Könyvtári teadélután – intelligens könyvtári szolgáltatásokról, trendekről, lehetőségekről

Posted by zondaz - június 28th, 2015

3-201503_Szakmaimuhely_TeadelutanA fenti címmel folytatódott a könyvtárakkal együttműködésben megrendezésre kerülő Könyvtáros Teadélután (T-Systems Magyarország kezdeményezés 2011-ben) sorozat. Idén májusban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont a rendezvénynek a felújított Ludovika téri campus gyönyörű dísztermében. A témák aktualitását a közelmúltban befejezett egyetemi „Ludita” digitális könyvtár fejlesztés, valamint az OCLC által kooperációban fejlesztett könyvtári „linked data” és egyéb szemantikus web technológia ismertetése és újdonságai adták.

Az egységes, Ludita nevet kapott fejlesztést a T-Systems Magyarország Zrt. (TSM) készítette. A cég az OCLC és az OLIB integrált könyvtári rendszer disztributora Magyarországon. Ebben a fejlesztésben az összetett intelligens könyvtári szolgáltatás alaprendszere az OLIB könyvtári rendszer, amely integrálásra került az újonnan létrehozott egyetemi repozitóriummal, biztosítva a szabályos metaadat rendszert a fejlesztésekhez, az ADVISE szemantikus jellegű keresővel, valamint mobil okos eszközökre fejlesztett keresővel (MOBILIBRI) és új típusú, hangos mobil szolgáltatásokkal.

A 63 résztvevő az ország különböző könyvtáraiból érkezett, köztük voltak a vendég előadók is. A résztvevőket Dr. Padányi József tudományos rektor-helyettes köszöntötte, aki a könyvtár tisztelőjeként és használójaként jelentős munkássággal szerepel a TSM által megvalósított digitális könyvtár Tudományos kataszter repozitóriumában is.

Az első két előadást az NKE kari könyvtárigazgatója, Horváthné Tóth Zsuzsanna, és Kótai Katalin (a Ludita fejlesztések projektvezetője) tartotta a Ludita repozitórium rendszer és digitális könyvtár fejlesztésről, amely összetett szolgáltatási rendszert biztosít a digitális könyvtár gazdag struktúrája alapján, és komoly rendszerintegrációs háttérre épül. A repozitórium több alrendszerből épül fel, amelyek az egyetem feladatrendszerét és igényeit követik (multimédia anyagok, szakdolgozatok, doktori disszertációk, e-könyvek és folyóiratok, tudományos kataszter stb.). A szolgáltatások egy tudásportálon érhetők el, amely nem csak az információs anyagokat, azok keresését és strukturált tárolását teszi lehetővé, hanem a tudásmenedzsment egyik fontos jellemzője szerint biztosítja az információk elérését is az újdonságnak számító Kutatói kataszter repozitórium adottságai alapján, amely az egyes szakterületek legfontosabb szakíróinak munkásságát és életművét is bemutatja egy fazettás keresésen alapuló discovery szolgáltatással. A kataszterben a kutatói élet állomásai, az életrajzok is szerepelnek, kapcsolódva az országos MTMT rendszerhez, de amellett digitális könyvtárként szöveges információk szolgáltatásával is kiegészül. A rendszer egyik fontos célkitűzése volt az MTMT rendszerhez való szerves kapcsolat, amely a kölcsönös információáramlást biztosítja.

Lesku Gergely (TSM) két előadást tartott, egyiket a Ludita rendszer részét képező, hangos mobil szolgáltatást bevezető pilot projektről, a másikat az intelligens város témakörből. A hangos mobil szolgáltatás az első könyvtári alkalmazás ezzel a technológiával, és kiterjedhet számos területre (információszolgáltatás, nyelvtanulás, marketing, rendezvényszervezés stb.), amelynek kialakítására és további lehetőségeire aktív figyelem irányult az egyetem oktatói részéről. Az intelligens városokról szóló előadásban az előadó ismertette a TSM eddigi fejlesztéseit és a további lehetőségeket is, amelyek az állampolgárok mindennapi ügyeinek támogatásától kiterjedhetnek akár az „Internet of Thing” kutatási irányban megfogalmazott fejlesztési területekre (pl. távolról vezérelt háztartás stb.) is. Mindez érinti a könyvtári intelligens rendszerekkel való kapcsolódás kérdését is. Utóbbira az egyetemi könyvtár főigazgatója is felhívta a figyelmet elsősorban azért, mert a városokban lévő könyvtárak komoly felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a digitális és intelligens rendszerek együttesében a fejlesztések irányítói a szerepkörnek megfelelő figyelmet fordítsák a könyvtárakra, mint a komplett városi intelligens rendszerek lehetséges és felkészült résztvevőire a fejlesztések során.

Kóródy Judit (Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka) az ADVISE rendszer használatáról tartott előadást, amely a Ludita rendszerhez is integrálásra került. Kiemelte az automatikus hírlevél készítés előnyeit, amelynek segítségével az Infodok 135 témában készít hírleveleket változatos és dinamikus hozzáférési lehetőségekkel, és ötletes marketing megoldásokkal – a lényegük a személyre szóló szolgáltatás. A megoldáshoz számos automatikus statisztika készíthető, amelyekről Judit impozáns számszerű adatokat nyújtott, és bemutatta, hogy az Infodok információkutatásainak eredményességét hogyan teszik elemezhetővé.

Horváth Zoltánné (TSM) a szemantikus web bevezetése érdekében végzett OCLC kutatásokról, technológiákról és platformokról tartott előadást, amelynek eredményeként egy teljesen újszerű kooperatív metaadat menedzsment szolgáltatásról kaphattak képet a meghívottak. A kooperációban (LC, BL, NISO, ALA, Google stb. és nagyobb könyvtárak) az OCLC legfontosabb termékei képezték a fejlesztés alapját (WorldCat, VIAF, Identity Network, FAST, Schema.org stb.). Az előadó bemutatta a WorldCat rendszert, amely mint kooperatív világkatalógus (2,2 milliárd rekorddal), magas szintű technológiák segítségével teljesen új irányt képvisel a könyvtári rendszerek fejlesztői között. Az adatkezelés stratégiai váltását követően és a kooperatív fejlesztések eredményeként az un. „open linked data” technológia szolgáltatás bevezetésének lehetőségei között, amelynek lényege, hogy a szemantikus web technológiának (linked data, Schema.org, RDF stb.) köszönhetően közvetlen és dinamikus kapcsolat létesülhessen a weben lévő információk és a könyvtári, egységesített és azonosított adatok alapján. A technológia lehetőséget teremt arra, hogy az adatok és információk közötti természetes kapcsolat láthatóvá, átjárhatóvá, újra hasznosíthatóvá és géppel olvashatóvá váljon.

Paulik Péter (OSZK) az OCLC un. könyvtárközi kölcsönzési rendszereit mutatta be, amelyek szintén az OCLC WorldCat világkatalógus szolgáltatásain alapulnak, és teljesen automatizálják a jelenleg még általában manuális folyamatokat. Péter lépésről lépésre mutatta be a kölcsönzési folyamatokat, amelyek az ISO előírásainak megfelelően teszi átláthatóvá a teljes folyamatot.

A rendezvény időzítésének aktualitását az a várakozás is alátámasztotta, amely az adatmenedzsment átszervezésének eljövetelét jósolja teljesen új missziók kijelölésével a könyvtárakban. A lineáris adatkezelési folyamatok helyett a webes, szemantikus szemléletű adatmenedzsment elmossa a határokat a hálózati információ származási helyei között, és a fejlődő jelölőnyelvekkel és formanyelvekkel megindul az intézmények közötti, egységes, szabályozott kooperatív adatgazdálkodás a géppel olvasható tartalmak érdekében.  A rendezvény szakmai koordinátora és házigazdája Bakos Klára könyvtári főigazgató (NKE) és Horváth Zoltánné volt.

Horváth Zoltánné
könyvtáros informatikus, tanácsadó,
T-Systems Magyarország Zrt.

 

 

Comments are closed.

Blog Home