A határon túli magyar könyvtárosok továbbképzése – folytatás határok nélkül

Posted by zondaz - június 28th, 2015

(a cikk a 3K 2015. márciusi számában megjelent írás rövidített változata)

1-201503_Otagusip_Hangodi

A határon túli könyvtárosok képzési, továbbképzési tevékenységét a Könyvtári Intézet építette ki – határon túli kezdeményezésre – a 2002-2003-as tanévtől kezdve. A „Határon túli könyvtárak fejlesztési programjának” 2007-es kulturális kormányzati elfogadása óta 2011 végéig, a rendszeres és kiszámítható kulturális minisztériumi támogatásnak köszönhetően a tevékenység a fejlesztési programnak megfelelően haladt: a képzéseken (…) 97 intézményből összesen 535 fő vett részt. (A fejlesztési program terveiről, eredményeiről és a Könyvtári Intézet által szervezett képzésekről lásd Bartos Éva beszámolóit: 3K 2006. 11. és a 2010. 7.)

(…) a 2008-2009-ben kötött együttműködési szerződéssel megerősített bázis-képzőhelyeink sorát – Kájoni János Megyei Könyvtár (Csíkszereda, Románia), Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta,Szerbia), Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja,Szlovákia), Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (Beregszász, Ukrajna) – 2011-ben a Bod Péter Megyei Könyvtár (Sepsiszentgyörgy, Románia) partnerségével egészítettük ki. (…) A szlovákiai magyar könyvtárosok számára a somorjai helyszín mellett az utóbbi időkben képzést folytattunk az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárban is.

Azokkal az országokkal is kiépült a kapcsolat, ahol lényegesen alacsonyabb a magyar lakosság lélekszáma, s ennek következtében a magyar könyvtárosok száma is. 2011 nyarától (…) együttműködő partnerek: Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség, Lendva (Szlovénia), a továbbképzési helyszínek: a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtáraként működő Pélmonostori Városi Könyvtár és a Könyvtár Lendva – Knjižnica Lendava.

Együttműködési megállapodásaink sorába illeszkedik továbbá a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral kötött szerződés: a könyvtár előnyös földrajzi elhelyezkedésénél fogva segíti a Könyvtári Intézet továbbképzési tevékenységét – egyrészt a korábbiakban több alkalommal adott helyszínt azoknak a képzéseknek, amelyeket nem „exportáltunk” a határon túlra, hanem a résztvevőket „importáltuk” e magyarországi képzési helyszínre; másrészt rendszeresen biztosít oktatókat a kárpátaljai helyszínen szervezett tanfolyamokhoz.

A fejlesztési program mellett a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója ajánlásaiban ismételten megerősítette a határon túli képzések szükségességét, ezért 2014 elején (…) a Könyvtári Intézet felmérést folytatott partnereinél legfrissebb továbbképzési igényeikre vonatkozóan. (…) A továbbképzési terv megvalósítását a 2014 februárjában kiírt NKA-pályázat tette lehetővé. (…)

Nyolc különböző témájú képzés megvalósítását ajánlottuk fel partnereinknek. Az oktatókat a Könyvtári Intézet akkreditált továbbképzési programjain közreműködő előadók és a nyíregyházi megyei könyvtár munkatársai közül kértük fel. A képzéseket 2014 augusztusa és novembere között szerveztük meg, az összesen 200 résztvevő számára.

            1. A könyvtár mint közösségi színtér (egynapos tanfolyam a kistelepülések könyvtáraiban dogozó könyvtárosok számára) Oktató: Fehér Miklós, helyszínek/résztvevők: a Fórum Kisebbségkutató Intézetben 12 fő, a Pélmonostori Városi Könyvtárban 9 fő, a Lendvai Városi Könyvtárban 8 fő. A pélmonostori képzésről fényképes tudósítás jelent meg a horvátországi online magyar hetilapban, az Új Magyar Képes Újságban.

            2. A különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére való felkészülés (háromnapos tanfolyam). Oktatók: Péterfi Rita és Vidra Szabó Ferenc, helyszínek/ résztvevők: a Kájoni János Megyei Könyvtárban 16 fő, a Bod Péter Megyei Könyvtárban 16 fő. Az olvasásfejlesztési tréning egynapos változatát oktatóink szeptemberben a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben is megtartották 18 fő részére.

            3. A szépirodalmi, irodalomtudományi, irodalomtörténeti tájékoztatás c. képzés a magyar nyelvű irodalmat őrző határon túli könyvtárakban különös jelentőséggel bír. Az egynapos tanfolyam oktatója: Téchy Tünde, helyszín/résztvevők: a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben 21 fő.

            4. A helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon (egynapos továbbképzés). Oktató: Kégli Ferenc, helyszín/résztvevők: a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben 22 fő.

            5. A könyvtári környezetben megvalósítható hatékony kommunikáció (egynapos tanfolyam). Oktató: Törökné Jordán Katalin, helyszínek/résztvevők: az Anton Bernolák Könyvtárban 19 fő, a Lendvai Városi Könyvtárban 10 fő. Az érsekújvári képzésről a szlovákiai magyar nyelvű Új Szó online kiadása adott hírt.

            6. Embert barátjáról, könyvtárat könyvtárosáról (egynapos önismereti képzés). Oktató: Vraukóné Lukács Ilona, helyszín/résztvevők: a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben 17 fő. A képzésről a KMMI honlapján és a Kárpáti Igaz Szó online kiadásában jelent meg fényképes beszámoló.

            7. Szín – Tér/Tár – Könyvtár (kétnapos tanfolyam, multikulturális mentalitás). Oktatók: Vraukóné Lukács Ilona és Márföldi István, helyszín/résztvevők: a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben 26 fő.

            8. A fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazásának lehetőségeiről (egynapos kiscsoportos képzés). Oktató: Bartos Éva, helyszín/résztvevők: Pélmonostori Városi Könyvtár, 6 fő.

( ….) a magyar könyvtárosok továbbképzésének Kárpát-medencei hálózata gyakorlatilag kiépült; fenntartása, ill. folyamatos működtetése feltétlenül források bevonását feltételezi.

Hangodi Ágnes,
Könyvtári Intézet

One Response to “A határon túli magyar könyvtárosok továbbképzése – folytatás határok nélkül”

  1. Megjelent a KÖNYVTÁRVILÁG idei harmadik száma » MKE

    […] a szám is tartalmaz kitekintést a határon túlra és bemutatja Dr. Végh Lászlót […]

Blog Home