A Vándorgyűlésen átadott díjak, kitüntetések, elismerések

Posted by zondaz - szeptember 14th, 2015

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_1

Az Egyesület szervezeti valamint elnökségi előterjesztés alapján 1985 óta adományoz MKE Emlékérmet. 1998 óta a díjazottak között van minden évben egy határon túl élő könyvtáros, aki sokat tesz a Magyarországon és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért.

Ezen a napon adják át továbbá az MKE és az IKSZ által 2000-ben közösen alapított „Az év fiatal könyvtárosa” díjat, a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott „Év fiatal könyvtárosa Különdíjat”, valamint 2005-től minden második évben a Kertész Gyula Emlékérmet, amelyet az MKE Helytörténeti Könyvtárosok Szervezete a Bibliográfiai Szekcióval közösen alapított.

A díjakat Baráthné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke Ramháb Mária, Kovács Ilona, Hangodi Ágnes és Mennyeiné Várszegi Judit társaságában adta át a Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén.

Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetésben részesültek:

Jancskár Judit, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár megbízott igazgatóhelyettese.

  • 2007 óta a feldolgozó csoport irányítása a munkaköre. Kiemelt feladata az intézmény számítógépes rendszerének menedzselése és mindenféle informatikai beszerzés elvégzése. 1995 óta tagja az MKE-nek, ezen belül a Pest Megyei Szervezetnek, 2006 óta vezetőségi tagja. Az egyesületi munkában kiemelt feladata a szervezet honlapjának frissítése, beszámolók, marketing anyagok elkészítése és rendezvények szervezése.

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_2

Mecsériné Doktor Rozália, a körmendi Faludi Ferenc Könyvtár vezetője.

  • 35 éve dolgozik a Faludi Ferenc Könyvtárban, 2004-től mint ennek az intézménynek a vezetője. Kiemelt szerepet kapott munkásságában a vonzáskörzetéhez kapcsolódó kistelepülések könyvtári szolgáltató helyeinek fejlesztése, korszerűsítése. 1981 óta aktív és együttműködő tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezetének, melynek több évek keresztül elnökségi tagja volt. Jelenleg, mint ellenőrző bizottsági tag képviseli az egyesület érdekeit.

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_3

Némethné Matastik Magdolna, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény könyvtárosa.

  • 20 éves olvasószolgálati gyakorlata elismerté tette a megyében, de országosan is sok helyen kikérik a véleményét. Munkaköre a területi ellátáshoz, a megyei könyvtár külső, megyebeli kapcsolatainak ápolásához kapcsolódik. Kezdetektől végzi a könyvtári szolgáltatóhelyek számára szükségessé váló szakmai munkát. 1986 óta tagja az Magyar Könyvtárosok Egyesületének. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetnek 2011 óta elnöke.

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_4

Róth András Lajos, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának könyvtárosa.

  • Fő feladata a muzeális könyvek tartalmi feltárása, digitalizálása. Továbbá kiemelkedő a kutatói és a tudományszervezői tevékenysége is. Tudományszervezőként számos projektben vett részt, mint például a „Székelyföldi digitális emlékezet” vagy a „Schola Orbis” – Iskolatörténeti számítógépes adattár létrehozatala. Elnöke a Bibliofil Alapítvány Művelődési Egyesületnek, alelnöke a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének.

Szabó Judit, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér osztályvezetője.

  • Több mint harminc éve könyvtáros, és több mint 20 éve olvasószolgálati osztályvezető a győri városi, majd megyei könyvtárban. Pályakezdőként már bekapcsolódott az MKE helyi szervezetének tevékenységébe. Az 1990-ben megalakult Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének alapító tagja, a vezetőségben 1994-től dolgozott két évtizeden keresztül, két ciklusban titkára, majd 2006-tól 2014-ig elnöke volt.

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_5

Wittinghoff Judit, a Richter Gedeon Nyrt. Műszaki Könyvtár vezetője.

  • Szakmai pályafutását a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában kezdte, majd dolgozott a MATÁV Központi Könyvtárában, illetve 1996-tól a Richter Gedeon Nyrt. Műszaki Könyvtárban, 2004-től a könyvtár vezetőjeként. Szinte pályára kerülése óta tagja az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának. Egyre fokozódó aktivitással és nagy szorgalommal végzi az egyesületi szakmai munkáját. Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának titkárává is megválasztották már két cikluson keresztül.

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_6

Kertész Gyula Emlékérem kitüntetésben részesült:

Takáts Béla, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény megyei feladatokat is ellátó szakmai igazgatóhelyettese.

  • Személyében olyan szakembert ismerhettünk meg, aki mindig nyitott a helyismereti tevékenységekben és a könyvtári informatikában megjelenő új folyamatokra, képes felismerni és a gyakorlatba átültetni az azokban rejlő lehetőségeket. A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete alapító tagja, 2033-2010-ig elnöke, jelenleg vezetőségi tagja. 2011-től a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnökségének tagja

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_7

Az év fiatal könyvtárosai:

Börzsönyi Nóra, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtárosa. Dolgozatának címe: Hozzáférhető tudomány. Az open access és az értéknövelt publikációk világa a könyvtári gyakorlat tükrében.

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_8

A Kovács Máté Alapítvány különdíjasa Puskás Nikoletta, a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg Kuno Könyvtár könyvtárosa. Dolgozatának címe: Információs grafika alkalmazása a könyvtári tájékoztatásban.

201504_MKEIFLA_Kituntetesek_9

Minden díjazottnak gratulálunk és további sikeres és eredményes munkát kívánunk!

Összeállította:
Demecs Éva,
a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtárosa,
az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja

Comments are closed.

Blog Home