Horváth Noémi

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

2016-tól vagyok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Könyvtárának munkatársa. Felsőfokú tanulmányaim során alapképzésen gyermek- és iskolai könyvtáros, valamint információmenedzsment szakirányokat végeztem, 2016-ban pedig a Pécsi Tudományegyetem informatikus könyvtáros mesterképzésén szereztem diplomát. 2023 óta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció vezetőségi tagjaként az MKSZ felsőoktatási könyvtárainak képviselete a feladatom.

Az elmúlt években az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, a Rendészettudományi Kar és a központi szervezetek, kutatóintézetek könyvtári dokumentumellátását segítettem.

2022. júliusától igazgatóként dolgozom a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtárában, melynek feladata a Kar hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak könyvtári ellátása. A mindennapokban elengedhetetlenül fontos az együttműködés az Egyetemi Könyvtár többi telephelyével, emellett a Magyar Honvédséggel és szervezeteivel, illetve a honvédségi könyvtárakkal is, hiszen ez a munka rendkívül szerteágazó. A pályakezdő, vagy már régebb óta szolgáló tisztek munkájának segítése, megfelelő tudományos háttér biztosítása kiemelt feladatunk. A Könyvtár kultúrmissziója: a Honvédség gyakorló állománya számára elengedhetetlen a képességek fejlesztése és az élethosszig tartó tanulás is, hiszen csak így érhető el, hogy a régi hagyományoknak megfelelően minden frissen végzett hallgató „tiszt és úriember” legyen. Rendszeresen szervezünk kiállításokat, könyvbemutatókat a Könyvtárban, de gyakran helyet biztosítunk szakmai, ismeretterjesztő vagy tudományos rendezvényeknek is.

Fontosnak tartom a klasszikus könyvtártudományi ismeretek alkalmazása mellett a korszerű könyvtári informatikai tudást is, amellyel 21. századi információs szakemberként releváns és használható információkat tudok keresni és tanítani a könyvtárhasználóknak. A mai közszolgálati, ezen belül a katonai felsőoktatás óriási változásokon ment keresztül az elmúlt években. A felsőoktatási könyvtári munka az egész világon szintén átalakulóban van. Ez az oka annak, hogy könyvtárosi hivatásomat elsősorban felsőoktatási környezetben, egyetemi hallgatók és az őket oktató személyek, kutatók és doktoranduszok könyvtári ellátásában szeretem gyakorolni, ahol kiemelten fontos a naprakész tudás és a gyors, hatékony információkeresés. Célom egy olyan könyvtár és könyvtári légkör kialakítása, ahol jó dolgozni, és jó olvasóként, látogatóként időről időre betérni.

A fent említett területekkel kapcsolatban örömmel veszek részt közös gondolkodásban, illetve továbbítom kérdéseiket azon szakemberek számára, akik az adott témában járatosabbak. Lehetőségeimhez mérten minden Magyar Honvédséggel, honvédségi könyvtárakkal foglalkozó, vagy közszolgálatban, közgyűjteményben dolgozó kollégának, egyetemi hallgatónak, doktorandusznak, kutatónak, vagy más területtel foglalkozó érdeklődőnek szívesen nyújtok támogatást mind szakmailag, mind emberileg.

Elérhetőségeim:

Horváth Noémi

telefon: +36 30 732 2728

e-mail: horvath.noemi@uni-nke.hu

 

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home