Beszámoló a 2015-ös “Könyvtár, ami összeköt” programról

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szakmaimuhely_Konyvtar ami osszekot

A Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése címmel meghirdetett ösztöndíj 2011-ben indult. 2011-2012-2013 szeptemberében, 2014 novemberében, és 2015 októberében nyolc határon túli és két magyarországi könyvtáros töltött egyidejűleg egy-egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban.

A népszerű nevén “Könyvtár, ami összeköt” program fő célkitűzése, hogy támogassa a Kárpát-medencében a fiatal magyar könyvtárosok határokon átívelő szakmai tevékenységét, segítsen olyan személyi hálózat kialakításában, amely alkalmas különböző könyvtárszakmai kérdések gyors és hatékony megoldására és ezzel is hozzájárul az anyanyelvi kultúra megőrzéséhez.

A program szakmai hátterét és intézményes kereteit ötödik éve az Országgyűlési Könyvtár biztosítja. A rendkívül színes program során az ösztöndíjasok minden évben betekintést nyernek az Országgyűlés jogalkotó munkájába, hivatalának működésébe. Megismerkednek különböző közgyűjteményekkel, könyvtárakkal, látogatást tesznek különböző típusú gyűjteményekben. Konferenciákon vesznek részt, szakmai előadásokat hallgathatnak, és a magyar könyvtárügy legfontosabb szervezeteinek elnökei is fogadják őket.

2015. október 3. és november 6. között nyolc határon túli és két magyarországi fiatal könyvtáros mellett idén először vehetett részt kilenc, budapesti könyvtárak által delegált kolléga az öthetes intenzív programsorozaton. Az idei programsorozat is a szokásos elemekkel kezdődött, úgymint a szombat esti ismerkedés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vadonatúj kollégiumában – ahol az egyetem jóvoltából ösztöndíjasaink elhelyezést kaptak –, majd a vasárnapi budapesti buszos és gyalogos városnézés, majd két napon keresztül ösztöndíjasaink és a budapesti résztvevők, húszperces előadásokban mutatkoztak be, mutatták be a régiójukat, könyvtárukat, munkájukat. Vadonatúj eleme volt a programnak, hogy a résztvevők három napig az „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozatába kapcsolódtak be, mely által három csoportban, Egerben, Kecskeméten, és a fővárosban maradtak a FSZEK fiókkönyvtáraiban tettek látogatást, illetve kapcsolódtak be a helyi programokba. A második héten az Országgyűlés működése és az Országgyűlési Könyvtár alapos megismerése után, a harmadik héttől Budapest nagy könyvtáraival ismerkedtek. A zsúfolt programot felsorolni is nehéz lenne, a cikk végén megtalálható mindazon könyvtárak, közgyűjtemények neve, melyek fogadták a könyvtáros kollégákat. A program újdonsága volt az is, hogy több helyen könyvtárszakmai előadásokat is hallhattak, és részt vettek az MKE Társadalomtudományi szekció „A könyvtár új útjai” mini konferenciáján is.

Az ösztöndíjasok és a budapesti delegált résztvevők idén is írásban összegezték a Budapesten töltött öt hét szakmai tapasztalatait, a velük készült interjú, mint eddig is, a Könyv, könyvtár, könyvtáros című lap egyik számában is megjelenik. A 19 résztvevő beszámolójában kiemelte, hogy nagyszerű könyvtáros továbbképzést kaptak, átfogóan megismerhették a magyar könyvtári rendszert: a meglátogatott nemzeti, szak-, felsőoktatási, és közkönyvtárak részletesen bemutatták működésüket, munkafolyamataikat, osztályaik tevékenységét, szolgáltatásaikat.

Sok jó gyakorlatot láttak a különböző könyvtárakban, szolgáltatási területen megvalósítható konkrét ötleteket leshettek el, számtalan szakmai előadásból szerezhettek információkat, és a tapasztalatcsere lehetősége mellett új kapcsolatokkal is gazdagodtak. Szakmai konferenciákon vettek részt, melyeken a könyvtár új útjait, a modern szolgáltatásokat is megismerhették. Meghatározó élmény volt, hogy idén bekapcsolódhattak az Országos Könyvtári Napok vidéki és budapesti rendezvényeibe. A fogadó könyvtárakban végzett néhány napos munka a szakmai együttműködés kialakítását is elősegítette.

Emberi és szakmai kapcsolatok jöttek létre a határon túli és a budapesti résztvevők, illetve a fővárosi és a vendéglátó megyei könyvtárak könyvtárosai között, és sokan hallhattunk a határon túli kulturális igényről és a szakmai munkáról, az ottani könyvtárak nemzetmegtartó szerepéről is. Fontos, hogy a könyvtárakat közösségi térré tegyék, és ehhez sokféle program- és rendezvényötletet gyűjthettek a kollégák.

A pályázat résztvevői: 

Románia:

Tamási Csilla – Marosvásárhely, SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)

László Lóránt – Marosvásárhely, Maros Megyei Könyvtár, Teleki-Bolyai Könyvtár

Ukrajna:

Molnár Melinda – Tiszaújhely, Községi Könyvtár

Vári Katalin – Mezőgecse, 17. számú Községi Fiókkönyvtár

Szerbia:

Huszka Márta – Szabadka, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

Kovács Emese – Topolya, Juhász Erzsébet Könyvtár

Vukovic Ildikó – Zenta, Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ

Szlovákia:

Bolya Dudás Anita – Köbölkút, Községi Könyvtár

Magyarország:

Farkas Fruzsina Éva – Pécs, Csorba Győző Könyvtár

Nagy László – Paks, Pákolitz István Városi Könyvtár

A budapesti könyvtárak által delegáltak:

Balogh András – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Bognár Noémi Erika – Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet

Horváth Balázs – Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára

Ilácsa Szabina – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Isztray Simon – Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információ Központ

Laczkó Katalin – Országgyűlési Könyvtár

Osztrozics Katalin – Országos Idegennyelvű Könyvtár

Sári Zsófia – NKE Egyetemi Központi Könyvtár

Sutócki Kinga – ELTE Egyetemi Könyvtár

A program szervezői: dr. Redl Károly, Villám Judit és Maltsik Balázs voltak.

A programban részt vevő könyvtárak (a látogatás sorrendjében): Országgyűlési Könyvtár,  Kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Központi Könyvtára, Budafoki Könyvtára, Kelenföldi Könyvtára, Márai Sándor Könyvtára, Ugocsa utcai Könyvtára), Központi Piarista Könyvtár, Pannonhalmi Apátság Könyvtára, Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára, Országos Széchényi Könyvtár, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár Könyvtára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtára, Magyar Nemzeti Digitális Archivum és Filmintézet és könyvtára, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, MTA Könyvtár és Információs Központ, ELTE Egyetemi Könyvtár.

Köszönjük a fogadó könyvtáraknak, intézményeknek, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagították a program résztvevőit!

Villám Judit, Országgyűlési Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home