Biztató évkezdés Hajdú-Biharban

Posted by zondaz - március 8th, 2015

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar megyei Szervezete 2015. február 2-án tartotta beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlését. A taglétszám hét fővel gyarapodott tavaly a tagdíjak emelkedése mellett. Szeretnénk, ha több Debrecenen kívül, Hajdú-Bihar megyében élő (debreceni szóhasználattal: „vidéki”), továbbá fiatal kolléga, felsőoktatásban hallgató is tagja lenne a szervezetnek. A vidéki kollégák nehezen jutnak el a debreceni rendezvényekre. A fiatalok alacsony létszámának lehetséges okait is érdemes lenne megvizsgálnunk. A tagok száma évek óta 40–50 fő között mozog, ugyanakkor személyileg a tagság majdnem negyede kicserélődött. A pénzügyi és adóváltozások miatt jelenleg nincs a szervezetnek testületi tagja.

A beszámolót hallgatva megállapíthattuk, hogy az elmúlt évben továbbképzésnek is tekinthető, színvonalas előadásokat hallhatunk és élményt jelentő kulturális programokon vehettünk részt. Szívesen emlékeztünk a jól sikerült kassai kirándulásra is. Többen is gondoltunk arra, hogy hasonló közösségi programot az idén is szervezhetnénk.

A szervezet gazdálkodása a pénzügyi és adóváltozások ellenére is eredményes maradt. Majdnem ugyanannyi pénzzel zárhattuk az évet, mint amennyivel kezdtük. Sajnos, az utóbbi évek pénzügyi és adóváltozásai miatt lemorzsolódtak a testületi tagjaink. A Vándorgyűlésre viszont tavaly az egyesület támogatásával többen eljuthattunk, mint korábban.

A tagság annyira elégedett volt a korábbi vezetőség munkájával, hogy a titkos szavazás eredményeként újraválasztotta az egyes tisztségviselőket. Az MKE Hajdú-Bihar megyei elnöke ismét Molnárné Varga Katalin lett. Elnökségi tagok: Berkiné Földvári Melinda, Csobán Róbert, Szabó Ildikó. A szervezet gazdálkodásával való elégedettséget jelzi az ellenőrző bizottsági tagok névsora: Fábryné Márkus Ágnes, Gáborik Judit és Tányér József.

A Taggyűlés nyílt, egyhangú szavazással elfogadta Molnárné Varga Katalin tanácsi tagként való képviseletét. Az összejövetel végén többen is megújították MKE-tagságukat. Már „csak” a sok munka van hátra, abban a reményben, hogy sikerül olyan programokat szerveznünk, amelyek a vidéki kollégák és a fiatalok számára is vonzóak lesznek.

Szabó Eszter,
Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen

Leave a Reply

*

Blog Home