Beharangozó

Posted by zondaz - május 4th, 2015

201502_Ötágúsíp_Bevezető

Illyés Gyula nagy gondolatával indítjuk új rovatunkat: „A magyar irodalom ötágú síp, összehangolatlan. Eléri még vajon a mi nemzedékünk, hogy egy jó munka mind e nemcsak külön-külön, de más és másként is szóló sípot egyszer ismét összehangolja, illetve az eldugulástól megmenti?”

A szomszédos országok magyar könyvtárosai kezdeményezésére, az IFLA segítségével hozta létre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a magyar és magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistáját, az IFLA-HUNt, 2007-ben. A magyar és angol nyelvű szakmai levelezőlista annak érdekében jött létre, hogy az együttműködést erősítse a Magyarországon, valamint a vele szomszédos országokban vagy a világ más államaiban élő magyar, magyarul értő (esetleg már csak angolul író-olvasó) könyvtárosok és információs szakemberek között

  • a szakmát szolgáló eszme- és gondolatcserével;
  • azzal, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesület, mint mentor az IFLA GLAD programja keretében hatékony támogatást nyújthasson a szomszédos országokban működő, magyar könyvtárosokat tömörítő szervezeteknek – így az IFLA kiáltványainak megismerésében és alkalmazásában, elősegítve az IFLA legfőbb dokumentumainak magyarra fordítását, valamint új IFLA-tagok toborzását;
  • a magyar kultúra terjesztésével világszerte, a könyvtárosok és az információs szakemberek rendelkezésére álló eszközökkel.

Az IFLA-HUN levelezőlista nagyjából-egészéből betölti az eredetileg kitűzött célt.  Aktív részvételre, jó értelemben vett „önmutogatásra” azonban nem sarkallta a tagságot.  Halkan szól ez az „ötágú síp”….

Az informatikai fejlődés azonban a kezünkre játszik. Az MKE létrehozta a „Könyvtárvilág” c. webmagazint, amelyben az újságírás hagyományos módszerével fogjuk megszólaltatni a szomszédos országokbeli és a diaszpórában tevékenykedő kollégákat. Ezt a fórumot egészíti ki a Könyvtári Intézet által nemrég indított „Könyvtárosok dolgozószobája” Facebook-csoportja.

Megítélésem szerint e háromszintű megszólalási és tájékozódási lehetőség a magyar könyvtárosság minden korcsoportja számára megfelelő lehet – addig legalább, míg újabb közlési módokat ki nem fejlesztünk magunknak

Csak szóljon az a síp!

Az együttműködés reményében üdvözlettel:
Haraszti Katalin
a rovat szerkesztője

Comments are closed.

Blog Home