A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évi jubileumi konferenciája

Posted by Gerencsér Judit - január 1st, 2016

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar díszterme

2015. november 25. 10.30-15.00

2015. november 25-én került megrendezésre az a jubileumi konferencia, amelyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója alkalmából szerveztek. Az Egyesületet 1935-ben alapították Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete néven.

12308762_399564063573438_305854935441698856_n

Szvorák Katalin, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekművész zenei köszöntője után, Barátné Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke köszöntötte a résztvevőket. Az elnök asszony hangsúlyozta, hogy ma is vállalhatók az alapításkor megfogalmazott célkitűzések. A tudományos konferencia fő célkitűzése nem pusztán a 80 év eredményeinek összegzése volt, hanem a könyvtárak előtt álló új kihívások, a jövő építését meglapozó tendenciák, információs technológiák számbavétele; a társadalom kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységeinek elősegítése is a tudomány- és tudásfejlesztés, valamint az információszolgáltatás érdekében.

11214247_399563793573465_8458939191623494746_n

Az elnöki köszöntő után Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára következett, aki a köszöntő beszédében érintette a kulturális életpálya modell és a kulturális alapellátás finanszírozásának kérdéskörét is. Köszöntőjében kiemelte az egyesületi együttműködés szükségességét, annak előnyeit, valamint hangsúlyozta a kultúra közösségépítő és életminőség javító szerepét.

Ezután következett a konferencia díszvendége, Sinikka Sipilä, az IFLA leköszönő elnökének köszöntője. Sipilä asszony elmondta, hogy az MKE hozzájárulása a nemzetközi könyvtárügyhöz, könyvtárossághoz már 1938-ban elismert volt, amikor az MKE az IFLA tagja lett. Kiemelte, hogy az IFLA vezetésének magyar tagjai is vannak, így Barátné Hajdu Ágnes, aki az IFLA igazgatótanácsának tagja, valamint B. Kelemen Ida, aki a szervezet Parlamenti és Kutatószolgálati Szekciója (Library and Research Services for Parliamnet Section) Állandó Bizottságának tagja.

 12310473_399563750240136_3831359685451276555_n

Ezt követően Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke mondott köszöntő beszédet. Ez után ismét Sinikka Sipilä következett, aki Libraries and Transformation (Könyvtárak és az átalakulás) címmel tartott előadást a finn könyvtárak helyzetéről érintve könyvtár-építészeti vonatkozásokat is. Az előadás könnyebb követhetősége érdekében a jelen lévők készhez kapták annak magyar nyelvű fordítását is.

 12279230_399563846906793_3974626293383219402_n

A  prezentációja után MKE jubileumi érmek átadása következett: dr. Bartos Éva, Bakos Klára, dr. Gerő Gyula, Nagy Miklós és dr. Szabó Sándor kiemelkedő szakmai munkáját köszönte meg az MKE Elnöksége és teljes tagsága.

 12274543_543686479119289_4471396397101909094_n

A díjak átadása után A tudományos információáramlás új világa – 21. századi gondolatok a könyvtárról címmel Csépe Valéria akadémikus, kutatóprofesszor, az MTA természettudományi Kutatóközpont munkatársa tartott előadást. A professzor asszony alapvetően a természettudományok területén kutató, illetve tevékenykedő kutatók könyvtárhasználati szokásait, azok változásait mutatta be, hangsúlyozva a digitális szakinformációk fontosságát, valamint az információk hitelessége iránt támasztott követelményeket. Professzor asszony beszélt az Open Access fontosságáról is és hangsúlyozta, hogy a közpénzekből végzett kutatások esetében mindenképpen biztosítani kell a nyílt hozzáférést.

 12313573_399563960240115_5724700569912776296_n

Az előadás után Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója beszélt az OSZK jelenlegi helyzetéről.

12301582_399564040240107_3157279037979832839_n

Az előadások sorát Ritter Dávid, a NIIF Műszaki Tanácsa elnöke, az ELTE Informatikai igazgatója zárta, aki az új generációs és felhős szolgáltatásokat mutatta be az Adat, erőforrás, szolgáltatás korlátok nélkül – mit látunk majd a felhők fölött című prezentációjában.

A jubileumi konferencia utolsó mozzanataként Barátné Hajdu Ágnes Elnök Asszony értékelte azokat a hallgatói videókat, amelyek az MKE Elnöksége által informatikus könyvtáros hallgatók számára kiírt pályázat keretében érkeztek be. A feladat az volt, hogy maximum három fős hallgató csoportok készítsenek 1-2 perces időtartamú videót az élet bármely területéről közismert személlyel. A felvételben a következő kérdés megválaszolására kellett kérni az interjúalanyt: „Milyen pozitív gondolatok jutnak eszébe a könyvtárakról és a könyvtárosokról?” 

Az konferencián meglepetés programként bemutatásra került egy áttekintő prezentáció is az MKE megújított képarchívumáról is Nagy Zoltán és Karasz Lajos munkájának köszönhetően.

Készítette:Varga Tímea, az MKE Jogi Szekció tagja

Kiegészítette: Gerencsér Judit, az MKE főtitkára

A fényképeket készítette: Mándli Gyula és Buzai Csaba

 

Comments are closed.

Blog Home