Dinamikus Könyvtárak: hozzáférés, fejlődés és átalakulás 81. IFLA konferencia, Cape Town, 2015. augusztus 15-21.

Posted by zondaz - november 1st, 2015

201505_MKEIFLA_IFLA_konfAz IFLA évenként megrendezett kongresszusa a könyvtárosok, könyvtáros egyesületek legfontosabb nemzetközi találkozó helye. Célja, hogy teret adjon a könyvtártudomány gyakorlati és elméleti szakemberei megbeszéléseinek, előadásainak; nemzetközi összefogással erősítse a szervezetek munkájának hatékonyságát; kicseréljék gondolataikat; új trendeket, megoldásokat ismerjenek meg. A konferencia ideje alatt több alkalommal ülésezik a Küldöttközgyűlés, valamint a Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekciója, melyek munkájában az MKE részvétele alapvetően fontos.

Ezen a konferencián – Sinikka Sipilä IFLA elnök megfogalmazásával élve – sor került arra a történelmi pillanatra, amikor a világszervezett történetében először egy magyar könyvtárost – Barátné Hajdu Ágnest – iktattak be ünnepélyesen az IFLA vezetőtestületébe, a Governing Boardba.

A főkonferenciát megelőzően tizenhét szekció tartott előkonferenciát, de ezek nagyobb része már megérkezésünk előtti napokban lezajlott, ill. más helyszínen történt. Egy szekció, a Szabványosítási Bizottság tervezett satellite konferenciáját, a szervezési nehézségek miatt lemondták.

A 2015. augusztus 15. és 21. között megrendezett 81. IFLA konferencia szlogenje, vezető témája a “Dinamikus Könyvtárak: hozzáférés, fejlődés és átalakulás” címet kapta, ezzel is rámutatva a jelen és jövő könyvtárai, könyvtárosai előtt álló legfontosabb kihívásokra és feladatokra (http://conference.ifla.org). A szlogen jól harmonizál Sinikka Sipilä elnöki programjával, melynek összefoglaló jelmondata az Erős könyvtárak, erős társadalom. A téma általánosságát és a jövő lehetőségeit a cape town-i nemzeti bizottság két igazgatója – Ujala Satgoor és Segametsi Molawa, a Dél-afrikai Könyvtáros Egyesület (LIASA) elnöke és alelnöke – vezetésével a lehető legszélesebben és színesen igyekeztek bemutatni. Ezt a gondolatot kellően szemléltették a nyitó ceremónia köszöntői és előadása.

N. Mthethwa, a Művészeti és Kulturális Minisztérium vezetője megnyitóját a könyvtárak és könyvtárosok szerepének hangsúlyozására építette. A miniszter rámutatott, hogy az ország kultúrpolitikájában kiemelt helyet kap ennek a szektornak a fejlesztése, amely egyenlő esélyeket kíván teremteni az információhoz való hozzáférés tekintetében a polgároknak, és középpontba helyezi az információs műveltség kialakítását és ennek szintjének emelését. Az olvasás és a kultúra olyan politikai iránymutatást ad, mely a területet integrálja a társadalomban zajló valamennyi folyamatba és a tudásgazdaság, valamint a fenntartható fejlődés meghatározó sarokpontjaivá teszi.

A nyitó plenáris ülés igazi különlegessége volt a Művészeti és Kulturális Minisztérium helyettes vezetőjének alakja. Rejoice Mabudafhasi, aki a konferencia számos ülésének, köztük a záró plenárisnak is előadója volt és személyében a könyvtárosokat jól ismerő és támogató embert ismerhettünk meg, aki dinamikus és érzelmekkel teli előadásaiban rendkívül hatásosan és lelkesítően beszélt az előttünk álló lehetőségekről, az elkötelezett, hivatásukat magas fokon gyakorló könyvtárosokról.

Sinikka Sipilä, leköszönő IFLA elnök, aki utoljára köszönthette elnökként az évenkénti konferencia résztvevőit, beszámolt arról, hogy augusztus 14-én az afrikai miniszterek szokásos találkozóján, ahol Ő volt az egyik díszvendég, megvitatták a könyvtárak helyzetét, és a kormányzatok felelősségét, hogy ezt a fontos területet, mint a társadalmi fejlődés biztosítékát, megfelelően fejlesszék. Az elvekről kiadták a Cape Town nyilatkozatot, arról, hogy hitet tesznek a könyvtárak fejlesztésének, együttműködésük szükségessége mellett, valamint hogy ezek a folyamatok találkozzanak a globális fenntartható fejlődés céljaival. Külön pontban ismerték el az IFLA nemzetközileg is kiemelkedő szerepét a globális kultúrpolitika formálásban, beleértve az ENSZ-ben való szereplését is.

Sinikka Sipilä kiemelte, hogy Afrika két kiváló elnököt is adott az IFLA-nak, Kay Raseroka személyében Botswanából, és a dél-afrikai Ellen Tise-t, akinek a hozzáféréssel kapcsolatos elnöki programja ma is részét képezi a mindenkori IFLA stratégiának és aki most is tagja a jelen IFLA konferencia nemzeti szervezőbizottságának. Az elnöknő kiemelte, hogy a jelen konferencia mottója szervesen illeszkedik elnöki témájához, hisz az erős könyvtárak biztosítékai az erős társadalmaknak.

201505_MKEIFLA_IFLA_konf_1 201505_MKEIFLA_IFLA_konf_2
Sinikka Sipilä a megnyitón Rejoice Mabudafhasi, a dél-afrikai Művészeti
és Kulturális Minisztérium miniszterhelyettese

A megnyitó nagy előadását Dr. Rob Adam, a Square Kilometre Array (SKA) igazgatója tartotta. Előadásának címe: The SKA and Big Data. Ennek során egy hatalmas információ tömeggel dolgozó vállalat praktikus oldaláról ismerhettük meg a Big Data problémáját és annak lehetséges kezelését.

A nyitó plenáris videója szokásos módon megtekinthető.

A konferencián 112 országból 3190 delegált vett részt. Az eseményen 224 szekcióban, ülésen és bizottságban zajlott a munka.

Az első napon, augusztus 13-én került sor a Tudásmenedzsment Szekció szatellit konferenciájára, és ugyanezen, ill. az azt követő napon volt a Governing Board első ülése is. Az ülésen az aktuális, konferenciával kapcsolatos teendők és beszámolók mellett megismerhettük az előttünk álló feladatokat. Az ülés jelentős részét a szervezet soron következő stratégiai tervének és a kulcsfontosságú területeinek megismerése, alakítása tette ki.

Barátné Hajdu Ágnes, az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja, immár kilencedik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében. Jó hír, hogy 2016-ban ismét szerepet kap a Columbusban megrendezendő IFLA konferencia Tudásmenedzsment Szekció ülésének szervezőbizottságában.

201505_MKEIFLA_IFLA_konf_3 201505_MKEIFLA_IFLA_konf_4
Barátné Hajdu Ágnes a
2015-ös IFLA konferencián
Az IFLA Tudásmenedzsment Szekciójának
vezetősége és az érdeklődök egy csoportja

A konferencia kiemelkedő eseményei voltak a reggelenként megszervezett plenáris ülések, ahol az afrikai kontinens könyvtárainak, kultúrájának, általános emberi jogi törekvéseinek legfontosabb mozzanataiba pillanthattunk be. Különösen felejthetetlen pillanatokat élhettünk át, amikor a 67 Blankets for Nelson Mandela Day mozgalom vezetője, Carolyn Steyn tartott előadást tevékenységükről. A takarók ma már a rászorulók számára adnak egy kis melegséget és szépen példázza az összefogás erejét.

201505_MKEIFLA_IFLA_konf_5a 201505_MKEIFLA_IFLA_konf_6
Ujala Satgoor helyi szervező bizottság
társelnöke, Carolyn Steyn a 67 Blankets for
Nelson Mandela Day mozgalom vezetője és
Glória Pérez leendő IFLA elnök
Segametsi Molawa, helyi szervező
bizottság társelnöke a kiállítás
takarókat kötő standján

Az előadáson nyújtotta át az édesanyja által kötött takarót Glória Pérez leendő IFLA elnök a helyi szervezőknek, míg a kiállításon mindenkinek lehetősége volt bekapcsolódni a takarók kötésébe vagy horgolásába.

Cape Townban került sor a Gyermek- és Fiatal Felnőttek Szekció megalakulásának 60. évfordulóját ünneplő programra, ahol többek között hivatalosan is bemutatták a The World Through Picture Books: Librarians’ favourite books from their country. Expanded 2nd Edition IFLA kiadványt, melyben – hála az MKE törekvésének – a magyar képes gyermekkönyvekről is áttekintést kapunk az adott nemzetközi keretek között.

Az előadások szövege megtekinthető az IFLA repozitóriumában, az IFLA Library-ban.

A világkonferencián két új standard jelent meg, melyből az iskolai könyvtárakat érintő IFLA School Library Guidelines, 2. kiadás; és a Guidelines for Parliamentary Research Services.

A konferencia végén vettünk búcsút Sinikka Sipilä elnök asszonytól, és részesei lehettünk Donna Scheeder beiktatásának és első elnökként elmondott beszédének.

201505_MKEIFLA_IFLA_konf_7 201505_MKEIFLA_IFLA_konf_8
Sinikka Sipilä búcsúztatása Donna Scheeder első IFLA elnökként
elmondott beszéde

A záró plenáris ülés része volt, amikor a konferencia résztvevői előtt ünnepélyes keretek között bemutatták a legfontosabb új vezető tisztségviselőket. A Governing Board tagjai, a leendő IFLA elnök, valamint a 2015. augusztusában hivatalba lépő új elnök felsorakozott a színpadon és köszöntötték őket a távozó vezetők és a konferencia résztvevői. Ezzel az aktussal léptek hivatalba a tisztségviselők, köztük Barátné Hajdu Ágnes is.

A konferenciát követő napon volt a Governing Board újabb ülése, amikor továbbfolytattuk a stratégiával kapcsolatos munkát, beépítettük a President-elect Session, és Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekció ülésén kapott újabb szempontokat, megismerkedtünk a reánk váró gazdasági, adminisztratív és ügyrendi feladatok részleteivel. Megtörtént a bizottsági feladatokra történő szavazás. A választás eredményeképpen nekem a következő bizottsági feladatok jutottak:

Congress Advisory Committee
Committee on Standards
Strategic Direction 2 : Information and Knowledge

2.1         Advocating for a long-term, sustainable information environment
Activity 2.1.1 Develop an evidence base and resources
Activity 2.1.2 Define IFLA’s future policy position on access
Activity 2.1.3 Develop advocacy tools for the IFLA community
Activity 2.1.4 Expand and promote a framework for media and information literacies

2.2         Advocating for an equitable copyright framework
Activity 2.2.1 Promote the Marrakesh Treaty for the print-disabled
Activity 2.2.2 Promote the Hague Declaration on Text and Data Mining
Activity 2.2.3 Work to improve the eLending framework
Activity 2.2.4 Continue our work with the World intellectual Property Organisation (WIPO) and other partners
Activity 2.2.5 Create an IFLA statement on citizen-created content

2.3         Building ever-stronger partnerships
Activity 2.3.1 Leverage the Lyon Declaration on Access to Information and

2.4         Influencing the future of Internet governance
Activity 2.4.1 Public access to the Internet
Activity 2.4.2 Internet neutrality

201505_MKEIFLA_IFLA_konf_9
Barátné Hajdu Ágnes beiktatása – első magyarként –
az IFLA Governing Boardjába a záró plenáris ülésen

 

A konferencia ismét alkalmat adott arra, hogy más könyvtáros egyesületekkel építsük és elmélyítsük kapcsolatainkat, új közös projekteken gondolkodjunk, így a horvát, szerb, szlovák, finn, norvég, amerikai, olasz és spanyol egyesületekkel bonyolítottunk megbeszéléseket.

A konferencián továbbfolytatódott az új kommunikációs eszközök bevonása, így említést érdemel a facebook, twitter, vagy a különböző blogok összefogása, ill. a mobiltelefonra kidolgozott applikáció, mely sokban segítette a gyors tájékozódást az egyes események, helyszínek között.

Külön érdemes szólni az egyes kísérőprogramok gazdagságáról, a könyvtári látogatások szervezett és egyéni látogatásának lehetőségéről, amelyre sajnos a hivatalos elfoglaltságaim miatt nem volt módomban eljutni.

A Nemzeti Kulturális Alap a pályázat támogatásával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete részvételével képviseltethesse magát a 2015. évi IFLA Konferencián Cape Townban.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes
MKE elnök

Comments are closed.

Blog Home