MKE 52. budapesti Vándorgyűlése – 2021. július 8-9.

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Pest Megyei Szervezet partnerségével Nemzedékek szolgálatában: 2020–2021. Kihívás, kreativitás, könyvtár címmel 2021. július 8–9-én Budapesten rendezi meg 52. Vándorgyűlését.

Az idei vándorgyűlés, tekintettel a komoly kihívásokat jelentő járványügyi helyzetre – újszerű, innovatív módon, követve a hazai és nemzetközi rendezvényszervezési módszereket –, az online térbe költözik; kétnapos rendezvényünk minden eseménye követhető lesz a virtuális térben a Microsoft Teams program, illetve az MKE Youtube-csatornája segítségével.

2021. június 15-én elindítjuk az 52. budapesti vándorgyűlés hivatalos honlapját és a rendezvényen való részvétel regisztrációját.

Az idei vándorgyűlés összes programján ingyenesen tudnak részt venni a jelentkezők, de a részvétel regisztrációhoz kötött az eseményre és a különböző programokra.

Az 52. vándorgyűlés honlapján már elérhetők az alábbi információk:

 • a nyitó plenáris ülés programja,
 • a szekcióülések programjai – rekordszámú 15 szekció szakmai programjával,
 • szabadidős és kulturális programok,
 • gyakran ismételt kérdések,
 • hasznos linkek,
 • tájékoztató linkek a TEAMS alkalmazásról.

 

Az idei vándorgyűlésen közel 80 szakmai előadással, workshoppal várjuk a résztvevőket a legaktuálisabb és legfontosabb könyvtárszakmai kérdéskörökben. Készülünk érdekes kulturális és szabadidős programokkal, illetve meglepetésekkel is.

A honlap folyamatosan bővül az újabb információkkal, illetve a rendezvényhez való csatlakozás és a részvétel részleteiről minden jelentkezőt külön is tájékoztatunk majd.

Mindannyian azon dolgozunk, hogy ne csak új ismereteket, tapasztalatokat, ún. jógyakorlatokat, hanem élményekben gazdag programot nyújtsunk résztvevőink számára az online térben.

Ha bármilyen kérdés felmerülne a rendezvény kapcsán, az alábbi e-mail-címen állunk szíves rendelkezésükre: vandorgyules@oszk.hu.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az 52. budapesti vándorgyűlésen!

Az MKE 52. Vándorgyűlésének szervezői


MKE vélemény – a könyvtári állomány nyilvántartásáról, ellenőrzéséről és az állományból való törlésről szóló új EMMI rendelet tervezet

MKE vélemény – a könyvtári állomány nyilvántartásáról, ellenőrzéséről és az állományból való törlésről szóló új EMMI rendelet tervezet

Levél

Részletes vélemény


MKE vélemény – az egyes szerzői jogi jogszabályok jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvénytervezetről

MKE vélemény – az egyes szerzői jogi jogszabályok jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvénytervezetről

Levél

Részletes vélemény


55 éves a Veszprém Megyei Szervezet

Az MKE Akadémia májusi előadásában az 55 éves Veszprém Megyei Szervezetet köszöntjük.

Fogadják szeretettel a tevékenységüket bemutató kisfilmet!

 


Dr. Klein Judit

Az MKE Akadémia hatodik előadása a Goethe Intézet Onleihe- E-könyvtári szolgáltatása.

Dr. Klein Judit 2018 nyara óta dolgozik a budapesti Goethe Intézetnek. Germanisztika és kommunikációs szakon végzett a Pécsett és az ELTE-n. PhD fokozatot a budapesti Andrássy Egyetemen szerzett.


Dancs Szabolcs

Az MKE Akadémia ötödik előadása E-kölcsönzési modellek és perspektívák

Dancs Szabolcs a Könyvtári Intézeten belül működő Könyvtári Szabványosítási Iroda vezetője. A könyvtári szabványosítás, metaadat-kezelés, illetve a szerzői jog és digitalizálás összefüggései a főbb szakterülete. Számos publikációja jelent meg ezekben a témákban. Közreműködik több nemzetközi munkacsoportban, illetve könyvtári szakfolyóiratok állandó munkatársa, szerkesztőségi tagja. A Forrásleírás és -Hozzáférés (Resource Description and Access, RDA) új bibliográfiai keretrendszer átültetéséért felelős RDA-HU munkacsoport vezetője, az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság elnöke.


Kosznai Norbert

Az MKE Akadémia negyedik előadása A könyvtárak szerepe a környezet- és természetvédelem területén.

Kosznai Norbert biológia-kémia-környezettan szakos pedagógus, környezeti nevelő. Immár több, mint 40 éve foglalkozik természet- és környezetvédelemmel, madarászként terepi ismeretekkel. A napi munkájában a környezettudatosságot igyekszik közvetíteni és törekszik arra, hogy minél több emberrel megszerettesse a természetet, valamint annak védelmét. Az Interaktív Természetismereti Tudástár gyűjteménye és programjai erre kiváló lehetőséget kínálnak.

 


Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

Az MKE Akadémia harmadik előadása Fenntarthatóság és zöld szemlélet. Trendek a könyvtárépítészetben.

Napjainkban az egyik legizgalmasabb és legérdekesebb kérdés a könyvtárak és könyvtárosok számára is a környezetvédelem. Egyre több könyvtár igyekszik ezt a nagyon tág fogalmat különböző módon megközelíteni. Számtalan aspektusa van a kérdésnek, az egyik legérdekesebb – ám talán legnehezebben megváltoztatható – nézőpont, a könyvtárépület. Elnök asszony előadásában számos példán keresztül (zöld)könyvtárépítészeti megoldásokat mutat be.


Pályázati felhívás: Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére – 2021

Tisztelt Kollégák!

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az A vagy a B pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!

 

Pályázati feltételek:

 

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (május 31.) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5-ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

 • Jelölési űrlap (letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

 

A pályázati dokumentációt nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

 

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja.

 

Beérkezési határidő: 2021. május 31. hétfő, 16.00 óra.

 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 52. Vándorgyűlésének nyitó plenáris ülésén (Budapest, 2021. július 8.) kerül sor A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

 

A pályázati dokumentáció nyomtatott formában postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus formában pedig az MKE címére küldött e-mailben (mke@oszk.hu) nyújtható be.

 

 

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes sk.                            Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                                             elnök, IKSZ

 


Szóllás Péter, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya vezetője, tájékoztatása a védelmi intézkedések szigorításáról

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Tagtársak!

 

Az alábbiakban osztjuk meg szíves tájékoztatás céljából Szóllás Péter úr, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya vezetője, tájékoztatását a védelmi intézkedések szigorításáról.

 

Tisztelt Főigazgató / Igazgató / Elnök Asszony/ Úr!

A tegnapi napon megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 36. számában a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021 (III.5.) Korm rendelet (továbbiakban Korm rendelet), amely a veszélyhelyzet következő heteire vonatkozóan állapít meg a hatályban lévő rendelkezéseket kiegészítő további részletszabályokat, amelyek 2021. március 8-tól hatályosak.

A Korm. rendelet egészségünk megóvása érdekében főképp a maszkviseléssel, az üzletek és szolgáltatások működésével, az oktatással, a közigazgatás működésével, az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. A könyvtári és levéltári szolgáltatásokra vonatkozóan a Korm. rendelet 6.§-a fogalmaz meg egyértelmű rendelkezéseket, amely szerint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani. Ezen rendelkezés értelmében a könyvtár és levéltár által személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtani nem lehet. A Korm. rendelet 14. §-a szerint ezen rendelkezések 2021. március 22-ig alkalmazandók, ebben az időszakban tehát kizárólag online szolgáltatás nyújtható.

Egyúttal kérem az intézménynek további együttműködését és kitartását annak érdekében, hogy megfékezzük a járvány harmadik hullámát.

Üdvözlettel,

Szóllás Péter
főosztályvezető

 

Budapest, 2021. március 6.

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes                                                   Gerencsér Judit
az MKE Elnöke                                                                        az MKE főtitkára

 

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  Tolnai György profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Vajda Henrik profilképe
  zondaz profilképe
  Dávid Bogi profilképe