Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - június 28th, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ács Renáta

Mahara-alapú e-portfólió használata az egyetemi könyvtárhasználati képzésben / Ács Renáta. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 64-69. : ill., 6 ábra

Arató Balázs

Online szolgáltatások a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban / Arató Balázs. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 43-49.

Balogh András

Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi rekreáció / Balogh András. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 1., p. 3-13.

Barabási Tünde

A közművelődés jelene Székelyudvarhelyen : a Városi Könyvtár, mint a közművelődési színtér / Barabási Tünde. – Bibliogr.
In: Kulturális szemle [elektronikus dok.]. – 1. (2014) 2., p. 6-17.

Barton Dávid

Az MKE MKSZ cikluszáró és tisztújító taggyűlése / Barton Dávid
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 4., p. 17-19. : ill., 3 fotó

Bella Katalin

Könyvtártörténet-írásunk az 1945 utáni korszakról : konferencia az ELTE BTK-n / Bella Katalin. – Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója által 2015. március 23-án megrendezett konferenciáról
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 4., p. 3-8. : ill., 6 fotó

Bognár Noémi Erika

Útmutató a könyvtárak közérdekű adatainak közzétételéhez, a közlési kötelezettségek teljesítéséhez / Bognár Noémi Erika. – Bibliogr.
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2015) febr., Z 2.12, p. 1-18.

Csernoch Mária

Számítógépes problémamegoldás / Csernoch Mária, Bíró Piroska. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 3., p. 86-94 : ill., 3 ábra

Czákné Szomor Ildikó

Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény 15 éve az Országgyűlési Könyvtárban / Czákné Szomor Ildikó. – A tanulmány csak elektronikusan érhető el
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 1.

Dér Katalin

APPropó, az Ön könyvtára felkészült már a mobinauták érkezésére? / Dér Katalin. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 3., p. 95-122. : ill., 38 ábra

Dömsödy Andrea

Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás témaköre az informatika-tankönyvekben / Dömsödy Andrea. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 17. (2015) 1., p. 53-66. : ill., 8 stat. ábra.

Dömsödy Andrea

A Könyvtárostanárok Egyesülete – múlt és jelen / Dömsödy Andrea. – A Biblioteka v skole című orosz lap 2014. decemberi számában megjelent írás kis mértékben átalakított változata. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 2., p. 3-8.

Eszenyiné Borbély Mária

A tanulás szerepe az életpálya-építés során: az iskolarendszerű képzés / Eszenyiné Borbély Mária. – Elhangzott a 2014. nov. 26-án tartott “A kiszámítható életpálya” című konferencián. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 1., p. 9-16. : ill., 5 ábra, 3 tábl.

Éves jelentés a Szövetség 2014. évi munkájáról
In: Orvosi könyvtárak. – 12. (2015) 1., p. 5-8.

Fábri György

Maradhat-e a könyvtár az egyetemi tudás központja? / Fábri György. – Elhangzott a Tudomány és könyv a 21. században című tudományos ülés keretében a Magyar Tudományos Akadémián. – Bibliogr.
In: Magyar tudomány. – 176. (2015) 4., p. 399-402.

Gombos Péter

A netgeneráció olvasási attitűdje – 14–18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai / Gombos Péter, Hevérné Kanyó Andrea, Kiss Gábor. – Bibliogr.
In: Új Pedagógiai szemle. – (2015) 1., p. 52-66.

Gulyás Enikő

A biblioterápia kialakulása, fejlődése és helye a könyvtárban / Gulyás Enikő. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 1., p. 14-26.

Gulyás Enikő

E-biblioterápia, egy új módszer az általános iskolai gyakorlatban / Gulyás Enikő. – Foglalkozássorozat iPad felhasználásával
In: Iskolakultúra. – 25. (2015) 1., p. 127-138.

Hangodi Ágnes

A határon túli könyvtárosok továbbképzése – folytatás határok nélkül / Hangodi Ágnes. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 3., p. 3-6.

Hódi Ágnes

A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén / Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet, Tóth Edit. – Bibliogr.
In: Iskolakultúra. – 25. (2015) 4., p. 18-30. : ill., 5 tábl.

Jávorka Brigitta

Személyes információszervezés / Jávorka Brigitta. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 50-54.

Juhász Éva

Kiszervezzük vagy mégsem? : az outsourcing könyvtári alkalmazásának gyakorlatai / Juhász Éva. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 1., p. 43-52. : ill., 2 tábl.

Kerekes Pál

Az elektronikus könyvről – oktatáson innen és túl / Kerekes Pál, Kiszl Péter. – Az e-könyv elterjedéséről, használatáról, definíciójáról. – Bibliogr.
In: Iskolakultúra. – 25. (2015) 3., p. 56-71.

Kissné Anda Klára

80 éves lesz az MKE / Kissné Anda Klára. – A 2015. márc. 3-án megrendezett tanácsülésen elhangzott főtitkári beszámolóról
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 5. (2015) 4., p. 35-37.

Kissné Anda Klára

Tisztújítás után az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete / Kissné Anda Klára
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 5. (2015) 3., p. 25-27. : ill., 2 fotó

Kovácsné Pacsai Edit

Az iskolai közösségi szolgálatról / Kovácsné Pacsai Edit. – Bibliogr.
In: Zalai könyvtári levelező. – 25. (2014) 2., p. 13-16.

Kőrösi Gábor

M-learning – a jelen vagy a jövő oktatási eszköze? : nemzetközi helyzetkép – felmérés a vajdasági magyar diákok okostelefon-használati szokásairól / Kőrösi Gábor, Námesztovszki Zsolt, Esztelecki Péter. – Bibliogr.
In: Új Pedagógiai szemle. – (2015) 1., p. 102-109. : ill., 5 tábl.

Madas Edit

Kódexkutatás a digitális korban / Madas Edit. – Elhangzott a Tudomány és könyv a 21. században című tudományos ülés keretében a 2014. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián. – Bibliogr.
In: Magyar tudomány. – 176. (2015) 4., p. 430-434.

Mátyás Melinda

Régi könyvek restaurálási munkálatai a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárban / Mátyás Melinda, Szluka Péter, Vasas Lívia, Batiz Judit. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 2., p. 21-28.

Monok István

Alakváltás idején : a könyv és a részecskegyorsító / Monok István ; [riporter] Lőcsei Gabriella. – Az MTA Könyvtárának aktuális feladatairól
In: Élet és tudomány. – 70. (2015) 19., p. 582-584. : ill., 6 fotó

Murányi Péter

2015. január közepe: vezetünk a lettek ellen : az Országgyűlési Könyvtár Sajtóadatbázisának dicsérete / Murányi Péter
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 2., p. 3-14. : ill.

Murányi Péter

Számokba fojtva … / Murányi Péter. – A magyarországi felsőfokú könyvtárosképzés áttekintése 2006-2014 között. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 1., p. 17-28. : ill., 15 tábl.

Nagy Gyula

A DélmagyArchív : új lehetőségek a várostörténeti kutatásokban / Nagy Gyula, Molnár Sándor. – A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában folyó digitalizálási projektről
In: Szeged. – 27. (2015) 2., p. 15-20.

Németh Márton

Oslo, Helsinki, Lyon, Brno : konferencia-mozaikok 2014 tavasza és 2015 januárja között / Németh Márton. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 1., p. 75-84.

Páll Zoltán

Open Access lehetőségek: közösségi publikálás, közösségi rangsorolás / Páll Zoltán. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 4., p. 143-147.

Piros Attila

Az ETO-jelzetek automatikus elemzésének kérdései / Piros Attila. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 4., p. 127-142.

Pogány György

“A könyvtár a város lelke” : gondolatok a Ceglédi Városi Könyvtár kilencven évéről / Pogány György
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 3., p. 32-42.

Prószéky Gábor

Gutenbergtől a Google Booksig : hány fokos a digitális fordulat a könyvek világában? / Prószéky Gábor. – Elhangzott a Tudomány és könyv a 21. században című tudományos ülés keretében a 2014. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián. – Bibliogr.
In: Magyar tudomány. – 176. (2015) 4., p. 421-424.

Rácz Ágnes

Fél évszázados álom : a Széchényi Könyvtár építési tervei a józsefvárosi palotanegyedben a huszadik század első felében / Rácz Ágnes. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 1., p. 65-74. : ill., 9 kép

Rónyai Tünde

Könyvtári szakmai szempontok érvényesülésének lehetősége a pedagógusok életpályamodelljében / Rónyai Tünde. – Bibliogr.
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2015) febr., B 4.10, p. 1-8.

Rózsa Mária

Lakatos Éva, 1931-2014 / Rózsa Mária
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 1., p. 46-47.

Sebestyénné Horváth Margit

A könyvtárhasználók igényeinek és elégedettségének vizsgálata a kistelepülési könyvtárakban / Sebestyénné Horváth Margit
In: Zalai könyvtári levelező. – 25. (2014) 2., p. 3-12.

Szabó Noémi

Jelnyelvre épülő könyvtári szolgáltatások – hazai és nemzetközi tapasztalatok, algyői gyakorlat / Szabó Noémi. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 3., p. 10-18.

Szluka Péter

Open Access közlés támogatása a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában / Szluka Péter. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Orvosi könyvtárak. – 12. (2015) 1., p. 9-12.

Szurmay Ernő

80 éves a helyi önkormányzati fenntartású könyvtár / Szurmay Ernő. – Elhangzott 2014. nov. 10-én, a szolnoki megyei könyvtár alapításának 80. évfordulója alkalmából megrendezett tudományos ülésszakon
In: Kaptár. – 24. (2015) 1., p. 1-4.

Tószegi Zsuzsanna

A felhőalapú számítástechnika szerzői jogi kérdései / Tószegi Zsuzsanna
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2015) febr., Z 2.13, p. 1-14.

Varga Tímea

A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei. 2. rész, A jogalkalmazási gyakorlatra és a jogi szakirodalomra vonatkozó információszolgáltatás / Varga Tímea. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 1., p. 29-42.

Villám Judit

Könyvtár, ami összeköt – beszámoló egy könyvtáros ösztöndíjprogramról / Villám Judit
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 2., p. 15-17. : ill., 4 fotó

Weinzierl Anett

Digitális írástudatlanság a 45-60 éves felnőttek körében / Weinzierl Anett. – Bibliogr. – Res. angol nyelven, p.147.
In: Tudásmenedzsment [elektronikus dok.]. – 16. (2015) 1., p. 140-145.

Zólyomi Gábor

Digitális ókor: az asszírológia és az internet / Zólyomi Gábor. – Elhangzott a Tudomány és könyv a 21. században című tudományos ülés keretében a 2014. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián. – Bibliogr.
In: Magyar tudomány. – 176. (2015) 4., p. 425-429.

 

Idegen nyelvű szakcikkek

Chadwell, Faye

The future of open access and library publishing / Faye Chadwell , Shan C. Sutton. – Bibliogr.
In: New library world. – 115. (2014) 5/6., p. 225-236.
Címfordítás: A nyílt hozzáférés jövője és a könyvtárak kiadói tevékenysége
http://www.emeraldinsight.com/toc/nlw/115/5%2F6 

Fedorov, Andrej Olegovič

Bibliotečnyj blog – éffektivnyj kanal kommunikacii sovremennyh bibliotek / Andrej Olegovič Fedorov. – Bibliogr.
In: Vestnik BAE. – (2014) 2., p. 53-57.
Címfordítás: Könyvtári blog – a korszerű könyvtárak hatékony kommunikációs csatornája

Fernau, Michael

Europeana Sounds – Ein Tor zu Europas Klang- und Musikerbe / Michael Fernau, Richard Ranft
In: Dialog mit Bibliotheken. – 26. (2014) 2., p. 36-40.
Címfordítás: Europeana Sounds – út Európa hangzó és zenei örökségéhez

Hjelt, Marja

Verlage, Autoren, Leser und Bibliotheken profitieren : finnische Bibliotheken stellen in Frankfurt ihr nationales E-Book-Projekt vor : erfolgreiche Kooperation mit Vorbildcharakter / Marja Hjelt. – Res. angol és francia nyelven
In: BuB. – 66. (2014) 9., p. 620-622.
Címfordítás: Kiadók, szerzők, olvasók és könyvtárak is profitálnak belőle: nemzeti e-könyv

Kortekaas, Simone

Thinking the unthinkable – doing away with the library catalogue / Simone Kortekaas, Bianca Kramer
In: Insights. – 27. (2014) 3.
Címfordítás: Elképzelni az elképzelhetetlent: a könyvtári katalógus megszüntetése

Schneehorst, Susanne

Interkulturelle Bibliotheksarbeit ganz praktisch : das Portal www.interkulturellebibliothek.de / Susanne Schneehorst
In: Bibliotheksdienst. – 48. (2014) 6., p. 384-392.

Vakkari, Pertti

Perceived outcomes of public libraries in Finland, Norway and the Netherlands / Pertti Vakkari [et al.]. – Bibliogr.
In: Journal of documentation. – 70. (2014) 5., p. 927-944.
Címfordítás: A közkönyvtárak hasznossága Finnországban, Norvégiában és Hollandiában
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0022-0418&volume=70&issue=5

Yang, Sharon Q.

Charting discovery system improvements (2010-2013) / Sharon Q. Yang
In: Computers in libraries. – 34. (2014) 8., p. 10-14.
Címfordítás: A keresőrendszerek fejlődésének feltérképezése (2010-2013)

 

Magyar nyelvű szakkönyvek

Eszenyiné Borbély Mária

Projektmenedzsment a könyvtárban / Eszenyiné Borbély Mária. – [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. – 85 p. : ill., színes ; 24 cm. – Bibliogr.: p. 85. – ISBN 978-963-318-423-3 fűzött

“Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem” : emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára / [… szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert]. – Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2015. – 452 p. ; 24 cm. – (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909). – Bibliogr.

Szinnyei és követői : id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv / szerk. Szőnyi Éva. – Budapest : OSZK : Gondolat : MKE, 2014. – 185 p. : ill., részben színes ; 20 cm. – (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163). – Bibliogr. lábjegyzetben. – ISBN 978-963-200-635-2 fűzött. – ISBN 978-963-693-572-6

Ismertetés: Szinnyei és öröksége / Bényei Miklós In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 3., p. 46-49.

Ismertetés: Szabó Sándor In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 1., p. 85-87.

Tattay Levente

A szellemi alkotások jogvédelme az Európai Unióban / Tattay Levente. – Budapest : Pázmány Press, 2014. – 416 p. ; 24 cm. – (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837). – Bibliogr.: p. 403-416. – ISBN 978-963-308-201-0 fűzött

‘Tudástár – anno’ : lexikonok, enciklopédiák a Somogyi-könyvtár régi és ritka gyűjteményében : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2014. július 15 – október 8. / [… rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet]. – Szeged : Somogyi-kvt., [2014]. – 28 p., [28] t. : ill., részben színes ; 20 cm. – Magyar és angol nyelven. – ISBN 978-963-659-026-0 fűzött

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.

Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette Honffyné Felhő Ágnes,
közreműködött Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home