Előzetes beszámoló az MKSZ 2015. évi szolnoki Vándorgyűlésén végzett munkájáról

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

Július 16-án délután a nyitó nagy plenáris ülésen, ahol az MKE új elnöksége Barátné Dr. Hajdu Ágnes vezetésével bemutatkozott, a megjelent több mint 700 fős tagság előtt vehették át az MKE emlékérem kitüntetést azok a könyvtárosok, akiknek kiemelkedő munkájuk, elért eredményeik alapján az egyesület vezetősége megítélte. Szekciónk tagságára nézve is megtisztelő, hogy ebben az évben egyik legaktívabb tagunk, Wittinghoff Judit, a Richter Gedeon Nyrt. Műszaki Könyvtárának vezetője is részesült a kitüntetésben.

201504_Szervezetiélet_MKSZ_1

Wittinghoff Judit

Tagságunk nevében szívből gratulálunk Juditnak, aki már második ciklusában titkára az MKSZ vezetőségének!

Az MKSZ programját július 17-én délelőtt 10 órától kezdtük meg „Tudomány és technika Semmelweistől az e-könyvekig” címmel, amelyet komoly érdeklődés övezett. A Szolnoki Főiskola egyik nagy tantermében összességében száz résztvevő zsúfolódott össze, hogy meghallgathassák Dr. Gazda István professzor úrnak, a MATI igazgatójának előadását: Semmelweis Ignác szerepe az orvoslásban (hitek és tévhitek) címmel. A szokásosan fergeteges hangulatú előadáshoz négy tablóból összeállított 2 mini kiállítás is csatlakozott, amelyet a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában dolgozó Kiss Annamária, vezetőségi tagunk állított össze.

201504_Szervezetiélet_MKSZ_2

Gazda István

Ugyancsak érdekesnek bizonyult Rábai Cecíliának, az Educatio Kft. Digitális könyvtár és EISZ iroda vezetőjének színes diákkal illusztrált beszámoló előadása a digitális tankönyvtárak és e-könyv kiadványok használatának terén eddig elért jelentős eredményeikről.

201504_Szervezetiélet_MKSZ_3

Rábai Cecília

Az előadásokat követően a Műszaki Szekciónál már évek óta hagyományos szellemi TOTÓ kiértékelésére került sor, melynek kérdéseit idén Wittinghoff Judit állította össze. A legtöbb jó választ adó nyertesek értékes tárgyjutalomban részesültek, melyeket a szponzoraink – PEDRO Kft., EBSCO GmbH, Monguz Kft. – biztosítottak számunkra.

201504_Szervezetiélet_MKSZ_4

A szellemi TOTÓ ajándéktárgyai

Összességében igen értékes és eredményes munka folyt az MKSZ szervezésében ezen az MKE vándorgyűlésen, melynek lényegét az alábbi üzenetben foglaltuk össze:

“Semmelweis Ignác tudományos eredményei – az anyák megmentőjeként – ma is helytállóak, s ha a reformkorban is rendelkezésre álltak volna a jelenlegi korszerű kommunikációs és információmegosztási módszerek felfedezéseinek terjesztésére, akkor még számtalan emberélet lett volna megmenthető. Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója továbbra is feladatának érzi, hogy az élen járjon a műszaki- és természettudományos információk megosztásának elősegítésében.”

201504_Szervezetiélet_MKSZ_5

A szekcióprogram hallgatósága

A Vándorgyűlés záró plenáris ülésén Nagy Zoltán, az MKSZ elnöke számolt be szekciónk programjáról a jelentős számú hallgatóság számára.

A nyári szabadságok végeztével a programról további részletes élménybeszámolót kívánunk majd közreadni Szekciónk weboldalán.

Nagy Zoltán
MKSZ elnök

Comments are closed.

Blog Home