AZ MKE KÖZHASZNÚ ÉS TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE – 2015. MÁJUS 6.

Posted by zondaz - június 28th, 2015

2015. május 6-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban a 80 éves MKE küldöttközgyűlést tartott.

A küldöttközgyűlést üdvözölte Sepseyné Dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya főosztályvezetője, aki megköszönte Bakos Klára Elnök Asszony 12 éves áldozatos és elhivatott szakmai munkáját, illetve a leköszönő Elnökség sikeres elmúlt négy éves szakmai tevékenységét.

A küldöttközgyűlésen került sor a Jubileumi emlékérem kitüntetés átadására is, amelyet az MKE Elnöksége Dr. Fodor Péternek, az Informatikai és Könyvtári Szövetség Elnökének, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának ítélt oda szakmai munkája és az MKE-vel folytatott nagymúltra visszatekintő és sikeres szakmai együttműködés elismeréséért.

A küldöttközgyűlés határozatképes volt, így a meghirdetett napirend szerint elvégezhette munkáját. Jóváhagyásra került a közhasznúsági beszámoló, valamint az elnök, a főtitkár, az ellenőrző bizottság elnöke és a tanács elnöke beszámolt az eltelt ciklusról. A küldöttek elfogadták a beszámolókat és megköszönték a leköszönő Elnökség munkáját.

Ezt követően megtörtént a választás: a küldöttközgyűlés az MKE

  • elnökévé Barátné dr. Hajdu Ágnest,
  • főtitkárává Gerencsér Juditot,
  • az Ellenőrző Bizottság elnökévé dr. Amberg Esztert választotta.

Elnökségi tagok lettek:

Buzai Csaba
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Oros Sándor
dr. Redl Károly
Takáts Béla

Az elnökség póttagja lett:

Zsigáné Kóródy Judit
Venyigéné Makrányi Margit

Az MKE Ellenőrző Bizottság tagja lett:

dr. Hangodi Ágnes
Elekes Eduárdné
Koglerné Hernádi Ágnes

A küldöttközgyűlés részletes beszámolója a közgyűlésről készült hivatalos jegyzőkönyvben lesz hozzáférhető, amelyet hamarosan elérhetővé teszünk az MKE honlapján is.

Gerencsér Judit,
az MKE főtitkára

Comments are closed.

Blog Home