„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”

Posted by zondaz - szeptember 15th, 2015

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. vándorgyűlése –
Szolnok, 2015. július 16-18.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 2015. július 16-18. között Szolnokon tartotta 47. vándorgyűlését, amelyet az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, a Szolnoki Főiskola és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény közreműködésével rendezett meg.

249_vandorgyules_szolnok

A 47. vándorgyűlésen a külföldi vendégeken, a határon túli magyar kollégákon kívül, több mint 700 hazai szakember és könyvtáros hallgató vett részt az ország minden részéről, és a szakma minden területéről.

A 2015-ben megalapításának nyolcvanadik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül céljait, eszközeit, módszereit illetően. Mindannyiunk számára világos, hogy továbbra is folyamatos és dinamikus megújulásra van szükség, mind az egyesületet, mind a könyvtárosokat, mind a könyvtárakat illetőleg.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2015-ben is a legfontosabbnak ítélt nemzetközi trendeket figyelembe véve határozta meg éves vándorgyűlésének gondolatkörét, központi témáját. Az IFLA idei dél-afrikai konferenciájának témája: Dinamikus könyvtárak: hozzáférés, fejlődés és átalakulás. A központi gondolatokhoz még a változás, fenntarthatóság fogalmai is szorosan köthetők. Az Európai Unió idei szlogenje – „2015 a Fejlesztés Európai Éve” – szintén hasonló gondolatokat fogalmaz meg.  A könyvtárosok számára teljesen természetesen kapcsolódik össze a fejlődés, a dinamizmus és a hozzáférés mindahhoz, amit mi a minőség fogalmához kötünk.

Idei, 47. vándorgyűlésünk az alábbi címet kapta: „A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”.

A minőség fogalma az elmúlt évtizedek alatt számos változáson ment keresztül. Érzékelhető, hogy mást jelent különböző korokban, eltérő hivatásokban. A könyvtári területen közel ötven éve jelenlévő fogalom mára központi, a vezetést, irányítást meghatározó elvrendszerré alakult. Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan minőségnek tekintjük azt a mértéket, amely kielégíti vagy túllépi az olvasóink, használóink igényeit.   Az új technikák és különösen azok új minőségű működtetése, rendszere alapvető változásokat hoznak a mindennapjainkba. Ezeknek a megoldásoknak az alkalmazása új dinamikát hoz a működésünkbe.

A korszerű könyvtár a folyamatosan változó környezet állandó kihívásai között teljesít és szolgáltat. A könyvtár ennek megfelelően nem kizárólag a környezeti változásokra reagáló szervezet, hanem önmagát újra és újra meghatározva, a minőségi elvek és indikátorok dinamikus átalakulását is integráló intézmény. Erre keres majd válaszokat a szolnoki vándorgyűlés ülésein és szekcióiban folyó munka.

Az információhoz való szabad hozzáférés egy olyan közös alapelv, mely szükségszerűen átszövi valamennyi kitűzött célkitűzést és feladatot. A Lyoni nyilatkozat deklarálja, hogy a megnövekedett információ-felhasználás megalapozza és fejleszti az információs műveltséget, mely egyik nélkülözhetetlen alappillére a fenntartható fejlődésnek. Donna Scheeder, az IFLA 2015 augusztusában elnöki pozícióba lépő képviselője, idén februárban az ENSZ közgyűlésén rámutatott az információs szegénység és hiány veszélyeire. A hozzáférés lehetőségeinek növekedésével elősegíthetjük a teljesítmények emelkedését és a kitűzött célok megvalósítását.

A változó igényekhez igazított, magas minőségi színvonalú szolgáltatási struktúra számos jellemzőjének átgondolásához adhat kereteket a rendezvény, pl. a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a könyvtári folyamatok szabályozása, szervezetfejlesztés, partnerközpontúság, minőségorientált felhasználó központú gondolkodás, szükséges kompetenciák, rugalmas hozzáférés, esélyegyenlőség, tehetséggondozás.

A kulturális alapellátás kiemelt terepe a könyvtár, az egyenrangú és innovatív társadalom biztosítékai az erős könyvtárak és felkészült könyvtárosok. A közösségi terek dinamikus fejlődése az elmúlt évek könyvtári fejlesztésének egyik fontos területe.

A Vándorgyűlést nagy örömünkre megtisztelte és köszöntőt mondott: Závogyán Magdolna, Kultúráért felelős helyettes államtitkár, Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő, dr. Túróczi Imre rektor, Kincses Julianna könyvtárvezető, Lászlóné Nagy Ilona igazgató és Barátné dr. Hajdu Ágnes az MKE elnöke.

089_vandorgyules_szolnok 094_vandorgyules_szolnok

A konferencián átadásra kerültek az alábbi díjak: Fitz József könyvdíj, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékérme, az Év fiatal könyvtárosa-díj, Kovács Máté-díj, Kertész Gyula emlékérem, illetve felolvasásra került a 2014 évi Füzéki-díj laudációja is.

150_vandorgyules_szolnok

A vándorgyűlés szakmai programja plenáris és szekció ülések keretében zajlott, ahol a résztvevők megvitathatták a könyvtári szakterületek kérdéseit, átadhatták tapasztalataikat.

088_vandorgyules_szolnok

A korábbi évekhez hasonlóan, a rendezvény ideje alatt szakmai kiállítást is szerveztünk, amely kitűnő alkalom volt arra, hogy a könyvtáros társadalom az új, fontos kiadványokkal, szoftverekkel, berendezésekkel, termékekkel és szolgáltatásokkal, hazai és nemzetközi adatbázisokkal megismerkedhessen.

062_vandorgyules_szolnok

236_vandorgyules_szolnok

221_vandorgyules_szolnok

A szakmai programok mellett kulturális és turisztikai programok színesítették a rendezvényt, amelyek lehetőséget nyújtottak Szolnok történetének, hagyományainak, s jelenének megismeréséhez. A pénteki baráti találkozón pedig még a hőséget felfrissítő vihar és villámlás sem ronthatta el jókedvünket, nem szakíthatta meg a baráti eszmecseréket.

vandorgyules_szolnok

205_vandorgyules_szolnok

359_vandorgyules_szolnok

Barátné dr. Hajdu Ágnes,
az MKE elnöke

Gerencsér Judit,
az MKE főtitkára

A fényképeket készítette:
Földi D. Attila és Mándli Gyula 

Comments are closed.

Blog Home