Tisztújítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetben

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

Két alkalommal is összegyűltek Nyíregyházán a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetének tagjai a közelmúltban: március 20-án tisztújító választásra került sor a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtárában, április 17-én pedig a könyvtárosok világnapjához kapcsolódó elismerések, a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért”-díj és a Csendes János Életmű-díj átadásának apropóján találkoztak a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

A márciusi tisztújítás eredményesen zajlott, részben megújult a vezetőség: dr. Kührner Évát, a korábbi leköszönő elnököt Tomasovszki Anita, a megyei könyvtár igazgatónője váltotta posztján. A titkos szavazással megválasztott vezetőség további tagjai dr. Bihari Albertné, dr. Kührner Éva, Laskayné Szőlősi Katalin és Oláhné Gócza Krisztina lettek, póttagnak Krajnyák-Jávor Andreát választották. Az Ellenőrző Bizottság következő ciklusbeli elnöke Ignácz Lászlóné, a bizottság tagjai pedig Zselinszky Lászlóné és Hollósi Istvánné. Az új elnök Oláhné Gócza Krisztinát kérte fel az egyesület titkárának.

Az új vezetőség április 17-re hívta össze az első, a könyvtárosok világnapja alkalmából megtartott ünnepi közgyűlését. Oláhné Gócza Krisztina egyesületi titkár, az alkalom moderátora köszöntője után ismertette a napirendi pontokat, majd felkérte dr. Bihari Albertnét, a kitüntetésekre érkezett felterjesztések elbírálására felállított kuratórium titkárát, hogy ismertesse a bizottság döntését. Ezt követően sor került tehát a megyei szervezet által alapított könyvtáros kitüntetések átadására. A kitüntetési ceremóniát dr. Bihari Albertné kuratóriumi titkár vezette le. A 2008-as alapítású „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért”-díjat és a Csendes János Életmű-díjat minden évben azon aktív és nyugdíjas könyvtárosnak ítéli oda a kuratórium, akinek szakmai tevékenysége kimagasló és elismert, valamint, aki a kultúra közvetítéséhez és a könyvtáros szakma szolgáltatásainak fejlesztéséhez kiemelkedő módon járult hozzá a megyében.

A Csendes János Életmű-díjat idén Abonyiné Antal Anna nyugalmazott iskolai könyvtáros kapta. A kuratóriumi titkár felolvasta a beérkezett felterjesztést: laudációjában hosszan sorolta Abonyiné Antal Anna elévülhetetlen érdemeit az olvasás, a kultúra népszerűsítésére vonatkozóan a gyermekek körében, és munkássága azon mérföldköveit, melyekkel több évtizedes iskolai könyvtáros és pedagógus munkakörben elismertséget vívott ki magának a könyvtáros kollégák között. Könyvtárosi és pedagógusi munkája mellett szakmai előadásokon és képzéseken adta tovább iskolai könyvtárosi tapasztalatait és szaktudását. Nyugdíjba vonulása után is aktívan részt vesz több kulturális társaság és egyesület életében, szavalataival, felolvasásaival közvetít értékeket az ünnepi összejövetelek alkalmával. A másikhoz fordulás, az egymásra figyelés, a tehetségek gondozása és a kultúraközvetítés missziója aktív pályája lezárultával is tovább munkálkodik benne, szűkebb-tágabb környezete bátorító hívására és örömére.

A „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért”-díjat ebben az évben Laskayné Szőlősi Katalin, a nyíregyházi Jósa András Múzeum főkönyvtárosa vehette át. L. Szőlősi Katalin több mint két évtizede a múzeum szakkönyvtárának főkönyvtárosa. Munkájában példamutatóan precíz, igényessége, elhivatottsága szakmai professzionalizmussal is párosul. A múzeum tudományos kutatómunkájának megbízható háttérországát adja a rábízott gyűjtemény, de könyvtárosi feladatai ellátása mellett folyamatosan publikál, részt vesz a múzeum tudományos kiadványainak szerkesztésében, és végzi az intézmény tudományos munkatársai, kutatói publikációinak bibliográfiába gyűjtését is. A könyvtáros szakma iránti elkötelezettsége mellett fontosnak tartja a kultúra, a művelődés értékeinek megőrzését, ápolását, és ezek terjesztését közösségi kereteken belül is, tagja több megyei kulturális szervezetnek is. Könyvtártörténeti szempontból hiánypótló a Jósa András Múzeum szakkönyvtáráról szóló munkája. Szakmai munkájában kiemelkedő teljesítményt nyújt, mellyel nagymértékben hozzájárul a múzeumi könyvtár fejlesztéséhez, színvonalának emeléséhez; szellemi alkotásai, publikációi hiánypótló tudományos segédanyagok; szakmai elkötelezettségének bizonyítéka több mint két évtizedes munkája, mellyel őszinte elismertséget vívott ki magának szakmai körökben; és végül, de nem utolsósorban aktív, közösségszervező munkájának áldásos hatásait kollégáiként és munkatársaiként az egyesületi életben is élvezhetjük.

A díjazottaknak a kitüntetést Tomasovszki Anita könyvtárigazgató-elnök és dr. Bihari Albertné kuratóriumi elnök adta át. A köszönetnyilvánítások után pezsgős koccintással gratuláltak a jelenlévők a kitüntetett kollégáknak, majd egy rövid kávészünet következett.

Ezt követően Tomasovszki Anita elnök ismertette a 2023. évi munkatervet, melyet a jelenlévők további javaslatokkal bővítve elfogadtak.

Az ünnepi közgyűlés napirendjében tovább haladva két kisfilmet nézhettek meg az egyesületi tagok az „Akikre büszkék lehetünk” – díjazottjaink és a 70 éves a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár címmel. Az előbbi az elmúlt 15 év Csendes János Életmű-díjjal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért”-díjjal elismert könyvtáros kollégákról, a díjátadó ünnepségen készült felvételekből összeállított megható diasorozat, az utóbbi pedig a tavalyi évben a megyei könyvtár megnyitásának 70 éves évfordulójára készített videósorozat, mely a jelenlévők közül sokakban ébresztett kellemes emlékeket. A kisfilmek a megyei könyvtár YouTube csatornáján megtekinthetők.

Az ünnepi közgyűlés közös ebéddel, jóízű baráti beszélgetéssel zárult.

További információk és videoösszeállítás az eddigi díjazottakról a nyíregyházai Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár honlapján.

Kranyják-Jávor Andrea helyismereti könyvtáros,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezeti tag

Comments are closed.

Blog Home