Főtitkári beszámoló a 2014. október – 2015. február közötti időszak eseményeiről a 2015. március 3-i Tanácsülés számára

Posted by zondaz - március 7th, 2015

Legutóbbi Tanácsülés 2014. szeptember 30-án, kedden volt.

A március 3-i Tanácsülés tervezett napirendje:

Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről Fehér Miklós főtitkár
A tagsági helyzetről, tagdíjakról Hantal Zsófia, Molnár Jánosné
Információk az országos választásokról Horváth Tamás
Szervezeti bemutatkozás Jogi Szekció
A szervezeti közgyűlésekről, választásokról Bazsóné Megyes Klára
Programjavaslat az idei évre Fehér Miklós
A Fitz-díj előkészítéséről Bazsóné Megyes Klára
Új képviselők bemutatása Bazsóné Megyes Klára

Az elnökség a beszámolási időszakában 5 alkalommal ülésezett (október – február).

 A 2014. október 14-i ülés témái:

 1.    Kulturális alapellátás

A kulturális alapellátás kapcsán az MKE elnöksége az alábbi állásfoglalást adta ki a Kulturális Alapellátás Kerekasztal számára:

 • A könyvtári rendszernek biztosítania kell azt, hogy a teljes magyar nyomtatott és elektronikus formában létező könyvtári gyűjtemény Magyarország minden településéről elérhető legyen.
 • Biztosítania kell, hogy a gyűjtemény tartalmazza a legfrissebb, legpontosabb információkat, ezért azt folyamatosan fejleszteni kell. A könyvtár a minőségi digitális tartalmak előállítója és közvetítője.
 • Az alapellátásban résztvevő ágazat, intézményrendszer, civil képviseletek számára meg kell teremteni a nemzetközi együttműködésekben való részvétel lehetőségét (konferenciák, projektek).
 • Országimázs – közösségfejlesztés eredményeinek disszeminálása, kulturális külpolitikában történő megjelenítése marketing lehetőségek bevonásával előbbre juttatható. Az alapellátást támogató marketing felkelti az igényt annak igénybe vételére.
 • A könyvtáraknak át kell esniük a 21. századi igényeknek megfelelő modernizáláson.
 • A Kerekasztal résztvevőinek közös feladata, hogy a kerekasztal fogalmazza meg az alapellátás fogalmát, és ehhez az alábbi szempontjaink vannak:
  • az alapellátás a Kárpát-medencére, a szomszédos országok magyar intézményeire is terjedjen ki. Az állam rendszerszerű tevékenysége ezen a téren nem pótolható intézményi szerepekkel.
  • az elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése, digitalizálás, digitális tartalomszolgáltatás, helyismereti (lakókörnyezet, város, megye) a világ magyarsága számára ad alapellátást.
  • a szolgáltatási infrastruktúra, különösen az elektronikus szolgáltatások feltételrendszere alapellátást meghatározó tényező.
  • Az alapellátás működési, igénybe vételi feltétele a szakember. A szakemberek hiánya az alapellátást lehetetleníti el. A legmagasabb szintű szakember képes csak arra, hogy a bármilyen igényű, helyzetű felhasználó bármilyen igényét alapellátás szintjén kielégítse. Utánpótlás, kádernevelés, életpálya, ehhez kapcsolható kompetencia fejlesztése szükséges.
  • A felkészült szakemberek új munkaköröket tölt(het)nek be, ennek meg kell teremteni a jogi kereteit.

 2.    Választás – A Választási Bizottság felállítása

Megállapítottuk, hogy a választás Alapszabály szerinti menetét az Új Ptk. rendelkezései nem befolyásolják. Emellett javaslat született a Választási Bizottsági tagok személyére.

 3.    Életpálya konferencia előkészületek, valamint beszámoló az október 13-i tatabányai „életpálya szakmai nap” eseményeiről

Kialakult egy bértábla és szándék arról, hogy milyen legyen a minősítési rendszer. De ez még nagyon sok csiszolást igényel. A tatabányai szakmai napon (2014.10.13.) információt kaptunk a pedagógus életpálya modellről. A hallgatóság visszajelzése azt mutatja, hogy van „félelem” az esetleges portfólió készítéstől a megmérettetéstől, de az életpályával való foglalkozást mégis kívánatosnak tartjuk.

 4.    Füzéki díj – tájékoztató

A Füzéki díj Bizottság az elnökséghez fordult és arra kéri az MKE elnökségét, hogy tegye lehetővé a díj népszerűsítése érdekében azt, hogy az aktuális Füzéki díjas 5-10 percben üzenetet fogalmazhasson meg a Vándorgyűlés résztvevőihez. Az elnökség egyetértett a Füzéki díj Bizottság szándékával. Maga is fontosnak tartja a díj népszerűsítését, ismertségének és elismertségének fokozását. A díj átadására novemberben kerül sor, ezért indokolt, hogy az MKE legnagyobb rendezvényén, a Vándorgyűlésen is szó essen a díjazottról. A nyitó plenáris ülés keretében el fog hangzani a díjazott laudációja. Az idei kitüntetett Kocsis István, a hatvani Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója lett, akit Dr. Nagy Attila laudált.

 5.    Tagfelvétel

A szervezeteknél tagságra jelentkezőket a szervezet veszi elsődlegesen nyilvántartásba, de a felvételt az MKE elnöksége hagyja jóvá. Felmerült, hogy a belépés és a jóváhagyás közötti időszakban a tag(jelölt) milyen jogosítványokkal bír? Van-e szavazati joga a taggyűlésen? Kritikus esetben az elnökség levélszavazással is dönthet a tagfelvételről, ezzel lehetőséget teremtve a szavazati jog érvényesítésére.

 A 2014. november 11-i ülés témái:

 1.    MKE 47. Vándorgyűlés – Tervezés, szervezés megindítása, elnökségi felelősök kijelölése

Az elnökség által kijelölt felelősök:

 • Takáts Béla (feladata: a helyi tevékenység támogatása, kapcsolattartás az elnökséggel)
 • Biczák Péter és Kiss Gábor (feladatuk: tartalmi szervezés, szekciós tevékenységek koordinálása)
 • Dr. Wimmer Éva (feladata a pénzügyek kezelése)

 2.    Életpálya konferencia – tájékoztató

Az Életpálya Munkabizottság szeptember 17-én ült először össze. Mára körvonalazódott egy olyan struktúra, mely nem csupán bértáblában, hanem a szakmai előmenetel egészében gondolkodik. A Munkabizottság munkája folyamatos és nem csupán a konferenciáig tart. Tehát ebben a szakaszban, ahol jelen pillanatban tartunk, nem lezárt elképzelésekről van szó. A konferencia arról adhat számot, hogy ebben a folyamatban hol állunk.

3.    Választási előkészületek, a Választási Bizottság megválasztása

Az MKE elnöksége Horváth Tamást (Mezőgazdasági Szekció), Bárdossi Mónikát (Bibliográfiai Szekció), Bazsóné Megyes Klárát (Pest megyei Szervezet), Budavári Klárát (Gyermekkönyvtáros Szekció), Vassné Mészáros Katalint (Bács-Kiskun megyei Szervezet), Murányi Lajost (Társadalomtudományi Szekció) és Kovács Beatrixt (Műszaki Könyvtáros Szekció) a 2014-2015. évi Választási Bizottság tagjává választja. Felkéri a megválasztott Választási Bizottságot az MKE választással kapcsolatos alapszabályban rögzített feladatok ellátására. A bizottság elnöke Horváth Tamás lett.

4.    MKE – OSZK együttműködési megállapodás

Az MKE elnöksége felhatalmazta az MKE elnökét a szerződés aláírására. A szerződés révén az MKE irodát és a működéshez szükséges rendezvény színtereket kap az OSZK-tól.

5.    Tájékoztatás a FSZEK (Haszonné Kiss Katalin) tagkártya javaslatáról

Kiss Katalin MAKASZ tagkártya bevezetést javasol a jelenleg használt EDC kártya helyett. Ennek lényege, hogy az MKE tagsága most kedvezményesen csatlakozhatna ehhez a kedvezménykártya körhöz, ami egyben az MKE tagkártya is lenne. Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette, a változtatás azonban számos hátránnyal is jár, ezért ezzel a lehetőséggel nem tudunk élni.

6.    Barátné Dr. Hajdu Ágnes, az MKE alelnöke a Könyvtárostanárok Egyesülete KTE Emlékérem – Életmű díj kitüntetésében részesült.

A díj átadására 2014. november 6-án, a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került sor.

A 2014. december 12-i ülés témái:

1.    Szervezeti élet információi

Az elnökség tájékozódott a szervezeti elnököket megszólító körkérdésre érkezett reagálásokról. A körkérdés arra irányult, hogy a szervezetek tájékoztassák az elnökséget az általuk fontosnak ítélt évközi szervezeti eseményről, esetleges terveikről, vagy az elnökség figyelmébe általuk ajánlott feladatokról, teendőkről.

Nagy Zoltán a Műszaki Szekció nevében reagált, kérve Tolnai György, a szervezet szoftver fejlesztő mérnöke nevében a honlap jövőjével kapcsolatos írásával az érdemi foglalkozást.

Beniczky Péterné, Zsuzsa a Fejér Megyei Szervezet elnöke szintén a honlap fejlesztéssel kapcsolatban fogalmazta meg gondolatait.

Kissné Anda Klára a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet elnöke is javasolta a honlappal kapcsolatos állásfoglalás kialakítását. Emellett felvetette, hogy az elnökség adjon javaslatot, iránymutatást a szervezeteknek gazdálkodásuk, munkatervük teljesítéséhez, határidőket is pontosítva, foglalkozzon újra a PR-kommunikációs bizottság felállításával, újítsa meg az iratkezelési szabályzatot, adjon ki felhívást a testületi tagok toborzására, adjon útmutatást a választást követő esetleges változások miatt hogyan kell eljárni az OTP-nél a jogosultságok kapcsán.

Az elnökség 2017. november 17-én e-mail megkeresést kapott a korábban MKE tagszervezetként működő, jelen pillanatban azonban önálló egyesületként tevékenykedő Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesületétől. A nyár folyamán az egyesületté alakulást kérő bírósági végzés jogerőre emelkedett. Ősz óta tevékenykednek. Továbbra is kapcsolatban szeretnének maradni a Magyar Könyvtárosok Egyesületével. Hamburger Antalné, Eszter találkozót kezdeményezett a kapcsolattartás részleteinek megbeszélésére. Az elnökség az MKE előtt álló közvetlen feladatok miatt (alapszabály módosítás, rendkívüli küldöttközgyűlés, választás) azt kéri, illetve javasolja, hogy a két szervezet közti egyeztetésekre, tárgyalásra az MKE választásokat követően kerüljön sor.

 2.    MKE 46. Vándorgyűlés – Sopron. A Vándorgyűlés értékelése

Az elnökség köszönetét és elismerését fejezi ki a soproni Vándorgyűlés szervezőinek, munkatársainak, a résztvevő könyvtáros kollégáknak. Örömmel konstatálja, hogy a Vándorgyűlés nagyon komoly támogatást kapott a fogadó intézmény, a Nyugat Magyarországi Egyetem részéről. Az együttműködést az MKE és a NYME is hasznosnak és kölcsönösen előnyösnek értékelte.

A 2015. január 20-i ülés témái:

1.    Könyvfesztivál. Döntés a jelentkezésről

Az MKE elnöksége – partner intézmények bevonásával a részvétel mellett döntött.

2.    Munkaterv javaslat megvitatása, illetve kiegészítése vállalt pályázatokkal, MKE 80 éves programokkal

A munkaterv első körös megbeszélésére került sor. A 80 éves évforduló kapcsán felmerült, hogy írjunk levelet az IFLA-nak, az UNESCO-nak, az EBLIDA-nak, tájékoztatva ezeket a szervezeteket az évfordulóról, megfogalmazva feléjük a magyar könyvtárosság üzenetét.

3.    Törvényszékre benyújtandó dokumentumok.

Az elnökség felhatalmazta a titkárságot, hogy benyújtás előtt a dokumentumokra ügyvédi ellenjegyzést kérhessen. Ez megtörtént, a dokumentumokat ezt követően benyújtottuk.

4.    MKE 47. Vándorgyűlés aktuális kérdései – téma kiválasztás

A 2015. évi MKE 47., szolnoki vándorgyűlésének címe (témája): A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár.

5.    A szervezetek ellenőrző bizottsága választásáról, a szervezeti EB-k hatásköréről

A szervezetek által választott szervezeti EB a központosított pénzügyek vonatkozásában már nem kell, hogy tevékenykedjen, de szerepük továbbra is fennáll az alapszabálynak és a szervezeti szmsz-nek megfelelő működés kontrolljában, az ülésezés, határozatok hozása, helyi tevékenységek végzése, a helyi döntések végrehajtása, az indokolt kiadások tételes ellenőrzése vonatkozásában.

A 2015. február 17-i ülés témái:

1.    Elnökségi munkaterv

A munkaterv elfogadásra került.

2.    Elnökségi költségvetés

A költségvetés tervezésekor azonos kiadási és bevételi főösszeggel számolunk, az anyagi helyzete az MKE központjának stabil.

3.    MKE 47. Vándorgyűlés aktuális szervezési kérdései

Bakos Klára járt Szolnokon, egyeztetett a főiskola vezetőivel (rektor, kancellár), akik a rendezvény támogatásáról biztosították. Újabb találkozóra majd a polgármesterrel kerül sor.

4.    Tájékoztatás a hatvani Városi Könyvtár helyzetéről

A könyvtár épületét az önkormányzat más célra kívánja hasznosítani, de a város vezetése biztosította a könyvtárat, hogy a könyvtár elhelyezése megfelelően meg fog oldódni.

5.    Tájékoztatás Nőkönyvtárról

Billédiné Ibolya felvetése több mint könyvtárról szól, ez egy karitatív tevékenység, benne információ-védelem, családvédelem és egyéb témakörök. Az üggyel most az EMMI foglalkozik, de a minisztériumon belül több szakterületet is érint a kérdés (szociális területet, a családvédelmet, a családjogot és köztük a könyvtári területet is.) Feltehetően alakul majd egy munkacsoport, MKE képviselettel, ebben az ügyben. Cél: nem új könyvtár létrehozása, hanem egy adott könyvtáron belül egy szakrészleg felállítása lehet, ahol megjelennének a jogszabályok, a különféle inkriminációk, a nőket érintő hátrányok és az ezek feldolgozását segítő irodalom. Van egy nagy európai női könyvtár is, ami egy speciális tezauruszt használ a női kérdések feldolgozásához. Ez egy közkönyvtári kérdés és feladat, bár felmerült, hogy az OSZK is lehetne ennek a könyvtárnak a fenntartója.

Budapest, 2015. február 28.,
Fehér Miklós főtitkár

Leave a Reply

*

Blog Home