MKE és IFLA hírek


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése – Veszprém, 2016. július 7-9.

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés. Felelősséggel a sikeres közösségekért

Veszprémben tartotta idei, 48. vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A királynék városa második alkalommal volt a konferencia helyszíne, előzőleg 1979-ben látta vendégül az információs szakembereket. Az esemény szervezői a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és annak idén 50 éves Veszprém Megyei Szervezete, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár voltak.

A konferencián 845 résztvevő fordult meg a négy nap alatt. Ez a magas szám is mutatja, hogy a téma igen aktuális: a kapcsolat, együttműködés, közösség, felelősség kulcsszavak szakmánk alapkövei, átszövik a mindennapi munkánkat.

A vándorgyűlés fő rendezvényhelyszíne a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér épülete volt, de az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban és a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban, az egyetem A épületében és a Laczkó Dezső Múzeumban is zajlottak szakmai események. […»]


Díjak, kitüntetések

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

201604_MKEIFLA_Dijak_1

Örömmel számolunk be arról, hogy az idei nyár mennyire gazdag volt díjakban, kitüntetésekben! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlésén az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem díjazottját is. Az Alkotmány Ünnepe alkalmából pedig átadásra kerültek a Szinnyei József-díjak. […»]


A 2016. évi Fitz József könyvdíjról

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2015-ben megjelent könyvekből a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma:

100 magyar népmese – Alexandra Kiadó

Csányi Vilmos: Íme, az Ember – Libri Kiadó

Podhorányi Zsolt: Mesélő kastélyok – Kossuth Kiadó

A Fitz József könyvdíjat a veszprémi vándorgyűlésen az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Vígh Annamária főosztályvezető adta át Büchler Andrásnak, a Libri Kiadó munkatársának, Kocsis András Sándornak, a Kossuth Kiadó igazgatójának és Podhorányi Zsoltnak, a kötet szerzőjének, valamint az Alexandra Kiadó munkatársának. […»]

Szervezeti élet


Zeneis-zenés vándorgyűlés Veszprémben

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

201604_Szervezetielet_VGY_Zenei_1

Az MKE Zenei Szervezete, mint minden évben, a veszprémi vándorgyűlésen is szervezett saját programot. Talán csak mi éreztük úgy, talán véletlen volt, de a szokásoson túl még néhány ajándék zenés pillanata, momentuma is volt az idei találkozónak.

Kezdődtek a zenei csemegék a csütörtöki hivatalos programok utáni koncerttel. Óriási köszönet a szervezőknek a Mendelssohn Kamarazenekar előadásáért! Okosan felépített, színvonalas, szívet melengető élményben lehetett részünk. […»]


Beszámoló az MKE Veszprém Megyei Szervezete szekcióüléséről

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Kapcsolat – könyvtár – együttműködés. felelősséggel a sikeres közösségekért”
A Magyar Könyvtárosok Egyesület 48. vándorgyűlése Veszprémben
2016. július 7-9.

Moderátor: Pardiné Mórocz Magdolna
A szekció mottója:
Értékmentés modern információs platformokon határon innen és túl a közösségek fennmaradásáért és megerősítésért.

201604_Szervezetielet_VGY_Veszprem_1

A vándorgyűlés programjainak tervezésekor kétkedések közepette merült fel a gondolat, hogy a megyei szervezetünknek is legyen külön programja. Lesznek-e vajon érdeklődők, hiszen a sok szekció számtalan jobbnál jobb előadást kínál. Tudunk–e mi is valami érdekeset nyújtani a kollégáknak? Először a Mikes Kelemen Programról szóló előadás ötlete merült fel, hiszen az országban egyedüli könyvtárosként várpalotai munkatársunk mehetett a program keretében Amerikába. Aztán jött a többi ötlet. Az első előadást leszámítva képzeletbeli utazásban lehetett része a hallgatóságnak a hét előadónak köszönhetően. Egy Balaton-parti városi könyvtárból a megyei könyvtáron át a Felvidékre jutottunk: Komáromba, majd Párkányba, s végül Amerikában kötöttünk ki. Az előadások mindegyike a vándorgyűlés mottójának szellemét tükrözte, legyen szó helyismereti munkáról, közös katalógusról, közös keresőfelületről, értéktárról, „kincskeresésről”, egy határon túli kétnyelvű könyvtár programjairól vagy hungarika-gyűjtésről. […»]


A Társadalomtudományi Szekció beszámolója a veszprémi vándorgyűlésen lezajlott programjáró

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Társadalomtudományi Szekció csúcsot döntött a felkért előadók és előadások számát illetően: összesen 9 témáról hallhattunk 15 meghívott előadót. Az idő szorítása miatt a beszámolók rendkívül lényegre törők voltak — és nagy érdeklődést váltottak ki. A Pannon Egyetem A épületének előadótermében a leglátogatottabb időszakban 90-nél is többen követték az eseményeket.

201604_Szervezetielet_VGY_TTSZ

Az első előadáson Szepesi Judit (SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék), és Dr. Sinka Róbert (Qulto-Monguz Kft.) ismertette a Szegedi Tudományegyetem BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék és a Monguz Kft közös kísérleti projektjét, melyben a Huntéka katalógusmodulját oktatták a hallgatóknak a cég Moodle alapú elektronikus oktatástámogató és tartalomkezelő rendszerének segítségével. Ez a bárki számára könnyen elérhető és használható eszköz moduláris felépítésű, lehetőséget ad az önellenőrzésre, motivációs célú elismerő „kitűzőket” lehet vele gyűjteni, a tanfolyam elvégzésével pedig „Monguz certificate” kapható. Az előadás hangsúlyos gondolata volt, hogy a módszer nem az oktatói munka automatizálását célozza, hanem az információs kor igényeinek megfelelő tanulásmódszertant és eszközrendszert ad. […»]


Beszámoló a Műszaki Könyvtáros Szekció vándorgyűlési programjairól

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése
Veszprém, 2016. július 7-9.

201604_Szervezetielet_VGY_MKSZ_1

A Műszaki Könyvtáros Szekció programjában Széchenyi Istvánra, mint a reformkor nagy hazai és nemzetközi kitekintésű kapcsolatteremtőjére fókuszáltunk, s számos tevékenysége közül a Balaton és a reformkori turizmus kifejlesztésére. Ennek keretében a hajózás technológiai fejlődésében elért eredményeket s azok máig tartó pozitív hatását mutatták be előadóink, különböző érdekes kiállítások, fejtörők és találós kérdések formájában is. Programunkat Nagy Zoltán köszöntője és ismertetője nyitotta meg. […»]


Olvasóvá nevelés, közösségfejlesztés: adatok, következtetések, módszerek

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A KTE vándorgyűlési programjairól

Az elmúlt évekhez hasonlóan az MKE vándorgyűlés keretében a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2016-ban, Veszprémben is két programot szervezett.

201604_Szervezetielet_VGY_KTE_1

Csütörtök délelőtt ellátogattunk a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába, ahol már várt bennünket Dr. Kovácsné Balázs Tünde, az iskola tagozatvezetője és kollégái. A kedves vendéglátás közben bemutatta az iskola pedagógiai célkitűzéseit és egyedi jellemzőit. Ezután egy különleges helyszínre vezették a résztvevőket: az iskola volt légópincéjében kialakított iskolamúzeumba! Kalauzunk a gyűjtemény jelenlegi gondozója, Demény Pál volt, aki a bemutatta a különlegességeket, egyedi kincseket, a elemi népiskolától napjainkig, a cserkész és úttörő emlékeket, a kiemelkedő pedagógusok óravázlatait, feljegyzéseit, kitüntetéseit. Láthatók régi tankönyvek, kézimunkalapok, taneszközök, tablók, fotók, a sport- és kulturális sikereket bemutató oklevelek, érmek és serlegek is. Jelentős volt az iskolában a zenei élet, a kórusmunka. A kiállítást szemlélve többünknek felidéződött az 40-50 évvel ezelőtti gyermekkora! […»]


Beszámoló a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció szervezésében megtartott közös programról

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése Veszprémben

Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés:
Felelősséggel a sikeres közösségekért”

Helyszín: Hangvilla – konferencia terem
Idő: 2016. július 8. (péntek)

201604_Szervezetielet_VGY_KKE_GYKSZ

“Felelősséggel a sikeres közösségekért” című témakör mentén, indult el a két szekció közös programja.

A moderátor Haszonné Kiss Katalin, a Közkönyvtári Egylet elnöke volt, aki felvezetőjében hangsúlyozta a felelősséget és lehetőséget, amely könyvtárak a közösségalakító tevékenységét övezi. […»]


Beszámoló a Jogi Szekció 2016. évi vándorgyűlési programjairól

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

“Adj szárnyakat azoknak, akiket szeretsz, hogy repülhessenek,
gyökereket, hogy visszajöjjenek, és okot, hogy maradjanak”
Dalai láma

201604_Szervezetielet_VGY_Jogi_1

Pécs, Eger, Győr, Sopron és Szolnok után immár hatodik alkalommal vehetett részt a Jogi Szekció vándorgyűlési rendezvényen.

Idei helyszínünk Veszprém, a királynék városa volt. A gazdag történelmi örökséggel és állandóan pezsgő, kulturális élettel, jelentős egyetemmel rendelkező város méltó színtere volt a könyvtárosok ez évi legjelentősebb seregszemléjének, mely rekord számú, közel 800 könyvtáros részvételével zajlott. 1979-ben, 37 évvel ezelőtt már rendezett Veszprém Vándorgyűlést. […»]


Mi a kultúra alapú fejlesztés kulcsa?

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Miként lehet sikeres a helyismereti könyvtáros?
Mitől van varázsereje egy bizonyos széknek?

Mindezekre a kérdésekre választ kapott az érdeklődő, ha részt vett a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete szekcióprogramján. A szervezet Helyi könyvtáros – helyi közösségek – lokális identitás. A helyismereti könyvtáros régi-új szerepben címmel tartotta szekcióprogramját a veszprémi vándorgyűlésen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES […»]


Egyetemi könyvtárak együttműködése – felelősséggel a sikeres bibliográfiai szolgáltatásokért!

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Beszámoló a Bibliográfiai Szekció szakmai programjáról

MKE 48. Vándorgyűlése

Veszprém, 2016

201604_Szervezetielet_VGY_Bibl_1

A Kertész Gyula emlékérem átadása pár éve már a Vándorgyűlés plenáris ülésén történik, így az MKE Bibliográfiai Szekció számára csütörtökön megkezdődött a szakmai program, egy kis megemlékezéssel: 2005-ben a Veszprémben tartott HKSZ Konferencia keretében a Bibliográfiai és Helytörténész szakmai szervezet a nagy helytörténész bibliográfus Dr. Kertész Gyula emlékének ápolására, a kimagasló bibliográfusi illetve helytörténeti munkásság, életmű elismerésére évenként odaítélendő emlékérmet alapított. Az elismerést váltakozva ítéli oda az arra érdemesnek tartott könyvtáros kollégának a két szakmai szervezet vezetősége. 2005-ben az alapítók között, a Bibliográfiai Szekció titkáraként Berényi Ibolya is ott volt Veszprémben – így egy bő évtized múltán különösen emelte az ünnepi alkalmat a díjazott személye, amennyiben a kitüntetést 2016-ban Dr. Berényi Ernőné (Varga Ibolya Katalin), a DEENK Társadalomtudományi Könyvtárának nyugalmazott igazgatója vehette át. […»]

Szakmai műhely


Felnőtteknek szóló színezőkönyvek a könyvtárakban

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

201604_Szakmaimuhely_Szinezes_1

A színezés hosszú időn keresztül csak a gyerekek hobbija volt, mára azonban a felnőttek közül is egyre többen űzik ezt a tevékenységet, főleg a húszas-harmincas éveikben járó nők. A magyar könyvesboltokban halmokban állnak, és az eladási listák első helyezettjei között bérelt helyük van azoknak a színezőkönyveknek, amelyek ennek a korosztálynak készülnek. Az elmúlt egy évben pedig számtalan internetes portál és magazin jelentetett meg hosszú cikket arról, hogy miért is lett hirtelen, mondhatni a semmiből ennyire felkapott ez a hobbi. A jelenség azonban nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is tapasztalható, és ahogy minden könyvekkel kapcsolatos hullám, nem csak a kiadókat, hanem a könyvtárakat is érintheti. Az angol CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) is leközölt a honlapján egy cikket, amelyben azokkal a lehetőségekkel foglalkozik, amelyek ezen a jelenségen keresztül váltak nyitottá a könyvtárak számára. […»]


Az információs és tudás szektor digitális konvergenciája

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

(Vándorgyűlési gondolatok)

 

Print

Az európai országok műveltségi szintjének emelése, a versenyképesség, az európai és nemzeti identitás

A 48. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén tág horizontot nyitottak előadásaikban a megjelent kormányzati és szakmai személyiségek a könyvtárak szerepeiről. Kiemelték az európai és a tudományos kapcsolatok jelentőségét a mindennapi, hagyományőrző és modern, változó és újszerű könyvtári gyakorlatban, amelyekhez jó példaanyagot szolgáltattak a 14 szekció könyvtáros előadásai és a felsorakozó szakmai kiállítás kínálata. Az újdonságok és hagyományok iránt nyitott szakmai közösség egy rendkívüli egyetemi város környezetében ismét átélhette azt az élményt, amely a következő évek Vándorgyűléseinek közösségteremtő erejét évenként életre hívja megújuló tartalommal. […»]


Gerő Gyula Miskolcon

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

201604_Szakmaimuhely_Gero_1

Ez év június végén a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének vendége volt Gerő Gyula, aki Miskolcon is bemutatta legutóbbi munkáját, a Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. – Pótlások, javítások- alcímű kötetét. […»]

Ötágú síp


ReMeK – a romániai magyar könyvtárosok hírlevele

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Webmagazin jelen számában a harmadik olyan szomszédos országba érünk, ahol magyar könyvtárakat és könyvtárosokat, valamint szervezeteiket tudjuk bemutatni: Romániába.

A bemutatások sorát egy közösségi szolgáltatásnak, a romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevelének köszöntésével kezdjük. Miért a köszöntés? Íme, a magyarázat!

Haraszti Pálné
IFLA-HUN moderátor

201604_Otagusip_REMEK […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Találkozások

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Idén Veszprém, a királynék városa adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. vándorgyűlésének. Előadások, kiállítások, könyvtárlátogatások, régi ismerősök, új találkozások foglalták le a résztvevők napjait.

201604_Szakmaibarangolasok_VGY_Tihany_1

Ilyenkor, amikor annyi újdonsággal találom magam szembe, kicsit megszeppenek, mit is keresek én itt, nálunk annyi minden hiányzik, annyi pótolnivalónk van. De ez ad erőt is, hogy látok valamit, ami színes, vidám, új, modern, és ha jobban belegondolok, nincs lehetetlen, csak hosszabb ideig tart elérni azt. […»]


Kaposvári könyvtárosok kirándulása Dél-Belső-Somogyban

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezete ismét szakmai kirándulást szervezett a megye könyvtárosai számára június 28-án. A program Barcson kezdődött, ahol Vértes Gábor igazgató mutatatta be a nemrég megújult barcsi Városi Könyvtárat, majd a barcsi fürdőben általuk üzemeltetett strandkönyvtárat. Végül rövid barcsi városnézés és dráva-parti séta után Drávaszentesen a Dráva-Kapu Bemutatóközpontban ismerkedhettek meg a résztvevők a Dráva menti védett területek természeti és kultúrtörténeti értékeivel.

201604_Szakmaibarangolasok_SMSZ_1 […»]


Az MKE Hajú-Bihar Megyei Szervezetének szakmai napja Püspökladányban

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

201604_Szakmaibarangolasok_HBMSZ_Puspokladany_1 (1)

Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2016. 06. 27-én szakmai utat tett Püspökladányba. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részéről Tányér József intézményvezető fogadott bennünket. Vezetésével, elsőként a Püspökladány-Farkasszigeti Arborétumban tettünk látogatást. Rásó János biológus tartott tanösvényi vezetéssel egybekötött előadást, melyben hallhattunk az alföldfásítástól kezdve a régmúlt korok szokásain át a Sárrét élővilágáról. […»]

Civil infó


Kosáry Domokos-díj átadása

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár az Egyetemmel közösen 2013-ban névadója tiszteletére, emlékének megörökítésére, születésének 100. évfordulója alkalmából Kosáry Domokos-díjat alapított. Az érem Csikai Márta Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész alkotása. […»]

Mentor


Jávorka Brigitta

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

201604_Mentor_Javorkaaz Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet munkatársa, 2016 szeptemberétől az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója vagyok.

Kiemelt kutatási területeim közé tartozik az információs és a digitális műveltség fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás, a személyes információszervezés és a könyves közösségi oldalak. Szívesen konzultálok vagy tartok előadást ezekben a témakörökben. […»]

Portré


BOTÁR ATTILA

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Író, költő, műfordító, könyvtáros

201604_Portre_Botar_1

1944-ben, Székelyudvarhelyen születtem. Háborús menekültként jutott át a maradék és roncs országba a ronccsá vált család. A tolna megyei Felsőnánán tértünk – úgy-ahogy – magunkhoz. Apai ágon csíkországi lófőszékelyek, anyai ágon örmény és szász keverék. Iparosok, tisztviselők, színészek. A kasztok közötti átjárhatóság példája. Apám, Botár Béla a kolozsvári egyetemre járt, költő és műfordító volt. Iskoláimat Felsőnánán, Szekszárdon, Komlón és Szombathelyen végeztem.
[…»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Agárdi Péter

A Lukács Archívum felszámolása : dokumentumok / Agárdi Péter [et al.]. – Nemzetközi petíció és levelezés a Lukács Archívum és Könyvtár bezárása ellen
In: Eszmélet. – (2016) 110., p. 67-85.

Áts József

Aleph integrált könyvtári rendszer az ELTE könyvtáraiban / Áts József, Czinki Vietorisz Gabriella, Székelyné Török Tünde. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 7., p. 11-17. […»]

Sziporkák


Mik vagyunk?

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

– nemhivatalos szerepeink –

Írjuk a beszámolót. Naponta, hetente, havonta – kinek hogy. Írjuk: állományrendezés, tájékoztatás, dokumentumrendelés, könyvtárbemutatás, csoportfoglalkozás, rendezvény lebonyolítás, posztírás – fő, darab, óra, polcfolyóméter, lájkok stb., stb.

marg90dpi

Írjuk, és közben felidéződnek a helyzetek: a telefonban elcsukló női hang: “elnézést a késedelemért, de a férjemet a múlt héten temettük…”, az agyonkeresett bestseller megragasztgatása (nem eshet ki a  forgalomból hosszú hetekre), a hallássérült fiatalember kiszolgálása (mikor rájövünk a valódi problémára, és megkönnyebbülünk, hogy hát nem részeg, csak erősen elfogódott, hirtelen pofonegyszerű lesz a dolgunk: csupán tudnunk kell csendesen ordítani), a haldokló nyomtató feltámasztása célirányos rázó mozdulatok és ősmagyar ráolvasók kombinációjával… És még száz és száz apróság, semmiség, szóra sem érdemes megnyilvánulás, gesztus, mozdulat, viszonyulás… aminek nincs helye egy beszámolóban. De mi tudjuk, hogy mitől is mosolyog olyan elégedetten az olvasó, miért volt zökkenőmentes a rendezvény és hogyan került az asztalunkra az pár darab, akkurátusan szalvétába csomagolt süti. […»]