Beszámoló a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége konferenciájáról

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2-201503_Szakmaimuhely_MOKSZ_1Március 27-én „Egészség – Információ – Könyvtár” címmel konferenciát rendezett a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, a magyar könyvtári szakmai szervezetek egyik legfiatalabb tagja. Csak jövőre lesz 20 éve, hogy 1996 októberében 40 könyvtár képviselője megalapította a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségét. A szervezet az orvosi és/vagy egészségügyi gyűjtőkörű könyvtárak egyenlőségen alapuló önkéntesen létrehozott egyesülete.

A szövetség tevékenységi köre többek között az alábbi feladatokra terjed ki:

  • a tagkönyvtárak együttműködésének koordinálása,
  • a tagkönyvtárak állományalakításának megkönnyítése tanácsadás, központi állomány-nyilvántartás és fölöspéldány-elosztás révén,
  • a könyvtári állomány egységes nyilvántartása és feltárása,
  • szakmai és módszertani tanácsadás, tapasztalatcsere, rendezvények szervezése,
  • a legkorszerűbb könyvtári technológiák ismertetése és terjesztése,
  • a könyvtárosok továbbképzése,
  • a tagkönyvtárak marketingtevékenységének és kutatómunkájának kezdeményezése és összehangolása,
  • a fenntartók és a felügyeleti szerv szükség szerinti tájékoztatása,
  • a tagkönyvtárak könyvtárközi kölcsönzésének és kiadványcseréjének egyszerűsítése és ésszerűsítése.

A szakmai rendezvények egész sora zajlott ezalatt a közel két évtized alatt. Elég csak a nagysikerű, tizenegyszer megrendezett Informatio Medicatára gondolni. Ezek a konferenciák szinte egyedülállóan adtak és adnak lehetőséget a workshopokkal, tréningekkel, szakmai előadásokkal, hogy az orvosi könyvtárosok, különös tekintettel a kórházi könyvtárosok tovább képezzék magukat. A szakma legfrissebb eredményeiről, a kiadók és tartalomszolgáltatók új szolgáltatásairól ezeken a rendezvényeken tájékozódhatnak. És a rendezvények ideje alatt természetesen a személyes kapcsolatok építése is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtárosok teljesíteni tudják az információért, dokumentumokért hozzájuk forduló egészségügyi szakemberek kéréseit.

Az idei nagysikerű egynapos konferencia több mint 100 fő részvételével zajlott. A hagyományokhoz híven az előadók között voltak orvosok, könyvtárosok és a kiadók képviselői is Magyarországról és a világ több pontjáról.

A nyitó előadást Klebovich Imre egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének vezetője tartotta „Élvezeti szerek – alkohol, koffein, dohányzás – gyógyszer interakciói” címmel. Az előadásban többek között a mai korszerű gyógyszerkutatás során kötelezően vizsgálandó interakciók részleteit ismerhettük meg.

A további előadások témája jól kapcsolódott egymáshoz. Több foglalkozott a könyvtárosság jövőjével, mire kell felkészülnünk, hogy megfeleljünk a felhasználóink elvárásának. Hajnal-Ward Judit előadása „Nyitott tudomány – nyitott könyvtár” címmel az egyik legaktuálisabb téma napjainkban. Surján György „Adjatok egy fix pontot, és kimozdítom a Földet” címmel tartott prezentációja azt a folyamatot tárgyalta, amelynek során a könyvtár eredeti, megőrző funkciója megváltozik az elektronikus írásbeliség kialakulásával. Bencsik Péter, az egyik legrangosabb magyar folyóirat- és könyvkiadó, az Akadémiai Kiadó képviselője „Az eltérő nagyságú Open Access publikációs díjakról” tartott előadást.

A MOKSZ konferenciákon visszatérő téma a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), mivel ez az egyik olyan kitörési pont, ami a könyvtárosokra jelentős mennyiségű és minőségű munkát hárít, de egyúttal a könyvtárak, könyvtárosok létét, szükségességét, fontosságát is igazolja. Az MTMT egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis, gondozója a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. A kutatók ennek segítségével állíthatják össze a személyes tudományos bibliográfiájukat, melyet többek között a pályázatoknál is elfogadnak. A könyvtárosok munkáját segíti a folyóiratcikk és az idézetek egységes nyilvántartásával.

Holl András, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, az Akadémiai Könyvtár és Információs Központ repozitóriumi gyűjteményeit ismertette, valamint az MTMT-vel kialakított repozitóriumi minősítési gyakorlatot. Mátyás Melinda „Az MTMT adminisztrátori feladatok megoldása eltérő környezetben” című előadásában a Semmelweis Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem különféle tudományterületeit vizsgálta, milyen speciális felkészültség szükséges a két egyetemen dolgozó adminisztrátoroknak. Beke Gabriella, a Zala megyei kórház könyvtárvezetője a saját kórházuk jelenlétét mutatta be az MTMT-ben. Jan Luprich, az EBSCO képviselője „Az orvosi információ-szolgáltatás új eszköze” címmel az EBSCO Discovery Service szolgáltatás előnyeire hívta fel a könyvtárosok figyelmét. Michael Fanning, az OVID képviselője három új terméküket mutatta be (Bates’s Visual Guide, Acland’s Video Atlas of Human Anatomy and Visible Body).

A szakmai előadások után az ebédidőt használták ki a kollegák, hogy kötetlenül beszélgessenek egymással és az előadókkal. Közben a kiállítók (hazai és külföldi kiadók, tartalomszolgáltatók) standjait is meglátogatták.

Kedves hagyomány a MOKSZ-nál, hogy az évfordulós kollégákat ajándékkal köszöntik. Idén is több mint húszan vettek át oklevelet az ajándékhoz.

A napot a Közgyűlés zárta. Megújult a vezetőség, a leköszönő elnököt, dr Vasas Líviát, dr Palotai Mária követi.

Palotai Mária – Kovács Beatrix,
ESKI Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home