Dr. Czeke Marianne, az első magyar könyvtárosnő emléktáblájának avatása

Posted by Oros Sándor - november 8th, 2023

 

Dr. Czeke Marianne, az első magyar könyvtárosnő tartalmas életéről emlékeztek meg Sopronban 2023. október 18-án, szerdán. Az emlékünnepélyen résztvevők Budapestről, Győrből, Szombathelyről, Miskolcról és természetesen a soproni kollégákkal kiegészülve 11 órakor találkoztak a Soproni Evangélikus Egyházközség könyvtárában, ahol értékes előadásokat tartottak a tudós könyvtárosnő életének kutatói: Gráberné Bősze Klára és Dr. Fabó Edit.

Ezután megtekintették az épületben lévő egyháztörténeti kiállítást, majd pontosan délben a Dr. Czeke Marianne közeli szülőházán (Várkerület 12-14.) felavatták az emléktáblát. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntőt mondott Gerencsér Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, valamint Sopron város polgármestere, dr. Farkas Ciprián. Az emléktábla anyagi támogatói: Biczó Zalán győri könyvtáros, helytörténész – az emléktábla kezdeményezője –, Kovács Balázs, a Szülőföldünk Honismereti Egyesület Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, Tóth Zsófia győri könyvtáros, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete.

 

Az első magyar könyvtárosnő, Czeke Marianne 150 évvel ezelőtt – 1873. október 18-án – Sopronban született. Édesapja katonai szolgálata miatt a várostól távol éltek, de az ő váratlan halála miatt visszaköltöztek szülővárosába, Sopronba. Tizenkét évesen a soproni felső leányiskolában folytatta tanulmányait. 1896-ban tanulmányútra ment Angliába, majd Franciaországba. Kitűnően megismerte az élő és holt nyelveket, és könyvtárosi tudással érkezett haza Párizsból a Bibliotheque Nationale-ban szerzett könyvtári gyakorlat után. Hazatérve édesanyja engedélyével két év alatt, első nőként jeles érettségi vizsgát tett a soproni Szent Benedek-rend főgimnáziumában. Az érettségi után, 28 éves korában beiratkozott Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának latin-görög szakára, majd később a latin-német-francia filológus szakra. Az 1904/05. tanévi értesítőből tudjuk, hogy ebben az évben doktorált.

 

1906-ban – harminchárom éves korában – Dr. Czeke Marianne-t az Egyetemi Könyvtár igazgatója, Ferenczi Zoltán kinevezte könyvtárosnak, mint első nőt. Az Egyetemi Könyvtárban elsősorban címleíróként és bibliográfusként működött. Egyik legfontosabb műve a könyvtár Shakespeare-gyűjteményének katalógusa, amely 1920-ban jelent meg. Megírta Brunszvik Teréz életrajzát, kiadta a naplóját. 1928-ban áthelyeztette magát az Országos Pedagógiai és Tanügyi Könyvtárba, ahol ennek 1934-es megszűnéséig dolgozott. Ezután a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának tudományos munkatársa, főkönyvtárosa volt, innen vonult nyugdíjba 1935-ben. Az első politológusnőnek is nevezhető a soproni születésű bibliográfus, művelődéstörténész, fordító tudós nő, mert „Wilsontól–Rooseveltig: Értekezés a történet és a politika köréből” című munkája 1939-ben jelent meg. Dr. Czeke Marianne 1942. január 4-én Budapesten halt meg.

 A tudósítás küldte: Biczó Zalán könyvtáros, az emléktábla kezdeményezője

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr

Gerencsér Juditnak, az MKE elnökének az emléktábla avatásán elhangzott köszöntője

 

Mindannyian rohanunk valahova. Kultúránk hétköznapjait alapvetően határozza meg a gyorsaság, amely miatt sokszor észre sem vesszük azt, ami körülvesz minket. Ilyen az utca formáiba bújó esztétikum, a házfalakban élő történetek, amelyeknek nyomai nem csupán a golyónyomokban vagy az omló vakolatban, hanem emléktáblákban is élnek, amelyek úgy simulnak a térbe, hogy közben állítást is tesznek arról.

Az emléktáblák összessége ugyanannyira rajzolja városainkat, mint városaink történetei, amelyeket olykor emléktáblákba, az emlékezés lehetséges helyeibe írunk. Az emléktábla avatása egyet jelent az emlékezet koszorúzhatóvá és tapinthatóvá tételével. Dr. Czeke Marianne emléktáblája egyszerre jelöli a személyt, aki birtokolja a saját történetét; és a közösséget, amely elbeszéléseken keresztül birtokolja Czeke Marianne-t: az irodalomtörténészt, a bibliográfust, a könyvtárost, a Shakespeare-szakértőt, a fordítót.

2023. október 18-án Biczó Zalán győri egyetemi könyvtáros kezdeményezésére Sopronban emléktáblát avattunk Dr. Czeke Marianne-nak, az első magyar könyvtárosnőnek, születésének 150. évfordulóján.

Czeke Marianne egész életében arra törekedett, hogy munkássága szervesen kapcsolódjon a körülötte zajló élethez és a mindenkori eszmeáramlatokhoz, ezért értette önmaga világba vetettségét. Nőként és könyvtárosként is példaértékű életút az övé, hiszen képes volt beépíteni szakmájába azt, amit a világban tapasztalt. Olyan könyvtáros életpálya az övé, amelyben a világ értelmezése a szakmaiság minimuma. Erre is emlékeztet bennünket az október 18-án felavatott emléktábla. Bízunk benne, hogy a kezdeményezés nem csupán méltó mementója dr. Czeke Marianne könyvtárosnak, hanem számos fiatal kollégát inspirál majd. Hagyatéka, személyisége, elhivatottsága nőként és könyvtárosként is példaértékű hazánkban és külföldön egyaránt.

A Soproni Evangélikus Egyházközség könyvtárában a mai ünnepi eseményen szakmai előadással mutatta be és méltatta Dr. Czeke Marianne kiváló szakmai munkásságát, életútját és kimagasló szerepét a könyvtártudomány területén Gráberné Bősze Klára és dr. Fabó Edit.

Az emléktábla avatás alkalmából köszöntő beszédet tartott Dr. Farkas Ciprián, Sopron város polgármestere és Gerencsér Judit, az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke.

Nagy öröm számunkra, hogy az emléktábla elkészítésében, elhelyezésében és dr. Czeke Marianne munkásságának méltó emlék állításában a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is szerepet vállalhatott.

Gerencsér Judit, az MKE elnöke

Fotók: Máthé Daniella (Kisalföld)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home