Szakmai nap a könyvtárosok helyzetéről, a könyvtáros életpálya modell

Posted by zondaz - december 30th, 2015

201506_Szervezetielet_Kvteletpalya

A könyvtáros társadalmat régóta foglalkoztató és érzékenyen érintő kérdés került terítékre 2015. november 30-án, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban tartott szakmai napon. A MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete és a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által közösen szervezett program fókuszában a könyvtáros életpálya modell alakulása állt.

A véletlen úgy hozta, hogy vendégeinket nem csak a téma szakértőiként, hanem mint nagy múltú szervezetek új elnökeiként is köszönthettünk. Első ízben láthattuk vendégül megyénkben ezen minőségében Baráthné dr. Hajdú Ágnest, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete májusban megválasztott új elnökét, és Papp Katalint is, aki július óta tölti be a KKDSZ mb. elnöki tisztét. Az egybegyűlt szép számú közönséget, melynek soraiban könyvtárosok, levéltári, múzeumi és művelődési dolgozók is helyet foglaltak, az MZSMVK frissen kinevezett igazgatónője, Tomasovszki Anita köszöntötte.

Barátné dr. Hajdú Ágnes a könyvtárosok szakmai érdekképviseletének aktuális kérdéseiről beszélt. Nem csak a könyvtárosok helyzetéről, hanem a kulturális kerekasztal tevékenységéről is, melynek célja, hogy a minőségi kultúra minél szélesebb rétegeket érjen el hazánkban. A hallgatóság feszült érdeklődéssel várta a könyvtárosok jövőjét meghatározó életpálya terveket, hiszen elnök asszony a 2014 szeptemberében megalakult MKE-IKSZ életpálya munkabizottságának vezetőjeként és az EMMI életpálya munkabizottság tagjaként a téma legjobb ismerője. Hallottunk a könyvtáros életpálya modell kialakítása körül folyó munkálatokról és arról, hogy a közgyűjteményi területeknek meg kell próbálni eggyé gyúrni elképzeléseiket. Ez nem egyszerű, hiszen a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési munkakörök és feladatok rendkívül különbözőek. A könyvtáros szakterület élen jár az életpálya modell kidolgozásában. A társszakmák is igyekeznek kialakítani elképzeléseiket, melyet aztán a minisztérium által létrehozott munkabizottság tovább formálhat.

Az életpályamodell kialakítása egy hosszú folyamatnak látszik.  A közgyűjteményi dolgozók siralmas bérhelyzetén addig is javítani kell! – hangoztatták a KKDSZ képviseletében jelen lévő Papp Katalin mb. elnök és Csóti Csaba alelnök, aki a szakszervezetben az életpálya kérdéseivel is foglalkozik. Beszámoltak azokról a fáradozásokról, amelyekkel szeretnének elérni, hogy a kulturális szakemberek még az életpálya modell kidolgozásának hosszú folyamata előtt elfogadható bérkompenzációt kapjanak.

A nagy sikerű rendezvényen átfogó képet kaphattunk a szakmai szervezetek valamint a szakszervezet törekvéseiről és betekinthettünk három közgyűjteményi terület dolgozóinak helyzetébe, hiszen a könyvtáros szakmát képviselő Barátné dr. Hajdú Ágnes, az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének vezetője mellett vendégeink képviselték a másik két közgyűjteményt is, hiszen Papp Katalin civilben muzeológus, Csóti Csaba pedig levéltáros.

Hogy mennyire közérdekű kérdésekről volt szó, alátámasztja az is, hogy rendezvényünk után két nappal egyik országos napilapunk is foglalkozott a közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) és a művelődési házak dolgozóinak siralmas bérhelyzetével az „Értelmiség a lét minimumán” című írásában.

dr. Kührner Éva,
a MKE Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezet elnöke

 

Comments are closed.

Blog Home