Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Konyvajanlo

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

90 éves az OSZK Zeneműtára = The Music Collection of the National Széchényi Library is 90 years old. – A 2014. május 8-án megrendezett egynapos zenetudományi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. – Összefogl. angol nyelven
In: Magyar zene. –  52. (2014) 3., tematikus szám, p. 235-367.

Ács Renáta

Műhelymunkák – Mahara-alapú e-portfólió használata az egyetemi könyvtárhasználati képzésben / Ács Renáta
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 64-69. : ill., 6 ábra

Arató Balázs

Online szolgáltatások a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban / Arató Balázs
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 43-49. : ill., 7 ábra

Berze Lajos

SZIA SZIE – repozitóriumi gyűjtemény kialakítása a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban / Berze Lajos
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 56-63.

Boda István

Az informatikus könyvtáros képzés lehetőségei a formálódó országos könyvtári stratégia tükrében / Boda István, Tóth Erzsébet
In: Debreceni szemle [elektronikus dok.]. – 22. (2014) 2., p. 137-149.

Bognár Noémi Erika

Útmutató a könyvtárak közérdekű adatainak közzétételéhez, a közlési kötelezettségek teljesítéséhez / Bognár Noémi Erika. – Bibliogr.
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2015) febr, Z 2.12, p. 1-18.

Csomós György

A nemzetközi egyetemi rangsorok és a magyar egyetemek publikációs teljesítményének összefüggései: Kritikus tényezők és lehetséges megoldásuk / Csomós György. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Társadalomkutatás. – 32. (2014) 4., p. 355-372.

Csulákné Angyal Katalin

Beszámoló az IKSZ 2014. decemberi közgyűléséről / Csulákné Angyal Katalin
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 1., p. 22-23. : ill., 2 fotó

Dalos Anna

A magyar zenetudomány bibliográfiája, 1900-1950 : beszámoló a kutatás állásáról / Dalos Anna. – Bibliogr. lábjegyzetben. – Res. angol nyelven
In: Zenetudományi dolgozatok, 1978-2012 : 35 éves jubileumi kötet / szerk. Kiss Gábor. – Budapest : MTA BTK ZTI, 2014. – (2014), p. 163-174.

Dömsödy Andrea

Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás tanítása : tantervek, tankönyvek, sablonok, módszertani ötletek / Dömsödy Andrea. – Bibliogr.
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) október, B 5.17, p. 1-30.

Elmer István

Pálosaink, a fehér barátok / Elmer István. – Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Pálos Rend közös kiállításáról
In: Új ember. – 70. (2014) 46., p. 11. : ill., 5 fotó

Fazekas Mária

A fejlesztő biblioterápia a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjában / Fazekas Mária. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Fordulópont. – 16. (2014) 2.=64., gondolatok evolúciója?, p. 87-96.

Jávorka Brigitta

Személyes információszervezés a könyvtárban / Jávorka Brigitta. – Bibliogr
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 2., p. 50-54.

Mányoki János

Beköszöntő / Mányoki János. – Az Evangélikus Országos Könyvtár története és gyűjteményei
In: Bivio. – (2012) {2014}, p. 5-16. : ill.

Murányi Péter

2015. január közepe: vezetünk a lettek ellen : az Országgyűlési Könyvtár Sajtóadatbázisának dicsérete / Murányi Péter
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 2., p. 3-14.

Nagy Gyula

A DélmagyArchív : új lehetőségek a várostörténeti kutatásokban / Nagy Gyula, Molnár Sándor. – A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában folyó digitalizálási projektről
In: Szeged. – 27. (2015) 2., p. 15-20.

Pléh Csaba

A lélek a web világában: kapcsolatok és tanulás az új IKT közegében / Pléh Csaba [et al.]. – Elhangzott Marosvásárhelyen, a Magyar Pszichológiai Társaság 23. Nagygyűlésén, 2014. május 15-én. – Bibliogr.
In: Magyar pszichologiai szemle. – 69. (2014) 4., p. 679-705.

Rónyai Tünde

Könyvtári szakmai szempontok érvényesülésének lehetősége a pedagógusok életpályamodelljében / Rónyai Tünde. – Bibliogr.
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2015) febr, B 4.10, p. 1-8.

Sáráné Lukátsy Sarolta

Internet és etika : beszámoló a KTE őszi szakmai napjáról / Sáráné Lukátsy Sarolta
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 1., p. 26-29. : ill., 5 fotó

Schubert András

Információáramlás az orvosi és a társadalomtudományok között / Schubert András, Somogyi Anikó
In: Orvosi hetilap. – 155. (2014) 52., p. 2093-2096.

Székelyné Török Tünde

Alapvető felhasználói ismeretek a MARC-ról / Székelyné Török Tünde
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) október, D 3.10, p. 1-11.

Szőts Zoltán Oszkár

Egy elfelejtett gyűjtemény : első világháborús dokumentumok az Országos Széchényi Könyvtárban / Szőts Zoltán Oszkár
In: Irodalmi magazin (Budapest). – 2. (2014) 2., Írók és alkotók a Nagy Háborúról, 1914-1918, p. 112-113. : ill.

Tószegi Zsuzsanna

A felhőalapú számítástechnika szerzői jogi kérdései / Tószegi Zsuzsanna
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2015) febr, Z 2.13, p. 1-14.

Tóth Viktória

Az iskolai könyvtárak jogi szabályozása a köznevelés új rendszerében / Tóth Viktória
In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment / [szakmai szerk.] … Dán Krisztina, Fehér Miklós. – Budapest : Raabe, 2005-. – (2014) október, Z 2.11, p. 1-24.

Tüske László

„A feldolgozott állomány is veszélyben van” : Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár új főigazgatója / [riporter] Hamvay Péter
In: Magyar narancs. – 26. (2014) 36., p. 30-32. : ill., 1 fotó

Vikárius László

Gyűjteménygondozás és kutatás a budapesti Bartók Archívumban / Vikárius László. – Res. angol nyelven
In: Zenetudományi dolgozatok, 1978-2012 : 35 éves jubileumi kötet / szerk. Kiss Gábor. – Budapest : MTA BTK ZTI, 2014. – (2014), p. 231-247.

Villám Judit

Könyvtár, ami összeköt – beszámoló egy könyvtáros ösztöndíjprogramról / Villám Judit
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 2., p. 15-17.

 

Idegen nyelvű szakcikkek

Blin, Frédéric

Von ISTEX, BSN und Co. : auf dem Weg zu einer nationalen wissenschaftlichen digitalen Bibliothek in Frankreich / Frédéric Blin. – Res. angol nyelven
In: Bibliothek. – 38. (2014) 2., p. 246-252.
Címfordítás: Az ISTEX, a BSN és mások: úton a francia nemzeti tudományos elektronikus könyvtárhoz
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/490677 

Cohen, Daniel

The Digital Public Library of America : collaboration, content, and technology at scale
In: EDUCAUSE Review. – 49. (2014) 4.
Címfordítás: Az Amerikai Digitális Közkönyvtár: nagy léptékű együttműködés, tartalom és technológia
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/491376

de Jong, CJ

In a world of Amazon, is it time to rethink ILL? / CJ de Jong, Heidi Nance
In: Interlending & document supply. – 42. (2014) 2/3., p. 42-50.
Címfordítás: Az Amazon világában ideje újragondolni a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségeit?
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/490475

 

Mangiaracina, Silvana

Assessing the effectiveness of a national resource sharing system / Silvana Mangiaracina [et al.]
In: Interlending & document supply. – 42. (2014) 2/3., p. 978-104.
Címfordítás: Egy országos forrásmegosztási rendszer hatékonyságának értékelése
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/490538

O’Malley, Caris

The great reading adventure : a new approach to summer reading / Caris O’Malley. – Bibliogr.
In: Computers in libraries. – 34. (2014) 4., p. 15-18.
Címfordítás: A Nagy Olvasási Kaland. Újszerű nyári olvasási programok
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/491068

Rajesh, Singh

Library experience matters! : touchpoints to community engagement / Rajesh Singh, Amber Ovsak. – Bibliogr.
In: Journal of library administration. – 53. (2013) 5-8., p. 344-358.
Címfordítás: Számít a könyvtári élmény! A találkozási pontok és a közösségi szerepvállalás
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/486139

Renn, Oliver

“Anwenderschulung zur computergestützten Informationsbeschaffung für Fortgeschrittene” oder doch lieber in die Coffee Lectures / Oliver Renn. – Bibliogr. –Res. angol és francia nyelven
In: Information Wissenschaft und Praxis. – 65. (2014) 3., p. 190-194.
Címfordítás: „Felhasználóképzés a számítógépes információkeresésről haladóknak”vagy inkább coffee lectures?
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/490581

Sahut, Gilles

Les jeunes, leurs enseignants et Wikipédia : représentations en tension autour d’un objet documentaire singulier / Gilles Sahut
In: Documentaliste. – 51. (2014) 2., p. 71-79.
Címfordítás: Fiatalok, tanárok és a Wikipédia: eltérő vélemények egy speciális tájékoztatási eszközről
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/490561

Westrum, Anne-Lena

The library catalogue of the future / Anne-Lena Westrum
In: Scandinavian library quarterly. – 47. (2014) 2., p. 14-16.
Címfordítás: A jövő könyvtári katalógusa
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/490936

Zaharenko, Marina Pavlovna

Kak privleč’ molodyh sotrudnikov v biblioteky / Marina Pavlovna Zaharenko
In: Vestnik BAE. – (2014) 1., p. 81-83.
Címfordítás: Hogyan vonzzunk fiatal munkatársakat a könyvtárba?
http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/491334

 

Magyar nyelvű szakkönyvek

Sáráné Lukátsy Sarolta

A Betűországtól a Könyvkirályig : a szegedi gyermekkönyvtár története, 1964-2014 / Sáráné Lukátsy Sarolta ; [közread. a] Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár. – Szeged : Somogyi Vár. és M. Kvt., 2014. – 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 81-90. – ISBN 978-963-659-056-7 fűzött
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Szeged). Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár; Könyvtártörténet -magyar; Statisztika; Városi könyvtár; Magyarország, Szeged

Csullog Krisztina

Hatások és különbségek : másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján / Csullog Krisztina [et al.]. – Budapest : Oktatási Hivatal, 2014. – 217 p. – A kötet az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 „Átfogó minőség fejlesztés a közoktatásban” című kiemelt uniós projekt keretében készült. – ISBN 978-615-80018-0-9

 

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.

Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el. 

Szerkesztette Honffyné Felhő Ágnes
közreműködött Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home