Tájékoztatás a 2020. évi „Az év fiatal könyvtárosa-díj” pályázat eredményéről

Tisztelt Kollégák!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség által 2000-ben alapított „Az év fiatal könyvtárosa” díjra idén több nagyon színvonalas és értékes pályázat érkezett.

 

A bíráló kuratórium elvégezte a beérkezett pályázatok értékelését.

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a kuratórium javaslata alapján 2020-ban „Az év fiatal könyvtárosa – 2020” megtisztelő címet: Jakab Zsolt – „Fiatalok a könyvtárban avagy hogyan szólítsuk meg őket” című pályamunkájával nyerte el. Pályázata egy társadalmi csoport, a fiatalok általa felismert igényeinek kielégítésére szolgáló korszerű, online közösségi szolgáltatás létrehozása és működtetése bemutatásának kiváló példája innovatív módon. Jakab Zsolt a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár könyvtárosa.

 

„A Nemzeti Színház XIX. századi szövegkönyvei az Országos Széchényi Könyvtárban” című pályamunka is nagyon gazdag tartalomról tett tanúbizonyságot. A pályázati anyag az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött,  speciális dokumentumtípus, a Nemzeti Színház  szövegkönyvei feldolgozásának,  visszakereshetővé tételének munkafolyamatát személyes feladatként bemutató dolgozat, képmellékletekkel. A kuratórium döntése alapján Bessenyei Ágnes, az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár könyvtárosa, pályázatával elnyerte a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Év fiatal Könyvtárosa Díj Különdíját.

 

Nagyon sok szeretettel gratulálunk az elnyert kitüntetésekhez és az elért eredményekhez!

 

A díjak ünnepélyes átadására a járványhelyzet figyelembe vételével később meghatározott időpontban kerül sor, amelyről tájékoztatást fogunk majd adni.

 

Budapest, 2020. július 14.

 

Köszönettel és tisztelettel:

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke


Újranyitás 2020 – szakmai ajánlás

 

Tisztelt Kollégák!

Kedves Tagtársak!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a könyvtári társszakmai szervezetek – az Informatikai és Könyvtári Szövetség, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a Könyvtárostanárok Egyesülete, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma és a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége – szoros szakmai együttműködésben és együtt gondolkodásban a hatékony újraindulás előkészítése érdekében elkészítettek egy részletes szakmai ajánlást a magyarországi könyvtárak és könyvtárosok számára.

 

Az ajánlás az alábbi linken érhető el.

 

A szakmai ajánlás bízunk benne, hogy eredményesen tudja segíteni a könyvtáros szakmát, a könyvtárakat és a könyvtáros kollégákat ebben a mindenki számára ismeretlen, nehéz és bizonytalan helyzetben.

 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése és Könyvtárostanárok Egyesülete ajánlását és javaslatait is megosztjuk Önökkel.

 

Hálásan köszönjük ezúton is egyesületi szervezeteink és tagjaink áldozatos munkáját és kimagasló részvételét a szakmai észrevételek és javaslatok megküldésében, illetve a könyvtári társszakmai szervezetek támogatását és kiváló együttműködését ebben a kiemelt kérdéskörben.

 

Budapest, 2020. május 26.

 

Köszönettel és tisztelettel:

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes                                                 Gerencsér Judit

az MKE elnöke                                                                      az MKE főtitkára


Közgyűjteményi szervezetek közös állásfoglalása és a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés MKE véleményezése

Tisztelt Kollégák!

Kedves Tagtársak!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) véleményezésre 2020. április 9-én 17.45-kor kapta meg a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetét.

 

Szervezetünk – a nagyon nehéz időkeretet adta lehetőségek függvényében – együttműködve egyesületi szervezeteinkkel, tagtársainkkal és konzultálva társszakmai szervezetekkel szakmai véleményt alakított ki és elnökségi döntés alapján csatlakozott a Közgyűjteményi és közművelődési szervezetek állásfoglalása a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról című törvényjavaslatról c. dokumentumhoz.

 

Hálásan köszönjük ezúton is, hogy egyesületi szervezeteink és tagjaink áldozatos munkáját és kimagasló részvételét a véleményezési szakmai munkában a nagyon nehéz és emberpróbáló körülmények között is. Az elmúlt három napban 20 szervezetünktől/szekciónktól és mindhárom együttműködő társult tagunktól (Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Könyvtárostanárok Egyesülete) kaptunk szakmai észrevételeket és javaslatokat, amelyek közel 80 oldalnyi terjedelmet jelentenek. Ezek szintézisére került sor a szakmai véleményezés elkészítésekor.

Közgyűjteményi szervezetek közös állásfoglalása

MKE jogszabály-véleményezés

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége a véleményezésre kapott anyagot eljuttatta a társszakmai szervezetek (Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége) részére és a kapott álláspontokat lehetőség szerint megjelenítette a végleges szövegben.

 

Az Magyar Könyvtárosok Egyesülete úgy gondolja, hogy az együtt megfogalmazott szakmai észrevételeink és javaslataink figyelembevétele rendkívül fontos az egyeztetések során.

 

Az MKE kiemelt prioritása, hogy a jelenleginél egy sokkal jobb, vonzóbb foglalkoztatási és jövedelmi helyzetet tudjon biztosítani a jövőben a munkavállalók számára a közgyűjteményekben. Mi és társszervezeteink együtt minden erőnkkel ezen dolgozunk és ezt fogjuk tenni a jövőben is.

 

A törvénytervezet tekintetében nyomatékosan kértük azonnali hatállyal történő visszavonását, érdemi szakmai konzultációra bocsátását, illetve a kormányzati elképzelés bevezetésének későbbre halasztását.

 

2020. április 14

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke

 

 

 


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) véleménye az előzetes társadalmi egyeztetés keretében megküldött a szerzői jogi irányelvek átültetési tervezetéről szóló előterjesztésről

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) véleménye az előzetes társadalmi egyeztetés keretében megküldött a szerzői jogi irányelvek átültetési tervezetéről szóló előterjesztésről.

Szakmai vélemény


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. Vándorgyűlése – tájékoztatás

 

Tisztelt Tagtársak!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. április 1-én tartott elnökségi ülésén áttekintette az 52., Budapestre, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre tervezett vándorgyűlés szervezésének helyzetét.

Sajnálattal kellett megállapítani, hogy a vándorgyűlés szervezése, az elnökség és a szervező kollektíva minden erőfeszítése ellenére, az ismert járványügyi helyzet következtében ellehetetlenült, sem technikai, sem munkatársi oldalról nem lehet biztosítani ennek az országos nagy rendezvénynek a lebonyolítását. A vezetőség egyértelműen kinyilvánította, hogy a résztvevők egészségének megóvása a legfontosabb prioritásunk.

Mindezek figyelembevételével az Elnökség úgy határozott, hogy lemond az idei könyvtáros vándorgyűlés megszervezéséről.

A vándorgyűlés programjával összefüggő, de önállóan is lebonyolítható pályázatok, elismerések közül meghirdetésre kerül az Év Fiatal Könyvtárosa pályázat, az MKE Emlékéremre jelölés, és lehetőség lesz a Fitz József díj odaítélésére is.

Az Elnökség köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki a vándorgyűlés eddigi előkészületeiben, szakmai, kulturális vagy egyéb programjainak szervezésében közreműködött, ötleteivel, kezdeményezéseivel segítette munkánkat.

Reméljük, hogy ez a befektetett munka nem vész kárba, és a következő vándorgyűlés szervezése során hasznosítható lesz!

Hivatalos tájékoztató levél

2020. április 6.

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes
az MKE elnöke


10 lépés a nagyszerű könyvtárossá és információs menedzserré válás felé

“10 lépés a nagyszerű könyvtárossá és információs menedzserré válás felé”

Magyar nyelvre fordította: Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes és Dávid Boglárka, és köszönet Eli Ramirez!

Letölthető változat


ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ – 2020. évi magyarországi díjazottja

           

A világ ismét a magyar könyvtárakra figyel! Az IFLA – a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – ENSULIB, a Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Speciális Érdeklődésű Csoportja 2020-ban ötödik alkalommal hirdette meg a Zöld Könyvtár Díj pályázatát.

A felhívásra idén 50 pályázat érkezett be a világ különböző pontjairól. A 2020. év nyertes könyvtára a thaiföldi, Rangsit University Library lett. Az értékelésben 5 kiemelt díjazott könyvtárat emeltek ki és közülük a harmadik az Óbudai Platán Könyvtár – Ezüsthegyi Könyvtár, amely ismét jelentős elismerést jelent hazánk számára, nyugodtan mondhatjuk, hogy világszenzáció, hogy három egymást követő évben is sikerült a magyar könyvtáraknak ilyen kiemelkedő eredményt elérni. https://www.ifla.org/node/92963

2018-ban a Tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 2019-ben a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár volt a nyertesek között.

 

A pályázat elkészítését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is segítette.  Szívből gratulálunk az Óbudai Platán Könyvtár – Ezüsthegyi Könyvtár elkötelezett munkatársainak nagyszerű munkájához!

Pályázati anyaguk:

https://www.ifla.org/files/assets/environmental-sustainability-and-libraries/documents/ezusthegy-library.pdf

Nagyon sok szeretettel gratulálunk:)

 


Az MKE Titkársági Irodájának és munkatársainak elérhetősége a rendkívüli járványügyi helyzetben

Tisztelt Tagtársak!

Kedves Kollégák!

 

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a mai naptól (2020.03.23. hétfő) élve a távmunka lehetőségével, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) titkársági munkatársai nem lesznek személyesen elérhetőek az Országos Széchényi Könyvtár Irodájában. A munkájukat egyelőre határozatlan ideig otthonról, távmunkában fogják ellátni.

 

Kérjük, hogy kérdés, kérés esetén az alábbi elérhetőségeken keressék kollégáinkat – Szikszai Tamarát és Molnár Jánosnét – az MKE Iroda nyitvatartási idejében (hétköznap 08:00-14:00-ig):

 

 

Illetve javasoljuk, hogy bármilyen más kérdés esetén vegyék fel a kapcsolatot az MKE szervezeti elnökeivel, illetve  tanácsi képviselőivel.

 

A megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjünk!

Arra kérjük Önöket, hogy nagyon vigyázzanak Magukra és Szeretteikre.

 

A munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánunk!

 

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára


Pályázati felhívás „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére – 2020

Tisztelt Tagtársak!

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ’A’ vagy a ’B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, stb.) anyag elkészítésével.

 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!

 

Pályázati feltételek:

 

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (2020. június 2.) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5 ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Lejátszható bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

 • Jelölési űrlap (letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása.
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

 

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

 

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja!

 

Beérkezési határidő: 2020. június 2. kedd, 14.00 óra.

 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 52. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Budapest, 2020. július 16.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

 

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes sk.                                    Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                                            elnök, IKSZ

 


A Könyvtárostanárok Egyesületének véleménye a 2020-as Nemzeti alaptantervről

Tisztelt Tagtársak!

Ezúton osztjuk meg a Könyvtárostanárok Egyesületének véleményét a 2020-as Nemzeti alaptantervről és a kapcsolódó kerettantervekről. Bp., KTE, 2020.03.06., 5 p.,

Elektronikus elérhetőség: https://drive.google.com/file/d/1FPr_9-PybV5wdv3REVkzcetiwIGtto4T/view

Üdvözlettel:

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke

 

 

 

 

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Vajda Henrik profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  Tolnai György profilképe
  zondaz profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Dávid Bogi profilképe