Az MKE MKSZ tisztújító taggyűlése a BME OMIKK-ban

Posted by zondaz - május 3rd, 2015

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_MKSZ_1

2015. március 26-án délután a BME OMIKK Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasójában gyűltek össze a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának (MKE MKSZ) tagjai, hogy sort kerítsenek cikluszáró és tisztújító taggyűlésükre.

A taggyűlés a résztvevők jelentős létszámára való tekintettel az előzetesen meghirdetett helyszín helyett (régi folyóiratolvasó) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) Gazdaság- és Társadalomtudományi Olvasójában került megrendezésre, mely a rendezvény időtartama alatt időszakosan zárva tartott az olvasóközönség előtt. A taggyűlés a házigazda intézmény főigazgatójának, Liszkay Bélának a köszöntőjével kezdődött, majd Nagy Zoltán MKSZ elnök mondott nyitóbeszédet.

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_MKSZ

A határozatképesség megállapítása után Kovács Beatrix, az Orvosi könyvtáros csoport vezetője lett felkérve a taggyűlés levezető elnökének. Felkérésére Antal Lajosné ismertette a tisztújítással kapcsolatban tett javaslatokat a vezetőség tagjaira, elnökére, az ellenőrző bizottság tagjaira, elnökére és az MKE tanácsi képviselőjére.

A rendezvény Liszkay Béla köszöntőjével kezdődött. Az előző ciklus ismertetéseként következő beszámolókat az MKSZ titkára, Wittinghoff Judit kezdte, aki beszámolójában összefoglalta a vezetőség négy éves munkáját. Ezt követően Nagy Zoltán a szervezet szakmai érdekvédelemmel kapcsolatos munkájáról beszélt, valamint ismertette Földi Erika jelentését az Ellenőrző Bizottság elmúlt négy éves tevékenységéről.

Pastyik Endre, az MKE tanácsi tagja beszámolójában a tanács elmúlt éves időszakában végzett tevékenységéről beszélt – korábban Dettai Eleonóra volt a szekció tanácsi képviselője.

A beszámolók elfogadása után Nagy Zoltán megköszönte a bizalmat, és hivatalosan lemondott a vezetőség nevében. Ezután Kovács Beatrix felkérte a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, hogy bonyolítsák le a tisztújítással kapcsolatos munkát. A bizottság vezetője, Antal Lajosné ismertette a jelöléseket, majd a szavazólapokat kiosztották a jelenlévők között, hogy titkos szavazás útján válasszák meg az új tisztviselőket.

Gazda István tudománytörténész előadása A Magyarnak lenni! Könyvsorozat “Mit ér a tudós, ha magyar?” című interjúkötete 2014-ben jelent meg. Ennek kapcsán az interjúalany, Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet (MATI) igazgatója ismertette munkásságát a műszaki, természettudományos és a magyar sajtó- és tudománytörténeti bibliográfiák területén megjelent könyvei alapján.

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_MKSZ_3

A nagysikerű előadás után a Szavazatszámláló Bizottság által összesített eredményeket ismertette Antal Lajosné.

Az új ciklusra megválasztott vezetőség a következő tagokból áll:

Elnök: Nagy Zoltán (OSZK)

Titkár: Wittinghoff Judit (Richter Gedeon Nyrt.)

Vezetőségi tagok:
MKE tanácsi képviselő: Pastyik Endre (OE)
Gazdasági felelős: Fazekas Gáborné (nyugdíjas)
Orvosi könyvtáros csoport képviselője: Kiss Annamária (SOTE)
Vállalati könyvtárak felelőse: Zsigáné Kóródy Judit (Infodok Kft.)
Sajtó és Pr felelős: Barton Dávid (BME)
Póttag: Ritzl András (könyvtáros hallgató)

Ellenőrző Bizottság:
Elnök: Farkas István (Pedro Kft.)
Ellenőrző Bizottság tagjai: Antal Lajosné (nyugdíjas), Fenyves Márta (nyugdíjas)
Póttag: Strasszer Mihályné (OE)

A rendezvény Nagy Zoltán elnöki zárszava után Gazda István kötetének dedikálásával és kötetlen beszélgetéssel ért véget, majd este hattól az olvasótermet újra az olvasók vehették birtokba.

Barton Dávid
OMIKK
fotók: Pintér Erik, Nagy Zoltán

Comments are closed.

Blog Home