Beszámoló a Vándorgyűlés záró plenáris üléséről

Posted by Oros Sándor - szeptember 12th, 2023

Kezdődik a záró plenáris!

A záró plenáris ülésre július 14-én az egyetem “B” épületében került sor, a levezető elnök Villám Judit, az MKE alelnöke volt.

A meghívott vendégek:

  • Vincze Máté Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár
  • Romanek Etelka a Komárom-Esztergom vármegye önkormányzatának alelnöke
  • Szóllás Péter, a KIM könyvtári és levéltári főosztályának vezetője
  • Mikolasek Zsófia a tatabányai szervezők részéről (2023)
  • Pintérné Kék Krisztina a tavalyi szervezők részéről (2022)

Vincze Máté helyettes államtitkár a köszöntő beszéde után átadta a könyvtárosok szavazatai alapján odaítélt Fitz József díjakat:

  • Kerek élet fája. Jeles napok mesekalendáriuma. Bajzáth Mária válogatása, Gyetkó Krisztina rajzaival. Lampion könyvek. A díjat a kiadó képviseletében Tóth Nikolett kiadói asszisztens vette át.
  • Kocsis Noémi: Bakancslista. Kastélyok, várak, kúriák. Titkok, tárgyak, történetek. Scolar Kiadó. A díjat a kiadó képviseletében Érsek-Obádovics Mercédesz, a Scolar Kiadó kiadóvezetője vette át.
  • Zsoldos Attila: A 800 éves Aranybulla. Országház Könyvkiadó. A díjat a kiadó képviseletében Pelyach István az Országház Könyvkiadó vezető főszerkesztője vette át.

A Fitz-díjas könyvekről külön cikkben részletesebben olvashatunk.

A díjak átadása után a szekcióbeszámolók következtek, a moderátorok két percet kaptak arra, hogy összegezzék számunkra, mik voltak az adott témakörök legérdekesebb felvetései, következtetései, milyen konklúzióval záródott a szekcióülés.

Társadalomtudományi szekció: Villám Judit

A Társadalomtudományi szekció programjának témája a felhasználói igényekre épülő szolgáltatásfejlesztés jó gyakorlatainak bemutatása volt. Szó volt arról, hogy a szakkönyvtárakban egyre több feladat jelenik meg a teljes publikációs ciklus kapcsán, már nem elég csak szakirodalmat adni a kutatóknak. Az Országgyűlési Könyvtár a Jogi Portál, az Országos Pedagógiai Könyvtár a Magyar Pedagógiai Tezaurusz fejlesztését mutatta be. A szegedi Somogyi Könyvtár beszámolt arról, hogy hogyan jut el a könyvtár a felhasználókhoz, ha az épületét nem tudja használni. Hallhattunk a Budapesti Gazdasági Egyetem könyvtárának új fajta felhasználói elégedettségméréséről, és megemlékeztünk a száz éve született nagy könyvtárosról, Walleshausen Gyuláról. A szekcióülést a szegediek robotika foglalkozásának bemutatója zárta.

Tolna Megyei Szervezet – Zöldkönyvtári Szekció: Liebhauser János

A másodjára megszervezett Zöldkönyvtári Szekció első részében – jobbára – a zöldkönyvtári mozgalom azon könyvtárai mutatkoztak be, akik a vándorgyűlések keretében eddig ezt nem tehették meg: Molnárné Dőry Zsófia Edutus Egyetem Műszaki Intézet; Regele Tímea – PTE Könyvtár és Tudásközpont; Tóth Gabriella – Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ; Abonyi Szilvia – Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban; Dr. Dubniczky Zsolt – Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár; Liebhauser János – Illyés Gyula Könyvtár. A szekció második felének oldott hangulatú workshopján a résztvevők megállapodtak abban, hogy az IFLA Zöldkönyvtári Címet elnyert könyvtárakon túl (Tatabánya, Óbuda, Kiskunfélegyháza, Szekszárd), mindazon könyvtárak is használhassák a „zöldkönytár” megnevezést ilyen irányú szakmai tevékenységeik jelölésére, amelyek egyetértenek a Zöldkönyvtári Manifesztummal, illetve csatlakoztak a 2022-es Szekszárdi Zöldkönyvtári Találkozó közös nyilatkozatához. A szekció résztvevői javasolták a MKE illetve az IKSZ vezetőségének, hogy alapítsák meg a MAGYAR ZÖLDKÖNYVTÁRI DÍJAT, amelynek minősítési rendszerét a szakmai szervezetek a zöldkönyvtári mozgalom könyvtáraival közösen dolgozzák ki.

Tudományos és Szakkönyvtári szekció: Gaálné Kalydy Dóra

A Tudományos és Szakkönyvtári Szekció a nyílt tudomány (open science) aktuális kérdéseit járta körül. A vitaindító előadás után felkért hozzászólókkal beszélgettek a résztvevők érintve a nyílt hozzáférésű publikálással, ezen belül is a gyémánt publikálással járó kihívásokat. A jelenlévők megerősítették, hogy az intézményi kiadók létrehozása és fenntartása (diamond open access) a folyamatos kiadói áremelésekből kivezető lehetséges út az egyetemek és kutatóintézetek számára. A beszélgetés külön kitért a közösségi tudomány adta könyvtári lehetőségekre, kiemelve, hogy nem csak a szakkönyvtárak, hanem a közkönyvtárak is csak nyerhetnek azzal, ha bekapcsolódnak a közösségi tudományos projektekbe. Végül a kutatási adatkezeléssel járó feladatokra hívták fel a figyelmet a meghívott előadóink.

OSZK KI: Szűts Etele

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete idén először workshopokkal vett részt a Vándorgyűlésen. Elsőként a Könyvtári Intézet kutató-elemző könyvtárosainak bemutatkozójára, illetve ezen belül „A KultStathoz kapcsolható adatvizualizációs szoftver használata” című workshopra került sor. Ebben a résztvevők játékos formájában, egy csoportos kvízvetélkedőben mérhették le, illetve fejleszthették tovább a statisztikai ismereteiket.

Ezt követően a Könyvtári Intézet minőségfejlesztő munkatársai workshopján vehettek részt a könyvtárosok, amelynek az volt a célja, hogy gyakorlatorientált foglalkozás segítségével az elméletet tapasztalattá, az ismeretet élménnyé alakítsa, elősegítve a minőségmenedzsment-módszerek még tudatosabb és szélesebb körű alkalmazását a magyar könyvtárakban. Mindkét téma aktualitását mutatja a széleskörű érdeklődés.

A Határon túli egyesületek szekciójának verses beszámolója: Tegdes Egyházi Dóra

Nekem itt most 2 perc csak a világ,

Elég is, hiszen minket már a vacsora vár.

A Határon túli szekció programja mi volt?

Elmondom hát, hol volt, hol nem volt.

Dancs Szabolcs a szakterminológia agya és lelke,

Megmutatta, milyen a közös projektünk szótár-gyermeke.

Hol Landerer, hol Gutenberg bőrébe bújik Szabó Károly,

Szekciónkban az öreg nyomdával lett cowboy.

Zágorec Csuka Judit sikeres együttműködéseket mutatott be,

Milyenek Lendván az olvasási és szavalóversenyek.

Varga Éva Kárpátaljáról hozott egyesületi híreket.

Nehéz sorsok, nagy kihívások, kívánunk szebb éveket.

Pálfi Anita friss helyismereti digitalizálást prezentált,

Segítséget kér a továbblépéshez Szabadkán.

Demčik Norbert a zeneosztály újjáélesztéséről beszélt,

Podcast, beszélgetés, média, s a közösségi tér a cél.

Ennyi volt hát csecsemőkorú szekciónk programja,

Zárom soraim, hogy most már más folytassa.

Könyvtárostanárok Egyesülete: Cserlakiné Hagymássy Krisztina

A Könyvtárostanárok Egyesülete kapcsolódva a Vándorgyűlés mottójához „Inspiráció – Elköteleződés – Képessé tétel – Kapcsolatrendszer” és a hagyományaihoz, mindig szervez iskolai könyvtár látogatást egy helyi intézményben. Most Szalay Izabella könyvtárostanár a Tatabányai Árpád Gimnázium könyvtárát mutatta be. Mindig nagyon érdekes más könyvtárak mindennapjaiba bepillantani, de Henzer Zsuzsanna könyvtárostanár, a tatai Kőkúti Általános Iskola, a Győri Pedagógiai Oktatási Központ szaktanácsadója segítségével egyéb intézmények eredményeit is megismerhettük. A szekcióülésen Horváth Ádámmal közösen gondolkodtunk arról, hogy hogyan hat, hogyan változtatja meg az információkeresési és értelmezési szokásokat a mesterséges intelligencia. Hogyan érdemes és lehet erre a könyvtárhasználókat (tanulókat, hallgatókat, felnőtteket) felkészíteni? Kell-e, és ha igen, miben változnia a könyvtárhasználat tanításának? A tananyagban, a módszerekben vagy a szemléletünkön kell változtatni?

Hisszük, hogy az értő olvasóvá nevelésben az iskolai könyvtáraknak, a könyvtárostanároknak a MI korában is szerepe van. Feladatunk és felelősségünk is, hogy megtanítsuk jól kérdezni, tudatosan választani, kritikusan gondolkodni, segítve ezzel a tanár kollégák munkáját és a diákok felkészülését a rájuk váró kihívásokra.

Az alábbi szekcióülésekről a Szervezeti élet rovatban részletesebb, fotókkal ellátott beszámolókat olvashatunk:

Bibliográfiai szekció: Takácsné Bubnó Katalin

Jogi szekció: dr. Urai-Tóth Éva

Közkönyvtári Egylet – Gyermekkönyvtáros szekció: Haszonné Kiss Katalin

Olvasószolgálati Szekció: Molekné Kőrösi Beatrix elnök

KIT-műhely: Mikulás Gábor (szerkesztő, KIT Hírlevél)

Műszaki Könyvtáros Szekció – Múzeumi Szekció: Farkas István

Beszámolt még szekcióülésükről:

Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és Komárom-Esztergom Megyei Szervezet: Szalainé Bodor Edit helyett: Gyüszi László

Zenei Könyvtárosok Szervezete: Bándoli Katalin helyett: Gulyásné Klára

A szekcióbeszámolókat követően megtörtént az Újvárosi kalandtúra résztvevőinek, illetve a kiállítók ajándékainak kisorsolása, majd a hagyomány szerint meghallgattuk a tavalyi és az idei vándorgyűlési vendéglátók beszámolóit. A vándorgyűlés összegzését az egyesület elnöke, Gerencsér Judit tartotta megköszönve a helyi szervezők munkáját.

A záró plenáris ülés végén, a hagyományokhoz híven, Mikolasek Zsófia felkötötte a Vándorbotra a tatabányaiak szalagját.

Villám Judit, Országgyűlési Könyvtár, az MKE alelnöke

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home