Értéktárak a könyvtárakban

Posted by zondaz - december 30th, 2015

együttműködés a települési értéktár bizottságokkal

201506_Szakmaimuhely_ertektar

Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete tevékenységében hagyománnyá vált, hogy az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatához illeszkedően tematikus programokkal csatlakozik. Az IKSZ ajánlásaiból a települési értéktárak bemutatását, az ahhoz való kapcsolódást tűztük napirendre, annál is inkább, hisz szervezetünk az utóbbi években – kezdeményezőként, a megyei könyvtárral együttműködve – a megye könyvtárosainak részvételével, több színvonalas rendezvénnyel és tanácskozással, ill. egy módszertani kiadvány megjelentetésével vett részt az országos jelentőséggel bíró nemzeti értéktár vagy – közismert gyűjtőnevén a – hungarikum programban. Üdvözöltük az OKN-t koordináló szakmai szervezet javaslatát azért is, mert a téma kapcsán felhívja a társadalom figyelmét a könyvtárak helyismereti információs szolgáltatásaira, erősíti, erősítheti a partneri együttműködést az értéktár bizottságokat működtető önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a mozgalmat támogató személyekkel. Mert úgy gondoljuk, tapasztaljuk, hogy az értékgyűjtés folyamatában – általánosságban szólva – nem támaszkodnak még eléggé a könyvtárak lokális információira, a rendszerszerű működésben lévő lehetőségekre, a könyvtárosok tudására. Vannak persze példaértékű kezdeményezések, jó gyakorlatok (pld. Miskolc, Újfehértó, Kecskemét, Debrecen, Tatabánya, és reméljük máshol is), ám egy hatékonyabb együttműködés a hungarikum ügy szereplőivel, koordinátoraival az értékgyűjtés eredményességét feltétlenül szolgálná. És nem utolsó sorban szakmánk presztízsét is.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral közösen megvalósított program (október 6.) két részből állt. Elsőként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értékek Tára Vándorkiállításának megnyitó ünnepségére került sor. A Sz-Sz-B. Megyei Önkormányzat és a Megyei Értéktár Bizottság által rendezett, a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával megvalósult kiállítás a megye számos településére eljutott, s megtisztelőnek vettük, hogy az országos könyvtári rendezvénysorozat keretében a megyei könyvtár is fogadhatta. Az Sz-Sz-B. Megyei Közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre – aki a Megyei Értéktár Bizottságnak is tagja – megnyitó beszédében a helyi és a megyei értékek megőrzésének fontosságát, jó gyakorlatait, közösségteremtő és szemléletalakító jelentőségét hangsúlyozta. Elismerően szólt a könyvtár, és a szakmai szervezet eddigi aktív szerepvállalásáról, s további együttműködésre, az értékmentő mozgalom folytatására kérte a jelenlévőket. A megyei értékeket bemutató, művészi szinten megvalósított fotókiállítást 2015. október 16-ig tekinthették meg az érdeklődők a MZSMVK 3. emeleti társalgójában.

A kiállítást követő programra, „Kerekasztal-beszélgetés. Értéktárak a könyvtárakban – együttműködés a települési értéktár bizottságokkal” címmel került sor. – Eredeti terveink szerint több könyvtár, könyvtáros részvételét szerettük volna a beszélgetésbe bevonni, pld. Újfehértó Városi Könyvtár, ahol a Települési Értéktár Bizottság működik, Tiszavasvári, ahol a könyvtár vezetője tagja a helyi értéktár bizottságnak, de az OKN helyi programjai miatt közös sajnálatunkra nem tudták elvállalni.

A meghívott és jelenlévő résztvevők: Karaova Magdolna, a Sz-Sz-B. Megyei Értéktár Bizottság elnöke külföldi útja miatt nem tudott részt venni, így dr. Papp Csaba, a Sz-Sz-B. Megyei Önkormányzat főjegyzője tisztelt meg bennünket -, továbbá Czuprákné Belényesi Terézia (Méhtelek), Nagy Tamás (Kálmánháza), Néző István (Kisvárda), Sipos Ferenc (Nyírbátor). A beszélgetést e sorok írói vezették.

Célunk az volt, hogy betekintést kapjunk a települési önkormányzat ill. az értéktár bizottságok és a könyvtárak közötti együttműködés mikéntjéről, a kutató műhelyek működéséről, a problémák megoldásának lehetőségeiről.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek összeállított, feltett kérdések az alábbi tevékenységi területekre irányultak, de a meghívottak, a jelenlévő közönség, kollégák interaktivitása is alakította.

Csupán válogatva, mintegy érzékeltetve az egye témaköröket:

  • a Megyei Értéktár Bizottság hogyan látja a települési értéktár bizottságok helyzetét, hány helyen alakultak meg,
  • a településeken az önkormányzat – értéktár bizottság – könyvtár/könyvtáros viszonya,
  • kiket tudnak bevonni az értékgyűjtésbe, milyen kommunikációs csatornákat vesznek igénybe? Működik-e a könyvtárban, művelődési házban vagy azok környezetében olyan civil szervezet vagy csoport, akiket mozgósítani lehetne az értéktár mozgalom számára,
  • a helyi vagy megyei, esetleg hungarikum várományos értékekre vonatkozó javaslatok nem szabályszerűen (adatlapokon) kitöltve kerülnek benyújtásra. Az értéktár mozgalom szereplőinek milyen felelőssége van ebben,
  • a könyvtárral, könyvtárossal való együttműködés lehetősége benne van-e a köztudatban,
  • hozott-e valamilyen változást a településen, a közösségek életében a helyi értéktárak működése,
  • mennyire érzik a település lakói a helyi értékekben az esetleges gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő lehetőséget,
  • hová szeretnének eljutni, mit tűztek ki célul?

A válaszokat összegezve; főjegyző úr a Megyei Értéktár Bizottság működése kapcsán, az értéktár mozgalomról szólva kiemelte, hogy a települési értékgyűjtő tevékenység nem csak a helyi, de a megyei értékgyűjtést is alapozza, erősíti az identitást, és jelentős lehet gazdaságélénkítő hatása is. A megye 229 települése közül 35-ben alakult meg az értéktár bizottság, s ezzel bizony nem elégedett. Nagy hangsúlyt kell fektetni a mozgalom népszerűsítésére, a helyi érték szerepének tudatosítására – mondta.

A válaszok tartalmát természetesen a beszélgetésben részt vevő kollégáknak, kutatóknak – a releváns kérdésekre adható mondanivalója határozta meg. – A méhteleki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, a helyi értéktár bizottság tagja Czuprákné Belényesi Terézia a 756 lakosú község néprajzi hagyományait összegyűjtve egy kis tájház alapjait rakta le a lakosság segítségével. Ezekből válogatva kerülnek majd ki a helyi értékek. A benyújtásra kerülő adatlapok szabályszerű kitöltéséhez a megyei könyvtár bibliobusz szolgáltatását veszik igénybe. – A kisvárdai Várday István Városi Könyvtár helyismereti könyvtárosa, neves kutató, számos könyv és tanulmány szerzője, díjazottja, Néző István kissé szkeptikusan szólt a témáról. A helyi önkormányzat megalakította az értéktár bizottságot, de bővebb tájékoztatást a működéséről, az esetleges eredményekről nem kapott. Elgondolkodtató, hogy a megye egyik leggazdagabb városi helyismereti gyűjteményének szolgáltatásait eddig nem vették igénybe, könyvtáros szakemberek együttműködését sem keresték. Pedig Kisvárda cívis-város, gazdag kulturális, épített örökséggel, a mában zajló nemzetközi hírű színházi programokkal, színes civil társadalommal. Hangsúlyozta a jelen dokumentálásának is a fontosságát (de ezt, mint alapvető szakmai tevékenységet végzik), hiszen 50-60 év múlva ez lesz a múlt. A fent elmondottak mellett természetesen készen állnak a helyi értéktár bizottsággal való együttműködésre. – Sipos Ferenc, a nyírbátori Városi Könyvtár igazgatója akadályoztatása miatt írásban küldte el tájékoztatóját. A város önkormányzata a könyvtárat bízta meg a Települési Értéktár Bizottság működtetésével, melyet örömmel fogadtak. A könyvtár és a város honlapján részletes ismertetőt tettek közzé, mintegy 50 helyre, intézményeknek, magánszemélyeknek, gazdasági társaságok vezetőinek, művészeknek, egyházaknak, civil szervezeteknek írásban is eljuttatták az értékgyűjtésre szóló felhívást, mellékelve a javaslattételi mintát is. Úgy tűnik, jó úton haladnak, jelenleg a visszaérkező javaslatok feldolgozását végzik. Azt remélik, hogy Nyírbátor hírnevét, élénk idegenforgalmát a helyi értékek népszerűsítése tovább növeli, melynek társadalmi, gazdasági hozadéka is lesz. – Kálmánházáról Nagy Tamás helytörténeti kutatótól, a településtörténeti monográfia szerzőjétől érdekes kiselőadást hallhattunk, mely alapul szolgál az értéktár bizottság eredményes működéséhez.

A személyesen csupán néhány település értékgyűjtő tevékenységét felvillantó beszélgetés változatos képet mutat. Lelkes tenni vágyást, követendő jó gyakorlatot, de érthetetlen közömbösséget is az értéktárak működését segítendő hiteles könyvtári, lokális információforrások iránt. A továbblépés lehetősége, igénye nem csak a jelenlévőkön múlt, múlik. Hisszük, hogy a könyvtárak, könyvtárosok deklarált befogadása hatékonnyá, sikeresebbé teheti az értéktár mozgalom ügyét és célját.

Zselinszky Lászlóné – Dr. László Gézáné dr.
MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home