IFLA – A Lyoni nyilatkozat az ENSZ előtt

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

Az IFLA leendő elnöke, Donna Scheeder 2015. február 19-én lehetőséget kapott, hogy bemutassa az Lyoni Nyilatkozatként ismert IFLA dokumentumot az ENSZ közgyűlése előtt.

201502_MKEIFLA_Lyoni_1

 Donna Scheeder az ENSZ   közgyűlésén

A hozzászólás célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a megnövekedett információs igények kielégítésében elsősorban az olyan információ közvetítő intézmények, mint a könyvtárak, játszhatnak/játszanak jelentős szerepet. A könyvtárak segítenek megvalósítani az ENSZ tagállamai által 2015 januárjában New Yorkban meghatározott új programját, a Fenntartható Fejlődési Célokat (Sustainable Development Goals, SDG). Ezek a célok várhatóan 2015 szeptemberétől lépnek az eddig ismert Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium  Development Goals, MDGs) helyébe. Az ülésszak sorozat keretében a Fenntartható Fejlődési Célokhoz illeszkedő nyilatkozatokat, törekvéseket ismerhették meg a képviselők és a jelenlévő civil egyesületek reprezentánsai. Donna Scheeder érvekkel támasztotta alá, hogy az információhoz való szabad hozzáférés egy olyan közös alapelv, mely szükségszerűen átszövi valamennyi kitűzött célkitűzést és feladatot. A Lyoni nyilatkozat deklarálja, hogy a megnövekedett információ-felhasználás megalapozza és fejleszti az információs műveltséget, mely egyik nélkülözhetetlen alappillérje a fenntartható fejlődésnek. Ezzel a 2015 szeptemberében induló Sustainable Development Goals-nak is az egyik legfontosabb támasza lehet.

A nyilatkozatot mára ötszáznál több könyvtáros egyesület, könyvtár és más információs szervezet írta alá, köztük a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is.  Donna Scheeder rámutatott az információs szegénység és hiány veszélyeire. A leendő elnök asszony emlékeztette a képviselőket, hogy bár nagy figyelmet szentelnek a szegénység különböző megnyilvánulási formáira, fajtáira, mégsem említették eddig az információs szegénységből eredő hátrányokat, annak ellenére, hogy információ és tudás megkerülhetetlen alapfeltétele a fenntartható fejlődésnek. Az információhoz való hozzáférés nélkül az embereknek pont az az eszköz, esély hiányzik, amely jobbá teheti az életüket. A hozzáférés lehetőségeinek növekedésével elősegítjük a teljesítmények emelkedését és a kitűzött célok megvalósítását az érintett valamennyi terület tekintetében, beleértve az egészségügyet, az oktatást, az átláthatóságot, valamint a felelősségre vonhatóságot.  Abból mindenkinek csak haszna lehet, ha az emberek megismerik, és többet megtudnak arról, hogyan lehet megvalósítani a fenntartható fejlődést az egyes ágazatokban.  A világszerte több mint 320 000 közkönyvtár, az iskolai és tudományos könyvtárak százezrei ott állnak és készek segíteni ebben a folyamatban. A könyvtárosok, akik jártas és képzett információs szakemberek, fontos és megbízható partnerei az embereknek, így ENSZ-nek is, abban, hogy növeljék az információ hozzáférés esélyeit és gyarapítsák az információs műveltség kompetenciáit, és ezzel jobbá tegyék a lakosok életét.

201502_MKEIFLA_Lyoni_2

Donna   Scheeder és Loida Garcia-Febo az IFLA Governing Board tagja a felszólalás   után az ENSZ közgyűlésen

Az eszmecsere továbbfolytatódik, az IFLA képviselői továbbnépszerűsítik a Lyoni nyilatkozat célkitűzéseit. Az ENSZ tagállamok képviselői megismerik és finomítják a bemutatott nyilatkozatokat az elkövetkező hónapokban és várhatóan szeptemberben láttamozzák őket.

Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE alelnöke,
az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja

 

Comments are closed.

Blog Home