Szakirodalmi ajánló

Posted by Gerencsér Judit - november 1st, 2015

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Ambrus Attila József
“Mindenkinek van hangja” – Olvass fel te is! / Ambrus Attila József ; [riporter] Horenka Erika
In: Vakok világa. – 81. (2015) 7, p. 34-41.

Áts József
A doktori értekezések elektronikus nyilvánosságának szabályozása / Áts József. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 2., p. 168-177.

Barátné Hajdu Ágnes
Könyvtárosok identitásának meghatározó elemei: a könyvtárosok szerepe a változó társadalmi környezetben / Barátné Hajdu Ágnes. – Elhangzott a 2013. nov. 15-én az SZTE JGYPK Felnőtt-képzési Intézete által megrendezett konferencián. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: A csoportidentitás szemiotikája / szerk. Szirmai Éva, Újvári Edit. – Szeged: SZEK JGYF K., 2015. – (2015), p. 19-33.

Barátné Hajdu Ágnes
“A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár” : a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlése – Szolnok, 2015. július 16-18. / Barátné Hajdu Ágnes, Gerencsér Judit
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 6., p. 3-12.

Barátné Hajdu Ágnes
Tehetséggondozás az egyetemi könyvtárosképzésben / Barátné Hajdu Ágnes, Boda Gáborné Köntös Nelli. – A magyar Olvasástársaság 2015. ápr. 11-én Debrecenben megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett és kibővített változata. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 3., p. 301-312.

Bognár Noémi Erika
K 1.0 műhelynap-sorozat / Bognár Noémi Erika. – A Könyvtári Intézet új rendezvénysorozata a könyvtáros szakma mindennapi, hagyományos kérdéseinek megválaszolására
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 6., p. 27-30.

Bognár Noémi Erika
Tudás új utakon – a K2 kísérleti műhely harmadik sorozata / Bognár Noémi Erika, Tóth Máté
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 6., p. 31-41.

Benczekovits Beatrix
Három közgyűlés gyors egymásutánban / Benczekovits Beatrix. – A Magyar Könyvtárosok Egye-sülete, az Informatikai és Könyvtári Szövetség tisztújító közgyűlése és a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület rendezvényei
In: Agrárkönyvtári hírvilág [elektronikus dok.]. – 22. (2015) 2.

Bényei Miklós
Kovács Máté műveltségeszménye az 1956-os könyvtárügyi jogszabályok tükrében / Bényei Miklós. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 4., p. 11-15.

Béres Judit
Biblioterápia nőknek / Béres Judit, Csorba-Simon Eszter. – Bibliogr. – Res. angol nyelven. – A pécsi Csorba Győző Könyvtár foglalkozásai a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 2. p.178-195.

Dancs Szabolcs
Könyvtári szolgáltatási platformok, avagy Ami az IKR-ek után következik / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 3., p. 359-371.

Dudás Anikó
Folyóirat – ismertség, elismertség, indexelés / Dudás Anikó. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 7/8., p. 251-274.

Duga Zsófia
Z Generáció és a tudomány kapcsolata – a tudományos ismeretszerzés színterei a fiatal generáció körében / Duga Zsófia, Törőcsik Mária. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Marketing & menedzsment. – 48. (2014) 2. klsz., p. 27-38.

Elekes Eduárdné
Könyvtárak krónikása : szekszárdi beszélgetés Gerő Gyulával / Elekes Eduárdné. – A Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. kötetének bemutatója a szekszárdi megyei könyvtárban
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 7., p. 19-20. : ill., 2 fotó

Felvégi Emese
Műveltség a digitális korban / Felvégi Emese, Matthew, Kathryn I. ; ford. Hegyközi Ilona. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 3., p. 372-379.

Gadó János
182 láda Biblia: a jótékonyan eltemetett könyvtár / Gadó János. – Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (ORZSE) könyvtárának feldolgozatlan állományrészéről
In: Szombat (Budapest). – 26. (2014) 5., p. 7-9.

Garamvölgyi László
A Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa / Garamvölgyi László
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 5., p. 3-8.

Gurmai Zita
Rendhagyó történelemóra: ízelítő a múzeum-, könyvtár- és levéltárpedagógia 20. századi kínálatá-ból / Gurmai Zita
In: Új köznevelés. – 71. (2015) 3., p. 38-41.

Győri Krisztina
A könyvtárközi kölcsönzés története és trendjei Magyarországon és a KSH Könyvtárban / Győri Krisztina. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 7/8., p. 275-298., ill. : 2 fotó, 6 tábl.

Habók Lilla
Digitális állampolgárokról és internet-használati, információrendszerezési szokásaikról / Habók Lilla. – Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató és Kutatócsoportja felmérése. – A tanulmány csak elektronikusan jelent meg. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 2.

Hajnal Ward Judit
Gyógyító olvasás : kis ingyen könyvtár, nem csak szenvedélybetegeknek / Hajnal Ward Judit, Danny Geary, William Bejarano. – Könyvmegálló létesítése a New Yersey állambeli Rutgers Egye-temen. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 5., p. 28-35.

Harmados Mária
A Szegedi Törvényszék Könyvtára / Harmados Mária
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 7., p. 32-35. : ill., 4 fotó

Holl András
Szövegbányászat, adatbányászat, ismeretfeltárás : új lehetőségek a tudományos kommunikáció-ban / Holl András
In: Magyar tudomány. – 176. (2015) 6., p. 680-685.

Horváth Ádám
Gondolatok a szemantikus webről és egyben az ALIADA szoftverről / Horváth Ádám. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 3., p. 319-326. : ill., 3 ábra

Horváth Tamás
Könyvtáros programok a könyvfesztiválon / Horváth Tamás. – A Könyvtári digitalizálás és jogkeze-lés c. kerekasztal-beszélgetésről és az MKE Jogi Szekciójának előadásairól
In: Agrárkönyvtári hírvilág [elektronikus dok.]. – 22. (2015) 2.

Jávorka Brigitta
Könyvtári capriccio – Brno : BOBCATSSS 2015 / Jávorka Brigitta, Nemes László. – A magyar elő-adások tartalmának részletes leírásával. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 5., p. 19-27.

Juhász Éva
“Makkokból tölgyfákká nőni” – a coaching és alkalmazása egy cég és egy könyvtár gyakorlatában / Juhász Éva. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 3., p. 313-318. : ill., 4 ábra

Kelemenné Farkas Zsuzsa
A biblioterápia alkalmazásának módjai, lehetőségei Pesterzsébeten / Kelemenné Farkas Zsuzsa. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 5., p. 9-13.

Kilar Tímea
Olvasás és információs műveltség / Kilar Tímea. – A szerző Könyvtár határokon innen és túl, az olvasás és információs műveltség jelentősége című szakdolgozatának rövidített változata. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 4., p. 16-31.

Kiszl Péter
Az informatikus könyvtáros alap- és mesterszak aktualitásairól a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma megalakulásának tükrében / Kiszl Péter. – A Diplomás pályakövetési rendszer Kormányzat által közzétett adataival. – Bibliogr. lábjegyzetben
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 7., p. 3-12.

Kokas Károly
Az internet tünékenysége és az oktatás : a hazai internet-archiválás hiányának hatása az oktatásra / Kokas Károly. – Bibliogr.
In: Polgári nevelés, digitális oktatás : nyelv és módszer : 20 éves a Tanárok Világnapja : konferen-cia és kerekasztal-beszélgetés : [2014. október 10., … Budapest …] / [a szövegeket gond. Maleczki József] ; [rend. a Magyar Nyelvstratégiai Intézet, … Magyar Unesco Bizottság]. – [Budapest] : M. Nyelvstratégiai Int., 2014, p. 36-42.

Kovács Ilona
Újabb adatok a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében c. kiadvány történetéhez: a 3. kötet, az 1945- utáni korszak munkálatairól és kéziratáról / Kovács Ilona. – A hagyatéki anyag dosz-sziéinak címjegyzékével és a 3. kötet tartalomjegyzékével
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 4., p. 43-49.

Magdics Erika
Háromezer kilométer az iskolai könyvtárak és az olvasás ügyének szolgálatában / Magdics Erika, Szakmári Klára. – Kiss László sepsiszentgyörgyi könyvtáros kerékpárútja a Fekete-tenger és az Északi-tenger között az iskolai könyvtárakért
In: Könyvtári levelező/lap. – 27. (2015) 7., p. 36-38. : ill., 6 fotó

Maróti Andor
A kommunikáció és a kultúra kapcsolata Kovács Máté gondolkodásában – és a belőle levonható következtetések / Maróti Andor. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 4., p. 3-10.

Mezei Péter
Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata : az Európai Unió Bíróságának ACI Adam döntése a jogellenes forrásból történő másolatkészítés után fizetendő jogdíjak egyes kérdéseiről / Mezei Péter, Hajdú Dóra. – Bibliogr.
In: Európai jog. – 14. (2014) 5., p. 33-47.

Nagy Andor
Az e-könyves DRM-technológiák biztonságosságának vizsgálata / Nagy Andor. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 3., p. 327-338. : ill., 5 ábra

Nagy Attila
Tehetség – zene – olvasás / Nagy Attila. – Konferencia a tehetséggondozás és képességfejlesztés összefüggéseiről Debrecenben 2015 áprilisában. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 2., p.196-202.

Nincsevics Klára
Befogadás és elfogadás : konferencia Szentendrén / Nincsevics Klára. – A 2015. ápr. 15-én Szentendrén megrendezett konferenciáról, valamint Szentendre és testvérvárosainak olvasáskutatási eredményeiről
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 24. (2015) 5., p. 14-18.

Sándor Tibor
Helyismeret változó felhasználói környezetben : a százéves Budapest Gyűjtemény mai törekvései / Sándor Tibor. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 25. (2015) 2., p. 157-167.

Schubert András
A folyóiratcikkek súlya a különféle tudományterületek szakirodalmában: az elmúlt két évtized trendjei / Schubert András, Soós Sándor. – Bibliogr.
In: Orvosi hetilap. – 156. (2015) 24., p. 985-987.

Idegen nyelvű szakcikkek

Depping, Ralf
Das Ende der Sondersammelgebiete – Ende einer Infrastruktur / Ralf Depping. – Res. angol nyelven
In: Bibliothek. – 38. (2014) 3., p. 398-402.
Címfordítás: A speciális gyűjtőköri rendszer megszűnése egy infrastruktúra végét jelenti Németországban

Gonzales, Brighid M.
Linking libraries to the web : Linked Data and the future of the bibliographic record / Brighid M. Gonzales. – Bibliogr.
In: Information technology and libraries. – 33. (2014) 4., p. 10-22.
Címfordítás: A könyvtárak összekapcsolása a weben: a Linked Data és a bibliográfiai rekordok jövője
http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/issue/view/605

Hätscher, Petra
Fachinformationsdienste für die Wissenschaft – mehr als nur eine Umbenennung der Sondersammelgebiete / Petra Hätscher und Maria Elisabeth Müller. – Res. angol nyelven
In: Bibliothek. – 38. (2014) 3., p. 407-410.
Címfordítás: A tudományos szakinformációs szolgáltatások –több mint egyszerű átnevezés

Michnik, Katarina
What threatens public libraries? : The viewpoints of library directors in Sweden / Katarina Michnik. – Bibliogr.
In: New library world. – 115. (2014) 9/10., p. 426-437.
Címfordítás: Mi fenyegeti a közkönyvtárakat? Svéd könyvtárigazgatók nézetei
http://www.emeraldinsight.com/toc/nlw/115/9%2F10

Payne, Lizanne
Winning the space race : expanding collections and services with shared depositories / Lizanne Payne
In: American libraries. – 45. (2014) 9/10., p. 50-53.
Címfordítás: Hogy juthatunk több térhez? A gyűjtemények és a szolgáltatások bővítése közös tároló könyvtárakkal
http://americanlibrariesmagazine.org/2014/09/23/winning-the-space-race/

Pas, John van de
Ad fontes! Books on shelves! : delivering free access to information in the public library of 2025 / John van de Pas. – Bibliogr.
In: New library world. – 115. (2014) 5/6., p. 227-284.
Címfordítás: Vissza a forrásokhoz! Könyveket a polcokra! Az információhoz valószabad hozzáférés biztosítása a közkönyvtárakban 2025-ben
http://www.emeraldinsight.com/toc/nlw/115/5%2F6

Serageldin, Ismail
Building tomorrow’s library today : the New Library of Alexandria / Ismail Serageldin. – Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol nyelven
In: IFLA journal. – 40. (2014) 3., p. 169-173.
Címfordítás: A holnap könyvtárának építése ma: az új Alexandriai Könyvtár
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-40-3_2014.pdf

Van Dyk, Gerrit
Demand-driven acquisitions for print book : how holds can help as much as interlibrary loan / Gerrit van Dyk
In: Journal of access services. – 11. (2014) 4., p. 298-308.
Címfordítás: Nyomtatott könyvek gyarapítása olvasói kérésre: hogyan lehet az előjegyzés ugyanolyan jó, mint a könyvtárközi kölcsönzés

Magyar nyelvű szakkönyvek és új folyóiratok

Bujdosóné Dani Erzsébet
Székelyföldi intézményi sors két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében / Dani Erzsébet. – [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. – 339 p., [8] t. : ill. ; 20 cm. – Bibliogr.: p. 251-266. – ISBN 978-963-446-744-1 fűzött

Haig Zsolt
Információ, társadalom, biztonság / Haig Zsolt ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. – Bu-dapest : NKE Szolgáltató Kft., 2015. – 291 p. : ill. ; 24 cm. – Bibliogr.: p. 267-280. – ISBN 978-615-5527-08-1 fűzött

Könyv és lélek : biblioterápiai tanulmányok / [szerk. Gombos Péter, Vörös Klára] ; [közread. a] Ma-gyar Olvasástársaság. – Budapest : M. Olvasástárs., 2015. – 96 p. ; 21 cm. – Bibliogr. a jegyzetek-ben. – ISBN 978-963-12-2038-4 fűzött

Könyvtári mappa : a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok lapja. – Miskolc, 2015-

Rózsa Dávid
Legvégül a tópart : (ön)életrajz két kézre / Rózsa György, Rózsa Dávid ; [a névmutatót kész. Pász-tor Angelika, Rózsa Dávid] ; [közread. az MTAK, KSH Könyvtár]. – Budapest : MTAK : KSH Kvt., 2015. – 262 p. : ill. ; 22 cm. – Bibliogr.: p. 199-229. – ISBN 978-963-235-465-1 kötött

Sipos Anna Magdolna
Könyvtári reneszánsz [elektronikus dok.] : könyvtárak az információs társadalomban 2.0. / Sipos Anna Magdolna. – Budapest : Kossuth Kiadó, 2015. –
(Néro ; 13-14). – ISBN 978 963 09 7969 6

Száraz Orsolya
Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae / Száraz Orsolya ; Száraz Orsolya és Rosa Pace bev. – Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp. ; Eger : EKF, 2015. – LXXIV, 147 p. : ill. ; 24 cm. – (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 17/3.). – Bibliogr. lábjegyzetben. – A bevezető tanulmányok magyar és olasz nyelven. – ISBN 978-963-7451-24-9 fűzött

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette:
Honffyné Felhő Ágnes
közreműködött:
Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home