A változás részesei vagyunk: Mi és MI

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete A változás részesei vagyunk: Mi és MI címmel 2024. július 17-20 között rendezi meg 55. Vándorgyűlését Szegeden, a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, a Somogyi Károly Város és Megyei Könyvtár, a SZTE Klebelsberg Könyvtár és a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal partnerségével.

 

 

 

 


Fitz József-könyvdíj és a Könyvtáros Klub Nívódíj jelölés

Kedves Kollégák!

A szervezeti elnökök megkapták már a felhívást és a jelölőlapot, de itt is szeretnénk hírt adni róla, hogy ismét lehet könyveket ajánlani a Fitz József-könyvdíjra és a Könyvtáros Klub Nívódíjára.

Minden részlet a felhívásban, illetve az emaitlban kiküldött dokumentumokban található!

Várjuk a jelöléseket, hogy idén is díjazhassuk a “leg” könyveket.

 


Kérdőíves felmérés a bérelégedettségről és a bérhelyzetről – IKSZ – MKE közös kezdeményezése

Kedves Kollégák!

Tisztelt Tagtársak!

 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) közös kezdeményezés keretében felmérést végez a könyvtári szakterületen dolgozók körében a bérelégedettségről és a bérhelyzetről. A szakmai együttműködés  és a felmérés reményeink szerint lehetőséget biztosít arra, hogy a hazai könyvtárak és könyvtárosok életét, a szervezeti tagok jelenét és jövőjét pozitívabb irányba tudjuk változtatni.

 

A kérdőív kitöltése teljes mértékben anonim, a megadott e-mail címre csak a kitöltés ideje alatt van szükség. A cím adat nem kerül rögzítésre.

 

A kérdések megválaszolása megközelítőleg 10 percet vesz igénybe.

 

Kérjük, hogy a kérdőívet abban esetben töltsék ki, ha jelenleg könyvtárban, könyvtárszakmai munkakörben dolgoznak. (A fenntartótól függetlenül, legyen az könyvtár, önkormányzat, nonprofit kft. stb.)

 

A felmérés adatai és összegző eredményei alapján kívánjuk a szakma érdekeit képviselni a béremelés és bérrendezés kérdésében, illetve kezdeményezni kívánunk egyéb intézkedéseket is szakmai összefogásban.

 

Kérjük szépen minden szervezeti elnök és tanácsi képviselő, illetve tagtárs támogatását ebben a kezdeményezésben.

 

Szíves együttműködésüket előre is nagyon szépen köszönöm. A kitöltési határidőről hamarosan tájékoztatást küldünk.

 

Köszönettel és üdvözlettel az MKE Elnöksége nevében,

 

Gerencsér Judit

az MKE elnöke

 

A felmérés az alábbi linken is elérhető.


2024. ÉVI – ELNÖKSÉGI MUNKATERV

Kedves Kollégák!

Elkészült az MKE Elnökségének 2024. évi munkaterve, melyet a itt lehet megtekinteni.  

 

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megújítsuk a szervezetet, Egyesületünk szeretettel várja munkabizottságaiba azon kollégákat, akik önkéntes munkában szeretnék a szervezet és a magyar könyvtár ügyét előremozdítani. Az alábbi területeken keresünk önkénteseket:

 • Marketing munkabizottság.
 • Honlap- és webmagazin fejlesztés.

Ha tudtok kollégáról, aki szívesen venne részt a szakmai munkában, küldjétek el az elérhetőségét Istók Anna, főtitkárunk részére istoka@gvkik.hu

 

 


Az idei év első tanácsülése személyes jelenléttel került megtartásra az Országos Széchényi Könyvtárban 2024. február 8-án.

A tanácsülés elején Gerencsér Judit Elnök Asszony köszöntötte az 50 éve alakult MKE Gyermekkönyvtáros Szekciót,

Az oklevelet a Gyermekkönyvtáros Szekció részéről dr. Szecseiné Pápay Judit elnök asszony vette át

valamit a 30 éves MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetét.

Helyismereti Könyvtárosok Szervezete részéről pedig Szalainé Bodor Edit elnökasszony vette át.

Szívből gratulálunk és további jó munkát kívánunk a szervezetek tagjainak!

A tanácsülésen hagyományosan a szervezetek elnökei és tanácsi képviselői vesznek részt. A napirendi pontok elfogadása után Istók Anna főtitkárasszony beszámolt az elmúlt időszak egyesületi életét érintő
eseményekről s az elkövetkező időszak feladatairól, programbeosztásáról (konferenciatervek, díjak, bizottsági munkáiról). Szó esett az egyesület határidős feladatairól (beszámoló és költségvetés-tervezési feladatokról).

Bemutatásra került a tavalyi kérdőíves igényfelmérés elemzése – melyet a szakma a webmagazin következő számában olvashat.

Kukkonka Judit, a tanács elnöke a szegedi vándorgyűlés szervezési munkáiról osztotta meg a legfrissebb tudnivalókat és tolmácsolta a helyi szervezők meghívását.

A napirendi pontok végeztével a szervezetek képviselő kötetlen hangulatban folytattak további megbeszéléseket.

A tanácsülésen bemutatott diasor itt található.

 


Elhunyt dr. Skaliczki Judit

Tisztelt Könyvtárosok!

Ezúton tudatjuk, hogy dr. Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyugalmazott főosztályvezető-helyettese 2024. 02. 03-án, életének 79. évében, sok szenvedéssel járó, súlyos betegségben meghalt. Temetéséről később intézkedünk.

A gyászoló család

 

Emlékezés

dr. Skaliczki Judit 2024. február 3-án elment örökre. A tőle megszokott határozottsággal és gyorsasággal, mondván, „ha változtatni kell, hát változtassunk”.

Skaliczki Judit Szegeden született 1945. június 7-én. Mindig vonzódott szülővárosához, bár valójában Budapesten nőtt fel, így amikor 1968-ban megszerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári, illetve okleveles könyvtáros diplomáját, visszament Szegedre, ahol a Somogyi Könyvtárban kezdte meg pályafutását. Kezdetben könyvtárosként, majd osztályvezetőként tevékenykedett itt tíz éven át. Nevét a szakmában nagyon gyorsan megismertük, mint aki elkötelezett híve volt a zenei kultúra terjesztésének. Ennek érdekében következetesen képviselte a közkönyvtárakban a zenei gyűjtemények létrehozását, a zenei részlegek kialakítását. 1972-73-ban zenei és audiovizuális kurzuson képezte tovább magát, hogy minél szakszerűbben támogassa a könyvtárak munkáját, 1972-1986-ig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei szekciójának elnökeként is. Elengedhetetlennek tekintette a zenei könyvtáros munkakör megteremtését, a képzést, a zenei gyűjtemények egységes feltárását, zenei programok meghonosítását. 

1978-ban családjával Budapestre költözött, így újra elhagyva szülővárosát, a fővárosban folytatta munkáját. 1978-1983-ig az Országos Széchényi Könyvtár szakreferense, majd 1983-1996 júniusáig a Könyvtártudományi és Módszertani Központ Hálózatfejlesztési Osztály Koordinációs osztályvezetője volt. Ebben az időszakban nagyon intenzív, tartalmas szakmai munka folyt a KMK-ban, amiben Skaliczki Juditnak meghatározó szerepe volt. Kezdeményezéseivel egy új könyvtárkép, könyvtáros szemlélet megalapozását célozta meg, legtöbb esetben eredményesen.

Fontosnak tartotta, hogy amikor 1990-ben a megyei könyvtárigazgatók tanácsa döntött egy új szakmai szervezet, a könyvtárakat tömörítő Könyvtári és Informatikai Kamara létrehozásáról, annak ügyviteli feladatait a KMK lássa el, segítve ezzel is munkánkat. 1995-ben a KIK vezetőségválasztó közgyűlése főtitkárává választotta, így még szorosabbá vált a szakmai ügyek közös képviselete.

1995-ben Bölcsészettudományi doktorrá avatták, de a tanulást, önképzést egész életén át folytatta, újabb és újabb ismeretek megszerzésére törekedve.

1996. július 1-vel széleskörben ismert és elismert szakmai munkájának köszönhetően a Művelődési és Közoktatási Minisztérium felkérte a Könyvtári Osztály vezetésére, újjászervezésére. Ekkor alkalma volt arra, hogy a szakma megkezdett újításait, törekvéseit az ágazati irányítás lehetőségeit kihasználva felgyorsítsa, koordinálja.

Alapelve volt, hogy a szakmát nem lehet annak bevonása nélkül irányítani, ezért munkamódszerében meghatározó volt a különböző munkacsoportok működtetése, a szabályozások, fejlesztések tervezetének érdemi megvitatása adott szakértők, szakmai szervezetek képviselőivel.

Még ebben az évben megszületett és 1997. év január 1-jén hatályba lépett a könyvtárak első törvényi szintű szabályozása, az 1997. évi CXL-es kulturális törvény, ami a mai napig megfelelő kereteket ad a könyvtárak korszerű működéséhez.

Következetesen dolgozott azon, hogy a törvényben foglaltakat mielőbb konkrét megvalósítások kövessék. Az ágazati irányítás egyik legfontosabb feladatának tartotta a könyvtári stratégia megalkotását, amiben az esélyegyenlőség növelése érdekében az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer létrehozását, a könyvtárak állományának megújítását, a korszerű információszolgáltatáshoz szükséges telematikai fejlesztéseket tekintette elsődlegesnek. Mindehhez sikerült törvényben garantált központi költségvetési forrásokat is rendelni, amelyek közül az ODR és az Érdekeltségnövelő támogatás az állománygyarapításhoz a mai napig is működik.

A 2003-2007-es könyvtári stratégia így már a minőségi szolgáltatások növelését, ennek érdekében a minőségfejlesztés és minőségirányítás bevezetését, a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását tűzte napirendre, közelítve az Európai Uniós könyvtári normákhoz, trendekhez.

Tudta, hogy az egész ország minőségi könyvtárellátását csak hálózatban lehet fejleszteni, így kiemelt célkitűzése volt a kistelepülési könyvtárellátás új alapokra helyezése, annak finanszírozása, amelyből később kifejlődött a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. A KSZR munkacsoport irányításával jelentős szakmai támogatást nyújtott a szolgáltató könyvtáraknak új feladatuk ellátásához.

A 2008-2013 közötti könyvtárfejlesztési stratégia, a Portál program a tartalomszolgáltatás bővítését, az olvasáskultúra fejlesztését, a felnőttképzés támogatását, a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátását tűzte ki célul. Megvalósításukra egy jól átgondolt, a szakmával megvitatott jelentős forrásokat biztosító európai uniós pályázatok kerültek kiírásra (TIOP, TÁMOP), amelyek úgy a könyvtári infrastruktúra, mint a tartalomszolgáltatás fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak.

Elindította a minőség alapú szakfelügyeletet évtizedes hiányt pótolva, amelyhez új akkreditált tanfolyamon szakértőket, szakfelügyelőket kellett képezni.

A könyvtárosok hétévenkénti kötelező továbbképzéséhez központi támogatást szerzett, ösztönözte új ismereteket nyújtó tanfolyamok akkreditálását nemcsak a Könyvtári Intézetben, hanem nagyobb vidéki könyvtárakban is.

Két ciklusban is – 1996-1998, 2005-2011 – bekapcsolódott a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégium munkájába, amely szoros együttműködésre adott lehetőséget a könyvtári stratégiákban megfogalmazott fejlesztések összehangolására a minisztériumi és a NKA források felhasználásában.

Skaliczki Juditnak elévülhetetlen érdemei vannak a minőségirányítás, minőségmenedzsment bevezetésében a hazai könyvtárügyben. Ezúttal is ő járt élen a tanulásban, amikor 1994-2011 között, elsősorban angol nyelvterületen nemzetközi szemináriumokon a legkiválóbb szakemberektől tanulta – Zalainé dr. Kovács Évával, az IKSZ elnökével – a minőségmenedzsment elméleti alapjait, tanulmányútjaikon a gyakorlati megvalósításokba is betekintést nyertek. Teljesen elköteleződtek a TQM alapú minőségirányítás mellett. Tudásuk átadására 2001-ben 120 órás tanfolyamot akkreditáltattak „Minőségmenedzsment a könyvtárban” címmel, majd a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár felnőttképzési intézményként megindította a tanfolyamot.

Skaliczki Judit irányításával Minőségfejlesztési munkabizottság dolgozott az európai értékelési keretrendszer könyvtári adaptálásán, így Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer állt rendelkezésre a könyvtárak minősítéséhez.

2010-ben a munkabizottság javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter rendeletben szabályozta a Minősített könyvtár cím és Minőségi díj adományozásának feltételeit, amelyet pályázati úton lehetett elnyerni. A miniszter nevezte ki a Könyvtári Minőségügyi Bizottság tagjait, és a rangos elismeréseket is ő adta át a díjazottaknak. Óriási előrelépés volt ez a könyvtáros szakmában, ami nemcsak a hazai szolgáltató szférában volt úttörő jelentőségű, hanem egyértelműen európai minősítési szintre emelte a hazai könyvtárakat összehasonlítható, teljesítmény alapú minősítési gyakorlat megindításával.

Skaliczki Judit nem csak a szaksajtókban publikált rendszeresen, hanem több önálló kötete, különböző kiadványokban tanulmányai jelentek meg, így a nyilvánosság folyamatosan követhette szakmai álláspontját, gondolatait. Minden stratégiai ciklust részletes, tényekre alapozott elemzés, értékelés vezetett be, amiben őszintén, kritikus hangon szólt a hiányosságokról éppen úgy, mint az eredményekről, amiből mindig több volt.

Előadásokat tartott, tananyagokat fejlesztett, tanított számos tanfolyamon, mivel a könyvtárosok képzését, önképzését mindig kiemelt fontosságúnak tartotta. Naprakész tájékozottsággal rendelkezett, nemcsak a hazai és külföldi könyvtáros szakma kérdéseiben, hanem széleskörű érdeklődésének köszönhetően számos kulturális területen.

2010. február 1-jével – az időközben többször nevet és szervezeti felépítést váltó, akkor éppen – az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető helyetteseként vonult nyugdíjba, de bizonyos feladatok elvégzésére még továbbra is megbízást kapott a szakállamtitkártól. Nem meglepő, hogy ezek az Európai Uniós pályázatok, az NKA Könyvtári Kollégiumában való közreműködés, a Márai Program és a könyvtári minőségirányítás volt.

Számos elismerést, kitüntetést kapott, egyebekben az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006-ban alapított Könyvtárügyért díját elsőként vehette át, 2010-ben egész élete munkásságát a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével ismerték el, majd 2012-ben tudományos munkásságáért Széchényi Ferenc-díjban részesült.

Sokszor készítettünk szófelhőt, ha a legfőbb jellemzőket szerettük volna számba venni. Nos, Judit szófelhőjében biztos helyet foglalhatnak el ezek a fogalmak: család – szakmai elkötelezettség – stratégia – minőség – kitartás – folyamatos tanulás – csapatmunka – esélyteremtés – empátia – nyitottság – jókedély – zene.

Mi, akik még itt vagyunk, emlékezzünk a közös múltra, az együtt megélt évekre, napokra, amiben sokkal több az öröm, mint az utolsó idők nem felejthető keserűsége. Hatalmas az örökség, így nagy a felelősség. Skaliczki Judittal lezárult egy megismételhetetlen korszak 10 éve már, de tudom, hogy sokan vagyunk, akik továbbra is hiszünk abban az elkötelezett, példaadó életútban, aminek ő most a végére ért. Merítsünk hát erőt belőle, és összefogva menjünk tovább legjobb tudásunk és akaratunk szerint az úton úgy, hogy a könyvtárosság hivatás maradjon.

Családjának megnyugvást, sok erőt adó emlékezést kívánunk. Nyugodj békében, bennünk élve tovább.

2024. február 8.

Ramháb Mária

 


Pályázati felhívás: Az év fiatal könyvtárosa díj

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára Az év fiatal könyvtárosa díj  elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az A vagy a B pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 • Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 • Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Jelölési űrlap(letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása

Beérkezési határidő: 2024. május 31. péntek, 16.00 óra.

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 55. Vándorgyűlésének nyitó plenáris ülésén kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható. Az MKE idei Vándorgyűlésén hagyományteremtő szándékkal megalakul az Év fiatal könyvtárosa Szekció, melynek keretében a 2024-es nyertesek és a zsűri által javasolt további pályázók lehetőséget kapnak pályamunkájuk bemutatására.

A részletek a Az év fiatal könyvtárosa díj olvashatók!

Jó munkát! Sikeres pályázatokat!


Igényfelmérés

2023 év végén az MKE kérdőíves igényfelmérést végzett tagsága körében, melyre összesen 233 érvényes válasz érkezett. Elsőként egy színes infografikán mutatjuk meg a felmérés eredményeit, és hamarosan jövünk a részletes eredményekkel is!

A kép elérhető közösségi oldalunkon is. Kérjük, hogy továbbítsátok, osszátok a tagság felé!

https://www.facebook.com/magyarkonyvtarosokegyesulete/posts/pfbid0d2vhamsfDJ1VdG4HBZPmjUfT6cxeuwf4WkvtZRUsxYz8ExLcBEUuQxkaEriZthV3l


Könyvtárak a zsarolóvírusok célkeresztjében – mit tehetünk ellenük?

Tisztelt Kollégák!

Napjainkban egyre több könyvtárakat ért hackertámadásról szóló hírrel lehet találkozni. Az Országos Széchényi Könyvtár a legújabb, könyvtári IT-biztonságról szóló, Könyvtárak a zsarolóvírusok célkeresztjében – mit tehetnek ellenük a könyvtárak? című útmutatójában összegyűjtötte az elmúlt évek főbb eseteit. A dokumentumban bemutatják, hogy mik azok a zsarolóvírusok, hogyan működnek, mit tehetnek az egyes könyvtárak a vírusfertőzés okozta károk megelőzése érdekében, illetve mit kell tenniük, ha mégis megtörtént a baj.

Forgássatok haszonnal az útmutatót, és fogadjátok meg a tanácsokat!

 


Minősített Könyvtár címet, illetve Könyvtári Minőségi Díjat nyert intézmények és könyvtárak

A Kulturális és Innovációs Minisztérium minden évben értékeli azokat a pályázatot benyújtó könyvtárakat és közművelődési szervezeteket, amelyek, magas színvonalú, kiváló szakmai tevékenységet végeznek és fantasztikus teljesítményt tesznek lesz az asztalra igazi példaképként. A díjátadásra Pannonhalmán került sor 2024. január 22-án, a magyar kultúra napja alkalmából.

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szívből gratulál a 2024-ben Minősített Könyvtár címet, illetve Könyvtári Minőségi Díjat nyert intézményeknek és könyvtáraknak.

 

2023-ban Minősített Könyvtár címet nyert:

Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba),

Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely)

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár (Biatorbágy)

Bródy Sándor Könyvtár (Eger)

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (Győr)

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára (Budapest)

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Somogyi-könyvtár (Szeged)

Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár (Kaposvár)

József Attila Könyvtár Tatabánya (Tatabánya) Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ – Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár (Hódmezővásárhely)

 

2023-ban Könyvtári Minőségi Díjban részesült:

Vachott Sándor Városi Könyvtár (Gyöngyös)

 

Szívből gratulálunk minden díjazottnak és PÉLDAKÉPNEK!

 

  

 

Kép forrása: OSZK KI

Szöveg forrása: Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár úr facebook oldala


Istók Anna kitüntetése

Életünk dolgos és sokszor fáradtságos hétköznapjait ünnepi pillanatok is gazdagítják. Olyan pillanatok, amelyeket örömmel oszt meg az ember és amelyekre örökre emlékezni fog.

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége és Tagsága nevében ezúton szeretnénk kifejezni elismerésünket és tiszteletünket, illetve szívből gratulálni Istók Annának kitüntetése alkalmából.

 

Gödöllő Kultúrájáért Díjak átadására 2024. január 22-én került sor Gödöllőn. Az elismerést azok a személyek és közösségek kaphatják, akik értékteremtő tevékenységükkel Gödöllő művészeti és kulturális életében kiemelkedő eredményt értek el.

 

A képviselő-testület a díjat idén Istók Anna írónak, a Gödöllői Városi Könyvtár igazgatóhelyettesét és Tóth Péter Csabának, a DUFLEX Fotográfiai Stúdió elnökének adományozta.

 

Sok szeretettel gratulálunk Főtitkárunknak Panninak! Jó egészséget és további sikereket kívánunk munkájában, szakmai életében és magánéletében egyaránt.

 

Sok szeretettel:

Az MKE Elnöksége és Tagsága

 

A kép és szöveg forrása:

https://www.godollo.hu/unnepi-musorral-es-dijatadassal-emlekeztunk-meg-godollon-a-magyar-kultura-napjarol/

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Admin profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe