Az Ipolysági Városi Könyvtár és a Váci Katona Lajos Városi Könyvtár tizenötéves munkakapcsolata (2001 – 2015).

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Szakmaibarangolasok_Ipolysag_1

2004. február 13-án Ipolyság és Vác városok között testvérvárosi együttműködési megállapodás született. Ez a hivatalos tény nemcsak a kulturális intézmények, de a két város képviselőtestülete és polgármesterei között is szorosabb kapcsolatra adott lehetőséget. 

Az Ipolysági Városi Könyvtár és a váci Katona Lajos Városi Könyvtár már 2001-től sokoldalú közös tevékenységet fejtett ki. Ez a tény is hozzájárult ahhoz, hogy a két város vezetői úgy gondolták, szorosabb alapokra kell helyezni a határon átnyúló kapcsolatokat egy testvérvárosi szerződéssel, így szélesebbkörű együttműködésre  lesz majd mód.

A két könyvtár szakmai eredményei magasan túlnőtték a két város határait. A széleskörű szakma felfigyelt a kezdeményezésekre, így megyei szinten is odafelfigyeltek, majd támogatták és bekapcsolódtak a munkába. Nyitra megyéből az érsekújvári, párkányi, lévai, zselízi, komáromi városi könyvtárak, a palásti községi könyvtár, de a zólyomi és a nyitrai kerületi könyvtárak is támogatták a határon átnyúló együttműködést, Pest megyéből pedig a váci könyvtár mellé kapcsolódó Pest Megyei Könyvtár Szentendréről, az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár, a dunakeszi, nagymarosi, szobi könyvtárak munkatársai vettek aktívan részt a kezdeményezéseken. A szakmai napok, továbbképzések, konferenciák, az Európa Uniós szintű továbbképzések pozitívan hatottak a szakma képviselőire és ezzel együtt a kulturális intézmények fejlődésére is.

201502_Szakmaibarangolasok_Ipolysag_2

2004-től az ipolysági és váci könyvtár 14 szakmai továbbképzést rendezett magasszintű szakmai előadók közreműködésével. Hét alkalommal szerveztek szakmai kirándulást (a zólyomi és nyitrai megyei  könyvtárakba, a lévai archívumba és múzeumba, az Őrségbe, Visegrádra, Esztergomba, Tatára, Komáromba, Érsekújvárba, Zselízre, Párkányba, stb.). Rendszeresen szerveztek emléknapokat jeles személyekhez és évfordulókhoz  kötődően (Manga János, Szúdy Géza, Sajó Sándor, Bartók Béla, Korpás Pál, stb.).

8 alkalommal került sor író – olvasó találkozóra. Vácon N. Tóth Anikó, Németh Zoltán, Daniš Ferenc mutatkoztak be Ipolyságon pedig Tóth Imre palóckutató, Fejér Zoltán, Sellei Zoltán, G. Szabó Zoltán, Hála József.

Részt vettünk a váci Nagy Könyv Partyn, a Katona Lajos Városi Könyvtár helytörténeti rendezvényein, a Katona Lajos emlékünnepségeken.

A közös rendezvényeket minden alkalommal nagy érdeklődés kísérte. Sikeres volt többek között a gyermekek részére szervezett foglalkozás, a gyertyaöntés váci mester közreműködésével, a könyvtárak működéséről szóló előadás az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskolában váci könyvtáros kolléga közreműködésével és a Nemzetközi Felolvasó Maraton is, ahová a legkisebbeket, az óvodás könyvtárlátogatókat is bekapcsoltuk.

A két könyvtár között rendszerességel kerül sor könyvek cseréjére. A váci könyvtár számos szakirodalmi kiadványt kölcsönzött könyvtárunk olvasói számára. Több mint 2000 könyvet, 40 darab mese és filmkazettát, valamint katalógszekrényeket, irodai asztalokat is ajándékozott intézményünknek.

Az elért eredmények körültekintő, hozzáértő és főleg pozitív hozzáállás következményeként születtek. A sok aktivitás, a munkán kívüli kezdeményezések megvalósítása igazán elkötelezett könyvtáros szakembereknek köszönhető.

Kimagasló tevékenységért Ipolyság Város Képviselőtestülete Mándli Gyulát, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatóját 2003-ban Ipolyság Város Díjával, majd 2010-ben Ipolyság Város Díszpolgári címével jutalmazta.

Solmoši Márta, az Ipolysági Városi Könyvtár vezetője 2007-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékérmét vehette át Bakos Klárától, az MKE elnökétől, majd 2009-ben a Pest Megyei Szervezet tiszteletbeli tagjává választotta őt.

PIC05802.JPG

A közös munkáról számos fotódokumentum, több száz újságcikk és számos videófelvétel született. A fotódokumentumok kiállításait láthatták az érdeklődők több alkalommal is. A közeljövőben tervezzük egy nyomtatott kiadvány összeállítását, kiadását, mely lehetőséget adna az átfogóbb beszámoló közzétételére. A könyvtárak eredményei láttán a két város múzeumai, a múzeumok baráti körei, az iskolák, az egyházak és a sportkörök is jelentősebb együttműködésre vállalkoztak.

Solmoši Márta
az Ipolysági Városi Könyvtár vezetője

Comments are closed.

Blog Home