Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciójának 2023. évi cikluszáró és tisztújító közgyűléséről

Posted by Oros Sándor - április 30th, 2023

Cikluszáró és tisztújító közgyűlésünknek alapító intézményünk, a BME OMIKK adott otthont 2023 április 13-án délután kettőtől hatig a közösségi teremben. Immár 53 éves szekciónk vezetősége ezen az ünnepi taggyűlésen adott számot az elmúlt időszak munkájáról, majd a leköszönő vezetőség helyét az újonnan megválasztott vezetőség vette át.

Nagy Zoltán, az MKSZ elnöke hivatalosan megnyitotta az ünnepi taggyűlést, köszöntötte a taggyűlés résztvevőit. Ezután hagyományainknak megfelelően Marton József Ernő, a BME OMIKK főigazgatója, mint házigazda köszöntötte az egybegyűlteket, értékelve nagy múltú szervezetünk szerepét a hazai könyvtári életben. Megemlítette, hogy indulásunk a 70-es évek elején egybeesik az informatika kezdeteivel is. Úgy gondolja, hogy az új elnökség megválasztásával a szervezet megújulása és a folytonossága biztosítva lesz.

Ezt követően Nagy Zoltán felkérte Dr. Füredi Mihályt, hogy mint levezető elnök vezesse a továbbiakban a taggyűlést. A levezető elnök felkérte a vezetőség tagjait beszámolóik megtartására. Elsőként Prokné Palik Mária titkári beszámolója került sorra az elmúlt időszakról. Adatokkal alátámasztott jelentésében ismertette az MKSZ ciklus alatti rendezvényeit, belföldi és külföldi tanulmányútjait, szakmai konferenciáit, a vállalti könyvtárak Műhelybeszélgetéseit. Említést tett adminisztrációs és pénzügyi-gazdasági rendezettségünkről. Ezt követte az ellenőrző bizottság képviseletében Farkas István beszámolója, amelyben megállapította, hogy a szervezet az alapszabályban foglaltaknak megfelelően működött, a pénzügyi, számviteli és tagnyilvántartása rendezett, pontos és áttekinthető, a jelentési kötelezettségeinek időben eleget tett.

Nagy Zoltán elnök az elmúlt öt év legfontosabb szakmai tendenciáit foglalta össze, értékelte a vezetőségi tagoknak egyenként és együtt végzett munkáját.

Az ezután lezajlott vezetőségválasztás eredményeként a Műszaki Könyvtáros Szekció új vezetősége. Nagy örömünkre négy fiatal új tagot is üdvözölhetünk az Elnökségben.

Elnök: Farkas István

Tiszteletbeli elnök: Nagy Zoltán

Titkár: Prokné Palik Mária

Vezetőségi tagok: Antal Lajosné Eli, Berek László, Fazekas Gáborné Judit, Füredi Mihály, Horváth Noémi, Kóródy Judit, Kutnyánszky Anikó, Szluka Péter

A vezetőségválasztó taggyűlésről beszámoló sokkal részletesebb, számos fotóval gazdagított beszámoló érhető el a szekció Honlapján!

Nagy Zoltán, az MKSZ tiszteletbeli elnöke

 

Comments are closed.

Blog Home