Szolnokon, a Tisza fővárosában jártunk! – A Jogi Szekció beszámolója az MKE 47. Vándorgyűléséről

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

201504_Szervezetielet_Jogi_1

2015. július 15-18. között tartotta 47. Vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szolnokon, amelynek központi témája „ A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”. Az idei rendezvény programjához a szekció az „Open Access, avagy a nyílt hozzáférés a jogtudomány tükrében” című programmal kapcsolódott.

1. nap (2015.07.16. csütörtök)

Mivel a Jogi Szekció tagjai között nagyszámban képviseltetik magukat az ország bíróságain dolgozó könyvtárosok, és egyik fontos feladatunknak tekintjük a bírósági könyvtárak bekapcsolódását az országos könyvtári rendszerbe, ezért kértünk és kaptunk lehetőséget arra Kissné dr. Szabó Judit elnök asszonytól, hogy a vándorgyűlés érdeklődő résztvevőivel együtt a Nyitott bíróság program keretében meglátogathassuk a Szolnoki Törvényszéket és az intézmény jogi szakkönyvtárát. Erre 2015. július 16-án 11 órától került sor. A vendégeket a törvényszék könyvtárosa Deákné Szécsi Ildikó és a büntető kollégium vezetője, Dr. Pongrácz Zsolt bíró úr fogadta.

Az MKE Jogi Szekcióját jómagam vezettem, képviselve egyúttal a Zalaegerszegi Törvényszéket. A látogatók között voltak Szegedi, Győri, Fővárosi Törvényszéken dolgozó, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Statisztikai Hivatalnak egy-egy munkatársa, valamint az OBH-ban dolgozó könyvtáros kollégák, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársai, de a látogatók között üdvözölhettük az ELTE informatikus és könyvtáros szakos hallgatóit is.

Dr. Pongrácz Zsolt bíró úr ismertetője utáni kötetlen beszélgetés fő témái az E-Corvina rendszer törvényszéki szintű alkalmazása, a törvényszéki könyvtár adottságai és szolgáltatásai, a megyei könyvtárral való együttműködés lehetőségei voltak. Végezetül megtekintettük a törvényszék épületét és a bíróság történetét bemutató kiállítást.

Ezúton is köszönjük a szíves és kedves fogadtatást és vendéglátást!

A délutáni Nyitó plenáris ülés után különleges élménnyel szolgált az esti kulturális program, a HM Szolnok Légierőzenekar műsora az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, valamint utána táncház a téren a Szeres népzenei együttes közreműködésével.

201504_Szervezetielet_Jogi_2

2. nap (2015.07.17. péntek)

Pénteken a Kisplenáris ülésen tagtársaink szerepeltek: Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója előadásában hallhattuk a Hungaricana 2.0 új funkciók és tartalmak a Közgyűjteményi Portálon c. előadását, helyettese, dr. Redl Károly, az MKE alelnöke pedig a rendezvény moderátora volt.

Az utána következő szakmai programon öt előadást hallgathattunk meg hat előadótól. Elsőként Bilicsi Erika, az MTA Könyvtár és Információs Központ Szakinformatikai Osztály informatikus könyvtárosa mutatta be Könyvtárak a tudomány szolgálatában: a nyílt hozzáférés elmélete és gyakorlata  c. előadásában a nyílt hozzáférés fogalmainak magyarázatát, ennek hazai és nemzetközi történetét, és az eddig  kialakult gyakorlatot.

Őt Dr. Amberg Eszter, az OSZK Jogi és Igazgatási Osztály főkönyvtárosa, jogásza követte Eldorado – különös tekintettel a szerzői jogra és a nyílt hozzáférésre című előadásával.

Harmadik előadónk Gerencsér Judit, a Kúria Jogi Szakkönyvtára vezetője, az MKE új főtitkára Open Access, avagy a nyílt hozzáférés a jogtudomány tükrében – trendek és források című előadásában azokat a hazai és nemzetközi adatbázisokat, jogi szakirodalmi forrásokat mutatta be, melyeket a napi tájékoztatási munkánkban haszonnal alkalmazhatunk.

201504_Szervezetielet_Jogi_3

Dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár Nyilvános Szolgáltatások Osztályának vezetője helyettese, és Dr. Varga Tímea Jogi tartalmak a Digitalizált Törvényhozási Tudástárban című közös előadásukban azokra a hasznos dokumentumokra irányították a figyelmet, melyek a jogi tájékoztatásban, a napi könyvtári munkában nélkülözhetetlenek, és amelyek a két ütemben megvalósult óriási állományú adatbázisban, a Digitalizált Törvényhozási Tudástárban elérhetőek.

Végezetül Nagy Gyula, az SZTE Klebelsberg Könyvtár könyvtárosa tartott igen érdekes és izgalmas előadást Contenta – a Szegedi Tudományegyetem repozitóriumainak közös honlapja címmel.

A szakmai programokat a Záró plenáris ülés követte, ahol az eddigi kialakult gyakorlat szerint a szekciók rövid összegző beszámolót adtak munkájukról, és elmondták a hagyományos „üzeneteiket”. A miénk így hangzott:
„Az információhoz való szabad hozzáférés esélye és egyben eszköze annak, hogy jobbá tehessük életünket, és annak minden területe kellően fejlődhessen.

Ennek megvalósulásához a Jogi Szekció a könyves szakma minden résztvevőjének szíves figyelmébe ajánlja Ranganathan törvényeinek Walt Crawford és Michael Gordon által újraértelmezett megszívlelendő gondolatait:

  1. A könyvtárak az emberiséget szolgálják.
  2. Tiszteld a tudás átadásának minden formáját!
  3. Intelligensen használd fel a technológiát a szolgáltatások fejlesztésére!
  4. ÓVD A TUDÁS SZABAD HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT!
  5. Tiszteld a múltat, és tegyél a jövőért!”

Örömmel üdvözöltük, hogy a 2016. évi vándorgyűlés VESZPRÉMBEN lesz!

A nap a baráti találkozón való részvételünkkel zárult, ahol igazi RETRÓ hangulatú zene, tánc, szórakozás, és hasonlóan RETRÓRA sikeredett vacsora ☺ várt minket.

  1. nap (2015.07.18. szombat)

Tagtársaink közül többen vettek részt a szombati kirándulásokon, melyekről bizonyára kapunk majd tőlük is részletes beszámolót!

Köszönjük az előadóinknak, hallgatóságunknak, tagságunknak és a szervezésben részt vevő kollégáknak, hogy megtiszteltek minket munkájukkal, részvételükkel, így egy nagyon sikeres és kellemes hangulatú, tartalmas ismereteket adó együttléttel lehettünk gazdagabbak.

Bernard Slade után szabadon:

„Jövőre veletek, ugyanígy” – Veszprémben!

201504_Szervezetielet_Jogi_4 Fotók: vandorgyules.vfmk.hu, MKE Jogi Szekció

Sándor Gertrud, Zala Megyei Bíróság dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtár,

az MKE Jogi Szekció elnöke

Comments are closed.

Blog Home