MKE és IFLA hírek


Gyorsjelentések az MKE 52. vándorgyűléséről

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

A rendhagyó módon online megrendezett vándorgyűlésről – a naprakész tájékoztatás érdekében – Kecskeméti Gergely, az OSZK Információ- és Tartalomszolgáltatási Főosztályának vezetője a könyvtárosok levelezőlistáján, a KATALIST-en naponta közzétette a kollégái által készített gyorsjelentéseket. […»]


Az 52. MKE Vándorgyűlés szekcióinak „egyoldalas” beszámolói

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

A Határon túli körkép szekció

A szekcióülés segítségével egy körképet adtunk a Kárpát-medencei könyvtárak sokrétű gyakorlatáról a pandémiás időszakban. […»]


Fitz-díjak 2019 és 2020

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2019-ben és 2020-ban megjelent könyvekből a könyvtáros szakma javaslatára a következő 6 könyvet jutalmazta Fitz József-díjjal az Emberi Erőforrások Minisztériuma: […»]


Külföldi könyvtári körkép a COVID után – összefoglaló

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

Kilenc ország, kilenc gyakorlat – az online formában lebonyolított találkozásunk teremtette meg a lehetőséget erre nemzetközi körképre. […»]


Tisztelt Kollégák!

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Pest Megyei Szervezet partnerségével Nemzedékek szolgálatában: 2020–2021. Kihívás, kreativitás, könyvtár címmel 2021. július 8–9-én Budapesten rendezi meg 52. Vándorgyűlését.

[…»]


Összesítés a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagszervezeteinek és társult szervezeteinek 2020. évi munkájáról

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

Mint minden évben, 2020 februárjában is felkérte az MKE Tanácsának elnöke a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagszervezeteit, hogy a tavaszi közgyűlésen elhangzó elnöki beszámolóhoz segítségként készítsék el a szervezeti beszámolójukat. A tagszervezetek munkájának értékelését nagyban elősegíti az a szempontrendszer, melyet a Tanács előző elnöke, Bazsóné Megyes Klára készített és szervezetünk főtitkára, Gerencsér Judit évek óta kiküld a tagszervezeteknek, kérve őket, hogy ez alapján készítsék el szervezeti beszámolójukat. A szempontrendszer elemei: […»]


Az MKE Online akadémia első fél éve

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

Az MKE 2021 februárjában útjára indította online akadémiáját.

Természetesen nem volt előzmények nélküli a kezdeményezés. A 2020-as éve nehézségei nagy kihívás elé állították a világot, szinte minden szakmát, így a könyvtárosokat is. Minden könyvtár kereste – hol egyedül, hol együtt – a lehetőségeket, az új találkozási pontokat. A munkánk jelentős része a világhálóra került. Online konferenciák, online előadások, online játékok. Így tudtuk, tudjuk megszólítani használóinkat és egymást is. […»]


MKE díjak a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Posted by Buzai Csaba - május 5th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete mindig is fontosnak tartotta az utánpótlás biztosítását, elköteleződésének megerősítését, a karriergondozást. Ez a megfogalmazás helyet kapott a 2016-2021 közötti stratégiánkban is: A fiatal generációk bevonása és elköteleződésének elősegítése az egyesület munkájában, de természetesen ez a cél motivál bennünket többek között, amikor az Aktív részvétel a könyvtárosképzésben érdekelt felek párbeszédének folyamatos fenntartásában stratégiai pontunkat megformáltuk immár többedszer az elmúlt 86 évben. […»]


Az IFLA kiemelt kérdésként kezelt szerzői jogi bizottsága és a COVID

Posted by Buzai Csaba - május 5th, 2021

A Szerzői jogi korlátozások és kivételek a könyvtárak és levéltárak tekintetében (Copyright Limitations and Exceptions for Libraries & Archives – CLM) tanácsadó bizottság tevékenysége egyik területe az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) öt kiemelten kezelt kérdésének, ami egyben a bizottság jelentőségét is mutatja. Az IFLA munkájára mindig is jellemző volt ‒ de ha lehet azt mondani, akkor az utóbbi években kiemelten is jelent volt ‒ az aktualitásokra való reagálás, a közösségi médiában való megjelenés, melyet csak erősít az új honlap strukturáltsága és rugalmassága. Így természetes, hogy a pandémia bejelentése óta szinte minden szekció, bizottság és a központi felületek is aktívan foglalkoznak a koronavírus okozta kihívásokkal és az ezekre adható válaszokkal, a jó gyakorlatok bemutatásával. […»]


Nemzedékek szolgálatában – A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. vándorgyűlése – Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 2021. július 8-9.

Posted by Gerencsér Judit - március 4th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2021. július 8-9-e között rendezi meg 52. vándorgyűlését Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtár partnerségével.

Az idei vándorgyűlés, tekintettel a komoly kihívásokat jelentő járványügyi helyzetre, újszerű, innovatív módon, követve a hazai és nemzetközi rendezvényszervezési módszereket, az on-line térbe költözik; kétnapos rendezvényünk minden főbb eseménye követhető lesz a virtuális térben. Amennyiben a rendkívüli helyzet lehetővé teszi, a vándorgyűlés első napi programját korlátozott személyes jelenléttel valósítjuk meg, on-line közvetítéssel egybekötve. A szakmai szervezetek, szekciók programjai teljes egészében a virtuális térben lesznek láthatók, kitágítva az idő-tér kereteket – ezzel is támogatjuk a minél eredményesebb és hatékonyabb diskurzust szakmai közösségünk tagjai között itthon és külföldön egyaránt.

[…»]


Indul a Magyar Könyvtárosok Egyesülete online előadássorozata, az MKE Akadémia

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete folyamatosan törekszik arra, hogy stratégiájához igazodva, a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva fejlődjön, új módszereket és eszközöket integráljon mindennapi működésébe úgy, hogy elsősorban tagjainak szakmai érdekeit tartja szem előtt. […»]


Rendkívüli közgyűlés tartott az IFLA

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2021

2021. február 12-én a rendkívüli közgyűlést tartott az IFLA, 2020 után immár másodjára a COVID körülményekre tekintettel online módon. A Global Vision és az IFLA 2019-2024 stratégia kidolgozását követően újabb mérföldkőhöz érkezett az IFLA, amikor az előző időszak tapasztalatait elemezve új struktúra és irányítás mellett döntöttek a tagok. […»]


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. évi IV. negyedévi elektronikus küldöttgyűlése

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. évi IV. negyedévi küldöttgyűlését elektronikus úton tartotta meg a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről alapján tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult rendkívüli helyzet a küldöttgyűlés idején is fennállt. […»]


Barátné Hajdu Ágnes: Új kompetenciák, következetes megjelenés

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

1. Előzmények
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete következetesen törekszik arra, hogy olyan témákat közvetítsen, amelyek a világ trendjeit, a könyvtárosság jövőjét tükrözik. Hivatásunk új kihívásaihoz kapcsolódóan 2016-tól évente nemzetközi tudományos konferenciát rendezünk. Konferenciáink jelentős eredményeket felmutató, komoly hazai és nemzetközi visszhangot kiváltott rendezvények voltak. Amikor az MKE elnöksége konferenciasorozatunk folytatása mellett döntött 2019-ben még nem sejtettük, hogy különleges körülmények között kell majd megvalósítanunk a terveinket. Az adott cím esetében pedig csak a folyamatos megújulást kereső, de egyben a folytonoságra épülő szemléletünket tükröző aktuális címet akartunk választani – és nem gondoltunk/nem gondolhattunk arra az egész világot érintő és mindent megváltoztató pandémiás helyzetre, mely a könyvtárakat, a könyvtárosokat, az egyéneket, sőt az egész társadalmunkat érinti. Így választottuk a 2020-as tudományos konferenciánknak a Kihívások és kompetenciák címet. […»]


MKE Emlékérem 2020

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

Ebben az évben a pandémia miatt minden könyvtáros bánatára elmaradt a Vándorgyűlés, ahol hagyományosan minden évben 5-6 arra érdemes könyvtáros kolléga vehette át az MKE emlékérmet, közöttük egy-egy határon túli könyvtáros is, aki sokat tesz a Magyarországon élő és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért. […»]


2020. évi Fitz József-könyvdíj kitüntetettjei

Posted by Buzai Csaba - január 3rd, 2021

1989 óta kerül kiosztásra a Fitz József-könyvdíj, amelyet a könyvtárosok szavazatai alapján ítélnek oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek. […»]


Kormányrendelet született a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

2020. november 1-jén lépett hatályba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény új végrehajtási rendelete, amely a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak (kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak, költségvetési szervnél kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak) jogviszonyának egyes kérdéseit (jogviszony létesítésének a feltételei, gyakornoki idő, vezetői megbízás, munkaidő-kedvezmény, munkakörök, fizetési osztályok, bérpótlékok) rendezi. […»]


Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elektronikus küldöttgyűléséről

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. májusában elektronikus formában tartotta meg küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés napirendjét, a megvitatásra szánt dokumentumokat és a meghívót, valamint a megtartott küldöttgyűlésről szóló beszámolót a küldöttek emailen kapták meg, és szavazataikat ugyanezen az úton küldték meg a rögzített szabályok szerint. […»]


Az Év Fiatal Könyvtárosa Díj

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség a fiatal magyar könyvtárosok munkájának elismerésére, a fiatal könyvtárosok méltó megbecsülése érdekében 2000-ben „Az év fiatal könyvtárosa” elismerést alapított. A díjat minden évben országos pályázat útján osztják ki, melyre egy pályamunka beadásával lehet nevezni. A díjra idén több nagyon színvonalas és értékes pályázat érkezett.

Jakab Zsolt

Bessenyei Ágnes

[…»]


Újranyitás 2020 – Szakmai ajánlás

Posted by Buzai Csaba - július 8th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a könyvtári társszakmai szervezetek – az Informatikai és Könyvtári Szövetség, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a Könyvtárostanárok Egyesülete, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma és a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége – az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály felkérésére, szoros szakmai együttműködésben elkészítettek egy részletes szakmai ajánlást a magyarországi könyvtárak és könyvtárosok számára a pandémia miatt felfüggesztett könyvtári szolgáltatások hatékony újraindításának támogatása érdekében.

Az MKE Elnöksége által megbízott Munkabizottság Kiss Gábor alelnök vezetésével javaslatokat, ajánlásokat kért be a szekcióktól és szervezetektől, amelyek alapján – a többi könyvtárszakmai szervezettel egyeztetve – állították össze a szakmai ajánlást, amely az Egyesület honlapján olvasható.

Gerencsér Judit, az MKE főtitkára


Állásfoglalás és szakmai vélemény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló törvénytervezettel kapcsolatban

Posted by Buzai Csaba - május 7th, 2020

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) véleményezésre 2020. április 9-én 17.45-kor kapta meg a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetét.

Az MKE – a nagyon nehéz időkeretet adta lehetőségek függvényében – együttműködve egyesületi szervezeteinkkel, tagtársainkkal és konzultálva társszakmai szervezetekkel szakmai véleményt alakított ki és elnökségi döntés alapján csatlakozott a Közgyűjteményi és közművelődési szervezetek állásfoglalása a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról című törvényjavaslatról c. dokumentumhoz. […»]


Tenni és láttatni!

Posted by Buzai Csaba - április 28th, 2020

 

A koronavírus járvány többeket ösztönzött már számvetésre. Az a drámai változás, ami végbement az emberek életében, ilyen rövid idő alatt, egyszerűen elképzelhetetlen (volt idáig). Többen úgy gondolkodnak, hogy az emberiség saját bűneit, illetve a bűnökért kapott szenvedést kell, hogy megélje. Az áldozatok azért kellenek, mert eddig nem a jó úton jártunk. Lám, kitisztultak a patakok, a folyók, a gyárak közelében is újra átlátható a levegő, lecsökkent a széndioxid általi környezeti terhelés. Mások másképpen értelmezik a dolgokat.  Másképpen az emberek reakcióit vagy a környezetünkben bekövetkező változásokat. Abban viszont mindenki egyetért – legalábbis pillanatnyilag – hogy a járvány, még ha gyorsan úrrá is tudunk lenni a fertőzésen, és a megfelelő gyógyszerekkel a további tragédiákat el tudjuk kerülni, akkor is tartósan alakítja át életünket. Ezentúl másra és máshogy fogunk költeni, mint tettük azt eddig. Máshogy kell az iparban a gyártási folyamatokat, pl. a beszállítást menedzselni. Máshogy kell készletezni. Máshogy kell a munkát szervezni. Máshogy kell az együttműködéseket kialakítani. […»]


Az etikai kódex elektronikusan is elérhető a MEK-ben

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

Újjáalakult az MKE és az IKSZ etikai bizottsága. A Könyvtári Intézet részéről delegált tagja továbbra is dr. Hangodi Ágnes, az Informatikai és Könyvtári Szövetség részéről pedig dr. Dippold Péter. A bizottság elnöki feladatait Venyigéné Makrányi Margit látja el. Az alakuló ülésen felvetődött, hogy a közel 15 éve aláírt, a magyar könyvtárosság etikai vezérfonalának számító etikai kódex nyilvánosságát, ismertségét növelné, ha a kódex teljes terjedelmében, a hozzá tartozó magyarázatokkal, kiegészítésekkel, kommentárokkal együtt hozzáférhetővé válna elektronikusan is. […»]


Gerő Gyula köszöntése 95. születésnapja alkalmából

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

Kedves Gyula! Szeretve Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a magam nevében őszinte tisztelettel, megbecsüléssel és szeretettel köszöntelek 95. születésnapod alkalmából. […»]


Pályázati felhívás „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére

Posted by Buzai Csaba - február 26th, 2020

Tisztelt Kollégák!

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ’A’ vagy a ’B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.  […»]


Hogyan alkalmazzuk az érdekérvényesítést és a marketinget a könyvtárban? MKE – Szakmai Nap – OSZK – 2019. november 13.

Posted by Buzai Csaba - december 19th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének rendezvényén a szervezők lehetőséget kívántak teremteni a könyvtárszakmai érdekérvényesítéssel és a hatékony könyvtári marketinggel kapcsolatos kérdések, tapasztalatok megvitatására, új ismeretek és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati módszerek, eszközök alkalmazásának elsajátítására. […»]


Könyvtárak: Párbeszéd a változásért

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Az IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb nemzetközi találkozóhelye, olyan esemény, mely mind az egyének, mind a szervezetek számára inspirációt ad a továbbmunkálkodásra; lehetőséget teremt az együttes képviseletre; teret ad a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősíti a szervezetek munkájának hatékonyságát; új trendeket, megoldásokat ismerhetünk meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekció, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos. Mindezek mellett azonban számos olyan szekció, esemény gazdagítja a szakmai programot, melyek felülmúlhatatlanná, felejthetetlenné és egyedivé teszik ezt a hatalmas nemzetközi rendezvényt. […»]


A World Library and Information Congress, 85th IFLA General Conference and Assembly egy „First Timer” szemével

Posted by Buzai Csaba - október 31st, 2019

Az International Federation of Library Associations and Institutions 2019. évi világkongresszusára augusztus 24–30. között került sor Athénban. A 85. World Library and Information Congress-en a Magyar Könyvtárosok Egyesülete regisztrációs költségeket átvállaló ösztöndíjának, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár támogatásának köszönhetően vehettem részt. […»]


Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlésén 2019. július 3-5. Székesfehérvár

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem legutóbbi díjazottját is. […»]


A 2019. évi Fitz József könyvdíjról

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2018-ban megjelent könyvekből a könyvtáros szakma javaslatára a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a kiadók betűrendjében):

 • Fodor Veronika: Szentivánéji álom – Holnap Kiadó
 • A magyar politikai karikatúra története. Szerk. Tamás Ágnes – Országház Könyvkiadó
 • H. Molnár Katalin: Lamping József 1881 – 1939: a század eleji Kaposvár építésze – Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár […»]

85. IFLA World Library Information Congress 2019, Athén – rövid szubjektív áttekintés

Posted by Buzai Csaba - szeptember 4th, 2019

2019. augusztus 24-30. között került sor az IFLA idei konferenciájára és közgyűlésére Athénban. Az MKE támogatásával hárman vettünk részt az eseményen Szabó Pannával, az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársával, illetve Szabó Noémivel, az ELTE TTK könyvárának vezetőjével együtt. Az egyesületünk képviseletében Barátné Hajdu Ágnes elnökasszony a konferencia végén búcsúzott második ciklusának leteltével az IFLA irányító tanácsában (board) betöltött tagságától, emellett Gerencsér Judit főtitkár és Rózsa Dávid elnökségi tag is részt vett az eseményen. Mintegy tizenöt magyar regisztrált teljes részvétellel, vagy részlegesen néhány napra az eseményre, mely létszám véleményem szerint igen szép eredmény. Az alábbiakban a saját szubjektív gyors összegzésem osztom meg az olvasókkal. […»]


Az MKE közhasznúsági és tisztújító küldöttközgyűlése

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

2019. május 8-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlést tartott. […»]


A ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ 2019. évi magyarországi díjazottja

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

 

Az IFLA, a Könyvtáros Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése stratégiájából következően mindig is jelentős feladatot vállalt a nemzetközi kultúrpolitikai és a könyvtár szakmai törekvések formálásában és adaptálásában. Számos nemzetközi programhoz is kapcsolódik, így pl. az ENSZ, az UNESCO.

Feladatát több szekcióban, speciális érdeklődésű csoportban, ill. érdekcsoportban valósítja meg. A szervezetek közül kiemelkedik az ENSULIB, a Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Speciális Érdeklődésű Csoportja, amely foglalkozik a könyvtárak fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a különböző környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával és szemléletformálással. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Tisztújítás

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2019

2019. május 8-án (szerdán) kerül sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlésére. A jelölési folyamat során az alábbi kollégák kaptak megfelelő számú jelölést, és vállalták a jelöltséget. […»]


Tájékoztatás a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújítási folyamatáról

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

Február elsejével lezárult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2019. évi tisztújításának jelöltállítási szakasza.

A 2048 egyéni tagból 402 fő, a 91 testületi tagból 31 testület és a 31 tagszervezetből 27 jelölt. A jelölések összesítése február első felében megtörtént.

[…»]


Barbara Lison lesz az IFLA következő leendő elnöke (2019-2021), majd elnöke (2021-2023)

Posted by Buzai Csaba - március 4th, 2019

Gerald Leitner, az IFLA főtitkára a múlt héten jelentette be a 2019-es jelölések eredményeit. Az IFLA elnöki posztjára egyetlen jelölt érte el a minimálisan szükséges 10 jelölést. Barbara Lison azonban, mutatva a leendő elnök asszony nemzetközi ismertségét és elismertségét, elsöprően sok, 58 jelölést kapott, és ezzel már az első fordulóban automatikusan elnyerte a leendő elnöki pozíciót. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete is Őt jelölte a leendő elnöki posztra.

[…»]


A 2019. évi tisztújítás előkészítése

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

jutt_sablon

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vezetőségének 4 éves mandátuma 2019 áprilisában lejár. Az elnökség, a választást előkészítendő – az alapszabály előírásainak megfelelően – egyesületi választási bizottságot hozott létre.

A választási bizottság tagjai:
Horváth Tamás – a választási bizottság vezetője,
Tóth Judit
Bárdosi Mónika
Budavári Klára
Kovács Beatrix
Murányi Lajos
Vasné Mészáros Katalin

A választást jelölési folyamat előzi meg, melyet 2019 márciusában le kell zárnunk. Ezt követően történik meg a választás, előreláthatóan áprilisban vagy májusban. […»]


Gondolatok a könyvtárban – szubjektív beszámoló a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozójáról

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Összehozták a kellemest a hasznossal, szokták mondani. Régi, de igaz mondás, ezt a magyar könyvtáros társadalom is bizonyíthatja. A 150 éves Országgyűlési Könyvtár ünneplését összehozták az esedékes könyvtáros világtalálkozóval, melyet immár 8. alkalommal tartottak meg.

Véletlenül lettem könyvtáros. A könyvtár választott engem, s nem volt más, bele kellett tanulnom. Emlékszem, akkor még sokáig nézegettem az álláshirdetéseket, hátha… De maradtam. Most már tudom, miért történt így. […»]


Nemzetközi IFLA szeminárium

Posted by zondaz - november 11th, 2018

201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_1

A nemzetközi rendezvény résztvevői
Tüske Lászlóval és Vízi Lászlóval

Ahogy arról már több egyesületi fórumon is hírt adtunk, 2017-ben sikerrel pályáztunk az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) 2017-ben kiírt International Advocacy Programme (IAP) pályázatán egy regionális érdekérvényesítési szeminárium megrendezésére. A bizottság a beküldött 115 pályázatból tízet választott ki az egész világon, kettőt Európából és ezek között volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete pályázata! A pályázók mindegyike 12 ezer eurót kapott a vállalt célok megvalósítására. Pályázatunk címe: Let’s work together on library advocacy! Regional workshop for librarians from the Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, the Ukraine and Hungary (Együtt a könyvtárak érdekérvényesítéséért! Regionális szeminárium cseh, lengyel, román, szlovák, ukrán és magyar könyvtárosok részvételével). […»]


Hatalmas siker! – A József Attila Megyei és Városi Könyvtár az IFLA Zöld Könyvtár Díj helyezettjei között

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

201804_MKEIFLA_ENSULIB_Zold_konyvtar_1

Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése) a könyvtári és információs szolgáltatások, valamint a felhasználók érdekeit képviselve, stratégiájának megfelelően számos nemzetközi programhoz is csatlakozik (pl. ENSZ Fenttartható Fejlődési Célok, ENSZ 2030 Agenda, WIPO stb.). Feladatát több szekcióban, érdekcsoportot működtetve látja el. Ez utóbbiak közül az egyik a tíz éve alakult ENSULIB – Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group = Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Speciális Érdeklődésű Csoportja, mely az IFLA szervezeti struktúrában a szekcióvá válás előtti lépcső, illetve olyan feladatokat felvállaló egység, amely aktuális, több szekciót is érintő témákat vállal fel – fogalmazta meg a szakma környezetvédelmi ajánlásait, foglalkozik a könyvtárak fenntarthatósággal összefüggő fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával, és emellett a könyvtárosok és felhasználók környezettudatos szemléletének növelésével. Összeállított egy olyan ellenőrző listát, amely segít a környezettudatos könyvtári feladatok áttekintésében, illetve a lehetőségek számbavételével, amely komoly segítség lehet egy új szemlélet kialakításában és fenttartásában. […»]


Az MKE 50 Vándorgyűlés statisztikája, ahogy mi látjuk!

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

201804_MKEIFLA_MKE50 statisztika


Vándorgyűléseink története

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

201804_MKEIFLA_Vandorgyuleseink_tortenete_0

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeti életének egyik jelentős, ha nem legjelentősebb eseménye az évről-évre megrendezésre kerülő vándorgyűlés. Különleges alkalom ez, hiszen az év közbeni, különböző szakterületeket érintő konferenciák, rendezvények kisebb-nagyobb fórumai mellett ez az a lehetőség, amikor az egyébként már erősen tagolódott könyvtáros szakma minden ágazatának képviselői összegyűlhetnek, a szakmai nyilvánosság előtt kerül sor az elismerések átadására, szekcióülések keretében előadások tartására, baráti találkozón a közös mulatságra, kirándulásokon a rendező város környékének megismerésére. […»]


Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlésén

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

2018. július 3-6. Keszthely

201804_MKEIFLA_VGY_Dijak_1

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50., ünnepi Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem legutóbbi díjazottját is. […»]


A 2018. évi Fitz József könyvdíjról

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2017-ben megjelent könyvekből a könyvtáros szakma javaslatára a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a kiadók betűrendjében):

 • Gyermekvilágháború – 1914-1918 rajzokban / szerk. Bogdán Melinda – EKE OFI OPKM
 • Dániel András: És most elmondom, hogyan lifteztem – Pagony kiadó
 • Fráter Erzsébet: A Biblia növényei – Scolar kiadó

A Fitz József könyvdíjat a miskolci vándorgyűlésen az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Fekete Péter kulturális államtitkár adta át. Gratulálunk a díjazottaknak! […»]


Rövid élménybeszámolók az 50. vándorgyűlés résztvevőitől

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

2018. július 4-én a kora délutáni órákban érkeztem Keszthelyre. A nap első közös programja a Georgikon Majormúzeum és Élménygazdaság meglátogatása volt. Este a Vándorgyűlésen részt vevő MTA BTK-s kolléganőkkel Keszthely főterén beszélgettünk egy-egy pohár bor társaságában, majd belehallgattunk a Happy Dixiland Band koncertjébe. Ezután a Balaton parton csatlakoztam a KSH-s kollégákhoz, akik a Vándorgyűlés idejére tiszteletbeli KSH dolgozóvá fogadtak.

201804_MKEIFLA_Rovid_elmenybeszamolok_1

Másnap reggel jógával kezdtük a napot a napsütéses Balaton parton. Mivel már jó ideje jógázom, ennek a programnak nagyon örültem, és annak is, hogy sok kolléga volt nyitott rá. A szekciók közül, mivel nem volt zenei szekció, így a jogi előadásokat hallgattam meg. Az előadások közül leginkább a GDPR-ról érdekelt, mert eddig még nem mélyedtem el a témában. […»]


Várunk az 50. Vándorgyűlésen!

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége
Keszthely, 2018. július 3–6.

201803_MKEIFLA_Vandorgyules_1

Helyszínek:

 • Pannon Egyetem D épület
 • Balaton Színház

[…»]


Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok!

Posted by zondaz - július 1st, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2017-ben végzett munkájáról[1]

A 2017-ben megalapításának nyolcvankettedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően.

1. Szervezeti keretek és a tagság

Taglétszámunk 2017-ben: 2 252 egyéni és 91 testületi tag.

A megoszlás az előző évekhez hasonló nagyságrendű, de 2017-ben is érzékelhető egy kisebb növekedés. Továbbra is jellemző, hogy nagy szélsőségek vannak az egyes szervezetek tekintetében. […»]


Az IFLA Global Vision európai regionális workshopja Párizsban

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_MKEIFLA_IFLA_Global_Vision_1

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) a világ könyvtáros szakmai egyesületeinek legfőbb érdekképviseleti szerve, az egyesületek, a könyvtárak, a felhasználók érdekeinek és igényeinek első számú szószólója. Legjelentősebb szakmai tevékenysége nemzetközi érvényű könyvtári normatívák és irányelvek kidolgozása, alapelvek megfogalmazása, a könyvtárak helyzetét bemutató statisztikák és egyéb információforrások közreadása. Ezek mellett kiemelkedő munkát végez a könyvtárak szakmai tevékenységének és jövőjének támogatásában. […»]


50 éves az MKE Vándorgyűlések sorozata

Posted by zondaz - május 9th, 2018

Az évforduló előtt tisztelegve az MKE elnöksége kihelyezett ülést tartott Tatán, az első vándorgyűlés helyszínén

201802_MKEIFLA_MKE_kihelyezett_ules_1

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége áprilisi ülését Tatán, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban tartotta meg annak emlékére, hogy az Egyesület itt tartotta 1. Vándorgyűlését 1969-ben. A vándorgyűlések sora azóta töretlen – helyszíneiről, témáiról itt található további információ -, idén az 50. kerül sorra Keszthelyen „Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége” címmel (honlap). […»]


Színes paletta, érdekes megközelítések

Posted by zondaz - május 9th, 2018

– Beszámoló az „Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások” című nemzetközi konferenciáról

201802_MKEIFLA_Kompetencia_konferencia_0

Harmadik alkalommal rendezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtárosok kompetenciáival kapcsolatos nemzetközi tanácskozást. Az Országos Széchényi Könyvtárban 2018. március 14-én megrendezett konferencián tizenhárom előadás irányította rá a hallgatóság figyelmét azokra a XXI. századi társadalmi, környezeti és kulturális hatásokra, melyekre a könyvtáros szakmában dolgozóknak fel kell készülniük. Érdekes képet kaphattunk arról, hogy milyen válaszokat adnak ezekre a kihívásokra a nemzetközi és a helyi színtéren működő könyvtárosok. […»]


Elköszönés Bazsóné Megyes Kláritól, mint a Tanács elnökétől

Posted by zondaz - március 5th, 2018

2018. január 16-án Bazsóné Megyes Klára, a Tanács korábbi elnöke, személyesen is elköszönt az MKE Elnökségétől.

201801_MKEIFLA_Bazsone

Jómagam először 2006-ban kerültem vele kapcsolatba. Akkor éppen az MKE Választási Bizottságának elnökeként tevékenykedett, egyéb funkciói mellett.  Értesített arról, hogy jelölést kaptam az MKE elnökségi pozícióra. Elmondta teendőimet. Határozott, ugyanakkor együttműködő. támogató, önzetlen segítő embert ismertem meg személyében. […»]


Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődési célok megvalósításáért

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_MKEIFLA_ENSZ2030Agenda_1

2017. november 22-én az Országos Széchényi Könyvtár adott helyet annak az országos szakmai szemináriumnak, amely igyekezett teljes képet adni az ENSZ 2030 Agenda Fenntartható Fejlődési Céljairól, a nemzeti stratégiáról és válaszokat keresett a könyvtári feladatokra. Az NKA által támogatott programon az MKE tagszervezeteiből csak negyvenen, de rendkívül aktívan vettek részt, és további munkájukra számít az Elnökség. A hazai sajátosságok figyelembe vételével a fenntartható fejlődési célokat (SDG-ket) segítő jó gyakorlatokat kell megfogalmazniuk, amelyeket az IFLA (International Federation of Library Associations – Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) felé továbbítva, és a többi nemzet gyakorlataiból is merítve, módszertani segédeszközt adhat majd a szakma képviselőinek itthon és külföldön. […»]


Könyvtár és fenntarthatóság

Posted by zondaz - január 6th, 2018

Egy résztvevő beszámolója az MKE szemináriumáról:

Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért.

201706_MKEIFLA_Konyvtar_es_fenntarthatosag_1

Rendhagyó programon vehettünk részt az OSZK dísztermében november 22-én. A mintegy negyven  könyvtáros az ENSZ 2030 Agenda könyvtári vonatkozásairól kapott tájékoztatást – és kiscsoportos munka  keretében átgondoltuk, megbeszéltük a lehetséges fejlesztési irányokat és elvégezhető tennivalókat. Amint arról a Könyvtárvilág is hírt adott, Donna Scheeder az ENSZ közgyűlése előtt ismertette a Lyoni Nyilatkozatot, ezzel kapcsolódva az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz, melyekre röviden AGENDA 2030-ként szoktak hivatkozni. Ebben 17 fenntartható fejlesztési célt és 169 alcélt határoztak meg, pl. a szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése stb. Az első és legnyilvánvalóbb kérdés: ezekhez a kétségtelenül életbe vágó, globális horderejű problémakörökhöz a gyakorló magyar könyvtáros hogyan, miként tud kapcsolódni? A rendelkezésünkre álló, sokszor szűkös eszköz- és feltételrendszer szorításában mit tehetünk? E kérdésekre sok és sokféle választ kaptak – és alkottak meg – a résztvevők. […»]


Új elképzelések tűzijátéka az IFLA 2017-es konferenciáján

Posted by zondaz - november 12th, 2017

Barátné Hajdu Ágnes személyes beszámolója az IFLA 2017-es wroclawi konferenciájáról

201705_MKEIFLA_IFLA_Konf_2017_1

Az IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb nemzetközi találkozó helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősítse a szervezetek munkájának hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új trendeket, megoldásokat ismerjenek meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos. […»]


Füzéki István-emlékérem 2017

Posted by zondaz - november 12th, 2017

201705_MKEIFLA_Fuzeki_1

Füzéki István emléktábla az OSZK V. emeletén

2017. október 25-én (szerdán) 11.30 órai kezdettel átadásra került a Füzéki István-emlékérem díj az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti dísztermében, ezt követően a résztvevők köszorút helyeztek el az V. emeleten található emléktáblánál.

Az MKE által működtetett díjat Dr. Füzéki Bálint, Füzéki István testvére 2002-ben abból a célból alapította, hogy ezzel emléket állítson

 • mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban, valamint
 • Füzéki István (1934–1956) tiszteletére, aki 1956-ban a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtárosa volt, s aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként.

Az alapító Dr. Füzéki Bálintnak azonban nemcsak ezek voltak a céljai. Szerette volna, ha a díjjal a testvére által olyannyira szeretett, s tragikusan rövid ideig művel könyvtáros szakma legkiválóbbjai is évről évre elismerést nyernének. Ennek az elismerésnek a megtestesítője a Füzéki István-emlékérem díj. […»]


Az élet minősége – Könyvtárosok a társadalom szolgálatában

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Az MKE 49. vándorgyűlése – Miskolc, 2017.

19702270_1448972005160471_3689648512579623727_n

2017-ben Miskolc adott otthont az évről-évre megrendezendő szakmai seregszemlének, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlésének. […»]


Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésén 2017. július 5-7. Miskolc

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Magyar Könyvtárosok Egyesülete fényképe.

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem legutóbbi díjazottját is. […»]


A 2017. évi Fitz József könyvdíjról

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2016-ban megjelent könyvekből a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a kiadók betűrendjében):

 • Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti-házaspár fényképei. Szerk. Krähling Edit. Jaffa Kiadó.
 • Tittel Kinga: Mesélő Budapest. Kolibri Kiadó
 • Munkácsy Mihály: Emlékeim, naplótöredékek, levelek. Szépmíves Kiadó

A Fitz József könyvdíjat a miskolci vándorgyűlésen az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Vígh Annamária főosztályvezető adta át a Jaffa és a Kolibri Kiadó munkatársának, a Szépmíves Kiadó vezetőjének a következő könyvekre. Gratulálunk a díjazottaknak!

Indoklások

Képtalálat a következőre: „Radnóti-házaspár fényképei”

Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti-házaspár fényképei. Szerk. Krähling Edit. Jaffa Kiadó. […»]


Athén – Az IFLA Global Vision programja egy fontos állomása

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Az IFLA Governing Boardja általában négyhavonta tartja szokásos üléseit. A 2017-es év első találkozását azonban a szokásoktól eltérően összekötötték az elnöki konferenciával és egy minden IFLA szervezet vezetői számára szervezett workshoppal. […»]


Felhívás a Füzéki István-emlékérem díjra történő jelölésre

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A díjat az Alapító Okirattal összhangban hagyományosan ősszel, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó, OSZK-ban megtartott ünnepség keretében adjuk át.

201704_MKEIFLA_Fuzeki

A Füzéki István-emlékérem díjat Dr. Füzéki Bálint 2002-ben hármas célból alapította: […»]


Barátné dr. Hajdu Ágnest, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökét, újraválasztották az IFLA Governing Boardjába!

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az MKE elnöke – a könyvtáros egyesületi tevékenységével is összhangban, elkötelezetten dolgozik évek óta a nemzetközi kapcsolatok építésén és kiteljesítésén, ezzel is támogatva a szervezetünket és a magyar könyvtárügyet. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlése

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért

Miskolci Egyetem, 2017. július 5-7.

Társszervezők:
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
MKE Borsod Megyei Szervezet

erem.jpg

A legnagyobb könyvtáros seregszemle immár negyedszer látogat Miskolcra. „Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért” mottó jegyében idén a könyvtárak társadalmi szerepe kerül előtérbe, kiemelt figyelmet kap a könyvtár és az életminőség kapcsolata. Ezt a szerepet nem lehet figyelmen kívül hagyni, hisz a könyvtári rendszer Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere, azokon a településeken is jelen van, ahol már művelődési ház vagy iskola sem működik. A könyvtárak ma Magyarország legfontosabb közösségépítő helyei. Összefogják a települési, az iskolai, a felsőoktatási, valamint a szakmai és civil közösségeket, továbbá a tudományos kutatás közösségeit. […»]


Trendek, stratégiák és a Gyakorlat

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2016-ben végzett munkájáról

(a 2017. május 3-ai küldöttközgyűlésen elhangzott elnöki szóbeli beszámoló rövidített változata)

201703_Trendek_strategiak_gyakorlat_beszamolo

A 2016-ben megalapításának nyolcvanegyedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően. […»]


Dániában szereztek tapasztalatokat magyar könyvtárosok

Posted by zondaz - június 29th, 2017

minden magyar könyvtár számára hasznos a skandináv modell

Az MKE Elnöksége 2017. május végén egyhetes dániai könyvtárszakmai tanulmányutat szervezett, amelyen 4 könyvtáros kolléga vett részt Magyarországról.

201703_MKEIFLA_Gerencser_Dania_1

 • Sóron Ildikó – a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régió igazgatója
 • Istók Anna – a Gödöllői Városi Könyvtár könyvtárosa
 • Czakóné Gacov Katalin – a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
 • Gerencsér Judit – a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője, az MKE főtitkára

[…»]


Agrárkönyvtárak a változó világban.

Posted by zondaz - május 1st, 2017

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az MKE Mezőgazdasági Szervezet és az IFLA Agricultural Library SIG közös rendezvénye

201702_MKEIFLA_Agrarkonyvtarak_1

2017. március 24-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtárában került sor az Agrárkönyvtárak a változó világban című könyvtárszakmai rendezvényre. A workshop különleges jelentőségét az adta, hogy az 1970-es évek óta nem volt hivatalos IFLA rendezvény Magyarországon. […»]


Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_MKEIFLA_Konferencia

Ezzel a címmel rendezett konferenciát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2017. március 1-én az OSZK dísztermében. A teltházas rendezvényen tizenkét előadást hallhattunk, melyek egytől-egyig nagyon érdekes témákat dolgoztak fel. Többször bekukkanthattunk a jövő könyvtárába, főként a külföldi előadók által, ilyen volt az oslói (2.), illetve a hamburgi (9.) előadás is. […»]


Közkönyvtárak és az ENSZ fenntarthatósági céljai.

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Beszámoló az IFLA 2016. december 13. és 16. között Hágában tartott workshopjáról.

Az IFLA 2016. december 13. és 16. között Hágában tartotta a sorban immár negyedik, ezúttal európai workshopját az International Advocacy Programme (IAP) keretében.

201701_Beszamolo_IFLA_1

Könyvtárak és az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljai […»]


Összefoglaló a „Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” című, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által, 2017. március 1-jén rendezett tudományos konferenciáról

Posted by zondaz - március 13th, 2017

201701_MKEIFLA_Konferencia_1

Március 1-jén, 10.00 órától az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadóterme adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett „Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” című tudományos konferenciának, amely a tavalyi rendezvényhez hasonlóan, ismét nagy sikert aratott a könyvtáros kollégák körében. Már a regisztráció során kiderült, hogy nagy érdeklődés mutatkozik a konferenciára – ahogy ezt a teremben ülve, személyesen is megtapasztalhattuk, látva a nézőközönséget. […»]


Könyvtárosok a programozás hetén az Európai Parlamentben

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_mkeifla_kodol%d0%b0s_hete_1

Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Programozás Hetét az EU tagországai, köztük Magyarország is. A rendezvény fő célja, hogy ebben az egy hétben közelebb hozzák a tanárokhoz, diákokhoz, szülőkhöz a programozást. A szervezők mindenkit bíztatnak arra, hogy programozni ma már bárki meg tud tanulni, akinek csak minimális érdeklődése és affinitása is van a téma iránt. A magyarországi programok koordinátora az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ): kapcsolatot tart az európai szervezőkkel, összefogja és egy platformra hozza a keresletet és kínálatot, vagyis a programot kínáló cégeket és az érdeklődő iskolákat. […»]


Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_mkeifla_fejlesztes_trendek_bevezeto

Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében címmel nagy sikerű konferenciasorozatot szervezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete november 9-én és 22-én.

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége, az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) a közelmúltban a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjéről felelősséggel gondolkodók számára meghatározó fontosságú dokumentumokat tett közzé, az IFLA trendeket 2013-ban, 2016-ban a Lyoni nyilatkozatot pedig 2014 nyarán. Ezekhez a dokumentumokhoz csatlakozik a Marrakesh Treaty 2013 (A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződés – Szellemi Tulajdon Világszervezetével (WIPO) közösen). […»]


Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA-trendek és a Lyoni Deklaráció tükrében konferencia 1-2.

Posted by zondaz - január 10th, 2017

201606_mkeifla_fejlesztes_trendek_besz%d0%b0molo

Kiemelten fontos konferenciára került sor két részben az IFLA-trendekre és a Lyoni Deklarációra vonatkozóan 2016. november 9-én és 22-én a Magyar Könyvtáros Egyesület szervezésében. A rendezvényre az OSZK patinás, 6. emeleti dísztermében került sor. […»]


Füzéki-díj átadási ünnepség, 2016. október 21. Országos Széchényi Könyvtár

Posted by zondaz - november 13th, 2016

201605_mkeifla_fuzeki_unnepseg_1

Program:

 • Köszöntő és felvezető gondolatok: Fehér Miklós, a Füzéki István emlékérem-díj kuratórium elnöke

 • Különlegességek 1956 történetéből:

 • Füzéki Bálint: Hűségnyilatkozat-tétel a forradalmi események sorában

 • ifj. Entz Géza: id. Entz Géza 56-os krónikája. Entz Géza beszélgető partnere Sághi Ilona, a Könyvtári Intézet munkatársa

 • Papp István: Forradalom – szélről. Személyesen megélt történelmi beszámoló

 • Füzéki-díj átadás

 • Köszöntőt mond Füzéki Bálint

 • A díjazottat bejelenti Fehér Miklós

 • Laudációt mond Sándor Gertrúd, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi szekció elnöke

 • Emléktábla koszorúzás

[…»]


2016-ban a Füzéki István emlékérem-díj kuratórium döntése alapján Füzéki István emlékérem-díj kitüntetésben részesül

Posted by zondaz - november 13th, 2016

Haraszti Pálné született Németh Katalin.

201605_mkeifla_fuzeki_haraszti_kati_1

Sándor Gertrúdnak, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi szekció elnökének méltató beszéde: […»]


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése – Veszprém, 2016. július 7-9.

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés. Felelősséggel a sikeres közösségekért

Veszprémben tartotta idei, 48. vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A királynék városa második alkalommal volt a konferencia helyszíne, előzőleg 1979-ben látta vendégül az információs szakembereket. Az esemény szervezői a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és annak idén 50 éves Veszprém Megyei Szervezete, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár voltak.

A konferencián 845 résztvevő fordult meg a négy nap alatt. Ez a magas szám is mutatja, hogy a téma igen aktuális: a kapcsolat, együttműködés, közösség, felelősség kulcsszavak szakmánk alapkövei, átszövik a mindennapi munkánkat.

A vándorgyűlés fő rendezvényhelyszíne a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér épülete volt, de az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban és a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban, az egyetem A épületében és a Laczkó Dezső Múzeumban is zajlottak szakmai események. […»]


Díjak, kitüntetések

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

201604_MKEIFLA_Dijak_1

Örömmel számolunk be arról, hogy az idei nyár mennyire gazdag volt díjakban, kitüntetésekben! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlésén az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem díjazottját is. Az Alkotmány Ünnepe alkalmából pedig átadásra kerültek a Szinnyei József-díjak. […»]


A 2016. évi Fitz József könyvdíjról

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2015-ben megjelent könyvekből a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma:

100 magyar népmese – Alexandra Kiadó

Csányi Vilmos: Íme, az Ember – Libri Kiadó

Podhorányi Zsolt: Mesélő kastélyok – Kossuth Kiadó

A Fitz József könyvdíjat a veszprémi vándorgyűlésen az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Vígh Annamária főosztályvezető adta át Büchler Andrásnak, a Libri Kiadó munkatársának, Kocsis András Sándornak, a Kossuth Kiadó igazgatójának és Podhorányi Zsoltnak, a kötet szerzőjének, valamint az Alexandra Kiadó munkatársának. […»]


Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2015-ben végzett munkájáról

Posted by zondaz - július 6th, 2016

A 2015-ben megalapításának nyolcvanadik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően.

Taglétszámunk 2015-ben: 2228 egyéni, 81 testületi tag.

Az elmúlt évekhez képest kisebb növekedés észlelhető. Nagy szélsőségek vannak az egyes szervezetek tekintetében a 18 fős szervezettől a 185 taggal rendelkezőig minden előfordul. Fontos lenne a kis létszámú szervezetek megerősödése/megerősítése. Kiemelkedő feladatunk a fiatalok folyamatos bevonása az egyesületi életbe. Az elnökség évek óta igyekszik megismertetni az egyesület munkáját az egyetemi és főiskolai hallgatókkal, valamint a pályakezdőkkel, pl. vándorgyűlési pályázat, videók a 80 éves évfordulóra, gyakorlatos hallgatókat fogadunk az irodában. Másik gyenge pontja a tagság összetételének a kistelepülések könyvtáraiban dolgozó kollégáink képviselete, ezt az arányt is növelnünk kellene.  […»]


„Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés. Felelősséggel a sikeres közösségekért”

Posted by zondaz - július 5th, 2016

MKE 48. Vándorgyűlése – Veszprém, 2016. július 7-9.

201603_MKEIFLA_Vandorgyules

Helyszín: Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér

Társszervezők:

 • MKE Veszprém Megyei Szervezete
 • Eötvös Károly Megyei Könyvtár
 • Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár […»]

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Posted by zondaz - május 21st, 2016

201602_MKEIFLA_Konyvfesztival-01

Amikor a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál látogatói a B épület galériáján jártak, tapasztalhatták, hogy a sok kiadó és a könyvszakma egyéb képviselői között egy nonprofit szakmai testület is megjelent: a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Mit keresnek a fesztiválon a könyvtárosok, hiszen ők nem eladják, hanem veszik és szolgáltatják a műveket? Erről kérdezte Tolnai Gáborné Mónika Barátné dr. Hajdú Ágnes elnök asszonyt. Az interjú a Győri Szalon honlapján jelent meg. […»]


Gerencsér Judit, az MKE főtitkára, részt vett az EBLIDA brüsszeli szakmai továbbképzési programjában 2016 februárjában

Posted by zondaz - március 22nd, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 2016 januárjában hivatalos úton megkeresést kapott az EBLIDA-tól (Könyvtári, Információs és Dokumentációs Szövetségek Európai Irodája – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), amely arról tájékoztatott, hogy 2016. február 1-3 között egy könyvtárszakmai továbbképzési program kerül megrendezésre Brüsszelben a Lett Könyvtáros Egyesület közreműködésével, elsősorban az európai könyvtáros szervezetek meghívott képviselőinek részvételével.

Eblida2

Jukka Relander, az EBLIDA elnökének köszöntője

A szakmai rendezvényen Magyarországot Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője, az MKE főtitkára képviselte. […»]


A Füzéki István Emlékérem díj megújításáról

Posted by zondaz - március 22nd, 2016

201601_mkeifla_fuzekiA Füzéki István Emlékérem díjról részletesen a Könyvtárvilág webmagazin 2015. 5. számában írtunk. Annak érdekében, hogy az alapítói szándéknak megfelelően, de a jelenleginél hatékonyabban betöltse kettős szerepét, a díj kuratóriumának elnöke, Fehér Miklós az MKE legutóbbi Tanácsülésén előzetes vitára bocsátotta javaslatát, amihez várja az észrevételeket. (mfeher@oszk.hu)


Világkiállításon a legnépszerűbb képes magyar gyermekkönyvek

Posted by zondaz - március 20th, 2016

201601_MKEIFLA_PictureBooks

2015-ben immár másodszor jelent meg a World Through Picture Books, az IFLA Libraries for Children and Young Adults, a Literacy and Reading Szekciók, valamint az IBBY (International Board on Books for Young People) hatalmas vállalkozása. Az első kiadás 32 ország legnépszerűbb képes gyermekkönyveit mutatta be, míg a másodikban már 52 nemzeti listát találunk, köztük a magyar gyermekirodalom kiválasztott tíz képviselőjével.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) már 2013-ban kezdeményezte az IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions – Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) érintett szervezeteinél, hogy egy esetleges második kiadásban a magyar gyermekkönyvek is szerepet kapjanak, és ezzel elérjék a magyar gyermekirodalom megfelelő reprezentáltságát a világ képes gyermekkönyvei között. […»]


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évi jubileumi konferenciája

Posted by Gerencsér Judit - január 1st, 2016

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar díszterme

2015. november 25. 10.30-15.00

2015. november 25-én került megrendezésre az a jubileumi konferencia, amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója alkalmából szerveztek. Az Egyesületet 1935-ben alapították Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete néven.

12308762_399564063573438_305854935441698856_n […»]


MKE 80 – videopályázat informatikus könyvtáros hallgatók számára

Posted by zondaz - december 30th, 2015

Az MKE Elnöksége célul tűzte ki, hogy könyvtár szakos hallgatók is részesei legyenek e nagy esemény megünneplésének, ezért egy pályázati felhívást tett közzé, amelynek hivatalos eredményhirdetésére 2015. november 25-én került sor a jubileumi konferencián. A feladat az volt, hogy a hallgatók készítsenek 1-2 perces interjút egy, az élet bármely területéről közismert személlyel. A nyertes videókat készítő hallgatók az MKE 48. Vándorgyűlésén regisztrációs díj fizetése nélkül vehetnek részt. […»]


Dinamikus Könyvtárak: hozzáférés, fejlődés és átalakulás 81. IFLA konferencia, Cape Town, 2015. augusztus 15-21.

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_MKEIFLA_IFLA_konfAz IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb nemzetközi találkozó helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősítse a szervezetek munkájának hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új trendeket, megoldásokat ismerjenek meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos. […»]


Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_MKEIFLA_MKE80

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amely az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének történeti utódja, 2015-ben ünnepli fennállása 80. évfordulóját. A jubileumi konferencia 2015. november 25-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dísztermében kerül megrendezésre. […»]


„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlése –
Szolnok, 2015. július 16-18.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 2015. július 16-18. között Szolnokon tartotta 47. vándorgyűlését, amelyet az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, a Szolnoki Főiskola és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény közreműködésével rendezett meg.

249_vandorgyules_szolnok

A 47. vándorgyűlésen a külföldi vendégeken, a határon túli magyar kollégákon kívül, több mint 700 hazai szakember és könyvtáros hallgató vett részt az ország minden részéről, és a szakma minden területéről. […»]


A Vándorgyűlésen átadott díjak, kitüntetések, elismerések

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_1

Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE Emlékérmet. 1998 óta a díjazottak között van minden évben egy határon túl élő könyvtáros, aki sokat tesz a Magyarországon és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért. […»]


Vándorgyűlés szervezői szemmel

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_MKEIFLA_Szervezok

„Mint aki halkan belelépett.”
Karinthy Frigyes 

I. Persze

Sosem fog kiderülni, hogy először kitől, mikor és hol hangzott el, hogy Szolnokon lesz a negyvenhetedik. Megszoktuk a fogalmazást: a vándorgyűlést megszervezni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki beleegyezik és nem ellenzem. […»]


Barátné dr. Hajdu Ágnest, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökét, beválasztották az IFLA Governing Boardjába

Posted by zondaz - június 28th, 2015

3-201503_Hajdu_IFLANagy örömmel és lelkesedéssel adunk tájékoztatást és hírt arról, hogy az MKE elnökét, Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docenst, beválasztották az IFLA Governing Boardjába.

Ez nagyon nagy megtiszteltetés Barátné dr. Hajdu Ágnes és teljes magyar szakmai közösségük számára. Magyar nemzetiségű képviselő ilyen magas pozíciót még soha nem töltött be az IFLA szervezetében.

Barátné dr. Hajdu Ágnes méltán érdemli meg a kitüntető megválasztást, aki olyan szerteágazó, meghatározó és látható módon, s fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedik a könyvtár- és információtudomány hazai és nemzetközi világában. […»]


AZ MKE KÖZHASZNÚ ÉS TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE – 2015. MÁJUS 6.

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2015. május 6-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban a 80 éves MKE küldöttközgyűlést tartott.

A küldöttközgyűlést üdvözölte Sepseyné Dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya főosztályvezetője, aki megköszönte Bakos Klára Elnök Asszony 12 éves áldozatos és elhivatott szakmai munkáját, illetve a leköszönő Elnökség sikeres elmúlt négy éves szakmai tevékenységét. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlése

Posted by zondaz - június 28th, 2015

1-201503_MKEIFLA_vandorgyules

Szolnok, 2015. július 16-18.
„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”
Helyszín: Szolnoki Főiskola

Társszervezők:

MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
Szolnoki Főiskola
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

2015-ben Szolnokra várja tagjait, a szakma művelőit, szimpatizánsait és bírálóit a nyolcvan éves Magyar Könyvtárosok Egyesülete. […»]


MKE – Tisztújítás 2015.

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

kep1A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a 2015. május 6-i küldöttközgyűlésén tisztújítást tart. A tisztújítás kiterjed a szervezetekre is, azaz a küldöttközgyűlést megelőző időszakban a szervezetek is választásokat tartanak. 17 megyei és 12 országos szakterületi szervezetben tartunk választásokat. Ebből a mai napig az alábbi 25 szervezetben történt meg a tisztújítás. Szívből gratulálok minden megválasztott szervezeti tisztségviselőnek, képviselőnek, különösen azoknak, akik immáron a második, vagy többedik ciklusban töltik be eredményesen tisztségüket. A további munkájukhoz kívánok sok erőt és jó egészséget! Egyben megköszönöm a szervezetekben a most lezárult ciklusban tisztséget betöltők, de újra nem választott tagtársak munkáját. Köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy az MKE és az adott MKE szervezet a 2011-2015-ös négy éves ciklusban is eredményesen dolgozhatott. […»]


IFLA – A Lyoni nyilatkozat az ENSZ előtt

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

Az IFLA leendő elnöke, Donna Scheeder 2015. február 19-én lehetőséget kapott, hogy bemutassa az Lyoni Nyilatkozatként ismert IFLA dokumentumot az ENSZ közgyűlése előtt.

201502_MKEIFLA_Lyoni_1

 Donna Scheeder az ENSZ   közgyűlésén

A hozzászólás célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a megnövekedett információs igények kielégítésében elsősorban az olyan információ közvetítő intézmények, mint a könyvtárak, játszhatnak/játszanak jelentős szerepet. A könyvtárak segítenek megvalósítani az ENSZ tagállamai által 2015 januárjában New Yorkban meghatározott új programját, a Fenntartható Fejlődési Célokat (Sustainable Development Goals, SDG). Ezek a célok várhatóan 2015 szeptemberétől lépnek az eddig ismert Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium  Development Goals, MDGs) helyébe. Az ülésszak sorozat keretében a Fenntartható Fejlődési Célokhoz illeszkedő nyilatkozatokat, törekvéseket ismerhették meg a képviselők és a jelenlévő civil egyesületek reprezentánsai. Donna Scheeder érvekkel támasztotta alá, hogy az információhoz való szabad hozzáférés egy olyan közös alapelv, mely szükségszerűen átszövi valamennyi kitűzött célkitűzést és feladatot. A Lyoni nyilatkozat deklarálja, hogy a megnövekedett információ-felhasználás megalapozza és fejleszti az információs műveltséget, mely egyik nélkülözhetetlen alappillérje a fenntartható fejlődésnek. Ezzel a 2015 szeptemberében induló Sustainable Development Goals-nak is az egyik legfontosabb támasza lehet. […»]


Főtitkári beszámoló a 2014. október – 2015. február közötti időszak eseményeiről a 2015. március 3-i Tanácsülés számára

Posted by zondaz - március 7th, 2015

Legutóbbi Tanácsülés 2014. szeptember 30-án, kedden volt.

A március 3-i Tanácsülés tervezett napirendje:

Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről Fehér Miklós főtitkár
A tagsági helyzetről, tagdíjakról Hantal Zsófia, Molnár Jánosné
Információk az országos választásokról Horváth Tamás
Szervezeti bemutatkozás Jogi Szekció
A szervezeti közgyűlésekről, választásokról Bazsóné Megyes Klára
Programjavaslat az idei évre Fehér Miklós
A Fitz-díj előkészítéséről Bazsóné Megyes Klára
Új képviselők bemutatása Bazsóné Megyes Klára

Az elnökség a beszámolási időszakában 5 alkalommal ülésezett (október – február). […»]


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2015. évi tisztújításának előkészítése

Posted by zondaz - december 31st, 2014

kep1A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vezetőségének 4 éves mandátuma 2015 márciusában lejár. Az elnökség, a választást előkészítendő – az alapszabály előírásainak megfelelően – egyesületi választási bizottságot hozott létre.

A választási bizottság tagjai:

 • Horváth Tamás – a választási bizottság vezetője,
 • Bazsóné Megyes Klára
 • Bárdosi Mónika
 • Budavári Klára
 • Kovács Beatrix
 • Murányi Lajos
 • Oláhné Gócza Krisztina
 • Vasné Mészáros Katalin […»]

Az IFLA trendjelentés Splitben

Posted by zondaz - december 31st, 2014

A Horvát Könyvtáros Egyesület 2014. október 15 és 18 között tartotta kétévenkénti konferenciáját, mely egyben alkalmat adott a szokásos éves közgyűlésnek is.

12_MKEIFLA_IFLA_1

12_MKEIFLA_IFLA_2

Városi könyvtár Splitben

Gerald Leitner és Donna Schreeder

Az első napon a nagy érdeklődéssel kísért horvát könyvhónap ünnepélyes megnyitója volt a városi könyvtárban. A fővárosi könyvtár munkatársai, köztük a magyar kollégák által jól ismert Zdenka Sviben, ekkor terítették a könyvhét egységes PR anyagait: katalógus, plakát, könyvjelzők, stb. is, melyet majd a helyi könyvtárosok továbbítanak a régió könyvtáraiba a területi felépítésnek megfelelően. […»]


Szolgáltatási koncepció a Magyar Könyvtárosok Egyesületének honlapjához

Posted by zondaz - november 6th, 2014

Fehér Miklósnak, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkárának bevezetője:

Kedves Tagtársak,

Haraszti Katalin alábbiakban közlésre kerülő honlappal kapcsolatos felvetéseit érdemes és meg is kell fontolni.

Az foglalkoztat, hogy vajon egy ilyen országos szervezetnek, amilyenek mi vagyunk, és amely ennyire tagolt belsőleg, amelynek önálló arculattal és tevékenységgel, esemény- és dokumentumtárral rendelkező szervezeti egységei vannak, van-e szüksége egy közös, “igazi” honlapra. […»]


Barátné Hajdu Ágnes beszámolója az 2014. augusztus 15. és 21. között megrendezett 80. IFLA konferenciáról

Posted by zondaz - november 6th, 2014

11_MKEIFLA_02_kong_kep1A konferencián Lyonban egyesületünket Barátné Hajdu Ágnes képviselte. Az idei IFLA  konferencia szlogenje, vezető témája: „Könyvtárak, állampolgárok, közösségek: együtt a tudásért” címet kapta, ezzel is mutatva, hogy az alkalom az aktualitások mellett a jövő emberi kihívásaira is válaszokat keres.

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja, immár nyolcadik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében, ebből Göteborgban (2010), Helsinkiben (2012) és Szingapúrban (2013) a Tudásmenedzsment Szekció nyilvános programjának igazgatójaként. […»]


Intelligens szolgáltatás – A szolgáltatások intelligenciája

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. vándorgyűlése – Sopron, 2014. július 17-19.

DCIM100GOPRO

I. rész – Nyitó plenáris ülés – GYIK rendezvényközpont

Orbán Júlia, a Rendezvényközpont köszöntője után Bakos Klára, az MKE elnöke üdvözli a vendégeket. Az elnökség tagjai: Dr. Vígh Annamária, EMMI Közgyűjteményi Főosztály, Prof. Dr. Varga László, NYME tudományos és külügyi rektorhelyettes, Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármester, Fráter Olivér, Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettes, ifj. Sarkady Sándor, NYME Központi Könyvtár és Levéltár főigazgató, Horváth Csaba, Széchenyi István Városi Könyvtár igazgató. […»]


A Vándorgyűlésen átadott díjak, kitüntetések, elismerések

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Idén is a Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén kerültek átadásra az MKE díjak, amelyeket Bakos Klára elnök asszony adott át a díjazottaknak.

Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE Emlékérmet. Ezen a napon adták át az MKE és az IKSZ által 2000-ben közösen alapított „Az év fiatal könyvtárosa” díjat valamint a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott „Év fiatal Könyvtárosa Különdíjat” is. […»]


A Fitz József- könyvdíj – 2014

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

Díjazottak önvallomásai

Dr. Hajdu Edit: Magyar Szőlőfajták

Amikor a Magyar szőlőfajták című könyvet megírtam, azt gondoltam, hogy a magyar szőlőtermesztőket ez a könyv szolgálni fogja, segíti őket a szőlőültetvények helyes fajtaszerkezetének kialakításában, amire olyan nagy szükség van. A másik célom pedig az volt, hogy a könyv olvasói ismerjék meg részletesen a szőlőfajtákat azért, hogy azokat szakszerűen ápolják, termésükből minőségi végterméket (étkezési szőlőt, bort, szaporítóanyagot) állítsanak elő és maximálisan használják ki a fajták genetikai kapacitását. […»]


Megemlékezés Asbóth Miklós könyvtárosról, helytörténészről

Posted by zondaz - augusztus 30th, 2014

10_MKEIFLA_AsbóthAsbóth Miklós (Sopron, 1943. okt. 14. – Kalocsa, 2014. július 24.) könyvtáros, helytörténész. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában, Sopronba végezte. A több mint 400 éves Berzsenyi Dániel Gimnáziumban letett érettségi után, 1962 őszén a soproni Berzsenyi Dániel könyvesboltba került gyakornoknak. Egy éves gyakornokoskodása után a bolt eladója lett. 1965 nyarán kinevezték a kalocsai könyvesbolt vezetőjévé. Tíz évig vezette a könyvesboltot, majd 1975 őszén a Nagy Lajos Városi-Járási Könyvtár könyvtárosa lett. Az ELTE bölcsészettudományi karán 1976-1982 között elvégezte a könyvtár-történelem szakot. 1975-től, a több név- és szervezeti változást megért, könyvtár munkatársa volt. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 46. Vándorgyűlése – Sopron, 2014. július 16-19.

Posted by zondaz - június 28th, 2014

DCIM100GOPRO

Nagyon nehéz olyan rendezvényről írni, amely még meg sem valósult. A kérés szerint arról kellene beszámolni, hol is tartunk. Kissé átfogalmaztam a megtisztelő felkérést: honnan indultunk, hol tartunk, és miben reménykedünk? […»]


Nyílt hozzáférés: Támogatnunk kell a mindenki számára elérhető digitális tartalmak terjesztését

Posted by zondaz - június 28th, 2014

IFLAAz IFLA, valamint az Association for Progressive Communications (APC – Progresszív Kommunikáció Egyesület), illetve a Washingtoni Egyetemen működő Technology and Social Change Group (TASCHA – Technológia és Társadalmi Változás Csoport) közreadott egy tájékoztató dokumentumot, amely az IKT eszközökhöz való hozzáférésről szól, és amelyben arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a könyvtárak milyen szerepet játszanak ebben a kérdésben. A dokumentum címe a következő: „Public Access: Supporting Digital Inclusion for All – Maximising The Impact of Information and Communication Technologies (ICTs) For Inclusive Social And Economic Development” vagyis Nyílt hozzáférés: a digitális tartalmak elérésének támogatása – Az IKT eszközök hatásának maximalizálása a társadalmi és gazdasági fejlődés érdekében. […»]


Műhelynapok

Posted by zondaz - április 27th, 2014

kep1 kep2

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án rendezte meg az Országos Könyvtárügyi Konferenciát Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban. A konferencia megrendezésével az MKE és az IKSZ olyan szakmai fórumot teremtett, amely a szakmát érintő változásokat kívánta feltárni és a szakma képviselőinek részvételével megjelölni a közelmúltban bekövetkezett, a könyvtárügyet érintő változásokra adekvát válaszokat adó irányokat, kereteket és lehetőségeket.

Célunk volt a fejlesztési erőforrások keresése, együttműködési lehetőségek átgondolása és meghatározása más nemzeti fejlesztési stratégiákkal.

Fő célkitűzésünk az elkövetkező ciklusra szólóan a könyvtárügy stratégiai alapvetéseinek kidolgozása. Az országos konferencia a munka kezdetét jelentette.

A Műhelynapok sorozat megrendezésével az MKE tovább lépett. […»]


A Román Könyvtáros Egyesület 24. Nemzeti Konferenciája Nagyváradon

Posted by zondaz - február 28th, 2014

Mircea Regneală, a Román Könyvtáros Egyesület elnöke meghívására Barátné Hajdu Ágnes képviselte a  Magyar Könyvtárosok Egyesületét a Román Könyvtáros Egyesület 24. Nemzeti Konferenciáján – National Conference of Romanian Library Association (ABR) – és az MKE alelnökeként köszöntötte a rendezvényen résztvevő a román kollégákat. A 2013. szeptember 4 és 6 között megrendezett nagyváradi konferencia témája: A könyvtár – kutatás, tudás és kultúra volt. […»]


A 100 éve született Dr. Székely Sándorra emlékeztek

Posted by zondaz - december 23rd, 2013

Az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ egykori igazgatójára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének egykori elnökére, Dr. Székely Sándorra emlékeztek fiai (képünkön), munkatársai, barátai és tisztelői az Országos Széchenyi Könyvtárban, születésének 100. évfordulója alkalmából. […»]


A jövő könyvtárai: határtalan kilátások – a szingapúri IFLA konferencián

Posted by zondaz - november 10th, 2013

IFLA_Singapore2013. augusztus 17. és 23. között megrendezett 79. IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: „A jövő könyvtárai: határtalan kilátások” címet kapta, ezzel is mutatva, hogy az alkalom az aktualitások mellett a jövő kihívásaira is fókuszál. http://conference.ifla.org/past/2013/ifla79.htm. A téma általánosságát és a jövő lehetőségeit a szingapúri nemzeti bizottság, Elaine Ng – a nemzeti könyvtár igazgatója – vezetésével a lehető legszélesebben és színesen igyekeztek bemutatni. […»]


Az IFLA FAIFE bizottságának tagja: Vesna Crnogorac

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

ifla_kep1Az idei vándorgyűlés egyik meghívott előadója a Szerb Könyvtáros Egyesület főtitkára, Vesna Crnogorac volt. A főtitkár asszony mind a plenáris ülésen, mind az MKE Jogi Szekciójának ülésén mint az IFLA FAIFE bizottság frissen megválasztott vezetőségi tagja jelent meg és szólt hozzá az MKE 45. vándorgyűlés központi témájához, a Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért gondolathoz.

Vesna Crnogorac eredetileg jogásznak készült, majd a jogi diplomája megszerzése és az elsőfaife_spotlight_kep1 öt év jogi gyakorlata után a média, majd a könyvtárak és kulturális élet területén dolgozott. A Szerb Könyvtáros Egyesület főtitkárának 2006 júniusában választották meg. PhD dolgozatának címe, melyet ez év végére tervez befejezni: A közkönyvtárak feladatai a társadalom demokratizálódása területén, mint pl. a szabad hozzáférés az információhoz joga. […»]


VII. Világtalálkozó ajánlásai

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Megjelentek a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai a 2014-2020-as tervidőszakra készülő könyvtári fejlesztési stratégiához.

 mkeifla_kep1

Az anyag itt olvasható, végleges változatát a Könyvtári Intézet juttatja el a minisztérium Könyvtári osztályára.


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2013. május 8-án tartotta küldöttközgyűlését az Országos Széchényi Könyvtárban.

Posted by zondaz - május 28th, 2013

A küldöttközgyűlés igazán „súlyos” témákat tárgyalt meg, hiszen napirendjén az elmúlt évi beszámoló, s annak kapcsán a közhasznúsági jelentés elfogadása, az új egységes ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendszerének szabályzata, az ügyvitel finanszírozás, a 2014. január 1-től érvényes új tagdíjak, valamint az Alapszabály módosítás szerepelt.

Mint látható, a napirendek egy része az előző év értékeléséhez kapcsolódik. Az MKE az elmúlt esztendőben rendkívül gazdag tevékenységet tudhat maga mögött, gondoljunk csak a sikeres Vándorgyűlésre, majd ősszel az Országos Könyvtári Konferenciára. Bakos Klára minderről részletesen szólt a küldöttközgyűlés résztvevőinek. […»]


Magyar Könyvtárosok VII Világtalálkozója – 2013

Posted by zondaz - május 27th, 2013

MKVFehér Miklós MKE főtitkár beszámolója a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója Parlamentben zajló első napi eseményeiről

 Ez a „rövid beszámoló”, a műfaj jellegzetessége alapján sem ad keretet ahhoz, hogy összegzést, vagy értékelést írjak az egyébként remek eseményről. A szervezők kitűnő munkát végeztek. A Könyvtári Intézet, az OGYK és az OSZK a legmagasabb szintű elvárásoknak is megfelelő, pergő, gazdag tartalmú és a kapcsolatépítésre, a kitűzött célokkal kapcsolatos nézetek egyeztetésére alkalmas programot állított össze, melyért legfőképpen az Intézet korábbi igazgatóját, a főszervező, már nyugdíjas Bartos Évát csak dicséret illeti. Persze ebben a pillanatban, amikor véget ért a találkozó, még frissek a benyomások, az élmény még érzelemként él, így átfogó és objektív értékelésre emiatt sem vállalkozom. De, hogy az érdeklődők mielőbb tájékozódni tudjanak, megpróbálom összefoglalni legalább a tegnapi nap (május 28. délelőttje) parlamenti eseményeit. […»]


A jövő könyvtárai: határtalan lehetőségek

Posted by zondaz - május 27th, 2013

logo-ifla_smallA 79. IFLA konferencia programjai

A szingapúri IFLA konferencia programjai: a szatellit konferenciák, a nyilvános ülések, poszterbemutatók, workshop-ok, műhelymegbeszélések, stratégiai brainstorming-ok és közgyűlés változatos lehetőséget kínálnak az aktuális kérdésekben megmártózni kívánó könyvtáros és információs szakemberek számára. logo-2013_mlargeAz egyes szekciók eseményeit választott bizottságok szervezik úgy, hogy lehetőleg a központi tematikához illeszkedjenek. Az idei konferencia szlogenje: A jövő könyvtárai: határtalan lehetőségek kellő szabadságot adott, ugyanakkor távlatos gondolkodásra serkentette a szervező bizottságokat. […»]


Pályázat az Országos Könyvtárügyi Konferencián elkezdett munka folytatására

Posted by zondaz - május 27th, 2013

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség által 2012. november 22-23-án rendezett Országos Könyvtárügyi Konferencia fontos téziseket fogalmazott meg, amelyek iránymutatóak a hazai könyvtárügy következő éveire.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezt a munkát nem zárta le, hanem műhelybeszélgetések formájában tovább kívánja tárgyalni a könyvtárak helyzetét és feladatait, a könyvtárosok pályáját, tevékenységét érintő aktuális kérdéseket. A Műhelybeszélgetések hátterének megteremtése érdekében az Egyesület pályázatot adott be az NKA-hoz, amely elbírálás alatt van. […»]


A 79. IFLA konferencia Szingapúrban

Posted by Dávid Bogi - május 23rd, 2013

IFLA WLIC 2013 logo

Az 1927-ben alapított IFLA (International Federation of Library Associations), a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi  Szövetsége, a könyvtári érdekeket képviselő szervezetek vezető nemzetközi testülete, melynek jelenleg 1500 tagja van, a világ 150 országából.

A Magyar könyvtárosok Egyesülete 1938 óta tagja az IFLA-nak, ahová számos kiemelkedő, munkájukkal nemzetközi elismerést kivívó IFLA vezetőségi tagot, szekcióelnököt delegált, akik közül számosan IFLA-elismerést kaptak tevékenységükért. […»]


Országos Könyvtári Konferencia

Posted by zondaz - március 25th, 2013

2012. november 22-23.

„Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély”
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK
Az Országos Könyvtári Konferenciát két szakmai szervezet,
az MKE és az IKSZ rendezte,
a Nemzeti Kulturális Alap

nka_logo

támogatásával,
az OSZK közreműködésével. […»]


Országos Könyvtárügyi Konferencia – Tézisek

Posted by zondaz - március 25th, 2013

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án Budapesten, a Nemzeti Könyvtár épületében megszervezte az Országos Könyvtárügyi Konferenciát (OKK).  A konferencia már hagyományokra tekint vissza, hiszen eddig 4 alkalommal került megrendezésre, legutóbb 1981.06.2-3-án. Megszervezésére mindig akkor került sor, amikor a szakmának magának kellett állást foglalnia fejlesztési prioritások, együttműködés tartalmak meghatározásában. Az elmúlt két évtizedben Magyarország nemcsak társadalmi, de technológiai értelemben is óriásit fejlődött, s ez a könyvtárakat, a könyvtárügyet is megújulásra késztette. A változások menedzselésére a könyvtárügy három ciklusban stratégiai terveket dolgozott ki.  Eredményeink ennek révén a jogi szabályozás, az EU csatlakozás és a hozzáférés bővítés terén kiemelkedőek. […»]

Szervezeti élet

Szakmai műhely

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban

Civil infó

Mentor

Portré

Szakirodalmi ajánló

Sziporkák