Szakirodalmi válogatás

Posted by zondaz - március 7th, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

 

Amberg Eszter
Az alapító okirattal kapcsolatos változások a 2014. január 1-jei állapot szerint / Amberg Eszter In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) augusztus, B 5.17, p. 1-5.

Amberg Eszter
Az árva művek szabad felhasználása a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban / Amberg Eszter. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 418-425.

Ásványi Ilona
Beszámoló a könyvtáros életpályát vizsgáló és a könyvtáros életpályamodellt kidolgozó munkacsoport tevékenységéről In: EKE Hírlevél. – 11. (2014) 4., p. 15-17.

Áts József
Az MTMT és az intézményi hozzárendelés / Áts József. – Bibliogr. – Res. angol nyelven In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 1., p. 22-27.

Bálint Ágnes
Gyűjtemények megőrzése és megóvása a jövő számára : Közép- és Kelet-Európa tapasztalata : BETH konferencia : Wroclaw, 2014.09.06. – 2014.09.10 / Szalai Katalin. – Beszámoló a 2014. évi BETH konferenciáról In: EKE Hírlevél. – 11. (2014) 3., p. 19-22.

Bartos Éva
“Igazi mérföldkőről még csak most beszélhetünk” : beszélgetés Bartos Évával, a könyvtári biblioterápia magyarországi megalapozójával, az Oláh Andor Biblioterápiás Társaság alapítójával / kérdezett Szávai Ilona In: Fordulópont. – 16. (2014) 1.=65., Olvasás? Mese? Terápia!, p. 5-10.

Béres Judit
Hátrányos helyzetű középiskolások biblioterápiája / Béres Judit [et al.]. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 459-480. : ill., 2 fotó, 2 tábl.

Brém Zsuzsanna
XXI. század: környezetbarát fenntarthatóság a könyvtárakban / Brém Zsuzsanna, Dubliczky Zsolt. – Bibliogr. – Res. angol nyelven In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 11/12., p. 403-430.

Csengődi Erika
Könyvtári PR a baglyon túl : marketingkommunikáció és PR-tevékenység az SZTE Klebelsberg Könyvtárban / Csengődi Erika. – Bibliogr. – Res. angol nyelven In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 11/12., p. 459-462.

Csuka Dalma
Felsőoktatásba lépési szándékok, illetve az informatikus-könyvtáros szak megítélése / Csuka Dalma, Jávorka Brigitta, Tóth Máté. – Bibliogr. – Res. angol nyelven, p.189. In: Tudásmenedzsment [elektronikus dok.]. – 15. (2014) 2., p. 131-142.

Egervári Dóra
Felnőttek a digitális dzsungelben / Egervári Dóra. – Res. angol nyelven In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 1., p. 13-21.

Elbe István
Lakatos Éva, 1931-2014 / Elbe István In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 492.

Fehér Miklós
Adatok – adatértelmezések : könyvtári statisztika 2013 / Fehér Miklós In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) augusztus, B 7.7, p. 1-13.

Fehér Miklós
Könyvtár összevont intézményben : előnyök és hátrányok az összevont intézmények működésében / Fehér Miklós In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) aug., B 2.7, p. 1-8.

Garamvölgyi László
Mobileszközökre optimalizált könyvtári honlapok és katalógusok, OSZK-s tapasztalatok / Garamvölgyi László. – Res. angol nyelven In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 11/12., p. 431-437.

Gereben Ferenc
Az olvasás jelene és jövője : mélyinterjúk tanúvallomásai / Gereben Ferenc. – A 2010 végén végzett kutatás még nem publikált eredményei a hagyományos és digitális olvasásmódok elterjedtségéről. – Bibliogr. jegyzetekben In: Kapocs (Budapest). – 13. (2012) 4.=63., p. 37-54.

Hegyközi Ilona
Hol tart ma a webarchiválás? : szakirodalmi áttekintés / Hegyközi Ilona. – Bibliogr. – Res. angol nyelven In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 527-534.

Hock Zsuzsanna
A könyvtárostanári életpályamodell : a napi munkától a portfólióvédésig / Hock Zsuzsanna In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) aug., B 4.9, p. 1-21.

Hubert Gabriella, H.
Elnöki beszámoló / H. Hubert Gabriella. – Elhangzott az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2014. évi közgyűlésén In: EKE Hírlevél. – 11. (2014) 3., p. 4-7.

Jehoda Imola
Fordulópontok : a hazai orvos- és egészségügyi könyvtárak fejlődése – 60 éves az Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár / Jehoda Imola. – Bibliogr. lábjegyzetben In: Orvosi könyvtárak. – 11. (2014) 3., p. 12-25.

Kámán Veronika
Nemzetközi ajánlások a megújuló iskolai könyvtárakért : az IFLA/UNESCO útmutatásai a 21. század kezdetén / Kámán Veronika. – Bibliogr. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) augusztus, E 1.5, p. 1-16.

Kecskeméti Gergely
A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára kölcsönzési politikájának és szabályzatának kialakulása / Kecskeméti Gergely. – Bibliogr. – Res. angol nyelven In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 11/12., p. 444-448.

Kövécs Ildikó
Beszámoló a váci találkozó első napjáról / Kövécs Ildikó. – Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2014. június 23-án megrendezett 20. jubileumi közgyűléséről In: EKE Hírlevél. – 11. (2014) 3., p. 9-11. : ill., 2 fotó

Mák Kornél
Az ifjúsági közművelődés és közösségi művelődés lehetőségei Kecskeméten / Mák Kornél. – Bibliogr. lábjegyzetben. – Res. angol nyelven, p.190. In: Tudásmenedzsment [elektronikus dok.].  – 15. (2014) 2., p. 173-182.

Nagy Gyula
Hírlapok digitalizálása és szolgáltatása a világban és Magyarországon : a Délmagyarország című napilap digitalizálása és szolgáltatása / Nagy Gyula. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 439-458.

Pogány György
A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama. 2. rész, 1969-2014 / Pogány György. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 493-513.

Puskás Nikoletta
Információs grafika a könyvtárban : régi-új lehetőség a tájékoztatásban / Puskás Nikoletta. – Bibliogr. – Res. angol nyelven In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 61. (2014) 11/12., p. 456-459.

Schubert András
Információáramlás az orvosi és a társadalomtudományok között / Schubert András, Somogyi Anikó In: Orvosi hetilap. – 155. (2014) 52., p. 2093-2096.

Szabó Ildikó
Nemzetközi olvasáskutatás az elmúlt évtizedben a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán / Szabó Ildikó. – Bibliogr. – Res. angol nyelven In: Gradus [elektronikus folyóirat]. – 1. (2014) 1., p. 78-82.

Szalai Katalin
Örökségünk jövője – A 21. század kihívásai a muzeális állományok gondozásában, feldolgozásában és szolgáltatásában : konferencia a 2014. évi váci találkozón / Szalai Katalin. – Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2014. évi közgyűlésének június 24-én megrendezett 1. szakmai napjáról In: EKE Hírlevél. – 11. (2014) 3., p. 12-13.

Székelyné Török Tünde
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Intézményi Tudástára / Székelyné Török Tünde, Virág Gabriella. – Res. angol nyelven In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 1., p. 3-12.

Szilassi Andrea
Híd a digitális szakadékon át – Felhasználóképzés egy városi könyvtárban és azon túl / Szilassi Andrea. – Bibliogr. In: A József Attila Megyei és Városi Könyvtár évkönyve. – (2014), p. 80-94.

Szivák Gábor
A KSZR és a hungarikumtörvény : lehetőségek és feltételek az értékmentésben / Szivák Gábor In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) aug., B 2.6, p. 1-8.

Takáts Béla
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer első éve, 2013 / Takáts Béla In: Kaptár. – 23. (2014) 2. KSZR mell., p. 1-4.

Tegzes Béla
Beszámoló a MOKKA-R közgyűlésről / Tegzes Béla In: EKE Hírlevél. – 11. (2014) 4., p. 11-12.

Tóth Máté
A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében / Tóth Máté. – Bibliogr. – Res. angol nyelven In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 401-417. : ill., 13 ábra

Varga Tímea
A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei. 1. rész, A tételes jogszabályokra vonatkozó információszolgáltatás / Varga Tímea. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven In: Könyvtári figyelő. – 24. (2014) 4., p. 426-438.

Vizvári Dóra
A GYEMSZI fenntartása alatt álló kórházak/intézetek szakirodalmi ismereteinek, igényeinek, helyzetének felmérése / Vizvári Dóra. – Bibliogr. lábjegyzetben. – Res. angol nyelven In: Orvosi könyvtárak. – 11. (2014) 4., p. 17-26. : ill. http://lib.semmelweis.hu/moksz/hirlevel/ORVOSI_KONYVTARAK_2014_4szam.pdf

Idegen nyelvű szakcikkek

Einasto, Olga
Investigating e-service quality criteria for university library : a focus group study / Olga Einasto. – Bibliogr. In: New library world. – 115. (2014) 1/2., p. 4-14.
Címfordítás: Az e-szolgáltatások minőségének kritériumai egy egyetemi könyvtárban: fókuszcsoportos vizsgálat

Junker, Ulrike
Can indexing be automated? : the example of the Deutsche Nationalbibliothek / Ulrike Junger. – Bibliogr. jegyzetekben In: Cataloging & classification quarterly. – 52. (2014) 1., p. 102-109
Címfordítás: Automatizálható-e az indexelés? A Német Nemzeti Könyvtár példája

Krischok, Klaus
Netzwerk im Wandel : die Bibliotheken des Goethe-Instituts : neue Balance zwischen physischer Präsenz und digitalen Angeboten / Klaus Krischock. – Res. angol és francia nyelven In: BuB. – 66. (2014) 5., p. 364-367.
Címfordítás: Változások a hálózatban. A Goethe Intézet könyvtárai: újfajta egyensúly a fizikai jelenlét és a digitális kínálat között

Kümmel, Christoph
Ende der Sammlung? : die Umstrukturierung der Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft / Christoph Kümmel, Peter Strohschneider. – Res. angol nyelven In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. – 61. (2014) 3., p. 120-129.
Címfordítás: A Német Kutatási Alap országos gyűjtőköri programjának átalakítása

Lin, Hui
The National Library of Singapore : creating a sense of community / Hui Lin , Brendan Luyt. – Bibliogr. In: Journal of documentation. – 70. (2014) 4., p. 658-675.
Címfordítás: A Szingapúri Nemzeti Könyvtár: a közösségi érzés kialakítása

Spacey, Rachel
Regulating use of the internet in public libraries: a review / Rachel Spacey [et al.]. – Bibliogr. In: Journal of documentation. – 70. (2014) 3., p. 478-497.
Címfordítás: Az internet használatának szabályozása a közkönyvtárakban

Vakkari, Pertti
Models explaining the perceived outcomes of public libraries / Pertti Vakkari. – Bibliogr. In: Journal of documentation. – 70. (2014) 4., p. 640-657.
Címfordítás: Modellek a közkönyvtárak hasznosságának elemzésére

Zimmer, Michael
Assessing the treatment of patron privacy in Library 2.0 literature / Michael Zimmer. – Bibliogr. In: Information technology and libraries. – 32. (2013) 2., p. 29-41.
Címfordítás: A személyes adatok védelme a Library 2.0-s irodalomban

Magyar nyelvű szakkönyvek

Könyvtár és történet / szerk. Czeglédi László, Verók Attila. – Eger : Líceum K., 2014. – 203 p. ; 24 cm. – (A helyi érték. Sectio iuvenum, ISSN 2062-5561 ; 2.). – Bibliogr. – ISBN 978-615-5250-56-9 fűzött

Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996-2007 / összeáll. Gerő Gyula ; [… közrem. Rácz Ágnes] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2009. – 4., 2008-2010, pótlások, javítások 996-2007. – 2014

A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája, 1705-1944 / összeáll. Lakatos Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2010. – 5., Pótlások, kiegészítések. – 2014. – 177 p. – ISBN 978-963-200-620-8 kötött

Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy : tanulmánykötet a PTE FEEK 10 éves Könyvtár- és Információtudományi Intézete oktatóinak és hallgatóinak munkáiból : Dr. Sipos Anna Magdolna 60. születésnapja tiszteletére / [szerk. Varga Katalin és Mészárosné Szentirányi Zita]. – Pécs, 2014

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.

Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette Honffyné Felhő Ágnes,
közreműködött Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Leave a Reply

*

Blog Home