Színes hétköznapok az iskolai könyvtárban

Posted by Oros Sándor - január 6th, 2024

 

A KTE karácsonyi képeslapját Bocskay Borbála, a Veres Pálné gimnázium diákja készítette

2023. december 11-én rendeztük meg idén az Őszi Szakmai Napunkat. Az őszből kicsit már belecsúsztunk a télbe, de az időpont választás okkal történt, szerettük volna tagjainkat jó hírekkel megörvendeztetni. Rendkívül mozgalmas félév van mögöttünk. Az adventi koszorún már a remény gyertyája égett és a megnyitón arról beszéltünk, hogy a kihívásokban az a jó, hogy megerősödve jöhetünk ki belőlük, barátokra, szövetségesekre találhatunk.

A rendezvényre a MABÉOSZ székházban került sor, amely szeptembertől otthont ad az irattárunknak és aláírtuk az együttműködési megállapodást a szövetséggel, hogy elindulhasson egy gyümölcsöző kapcsolat az iskolai könyvtárak és az ifjúsági bélyeggyűjtők között.

Elfogadta meghívásunkat a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, Gerencsér Judit. Nagy örömmel hallgattuk az elnöki ciklus terveit, hiszen a „Légy részese – a változás a fejlődés és a siker kulcsa” mottó teljes mértékben lefedi a könyvtárostanárok előtt álló kihívásokat is. Jó érzés, hogy részese, partnere lehetünk az MKE reformjainak.

Jelentős ez az év abból a szempontból is, hogy az OPKM nem tudja tovább vállalni a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati verseny megrendezését. A szakmai napon tudtuk hivatalosan bejelenteni, hogy a 2023/2024-es tanévben a Könyvtárostanárok Egyesülete az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésével hirdeti és szervezi meg az egyetlen és a tehetséggondozásban nélkülözhetetlen versenyt. A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által kiírt, “Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” pályázaton megítélt 2500000 Ft és a Bookline Kids anyagi támogatása biztosítja a szükséges anyagi fedezetet. Az országos versenyszervező: dr. Hangodi Ágnes (Országos Széchényi Könyvtár) és verseny szakmai felelőse: Dömsödy Andrea a versenybizottsági tagokkal együtt a verseny színvonalát garantálja.

Hagyományosan a szakmai napon adjuk át az Iskolai könyvtári közéleti sajtódíjat, melyet idén Kovács Anikó Csilla és Zsupos Gabriella nyert el Haon portálon megjelentetett híradással (Együtt indultak Szabó Magda nyomába könyvtárosok és olvasóik. In: Hajdú-Bihar Vármegyei hírportál. Bp.: Mediaworks Hungary, 2022.12.01. URL: https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/12/egyutt-indultak-szabo-magda-nyomaba-konyvtarosok-es-olvasoik?fbclid=IwAR1L2bHqzL3ckMRx4m1mT2FRT6vQwmCyuACQ61ZJ4wCOMEvEHOe97yDm2kg Utolsó letöltés: 2023.03.12.)

Idén került másodszor átadásra A Könyvtárostanárok Egyesülete által alapított Kovács Máté Alapítvány Nívódíjának 2023. évi Iskolai könyvtári különdíja, melynek nyertes publikációját Dömsödy Andrea könyvtáros, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar könyvtára mutatta be.

Iskolai könyvtári tanórán kívüli tevékenységekről, a kollégák jó gyakorlataiból kaphattunk ízelítőt a villámelőadások során.

Mindig szívmelengető része a programnak, amikor a KTE emlékérmek átadására kerül sor, hiszen példaképként állnak előttünk, elérendő és elérhető célt tűzve ki elénk. A díjazottak laudációja a honlapunkon olvasható: Emlékerem2023

A 2023. év KTE EMLÉKÉREM – ÉLETMŰDÍJ díjazottja: Kissné Ráczkevi Irén

A KTE EMLÉKÉREM – A KÖNYVTÁROSTANÁRI HIVATÁSÉRT díjazottja: Szalay Izabella könyvtárostanár

A KTE EMLÉKÉREM – AZ EGYESÜLETÉRT díjazottja: Kovács Anikó Csilla

A szakmai előadások, a személyes találkozások mellett programjainkon a legnépszerűbbek a műhelyfoglalkozások. Most három témában volt alkalmunk elmélyülni. Szervezőként azt a legnagyobb elismerés hallani, hogy panaszként fogalmazódik meg: sajnos mindegyiken nem lehet részt venni.

1. műhely: Bélyegek az iskolai könyvtárban is. Generációk, kultúra, közösség.

Angyal Erzsébet elnök, MABÉOSZ Ifjúságért Szakosztály

Cserlakiné Hagymássy Krisztina könyvtárostanár, Veres Pálné Gimnázium, Budapest

Angyal Erzsébet hihetetlen tudással, lelkesedéssel vont be minket a világába. Külön ajándék a könyvtáros múltja, könnyű vele együtt gondolkozni. A figyelmünk egy percre sem lankadt, pedig többe előzetes ismeretek nélkül csupán kíváncsiságból választották ezt a műhelyt, A végére mindenki talált kapcsolódási lehetőséget a könyvtár és a bélyeggyűjtés közt. Reméljük sikerül megteremteni a lehetőséget, hogy széleskörben  terjesszük: Aki bélyeget gyűjt, tudást gyűjt.

2. műhely: Az olvasás mindenkié? Az olvasás ügye mindenkié?

Bakó Katalin könyvtárostanár, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest

Dömsödy Andrea könyvtáros, ELTE PPK könyvtára, Budapest

Bakó Katalin, a műhely egyik vezetője így jellemezte a közös munkát: ” A Dömsödy Andreával közösen tartott délutáni műhely a Civil Közoktatási Platform (CKP) Önfeljesztő Közösségek projektjéhez kapcsolódott, s izgalmas kérdést feszegetett: az olvasás mindenkié, az olvasás ügye mindenkié?

A másfél órás workshop során a Közélet Iskolája Szerveződj! nevű társasjátékát felhasználva igyekeztünk láthatóvá tenni a kollégák számára, hogy az (értő) olvasás életünk minden területén ott van, s hogy megléte, készségszintű használata az életben való boldogulás egyik alapfeltétele. Azt is szerettük volna, ha a nyilvánvalóvá válik, mindenki tehet az ügyért.

A műhely végén azt kértük a kollégáktól, hogy mindenki úgy térjen haza a szakmai napról, hogy találja ki, másnap mit tesz az olvasásért. Hiszen érdemes szerveződni és cselekedni – magunkért, a következő generációért.”

3. műhely: A papír alapú és a digitális olvasás kognitív és érzelmi feldolgozásának különbségei és az elmélyült olvasás támogatásának lehetőségei

Papp-Zipernovszky Orsolya pszichológus, egyetemi oktató, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Sóron Ildikó, FSZEK, régióigazgató

Minden prezentáció megtalálható a KTE honlapján.

Cserlakiné Hagymássy Krisztina, Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke

Comments are closed.

Blog Home