Beszámoló az MKE 2023-as tisztújító közgyűléséről

Posted by Oros Sándor - július 10th, 2023

 

 

2023. május 3-án került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttgyűlésére, mely határozatképes volt, így a meghirdetett napirend szerint elvégezhette munkáját. A köszöntők után Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke beszámolt a 2022-es év szakmai munkájáról. Ezt követően Dr. Aczél-Partos Adrienn, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette jelentését a 2022-es évről. A közhasznúsági jelentés vitáját, majd elfogadását követően került sor Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes elnök, Gerencsér Judit főtitkár és Horváth Tamás tanácselnök beszámolójára az eltelt négyéves ciklusról (2019-2023). A beszámolók után az MKE elnöksége testületileg lemondott és sor került a tisztújításra.

A küldöttközgyűlés az MKE elnökévé Gerencsér Juditot, főtitkárává Istók Annát, az Ellenőrző Bizottság elnökévé dr. Aczél-Partos Adriennt választotta a 2023-2027-es ciklusra.

Az elnökség tagjai a 2023-2027-es ciklusra:

Eszenyiné dr. Borbély Mária

Gaálné Kalydy Dóra

Haszonné Kiss Katalin

Kiss Gábor

Oros Sándor

Péterfi Rita

Villám Judit

 

Elnökségi póttagnak választották:

Baráthné Molnár Mónikát és

Sándor Viktóriát.

 

Az Ellenőrző bizottság tagja lett a 2023-2027-es ciklusra:

Kührner Éva

Magdics Erika

Nuridsány Judit

Senkei-Kis Zoltán dr.

 

A küldöttközgyűlés részletes beszámolója a közgyűlésről készült hivatalos jegyzőkönyvben hozzáférhető.

Gratulálunk az új elnökségnek és még egyszer köszönjük a leköszönő elnökség munkáját!

Istók Anna, MKE főtitkár

Comments are closed.

Blog Home