Dr. Végh László, a Bibliotheca Hungarica (Somorja, Szlovákia) igazgatója

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2-201503_Otagusip_Vegh

Somorján érettségizett 1967-ben, majd a pozsonyi Comenius Egyetem politológia–szociológia szakán 1972-ben szerzett diplomát és doktori címet. 1981-ig a pozsonyi Kultúrakutató Intézet tudományos munkatársa. 1981–1990 között a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának nemzetiségi ügyekben illetékes főelőadója, majd 1990-től 1992-ig A. Nagy Lászlónak, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökének szaktanácsadója. 1993–1995 között a Csemadok Országos Választmányának főtitkára.

A Bibliotheca Hungarica Alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja. Az alapítvány megszűnte óta (1997) a Fórum Intézet munkatársa, a somorjai Könyvtár, Levéltár és Adattár (Bibliotheca Hungarica) igazgatója.

Közreműködött a szlovákiai magyarságkutatás intézményes kereteinek kialakításában. Pályája a sarlósok munkásságának és kisebbségszociográfiai elképzeléseinek tanulmányozásával indult. Ennek hatására jelentkezett a pozsonyi egyetem politológia–szociológia szakára. Friss diplomásként a pozsonyi Kultúrakutató Intézetbe került, s az 1970-es években részt vett a szlovákiai magyarok művelődésszociológiai vizsgálatában. Később a Nemzetiségi Titkárságon és a Csemadok központi szerveiben végzett munkája során is a szlovákiai magyarság életének sokoldalú megismerésén és dokumentálásán munkálkodott. Az 1990-es évek elején a Zalabai Zsigmond által megálmodott Bibliotheca Hungarica, az önszerveződéssel létrejött nemzetiségi tudományos kutatókönyvtár megvalósításában közreműködött, amely 1997-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatókönyvtára lett. Folyamatosan részt vett a szlovákiai magyar társadalomtudományi műhelyek és intézmények kialakításában. Számos kiadvány szerzője, szerkesztője és lektora. 2006-tól az MTA külsős köztestületi tagja.

A somorjai Fórum Intézet kitűnően szerkesztett honlapján áttekinthetjük Végh László publikációs tevékenységét is. A könyvtár tevékenységéről rövid interjút hallgathatunk meg itt.

Kitüntetései (a honlapon olvasható sorrendben):

A Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2002)
Arany János Emlékérem (2008)
Márai Alapítvány Nyitott Európáért díja (1999)
Jedlik Ányos-díj (2002)

Elérhetősége: vegh@foruminst.sk

Haraszti Katalin,
IFLA-HUN moderátor

Comments are closed.

Blog Home