DR. UJVÁRINÉ FŰZY ÁGNES (1941-2023)

Posted by Oros Sándor - március 7th, 2023

Dr. Ujváriné Fűzy Ágnes 1941. február 11-én született Pécsett. Szülővárosában, a Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett. A Debreceni Tanárképző Főiskolán népművelő-könyvtár szakos diplomát szerzett (1969), a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar szakon (1971), majd ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pedagógia szakon végzett (1981).

1964 óta népművelő. 1973-tól a Pécsi Városi Tanács Művelődésügyi Osztályának művészeti főelőadója, 1979-től a közművelődési csoport vezetője. Ez idő alatt jelentős szerepet vállalt, aktívan részt vett Pécs város kulturális életének alakításában és szervezésében. Az Országos Dramatikus Gyermekfesztiválok egyik szorgalmazója és tevékeny résztvevője volt, csakúgy, mint a városban zajló kiállításoknak, évi rendszeresen visszatérő programoknak, fesztiváloknak és a városunk hírnevét a határon-túlra is elvivő olyan rendezvényeknek, mint az Európa Cantat.

1990-től 2003-ig a Pécsi Városi Könyvtár igazgatója volt. Igazgatása alatt indult el az intézményben a számítógépes adatfeldolgozás, létrejött a könyvtár központi raktára, megerősítette, szélesítette a könyvtár közművelődési tevékenységét és a könyvtári szolgáltatásokat. 1992-ben kezdte meg működését az Ikarus székesfehérvári gyárában már eleve a könyvtári ellátás igényei szerint készített harmadik pécsi könyvtárbusz „Paula,” ahol a könyvkölcsönzésen kívül még rendszeres egészségvédelmi tanácsadást is igénybe vehettek az olvasók.

Bár a kezdetektől fogva jó kapcsolatot ápolt a város könyvtáraival és közművelődési intézményeivel, az igazgatóként eltöltött évei alatt tovább erősödött a Pécsi Városi Könyvtár kapcsolatrendszere az óvodákkal, általános és középiskolákkal, továbbá jól működő, gyümölcsöző együttműködést alakított ki az Egészséges Városért és a Környezetünkért Alapítvánnyal. Amikor csak tehette részt vett az MKE Vándorgyűlésein, és támogatta, segítette a helyi szakmai szervezet munkáját is.

Dr. Ujváriné Fűzy Ágnes megvalósította a kifejezetten a Pécsi Városi könyvtárra jellemző rendezvényeket: kiemelve közülük a „Szívemhez szóltak, szívemből szólok” versmondó estet, ahol a város prominens személyiségei versmondását hallgathatta a közönség. Tudta, hogy az olvasóvá nevelés érdekében olvasót bevonzó programokra van szükség; számos, felejthetetlen író-olvasó találkozó, könyvbemutató, kiállítás, vetélkedő, verseny, „új típusú” projekt (Olvas a város) nyújtott felejthetetlen perceket nemcsak a résztvevőknek, de a szervező könyvtárosoknak is. A hazai és nemzetközi konferenciák, a szakmaiság fejlesztése mellett növelve ismertségét, a Pécsi Városi Könyvtár nemzetközi kapcsolatait (bolgár, horvát, szerb) is erősítették.

Sajtótájékoztatók, médiaszereplések sora jellemezte ezt az időszakot, amely az előzővel együtt töretlenül megmaradt a Pécsi Városi Könyvtár megszűnéséig.

Tevékenységét 1984-ben Szocialista Kultúráért, 2001-ben Pécs város Közművelődési díjával ismerték el.

Dr. Ujváriné Fűzy Ágnes vezetése alatt messzemenően családias, de fegyelmezett munkahelyi légkör jellemezte a Pécsi Városi Könyvtárat és a mai napig szívesen, nagy szeretettel gondolunk vissza az együtt töltött évekre. Bár 2003-ban nyugdíjba ment és a napi kapcsolat megszűnt ugyan, de Ágnes nem szakadt el a könyvtártól, nem szakadt el a kollégáitól. Mindig figyelemmel kísérte a könyvtári eseményeket, részt vett nyugdíjas találkozókon, beszélgetésen, kiállításokon és rendezvényeken egészen addig, – amíg a sors azt megengedte a számára.

„Különös dolog a múlt. Egyfolytában az emberrel van,

talán nem is telik el óra, hogy eszébe ne jutna valami, ami tíz-húsz éve történt.” (George Orwell)

Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

Volt munkatársai

Comments are closed.

Blog Home