A Fitz József könyvdíjról

Posted by Oros Sándor - szeptember 12th, 2023

Az 1989 óta kiosztásra kerülő nívódíjat a könyvtárosok szavazatai alapján ítélik oda. A 2023-ban megjelent könyvekből a könyvtáros szakma által legértékesebbnek tartott három könyv került díjazásra.

  • Kerek élet fája. Jeles napok mesekalendáriuma. Bajzáth Mária válogatása, Gyetkó Krisztina rajzaival. Lampion könyvek – Centrál Médiacsoport
  • Kocsis Noémi: Bakancslista. Kastélyok, várak, kúriák. Titkok, tárgyak, történetek. Scolar Kiadó
  • Zsoldos Attila: A 800 éves Aranybulla. Országház Könyvkiadó

Gratulálunk a díjazottaknak!

Indoklások

 

Kerek élet fája. Jeles napok mesekalendáriuma. Bajzáth Mária válogatása, Gyetkó Krisztina rajzaival. Lampion könyvek – Centrál Médiacsoport

A Népmesekincstár Mesepedagógia módszer vezetője, Bajzáth Mária színes, illusztrált kötetbe gyűjtötte a magyar népmeséket és legendákat, a Kerek élet fája című mesekalendárium küldetése pedig, hogy rávilágítson, milyen hagyomány bújik meg egy-egy ünnep mögött. A szerző a könyvet öröknaptárnak szánja, mert a jeles napokról nemcsak akkor érdemes olvasni, amikor éppen aktuálisak, de a lapok forgatása a várakozást is izgalmas időszakká varázsolja. A könyvben magyarázatot kapunk arra, hogy a generációk óta öröklődő szokásaink miért és hogyan alakultak ki. Például miért kerül karácsonykor diósbejgli az asztalra, vagy milyen ősi hagyománya van a szüretnek, és mindez hogyan kapcsolódik Szent Péterhez. De Szent Miklós püspök legendájából kiderül az is, hogy miért kell jól viselkedni Mikulás előtt. A kötet lényege, hogy az ünnepek mögé tartalom kerüljön, és megértsük, milyen jelentéstartalma van egy-egy szimbólumnak. A szerző célja, hogy a gyerekek – és a mesét olvasó felnőttek is – közelebb kerüljenek kulturális gyökereinkhez.

Bajzáth Mária több mint egy évtizede gyűjti a történeteket, a mesék között olyan is van, amit a saját gyerekkorából hozott. A kötetet Getykó Krisztina illusztrálta, a könyv elő- és hátlapján egy tizenkét ágú fa mutatja meg, hogy melyik hónapban milyen ünnepek követik egymást. A könyvet az évszakok bontják négy részre, majd hónapokra és ünnepekre. A meséket ötéves kortól ajánlja a szerző, a kötet célja pedig, hogy a gyerekek valamilyen cselekvést társítsanak egy-egy időszakhoz és ünnephez.

 

Kocsis Noémi: Bakancslista. Kastélyok, várak, kúriák. Titkok, tárgyak, történetek. Scolar Kiadó

 A kötetből többek között a kedves olvasó megtudhatja, melyik kastélyunkban “járkál” egy szófa éjjelenként, vagy hogy hol laknak a helyi legendárium szerint kísértetek. Mely várainknál kereshetünk kincsesládákat? Hol van a mélyben titkos alagútrendszer? Ki volt az a magyar grófnak, akinek inasa “másodállásban” betyárként fosztogatott a környéken?  Hány várunkat rombolták le pusztán féltékenységből? Miért festették őket éppen fehérre? Melyikből hajigáltak le boszorkányokat? Melyik kastélyunkban forgatták a legtöbb filmet? És melyiket vette meg a némafilmkorszak egyik leghíresebb dívája? Hová járt szívesen Liszt Ferenc pihenni? Hát Madách Imre? Kölcsey Ferenc? Hol, melyik hazai kastélyunkban őrzik Ferenc József lúdtollát, Beethoven szerelmes leveleit? És hol láthatunk márványistállót? Vagy például panoptikumot? A kötet élmények és kalandok során át hozza közelebb az olvasóhoz a megérteni való múltat és a felfedezhető jelent.

 

Zsoldos Attila: A 800 éves Aranybulla. Országház Könyvkiadó

A II. András király által 800 éve kiadott Aranybulla a magyar középkor sokat emlegetett, ám talán leginkább félreértett dokumentuma. Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének kutatóprofesszora által írt kötet részletesen bemutatja az Aranybulla hátteréül szolgáló reformpolitika főbb elemeit, a törvény megszületéséhez vezető politikai küzdelmeket, valamint az 1231. évi megújítást kikényszerítő eseményeket és a megújulás következményeit. A politika-, társadalom-, és gazdaságtörténeti elemzések fő eredménye az a megállapodás, mely szerint az Aranybulla mindkét változata – ellentétben a korábbi vélekedésekkel – valójában II. András politikai törekvéseit összegezte. A kötet végezetül felvázolja az Aranybulla középkori utóéletének jelentősebb állomásait és az “ellenállási záradék” értelmezésében a késő középkorra bekövetkezett változásokat.

Összeállította: Kóródy Judit

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home