Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Balázs Ildikó

Az Üveghegyen innen, az Óperencián túl… – gyermekbirodalom a könyvtárban / Balázs Ildikó
In: Kaptár. – 24. (2015) 1., p. 7-8. – A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtárának szolgáltatásai
http://hirlaptar.vfmk.hu/kaptar/2015/2015_01_120.pdf

Balog Eszter

A könyvfesztivál vendégei voltunk / Balog Eszter [et al.]. – Az MKE Jogi Szekciójának előadásai a Könyvtáros Klubban
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 5., p. 3-7. : ill., 6 fotó

Barabási Tünde

A közművelődés jelene Székelyudvarhelyen : a Városi Könyvtár, mint a közművelődési színtér / Barabási Tünde. – Bibliogr.
In: Kulturális szemle [elektronikus dok.]. – 1. (2014) 2., p. 6-17.
http://kultszemle.nmi.hu/storage/upload/Kulturalis_szemle2014__2.pdf

Basics Beatrix

Múzeum, könyvtár, művelődési ház – összevont vidéki intézmények / Basics Beatrix ; fotó Villányi Csaba
In: Múzeumcafé. – 8. (2014) 4.=42., p. 42-49.

Berényi Marianna

“Megfagyott állapotban tárják elénk a múltat” : a műemlék könyvtárak helyzete és szakmai problémái Magyarországon / Berényi Marianna ; fotó Zelesny Károly, Villányi Csaba
In: Múzeumcafé. – 8. (2014) 4.=42., p. 54-69. : ill., 6 fotó.

Csulákné Angyal Katalin

Tisztújító közgyűlés az IKSZ-ben / Csulákné Angyal Katalin
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 6., p. 37-42. : ill., 10 fotó

Dancs Szabolcs

Az információ digitális újrahasznosulása és a jogtisztázás egy európai modellje / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 6., p. 207-213.
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6058&issue_id=571

Drótos László

A könyvszerű dolgok sokáig velünk maradnak / Drótos László
In: Dibiz [elektronikus dok.]. – 1. (2015) 2., p. 14-16.
http://dibiz.hu/wp-content/uploads/2015/07/DIBIZ_pdf_1_2.pdf

Együttműködés az OSZK és az Örmény Nemzeti Könyvtár között
In: Erdélyi örmény gyökerek füzetek. – 19. (2015) 217., p. 26-27. : ill., 2 fotó
http://magyarormeny.hu/uploads/file/fuzetekfileok/EOGYKE_Fuzetek_2015_Maj_Jun.pdf

Fekete Rita

Open access és a felsőoktatási könyvtárak feladatai / Fekete Rita. – A San José State University által megrendezett 2014. évi Library 2.0 konferenciájának magyar szekciójában elhangzott előadás szerkesztett változata, az IFLA hivatalos állásfoglalásának ismertetésével. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 5., p. 171-176. : ill., 3 tábl.
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6044&issue_id=570

Garamvölgyi László

Az OSZK Könyvtári Intézet új könyvtári metaadatbázisa, a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa / Garamvölgyi László. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 6., p. 215-222. : ill., 5 ábra
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6059&issue_id=571

Gulyás Enikő

E-biblioterápia, egy új módszer az általános iskolai gyakorlatban / Gulyás Enikő. – Foglalkozássorozat iPad felhasználásával
In: Iskolakultúra. – 25. (2015) 1., p. 127-138.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00191/pdf/EPA00011_iskolakultura_2015_01_127-138.pdf

Gyüszi László (ifj.)

Szlovák-magyar könyvtáros találkozó Érsekújváron / ifj. Gyüszi László, Nász János, Voit Pál
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 5. (2015) 4., p. 27-28. ; ill., 4 fotó
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_04/kemlib_2015_04.pdf

Háhner Petra

Papír versus képernyő : egyetemi hallgatók és a digitális szövegolvasás / Háhner Petra. – Bibliogr. – Res. angol nyelven, p. 151.
In: Információs társadalom. – 14. (2014) 4., p. 84-94.

Hangodi Ágnes

A határon túli könyvtárosok továbbképzése – folytatás határok nélkül / Hangodi Ágnes. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 3., p. 3-6.

Harmados Mária

A Szegedi Törvényszék Könyvtára / Harmados Mária
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 7., p. 32-35. : ill., 4 fotó

Hódi Ágnes

A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén / Hódi Ágnes [et al.]. – Bibliogr.
In: Iskolakultúra. – 25. (2015) 4., p. 18-30. : ill., 5 tábl.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00194/pdf/EPA00011_iskolakultura_2015_04_018-030.pdf

Holl András

Kutatási adatok kezelésének nemzetközi trendjei / Holl András. – A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában 2015. márc. 25-én megrendezett előadás szerkesztett változata. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 5., p. 177-180.
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6042&issue_id=570

Illés Julianna

Együttműködésben a működésért / Illés Julianna
In: Kaptár. – 24. (2015) 1., p. 8-9. – A szolnoki Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerről
http://hirlaptar.vfmk.hu/kaptar/2015/2015_01_120.pdf

Kerekes Pál

Az elektronikus könyvről – oktatáson innen és túl / Kerekes Pál, Kiszl Péter. – Az e-könyv elterjedéséről, használatáról, definíciójáról. – Bibliogr.
In: Iskolakultúra. – 25. (2015) 3., p. 56-71.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00193/pdf/EPA00011_iskolakultura_2015_03_056-071.pdf

Kissné Anda Klára

80 éves lesz az MKE / Kissné Anda Klára. – A 2015. márc. 3-án megrendezett tanácsülésen elhangzott főtitkári beszámolóról
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 5. (2015) 4., p. 35-37.
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_04/kemlib_2015_04.pdf

Kissné Anda Klára

Felfelé ívelő pályán a megyei szervezet – öt év tükrében / Kissné Anda Klára
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 5. (2015) 3., p. 27-29. – Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
http://kemlib.jamk.hu/szam/2015_03/kemlib_2015_03.pdf

Kiszl Péter

Alapítvány a könyvtárért: közgyűjteményi forrásteremtés civil eszközökkel / Kiszl Péter. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 6., p. 223-245. : ill., 18 ábra
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6064&issue_id=571

Kiszl Péter

Az informatikus könyvtáros alap- és mesterszak aktualitásairól a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma megalakulásának tükrében / Kiszl Péter. – A Diplomás pályakövetési rendszer közzétett adataival. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 7., p. 3-12.

Köböl Erika

A mérési körülmények hatása a tanulásban akadályozott tanulók olvasás-szövegértés teljesítményére / Köböl Erika, Vidákovich Tibor. – Bibliogr.
In: Iskolakultúra. – 25. (2015) 4., p. 3-17. : 9 tábl.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00194/pdf/EPA00011_iskolakultura_2015_04_003-017.pdf

Kőszegfalvi Ferenc

Helyismereti munka a hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtárban / Kőszegfalvi Ferenc
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 3., p. 19-27.

Maczelka Árpád

Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a Civic Epistemologies projektben / Maczelka Árpád. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 5., p. 181-186.
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6043&issue_id=570

Magdics Erika

Háromezer kilométer az iskolai könyvtárak és az olvasás ügyének szolgálatában / Magdics Erika, Szakmári Klára. – Kiss László sepsiszentgyörgyi könyvtáros kerékpárútja a Fekete-tengertől és Északi-tengerig az iskolai könyvtárakért
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 7., p. 36-38. : ill., 6 fotó

Mezei Péter

A könyvtárak és a változó szerzői jog / Mezei Péter. – Bibliogr. lábjegyzetben. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 17. (2015) 2., p. 9-21.
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles2

Molnár Éva

Könyvtári szakértői feladatokat végeztek a Balassi Bálint Megyei Könyvtár kollégái / Molnár Éva
In: Könyvtár-tér. – (2015) márc., p. 7.
http://bbmk.hu/files/download/konyvtar_ter/konyvtar_ter_2015_1_web_1_.pdf

Monok István

Az MTA könyvtára és a külföldi kutatások / Monok István ; [riporter] Lőcsei Gabriella
In: Élet és tudomány. – 70. (2015) 23., p. 707-708. : ill., 1 fotó

Nagy Gyula

Megy-e a digitalizálás által a világ elébb? avagy Mi végre digitalizálunk? / Nagy Gyula. – Res. angol nyelven, p. 68.
In: Információs társadalom. – 14. (2014) 3., p. 44-52.

Örményiné Farkas Andrea

Izgalmas téma, hatalmas érdeklődés a KTE Tavaszi Szakmai Napján / Örményiné Farkas Andrea. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Könyv és nevelés. – 17. (2015) 2., p. 120-122.
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles2

Pallos Zsuzsanna

Könyvtáros a második legnépszerűbb szakma az Egyesült Királyságban : és nálunk? / Pallos Zsuzsanna. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Könyv és nevelés. – 17. (2015) 2., p. 113-116.
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles2

Pogány György

“A könyvtár a város lelke” : gondolatok a Ceglédi Városi Könyvtár kilencven évéről / Pogány György
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 3., p. 32-42.

Schmidt-Czetli Ágnes

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár / Schmidt-Czetli Ágnes
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 7., p. 24-31. : ill., 8 fotó

Schubert András

A hálózatok tudománymetriája és a tudománymetria hálózatai / Schubert András. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 17. (2015) 2., p. 22-43. : ill., 17 ábra
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles2

Szabó Noémi

Jelnyelvre épülő könyvtári szolgáltatások – hazai és nemzetközi tapasztalatok, algyői gyakorlat / Szabó Noémi. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 3., p. 10-18.

Szakmári Klára

Mit találtak érdekesnek, bemutatandónak a magyar iskolai és gyermekkönyvtárról az orosz szakemberek? / Szakmári Klára. – A Könyvtárostanárok Egyesülete és az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójának közös bemutatója a Könyvtáros Klubban
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 5., p. 28-31. : ill., 6 fotó

Szurmay Ernő

80 éves a helyi önkormányzati fenntartású könyvtár / Szurmay Ernő. – Elhangzott 2014. nov. 10-én, a szolnoki megyei könyvtár alapításának 80. évfordulója alkalmából megrendezett tudományos ülésszakon
In: Kaptár. – 24. (2015) 1., p. 1-4.
http://hirlaptar.vfmk.hu/kaptar/2015/2015_01_120.pdf

Szűcs Katalin

Esztergomi könyvtárosként a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján / Szűcs Katalin
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 6., p. 12-13.

Vajda Henrik

Húsz év – az őskortól a középkorig / Vajda Henrik. – A 2014. nov. 7-én, a Győri Könyvszalon programjának részeként megrendezett konferencián a Magyar Elektronikus Könyvtárról. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 3., p. 28-31.

Weinzierl Anett

Digitális írástudatlanság a 45-60 éves felnőttek körében [elektronikus dok.] / Weinzierl Anett. – Bibliogr. – Res. angol nyelven, p.147.
In: Tudásmenedzsment. – 16. (2015) 1., p. 140-145.
http://feek.pte.hu/data/2015/0420/117/XVI1szam.pdf

Zágorec-Csuka Judit

A szlovéniai kétnyelvű iskolai könyvtárak a XXI. század elején, az információs társadalom kihívásainak kereszttüzében / Zágorec-Csuka Judit. – Bibliogr.
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 6., p. 3-9. : ill., 8 fotó

Idegen nyelvű szakcikkek

Altenhöner, Reinhard

Innovation as a strategic choice at the Deutsche Nationalbibliothek / Reinhard Altenhöner, Ulrike Junger and Ute Schwens. – Bibliogr. a jegyzetekben. – Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol nyelven
In: IFLA journal. – 40. (2014) 3., p. 195-201.
Címfordítás: Az innováció mint stratégiai választás a Német Nemzeti Könyvtárban
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-40-3_2014.pdf

Deutsche Nationalbibliothek

Björk, Bo-Christer

Anatomy of green open access / Bo-Christer Björk [et al.]. – Bibliogr.
In: Journal of the Association for Information Science and Technology. – 65. (2014) 2., p. 230-250.
Címfordítás: A nyílt hozzáférés zöld útjának anatómiája

Fourie, Ina

Methods and resources to monitor internet censorship / Ina Fourie, Constance Bitso, Theo J.D. Bothma. – Bibliogr.
In: Library hi tech. – 32. (2014) 4., p. 723-739.
Címfordítás: Módszerek és források az internet cenzúrásának nyomon követéséhez
http://www.emeraldinsight.com/toc/lht/32/4

Hakkarainen, Jussi-Pekka

Nichesourcing : a new form of research partnership for libraries / Jussi-Pekka Hakkarainen
In: Scandinavian public library quarterly. – 47. (2014) 4., p. 8-9.
Címfordítás: Katalogizálás civil szakemberek bevonásával. A kutatási együttműködés új formája a könyvtárügyben
http://slq.nu/?cover=volume-47-no-4-2014

Islam, Md. Shiful

How library and information science academic administrators perceive e-learning in LIS schools : a qualitative analysis / Md. Shiful Islam [et al.]. – Bibliogr. – Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol nyelven
In: IFLA journal. – 40. (2014) 4., p. 254-266.
Címfordítás: Milyen az e-learning megítélése a könyvtár- és információtudományi tanszékek vezetőinek körében?
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-40-4_2014.pdf

Johannsen, Carl Gustav

Innovative public library services – staff-less or staff-intensive? / Carl Gustav Johannsen. – Bibliogr.
In: Library management. – 35. (2014) 6/7., p. 469-480.
Címfordítás: Innovatív közkönyvtári szolgáltatások – személyzet nélkül vagy erős személyzettel?
http://www.emeraldinsight.com/toc/lm/35/6%2F7

Larivière, Vincent

Are elite jornals declining? / Vincent Larivière, George A. Lozano, Yves Gingras. – Bibliogr.
In: Journal of the Association for Information Science and Technology. – 65. (2014) 4., p. 649-655.
Címfordítás: Hanyatlóban vannak az elit folyóiratok?

Sanders, Mark

An overnight success? : Usage patterns and demographics of academic library patrons during the overnight period from 11 p.m.–8 a.m. / Mark Sanders and Chris Hodges
In: Journal of access services. – 11. (2014) 4., p. 309-320.
Címfordítás: Siker máról holnapra? Kik és hogyan használják a felsőoktatási könyvtárat este 11 és reggel 8 között?

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette Honffyné Felhő Ágnes,
közreműködött Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home