett az MKE-ben és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetben a szakmánkért és a kollégákért. Hatalmas veszteség számunkra elvesztése.

 

Emlékét és mosolyát örökre megőrizzük szívünkben és lelkünkben.

 

Espán Edina nekrológja

 

Budapest, 2022. december 15.

 

Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára


Dézsi János

Az MKE Akadémia decemberi előadása a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének 55. évfordulója alkalmából

Dézsi János, 1994 szeptembere óta a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár könyvtárosa, 2011 óta a igazgatója.


A 2023. évi tisztújítás előkészítése

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vezetőségének 4 éves mandátuma 2023 áprilisában lejár. Az elnökség, a választást előkészítendő – az alapszabály előírásainak megfelelően – egyesületi választási bizottságot hozott létre. A bizottság megkezdte munkáját. A választással kapcsolatos bővebb információk itt olvashatóak. Az egyéni és testületi jelölőlapok a honlapról letölthetőek.

Kérjük tagjainkat, aktivitásukkal segítsék, hogy a következő 4 esztendőre is olyan vezetőség álljon föl, amely méltón képviseli szakmánkat!


Állásfoglalás a pedagógustársadalom mellett

Az MKE elnöksége reagálva az elmúlt időszak eseményeire, támogatásáról biztosítja a pedagógusokat, nevelőket.

Szolidaritásunkat kifejezve az alábbi állásfoglalást tesszük közzé.


Füzéki István Emlékérem díj átadása

Kedves Kollégák!

Könyvtári közéletünk szép eseményére került sor október 20-án az Országos Széchényi Könyvtárban. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és dr. Füzéki Bálint 2002-ben alapította meg a Füzéki István Emlékérem díjat, melyet minden éven egy kiemelkedő életpályát, szakmai-közéleti tevékenységet magáénak tudó könyvtáros számára ítélünk oda. Füzéki István fiatal könyvtáros volt, a KSH munkatársa, az 1956-os forradalom idején az egyetemi nemzetőrzászlóalj tagja – mártírhalált halt, a szovjetek végezték ki. Az Országos Széchényi Könyvtárban, a bejárattal szembeni falon márványtábla őrzi emlékét.

A díj alapítását testvére, dr. Füzéki Bálint és Papp István kezdeményezte, az odaítélés módját az egyesülettel közösen alakították ki: eszerint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének delegáltja és a korábbi négy év díjazottja alkotja az odaítélésről döntő kuratóriumot. Az elismerésre javaslatot tehetnek az egyesület szervezetei, az elnökség és a kuratórium tagjai. Az ünnepélyes díjátadó összekapcsolódik az októberi forradalomról szóló megemlékezéssel és Füzéki István emléktáblájának megkoszorúzásával. A kitüntetési laudációt a következő év vándorgyűlésének plenáris ülésén ismertetjük a könyvtáros kollégákkal.

Az idei évben két díj átadására is sor került; a járványos időszak miatt utoljára 2019-ben tudtuk megtartani személyes részvétellel az ünnepélyes díjátadót. 2020-ban dr. Gerő Gyulának, 2021-ben pedig Billédiné dr. Holló Ibolyának ítélte oda a kuratórium a díjat. Dr. Gerő Gyula időközben sajnos elhalálozott; Billédiné dr. Holló Ibolya számára (aki számos szakmai érdeme mellett két ciklusban egyesületünk elnöke is volt) most nyílt lehetőségünk a díjat átadni. A 2022. évi díjazott Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, az MKE Helyismereti Szervezetének egyik alapítója, a határon túli magyar könyvtári kapcsolatok szervezője, Ipolyság város díszpolgára lett.

A díjakat Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke és Kiss Gábor alelnök, a kuratórium vezetője adta át. Az ünnepségen dr. Füzéki Bálint is részt vett, a korábbi kitüntetettek közül is számosan megjelentek, és megtisztelte az ünnepséget az OSZK főigazgató helyettese, Gerencsér Judit valamint a KSH könyvtárának főigazgatója, Kálmán Rita is. A díjátadó után közösen megkoszorúztuk Füzéki István emléktábláját, majd jó hangulatú baráti beszélgetéssel zárult ünnepségünk.

Kiss Gábor

MKE alelnök • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Tolnai György profilképe
  Admin profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe