A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 53. Vándorgyűlése

Kedves Kollégák!Idén nyáron Kaposváron végre újra személyes jelenlét mellett kerül megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 53. Vándorgyűlése.

A 2022. július 14. és 16. között tartandó konferencia témája: Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás.A rendezvény helyszíne a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campus lesz.

 

A Vándorgyűlés honlapja elérhető: https://mkevandorgyules.hu/


Hallgatói pályázat

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 53. vándorgyűlésén való részvételre.

Az idei rendezvényünkre 2022. július 14 – 16. között Kaposváron kerül sor „Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás” címmel.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.

A PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő, 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Formai követelmények:

 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban, valamint az eredetivel teljesen megegyező elektronikus formában (Figyelem: mindkét forma kötelező!)
 • A pályázati anyagnak a kiírás 2. pontjában felsoroltakat értelemszerűen kell tartalmaznia
 • A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (egyoldalas, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve)
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A kitöltött „Pályázati adatlap”-ot
 • Azon egyetem informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szak felelősének, vagy vezető oktatójának ajánlását, amellyel a hallgatónak jogviszonya áll fenn
 • Az MKE valamely – területi vagy szakmai – szervezetének ajánlását
 • Esti, levelező, távoktatásban résztvevő pályázók esetében a munkahely ajánlását is.

A „Pályázati adatlap” letölthető a http://mke.info.hu/ honlapról és megtalálható a felsőoktatási intézmények Könyvtártudományi Tanszékein is.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA:

Beérkezési határidő: 2022. június 7. A pályázatot ajánlott küldeményként kérjük feladni!

Cím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület 439. szoba. A pályázat elektronikus változatát (hallgatónként egy fájlba szerkesztve, a pályázó vezetéknevével megnevezve) a kissg@alpha.dfmk.hu, valamint az mke@oszk.hu címekre kérjük párhuzamosan eljuttatni. Az elektronikus változat beadása kötelező és a nyomtatott verzióval megegyező tartalmú legyen. Az elektronikus dokumentum nagysága ne legyen nagyobb 3 MB-nál, formátuma pedig pdf. A kiírás követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat elbírálásáról a MKE elnöksége által megbízott 3 tagú bizottság dönt, 2022. június 12-ig; döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a MKE-nek 2022-ben, vagy már régebb óta tagjai. A MKE döntéséről – a döntéstől számított 10 napon belül – minden pályázó e-mailben kap értesítést. A nyertes pályázók névsorát a MKE honlapján jelentetjük meg.

További információk: MKE titkársága tel.: 06-1-311-8634, e-mail: mke@oszk.hu

Budapest, 2022. május 4.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége


Bemutatkoznak a Új utak a COVID 19 idején és azt követően. Szakmai kompetenciáink átalakulása című nemzetközi konferencián előadói

DÉLUTÁNI ELŐADÓNK

       Prónay Szabolcs                                    Jasmina Ninkov                              Szőke Viktória

    

 Martin Lundsgaard-Leth                                                           Varga Éva

                  

btf 

 


Bemutatkoznak a Új utak a COVID 19 idején és azt követően. Szakmai kompetenciáink átalakulása című nemzetközi konferencián előadói


Új utak a COVID 19 idején és azt követően. Szakmai kompetenciáink átalakulása

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Új utak a COVID 19 idején és azt követően. Szakmai kompetenciáink átalakulása címmel nemzetközi konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk.

Időpontja: 2022. május 11.  10.30-15.00

Helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület, VI. szint előadóterem

 

A konferencia programja az alábbi linken olvasható.

 

Kérem, hogy fogadja el az MKE Elnökségének meghívását, tisztelje meg jelenlétével a rendezvényünket!

 

Részvételi szándékát az alábbi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoKxoXUhxour3AdIMqB0qr9clkT_gDvUNWaWDZsTi3WpR1ZQ/viewform?usp=sf_link  címen várjuk.

A rendezvény fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.


Dr. Gerő Gyula (1925-2022)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete fájó szívvel és nagy tisztelettel emlékezik meg az életének 98. évében elhunyt dr. Gerő Gyuláról, akinek életműve elválaszthatatlan a magyar könyvtárügy fejlődésétől.  Könyvtáros nemzedékeket tanított, segített szakmai munkásságuk kialakulásában, pályájuk kiteljesítésében. Tájékozottsága, következetessége, ügyszeretete, munkabírása, publikációi, teljességre való törekvése példa értékű volt.

Gerő Gyula 1925. február 13-án született, 1948-ban állam- és jogtudományi diplomát kapott. 1950-től Kaposváron volt könyvtáros, 1950-ben és ’51-ben szerezte meg könyvtárosi képzettségét, majd a Bajai Városi Könyvtár vezetője lett. 1952-től a Népkönyvtári Központnak, 1952-1954 között az OSZK módszertani osztályának munkatársa. Az 1954-ben megjelent, a közművelődési könyvtárak munkáját elősegítő alapvető módszertani kiadványok elkészítésében szerzőként, társszerzőként működött közre.  Ugyanettől az évtől a Könyvtáros folyóirat olvasószerkesztője lett; két évig a KMK osztályvezetője volt, szakfelügyelőként is dolgozott, majd 1976-1985 között a Könyvtáros főszerkesztője. Későbbi szerkesztőségi utódai így jellemezték munkásságát: „a pontosság tisztelete tette őt az egyik legnagyobb magyar könyvtári szerkesztővé”. 1986 áprilisától, már nyugdíjasként ismét a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársaként tevékenykedett.

1989-től 1996-ig szerkesztette a Könyvtári Levelező/lap –ot; ez a friss szellemű, a könyvtáros társadalom mindennapjait is követő, informatív havilap az ő szerkesztői gyakorlata, kapcsolatrendszere, vitalitása révén alakult ki és vált széles körben kedveltté.

A szerkesztői munka mellett kezdte el – kiterjedt levelezéssel, sok kutatással – a Ki kicsoda a hazai könyvtárosságban és a 4 kötetesre tervezett Magyar könyvtártörténeti kronológia összeállítását, amelynek érdemei a magyar kultúrtörténetben, könyvtáros szakmánk históriájában kimagaslóak. Naplófeljegyzései nyomán írta meg a 2003-ban megjelent Könyvtár a megyeházán című visszaemlékezését a települési könyvtári szolgáltatások megindulásának hőskoráról.

A Kronológia 4. kötetének előszavát így fejezte be: „Ami erőmből telt, megtettem, / Bevégeztem, mit elképzeltem”. Ám ezután is rendületlenül dolgozott. Elkészítette a Kronológia 5. kötetét, kiegészítette a kitüntetett könyvtárosok névsorát – a Magyar könyvtártörténeti kronológia.  5. kötete, Pótlások 996-2010., Kitüntetések 1954-2012 már nyomdában van; újabb összeállításokat készített Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről, Kaposvárról.

Számtalan közösségi tevékenysége mellett 2015-ben – lánya emlékére, a Pannonhalmi Főapátsággal együttműködve – saját tőkéből létrehozta a Gerő Éva Alap-ot, amely elsősorban az egyházi könyvtárak állagmegóvási tevékenységét van hivatva támogatni.

Hosszú és eredményes élete során több kitüntetést, elismerést kapott: 1980-ban Szabó Ervin Emlékéremmel, 2005-ben Széchényi Ferenc díjjal tüntették ki. A szakmai közélet is elismerte munkásságát: a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1989-ben az MKE Emlékérmet, 2015-ben az Egyesületi Munkáért Emlékérem jubileumi kitüntetést adományozta számára, az egyesület Társadalomtudományi Szekciója pedig 2019-ben tiszteletbeli tagjává választotta. 2020-ban, könyvtárosi munkásságának 70. évfordulóján elnyerte a Füzéki István Emlékérem díjat is.

Dr. Gerő Gyula 2022. április 13-án hunyt el Budapesten. Életvidám, szellemes, mindenkivel jó kapcsolatot ápoló ember, ezzel együtt könyvtáros szakmánk legnagyobbjainak egyike volt. Emlékét tisztelettel őrizzük.

 


Pályázati felhívás – 2022. évi IFLA konferencián való részvétel céljából

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Tagtársak!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége pályázatot hirdetett a 2022. évi IFLA konferencián való részvétel támogatása céljából.

 

A pályázat célja magyar állampolgárságú könyvtárosok számára lehetőséget biztosítani a 2022. évi IFLA konferencián való részvétel támogatása céljából.

 

A pályázat beadási határideje 2022. május 1. 16. óra

 

Az MKE Elnöksége pályázati felhívása

 

A pályázat benyújtása:

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), vagy elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu címre megküldve.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseik esetén, kérjük, keressék az MKE Titkárságát e-mailen vagy telefonon.

Nagyon várjuk a pályázatokat és érdeklődésüket.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke

 


HASZNOS LINKEK AZ UKRÁN HÁBORÚ MENEKÜLTJEINEK INFORMÁCIÓS ÉS KÖNYVTÁRI TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN


GYERMEKKÖNYVTÁROS SZEKCIÓ SZAKMAI NAPJA

Szeretettel hívunk 2022. május 16-ra a MKE Gyermekkönyvtáros Szekció szakmai napjára, Orosházára!

Helyszín: Justh Zsigmond Városi Könyvtár (Orosháza, Kossuth L. u. 3.)

Program:

9.30: Regisztráció

10.00: Köszöntők – Buzai Csaba könyvtárigazgató, Szecseiné Pápay Judit szekcióelnök és Dávid Zoltán polgármester

10.20: Ahol az olvasó terem(t) – Buzai Csaba igazgató

10.30: Családi igények és intézményi válaszok – bemutatkozik a Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum – előadó: dr. Harmath Artemisz programigazgató

11.30: Molynyomozós játék – Hagymásiné Lazanyecz Anikó és Tengerics Éva gyermekkönyvtárosok

12.30: VándorBagoly díj 2021 „átadása” – A laudáció ismertetése

13.00: Ebédszünet, beszélgetés

13.30: Városnézés

A rendezvény ingyenes. Regisztrálni a következő címen lehet 2022. május 9-ig: https://forms.gle/HdWUHCe8qir6XVwGA

A rendezvényen történő részvétel feltételeit a hatályos kormányrendelet szabályozza.

A rendezvényen fénykép-, hang- és videofelvételek készülnek, melyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek. A szervezők a változás jogát fenntartják.

A szakmai napról online közvetítés lesz a Könyvtár facebook oldalán.

Végre személyesen is találkozhatunk, gyertek minél többen!

Szeretettel várunk!

MKE Gyermekkönyvtáros Szekció vezetősége és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár kollégái


Pályázati felhívás Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az A vagy a B pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

 

Beérkezési határidő: 2022. május 31. kedd, 16.00 óra.

A mellékelt linken elérhető a felhívás teljes szövege és a jelölőlap.

 

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Tolnai György profilképe
  Vajda Henrik profilképe