Tisztújítás után az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

201502_Szervezetielet_Tisztujitas_KEM

A napirend szerint a formaságok után az elmúlt öt évet átfogó beszámolókkal kezdődött a taggyűlés.  Először Kristófné Szabó Szerafina elnök adott számot a megyei szervezet tevékenységéről, majd Kissné Anda Klára a gazdasági tevékenységről és a pénzügyi helyzetről számolt be. Mindkettő pozitív mérleget vont: nőtt az egyéni és testületi tagok száma, ami a szervezet anyagi helyzetét is javította; nőtt a tagok aktivitása a szervezetben és a szervezet aktivitása az MKE működésében; sokszínű és nagyszerű kirándulások, tapasztalatcserék szerveződtek; ismét növekedésnek indult a vándorgyűléseken és az MKE programokon való részvételi arány; realizálódott a határon túli (felvidéki) együttműködés, az egyesületi-szervezeti tevékenység kiszélesedett; szakmai kitüntetések sora igazolja vissza, hogy a szervezet figyelme kiterjed tagjai és a megyében dolgozó könyvtárosok munkájára.

A szervezet az MKE jogszerű átalakulását követően is (nagyobb felelősséggel) rendelkezhet pénzügyeiről saját bevétele erejéig, bár gazdaságilag nem önálló, adószámát visszaadta. Az anyagi helyzete stabil. A megnövekedett taglétszám ellenére azonban némileg aggasztó, hogy a tagok között egyre több a nyugdíjas, fiatalításra lenne szükség.

Kissné Anda Klára ezt követően az MKE Elnökség és a Tanács múlt évi tennivalóiról beszélt. Ezek közül több pontot (könyvfesztivál, vándorgyűlés, OKK műhelybeszélgetések és a novemberi MKE életpálya-konferencia) már az elnöki beszámoló említett. A titkár fontosnak tartotta azonban tudatosítani, hogy az MKE milyen érdekegyeztető munkát, milyen pályázati tevékenységet végez, hány bizottságban érdekelt és hányat hozott létre annak érdekében, hogy a szakmai és társadalmi elvárásokhoz szempontrendszert és módszereket alkosson. Szervezi az Alkotó könyvtáros sorozatot a könyvtárosok sokszínűségének bemutatására. Képviseli a hazai könyvtárügyet a nemzetközi szervezetekben.

A tanácsülések általában negyedévente az egyes időszakok eseményeiről, feladatairól, döntéseiről és az aktuális, a szervezetek és szekciók munkáját segítő kérdések megvitatásáról szólnak. Ebben a körben kerül ismertetésre minden olyan kérdés, amelyet a szervezeteknek és szekcióknak véleményezni kell, javaslatot készít elő (például az MKE tagdíjkérdése, honlap-fejlesztési koncepciója, a Füzéki-emlékérem hangsúlyossá tételének és átadásának mikéntje stb.). A legutóbbi alkalom az országos tisztújítás kérdését is tárgyalta.

A tájékoztatás végén a közeljövő aktuális eseményei (könyvfesztivál, Fitz-díj jelölés) és a határidők hangoztak el.

A következő napirendben a megyei szervezet választási bizottságának elnöke, Takács Anna ismertette a jelölési folyamatot, annak eredményét és a választási eljárást. Számláló bizottság felállítása után került sor a megyei tisztújításra. Nem volt nehéz dolga a tagságnak, a jelöltek száma szinte megegyezett a betöltendő pozíciók számával. A szavazást követően Fátrai Erzsébet, a szavazatszámláló bizottság elnöke hozta nyilvánosságra a szavazás eredményét:

az új elnök Kissné Anda Klára lett, vezetőségi tagok lettek Feketsné Kisvarga Anita, Gyüszi László, Kristófné Szabó Szerafina, Morvai Józsefné, Szűcs Imréné, a vezetőség póttagja Szűcs Katalin. az Ellenőrző bizottság elnöke Takács Anna, tagjai Kiss Csabáné, Sóvágó Zsoltné, póttagja Erősné Suller Ildikó.  Tanácsi képviselő Kissné Anda Klára. A Küldöttközgyűlésen a szervezetet Kissné Anda Klára, Pintérné Gurin Gabriella és Szilassi Andrea képviselheti majd. Nem tölt be tovább pozíciót Muhi Orsolya (vezetőség), valamint Kelecsényi Péterné és Galbács Györgyi (EB tagok).

A bizottsági munkáért mondott köszönet után Kristófné Szabó Szerafina leköszönő elnökként vehetett át virágcsokrot. A taggyűlésen nem hangzott el, de ide kívánkozik és nem szabad elfelejteni, hogy a leköszönő vezetőség tagjai közül Muhi Orsolyát külön köszönet illeti eddigi támogatásáért és feladatvégzéséért.

Egy rövid nőnapi köszöntés, a gusztusos csomagban átadott apró, tipikusan női formákat mintázó csokifalatkák és a házi sütemények szolgáltak üde átvezetésként a továbbiakhoz.

Kissné Anda Klára a 2015. évi költségvetés keretszámainak ismertetése és felvezetése után a 2015. évi munkatervi javaslatokat, illetve a megvalósítandó feladatokat terjesztette a tagság elé. Ez az év emlékév lesz: egyrészt az MKE megalakulásának 80., másrészt a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet megalakulásának 55. évfordulója kíván kiemelt figyelmet. Ez utóbbi saját emlékülést, önálló kiadvány készítését, új szórólapok szerkesztését is magában foglal. A „szokásos”, szervezeti élethez és ügyvitelhez kapcsolódó tevékenységek teljesítése, beszámolási kötelezettségek, felterjesztések, képviselet, munkabizottsági feladatvállalás mellett fokozni kell a kapcsolatépítést és együttműködést a város önkormányzatával és civil szervezeteivel egyaránt. Erősíteni kell a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületével felvett szálakat, de igény mutatkozott, hogy a Fejér Megyei Szervezettel közös tapasztalatcsere szerveződjön.

A programok és a tartalmi tevékenység megkívánják a pályázati tevékenységet. Nem maradhat el a megyén belüli és az országos tanulmányi kirándulás sem. A tagság a felvezetett javaslatok közül megyén belül a lábatlani Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárral és a város látnivalóival (Gerenday ház, -kert, arborétum és kúria, néprajzi gyűjtemény) szeretne megismerkedni. A program bővíthető a szlovák oldalon, egy Karvára szervezett kastélytúrával.

A megyehatáron túl Budapest és Vecsés lenne a célpont az OSZK bejárásával, valamint a Bálint Ágnes Emlékház és a vecsési kulturális központ, könyvtár és gyermekkönyvtár meglátogatása.

A szervezet támogatni kívánja idén is a vándorgyűlésen való részvételt, amelyet most Szolnok szervez meg, a kulturális igények szem előtt tartásával pedig továbbra is lehetőséget kíván nyújtani színházi előadások megtekintésére, közös múzeumlátogatásra.

Mindezek után nem csupán sikeres öt évet, eredményes választást, hanem egy jó hangulatú taggyűlést zárt a tagság. Az új vezetőség tagjainak jó együttműködést és kitartást kívánunk!

Kissné Anda Klára
MKE KEMSZ titkár
József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya

Comments are closed.

Blog Home