Tisztújító közgyűlés a PEMEKSZ-ben

Posted by zondaz - március 8th, 2015

201501_Szervezetiélet_PEMEKSZ

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete (PEMEKSZ) közgyűlést tartott 2015. február 18-án, az OSZK 6. emeleti dísztermében. Az összejövetelnek kettős célja volt: egyrészt a vezetőség szokás szerint beszámolt a 2014-es pénzügyi évről, másrészt – mivel lejárt a mandátuma – a teljes négyéves időszak tevékenységeit is összegezte leköszönése előtt.

Az ülés levezetését Bazsóné Megyes Klára, a PEMEKSZ titkára vállalta. Mivel a 175 tavalyi tagból 94 megjelent, ezért határozatképesek voltunk.

A minden részletre kiterjedő beszámolót Fülöp Attiláné, a PEMESZ elnöke tartotta, a kísérő képanyagot Szőts Dávid vezetőségi tag állította össze. Elsőként a taglétszám alakulásáról hallhattunk: mióta tagsághoz kötött a múzeumi belépés lehetősége, a létszám 170 környékére ugrott. Érdekes tendencia, hogy a községi könyvtárosok aktivitása nőtt, a városiak viszont kicsit kevesebben vannak.

A vezetőségben kétszer történt változás: Bazsóné Megyes Klára összeférhetetlenség miatt leköszönt az elnöki posztról, ekkor lett Fülöp Attiláné az elnök, egy vezetőségi tag nem tudta a további munkát vállalni, őt egy póttag váltotta fel.

Fülöp Attiláné ezután a rendezvényeket összegezte: minden évben volt közgyűlés, könyvtárosnap, az Olvasószolgálatos és a Gyermekkönyvtáros Műhelyek összejöveteleire pedig évente általában egyszer került sor. Nyáron külföldi tanulmányutakat is szervez a PEMEKSZ – ezekről Bazsóné Megyes Klára beszélt röviden.

A PEMEKSZ-nek saját díjai is vannak: a 25 éve a megyében tevékenykedő (és a legújabb szabályozás szerint szervezeti tagsággal is 3 éve rendelkező) könyvtárosok a Téka-díjat kapják, a Nagy Ferenc-díjban pedig a 35 év alatti fiatalok részesülhetnek, ehhez újabban pályázatot kell benyújtaniuk, és immár itt is követelmény a tagsági jogviszony. A Szinnyei-díjat, az MKE-emlékérmet és a Kertész Gyula-emlékérmet is többen megkapták a 4 év alatt.

Megemlítendő még, hogy a jogszabályi változások miatt a megyei szervezetnek pénzügyileg be kellett tagozódnia a „nagy” egyesületbe, az önálló számlát alszámla váltotta fel, és a könyvelést is a központ végzi immár. Mindez rendben lezajlott.

Jancskár Judit is szólt néhány szót a szervezeti honlapról és a kommunikációról.

Az Ellenőrző Bizottság nevében Dr. Kovács Csilla elnök jelezte, hogy mindent rendben találtak.

A tagság egyhangúlag megszavazta a beszámolót, majd megválasztotta az új vezetőséget. Az elnök Fülöp Attiláné maradt, a vezetőségben egy személy változott: a jelöltséget nem is vállaló Némedi Tivadarné helyett Péterfi Rita került be. Az Ellenőrző Bizottságban pedig a nem induló Damner Erzsébet helyett Vadászi Istvánné kapott helyet.

A közgyűlés közbeni büféebéd még alkalmat nyújtott további kötetlen beszélgetésre. Megismerkedhettünk az új tagjainkkal, hiszen szám szerint 15 fő lépett be eddig a PEMEKSZ-be új tagként, ünnepélyesen átadtuk nekik a tagsági kártyát, és mindenkinek módjában állt bemutatkozni is.

Szünet után Bazsóné tájékoztatót adott a jelenlegi tagsági helyzetképről, a befizetésekről. Végezetül a régi-új elnök megköszönte a bizalmat, és röviden tájékoztatta a tagságot az aktuális tudnivalókról, például a könyvtáros életpálya-modell 2016 körül várható bevezetéséről.

Szőts Dávid,
PEMEKSZ vezetőségi tag

Leave a Reply

*

Blog Home