Az MKE közhasznúsági és tisztújító küldöttközgyűlése

Posted by Buzai Csaba - június 25th, 2019

2019. május 8-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlést tartott.

A küldöttközgyűlés határozatképes volt, így a meghirdetett napirend szerint elvégezhette munkáját. A köszöntők után a küldöttközgyűlés második napirendi pontjaként Baratiné Sipos Lilla, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levél, Múzeum könyvtárosa, infografika témakörében tartott szakmai előadást. Ezt követően Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök asszony szóbeli kiegészítést tett az előzetesen kiküldött 2018. évi közhasznúsági jelentéshez, illetve ismertette az MKE 2018-as évben végzett szakmai munkáját. Ezt követően Dr. Amberg Eszter, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette jelentését a 2018-as évről.

A közhasznúsági jelentés vitáját határozathozatal követte. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttközgyűlése a küldöttközgyűlésen előterjesztett, az Ellenőrző Bizottság által elfogadásra javasolt, részleteiben megtárgyalt közhasznúsági jelentést a 2018. évről egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően került sor Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök asszony, Gerencsér Judit főtitkár asszony és Szóllás Péter tanácselnök úr beszámolójára az eltelt négyéves ciklusról (2015-2019). A beszámolók után az MKE elnöksége testületileg lemondott.

A ciklus beszámolók után került sor a tisztújításra:

a küldöttközgyűlés az MKE elnökévé Barátné dr. Hajdu Ágnest, főtitkárává Gerencsér Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökévé Dr. Amberg Esztert választotta a 2019-2023-as ciklusra.

Az elnökség tagjai a 2019-2023-as ciklusra:

 • Szóllás Péter
 • Kiss Gábor
 • Eszenyiné dr. Borbély Mária
 • Dr. Redl Károly
 • Fehér Miklós
 • Oros Sándor
 • Rózsa Dávid

Az elnökség póttagja lett:

 • Venyigényé Makrányi Margit
 • Haszonné Kiss Katalin

Az MKE Ellenőrző Bizottság tagja lett a 2019-2023-as ciklusra:

 • Dr. Hangodi Ágnes
 • Pogány György 
 • Nuridsány Judit 
 • Fülöp Attiláné

Az MKE Ellenőrző Bizottság póttagja a 2019-2023-as ciklusra:

 • Magdics Erika

A küldöttközgyűlés részletes beszámolója a közgyűlésről készült hivatalos jegyzőkönyvben lesz hozzáférhető, amelyet hamarosan elérhetővé teszünk az MKE honlapján is.

Gerencsér Judit, az MKE főtitkára

Comments are closed.

Blog Home