Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

Bálint Ágnes
Kalapba zárt lányok : biblioterápia az onkológiai betegek támogatásában / Bálint Ágnes. – Kiscsoportos foglalkozások 2017 őszétől a debreceni Onkológiai Klinikán. – Res. angol nyelven
In: Embertárs. – 16. (2018) 4., p. 330-352.

Baranyai Béla
Jubilál az egyházi könyvtárak egyesülése / Baranyai Béla
In: Evangélikus élet. – 84. (2019) 11/12., p. 15. : ill., 1 fotó

Béres Judit
A biblioterápia lehetséges alkalmazásairól, az amerikai biblioterápia örökségének tükrében / Béres Judit
In: Tintásüveg : történetek a tengerentúlról / Hajnal Ward Judit. – Budapest : ELTE PPK : L’Harmattan, 2019, p. 13-31.

Burmeister Erzsébet
A MATARKA szerepe a könyvtárközi kölcsönzésben (és más szakterületeken) / Burmeister Erzsébet. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 52-58. : ill., 3 ábra, 1 tábl.

Csörgőné Csépányi Krisztina
“Rá kell érezni, hogy az olvasás öröm” : Csörgőné Csépányi Krisztinával könyvekről, olvasásról, kultúráról / [riporter] Alabán Péter
In: Visszhang (Ózd). – 3. (2019) 3., p. 8-9. : ill., 8 fotó

Darányi Sándor
A könyvtári informatika és a világháló fejlődési trendjei / Darányi Sándor. – A Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozóján, 2018. nov. 7-én elhangzott előadás szerkesztett változata. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 87-92.

Drótos László
Az OSZK webarchiváló kísérleti (pilot) projektjének eredményei és egy üzemszerűen működő magyar webarchívum terve / Drótos László, Moldován István. – A 2018. november 15-én, a „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” című szakmai műhelynapon az OSZK-ban elhangzott előadás szerkesztett változata. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 38-51. : ill., 4 ábra

Eszenyiné Borbély Mária
A magyar települési könyvtárakban dolgozó könyvtárosok digitális kompetenciájának állapota: egy országos reprezentatív vizsgálat eredményei / Eszenyiné Borbély Mária. – Bibliogr.
In: Információs társadalom. – 18. (2018) 3., p. 46-81.

Eszenyiné Borbély Mária
Pedagógus digitális kompetencia – körkép 2018. 2. rész, A műveltségi területek eredményei [elektronikus dok.] / Eszenyiné Borbély Mária. – „Az én könyvtáram” elnevezésű kiemelt projekt részeként lezajlott vizsgálat leglényegesebb eredményei. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 66. (2019) 4., p. 187-210. : ill., 15 ábra

Eucharisztikus kiállítás a kalocsai érseki könyvtárban
In: Új ember. – 75. (2019) 14., p. 3.

Gaálné Kalydy Dóra
A szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányai [elektronikus dok.] / Gaálné Kalydy Dóra. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 66. (2019) 5., p. 293-298.

Götz Eszter
Új definíció : Központi Könyvtár, Helsinkiben / Götz Eszter
In: Régi-új Magyar építőművészet. – 19. (2019) 1., p. 46-49. : ill., 4 fotó, 4 tervrajz

Juhász András
Erdélyi és partiumi OSZK-s gyűjtőpontok létrehozásáról / Juhász András. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 93-100.

Latorcai Csaba
Az internet mint kulturális örökség jövőjéről / Latorcai Csaba. – Elhangzott 2018. november 15-én, a „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” című szakmai műhelynapon az OSZK-ban. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 36-37.

Mizerák Andrea
KSZR szakmai nap a Csorba Győző Könyvtárban / Mizerák Andrea
In: Könyvtári hírzengő. – 3. (2019) 1., p. 6. : ill., 2 fotó

Monok István
Európai kultúra, nemzeti örökség / Monok István. – A Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozóján, 2018. nov. 6-án elhangzott előadás szerkesztett változata. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 81-86.

Muzeális bérek : közgyűjteményi életpályamodell. – Internetes változata “Amelyik múzeum nem fekszik jól a hatalomnál, ott maradnak az elviselhetetlen bérek” címmel jelent meg
In: Hvg. – 41. (2019) 15., p. 20

Németh András
Lenne vatikáni könyvtáros? / Németh András ; [riporter] Hardi Péter
In: Szabad föld (Budapest). – 75. (2019) 1., p. 10-11. : ill., 6 fotó

Nyirő Gizella
Október, az Iskolai Könyvtári Világhónap / Nyirő Gizella. – Könyvtári éjszaka a pécsi Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában
In: Magiszter. – 16. (2018) 3., p. 75-80.

Pajor Zsófia
Útmutató könyvtári rendezvények szervezéséhez / Pajor Zsófia
In: Könyvtári hírzengő. – 3. (2019) 1., p. 12-13.

Pelbárt Jenő
100 éve született Mezey László, 1918-2018 / Pelbárt Jenő. – Res. angol nyelven
In: Magyar vízjel. – 16. (2018) 43., p. 3. : ill.

Perlaki Gabriella
Szemantikus web és könyvtár: egy konferenciasorozat margójára [elektronikus dok.] : hat előadás a SWIB 2017/2018-as konferenciáiról / Perlaki Gabriella [et al.]. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 66. (2019) 4., p. 218-223.

Somfai Balázs
Dr. Tóth Dezső : Dáka, 1928. február 20. – Veszprém, 2018. december 5. / Somfai Balázs
In: Veszprémi szemle. – 21. (2019) 1.=52., p. 132-135. : ill., 1 fotó

Szádeczky-Kardoss Zsófia
A külföldi könyvtárközi kölcsönzés előszobájában : lelőhelyezés az Országos Széchényi Könyvtárban / Szádeczky-Kardoss Zsófia. – A XVIII. Országos ODR konferencián, 2018. okt. 15-én Tatabányán elhangzott előadás szerkesztett változata. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 59-69. : ill., 9 ábra

Székelyné Török Tünde
A katalóguscédulától a szemantikus webig [elektronikus dok.] : közös elektronikus katalógus építése az ELTE könyvtáraiban / Székelyné Török Tünde. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 66. (2019) 5., p. 273-286. : ill., 3 ábra, 2 tábl.

Szöllősi Gréta
Könyvtárhasználói elégedettségmérés a szolgáltatóhelyeken / Szöllősi Gréta
In: Könyvtári hírzengő. – 3. (2019) 1., p. 4-5. : ill., 4 grafika

Szüts Etele
Aggregátorok akkreditációja az Europeana szolgáltatáshoz [elektronikus dok.] / Szüts Etele. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 66. (2019) 5., p. 287-292.

Tószegi Zsuzsanna
Digitalizált kortárs szépirodalom az interneten: húszéves a Digitális Irodalmi Akadémia / Tószegi Zsuzsanna. – Res. angol nyelven
In: Magyar tudomány. – 180. (2019) 2., p. 215-229. : ill., 4 ábra

Tószegi Zsuzsanna
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR. 1. rész, Alapfogalmak, alapelvek / Tószegi Zsuzsanna. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 9-35.

Tóth Máté
Innovációmenedzsment a könyvtárban / Tóth Máté. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 29. (2019) 1., p. 71-80. : ill., 3 ábra

Tüske László
Nemzetünk könyvtára, a művelődés motorja / Tüske László ; [riporter] Vitéz Anita
In: Magyar hírlap. – (2019) márc. 23., p. 4.

Verestói Nárcisz
“Az életet átjáró biblikusság” – Az örmény vallásosság kincsei a Széchényi Könyvtárban / Verestói Nárcisz. – A 2019. március 25-én megrendezett megnyitón elhangzottakról
In: Erdélyi örmény gyökerek füzetek. – 23. (2019) 241., p. 6-9. : ill., 9 fotó

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Audunson, Ragnar Andreas
Do we need a new approach to library and information science? / Ragnar Andreas Audunson. – Bibliogr. – Res. német nyelven
In: Bibliothek. – 42. (2018) 2., p. 357-362.
Címfordítás: Szükség van-e a könyvtár- és információtudomány új megközelítésére?

Born, Christian
How public libraries are keeping pace with the times : core services of libraries in informational world cities / Christian Born, Maria Henkel and Agnes Mainka. – Bibliogr.
In: Libri. – 68. (2018) 3., p. 181-203.
Címfordítás: Hogyan tartják a lépést a közkönyvtárak a változó társadalommal? Könyvtárak és alapvető szolgáltatásaik az információs világvárosokban

D’Amato, Kristin
The road from Millennium to Alma : two tracks, one destination / Kristin D’Amato and Rachel A. Erb. – Bibliogr.
In: The serials librarian. – 74. (2018) 1-4., p. 217-223.
Címfordítás: A Millenniumtól az Almáig: két út, egy cél

Depping, Ralf
Das Konzept der fluiden Bibliothek an der USB Köln / Ralf Depping. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Bibliotheksdienst. – 52. (2018) 7., p. 527-539.
Címfordítás: A „folyékony” könyvtár koncepciója: elképzelések a dinamikus raktári rend megvalósítására a Kölni Egyetemi és Városi Könyvtárban

Ernst, Michael
Rechtliche Rahmenbedingungen der Digitalisierung kulturellen Erbes / Michael Ernst. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Bibliotheksdienst. – 52. (2018) 9., p. 687-697.
Címfordítás: A kulturális örökség digitalizálásának jogi keretei

Hirschmann, Barbara
Die Research Collection der ETH Zürich / Barbara Hirschmann. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: ABI-Technik. – 38. (2018) 3., p. 223-233.
Címfordítás: A zürichi Szövetségi Műszaki Egyetem kutatásokkal kapcsolatos gyűjteménye: intézményi repozitórium, egyetemi bibliográfia és kutatási adatok közös platformon

Jendral, Lars
Die E-Paper-Kooperation zwischen der Deutschen Nationalbibliothek und den regionalen Pflichtexemplarbibliotheken : erfolgreiches Modell mit Ausbaupotential? / Lars Jendral. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Bibliotheksdienst. – 52. (2018) 9., p. 698-709.
Címfordítás: Együttműködés az elektronikus hírlapok terén a Német Nemzeti Könyvtár és a regionális, kötelespéldányra jogosult könyvtárak között – bővíthető, sikeres modell lehet?

Kováčik, Ján
The national project Digital Library and Digital Archives : mass digitisation of printed cultural heritage materials in Slovakia / Ján Kováčik
In: Alexandria. – 27. (2017) 3., p. 163-174.
Címfordítás: Nemzeti Digitális Könyvtár és Levéltár: az írott kulturális örökség tömeges digitalizálása Szlovákiában

Lundh, Anna Hampson
From informational reading to information literacy : change and continuity in document work in Swedish schools / Anna Hampson Lundh, Mats Dolatkhah, Louise Limberg. – Bibliogr.
In: Journal of documentation. – 74. (2018) 5., p. 1042-1052.
Címfordítás: Az ismeretszerző olvasástól az információs műveltségig: változás és folytonosság a svéd iskolai olvasásoktatásban
https://www.emeraldinsight.com/toc/jd/74/5

Petsonias, Joana
Zukunft schaffen : wie die Stadtbücherei Tübingen über das Ehrenamt in Leseförderung investiert / Joana Petsonias, Barbara Knieling. – Bibliogr.
In: BuB. – 70. (2018) 7., p. 430-433.
Címfordítás: Közösen tenni a jövőért – avagy hogyan támogatják az olvasást önkéntesekkel a Tübingeni Városi Könyvtárban?

Rich, Linda
Reaching additional users with proactive chat / Linda Rich and Vera Lux. – Bibliogr.
In: The reference librarian. – 59. (2018) 1., p. 23-34.
Címfordítás: Új könyvtárhasználók elérése egy proaktív chatszolgáltatás segítségével

Riegelman, Amy
A model for developing and implementing a systematic review service for disciplines outside of the health sciences / Amy Riegelman and Megan Kocher. – Bibliogr.
In: Reference & user services quarterly. – 58. (2018) 1., p. 22-27.
Címfordítás: Szakirodalmi szemlék készítése mint szolgáltatás – az egészségtudomány területén kívül
https://journals.ala.org/index.php/rusq/issue/view/702/showToc

Rodrigues, Charles
Criteria for adoption of e-books in libraries in the context of the paradigm of cloud computing / Charles Rodrigues, Angel Freddy Godoy Viera. – Bibliogr.
In: Information discovery and delivery. – 46. (2018) 3., p. 161-172.
Címfordítás: Az e-könyvek bevezetésének feltételei a könyvtárakban a felhőalapú technológiák tükrében
https://www.emeraldinsight.com/toc/idd/46/3

Schleihagen, Barbara
Wie gewinnen wir neues Personal für veränderte Bibliotheken? : Die BID AG Personalgewinnung hat ihre Arbeit aufgenommen / Barbara Schleihagen
In: BuB. – 70. (2018) 8-9., p. 470-473.
Címfordítás: Hogyan szerezzünk új munkatársakat megváltozott könyvtárainkba? A Bibliothek & Information Deutschland könyvtárostoborzó munkabizottsága megkezdte tevékenységét

Thomas, Wm. Joseph
Helping keep the costs of textbooks for students down : two approaches / Wm. Joseph Thomas and Beth R. Bernhardt. – Bibliogr.
In: Technical services quarterly. – 35. (2018) 3., p. 257-268.
Címfordítás: Hogyan lehet a tankönyvek árát alacsonyan tartani a hallgatók számára? Két megközelítés

Magyar nyelvű szakkönyvek

Hajnal Ward Judit
Tintásüveg : történetek a tengerentúlról / Hajnal Ward Judit. – Budapest : ELTE PPK : L’Harmattan, 2019. – 208, [1] p. : ill. ; 20 cm. – (Sorsok és szenvedélyek, ISSN 1785-153X). – Bibliogr. – ISBN 978-963-414-415-1 fűzött

Szűts Zoltán
Online : az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei / Szűts Zoltán. – Budapest : Wolters Kluwer, 2018. – 478, [9] p. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-963-295-778-4

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.

Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Honffyné Felhő Ágnes
közreműködött: Szabó Piroska
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home