Egyesületi újévi köszöntő a megújulás és a jókívánságok jegyében

Posted by Oros Sándor - január 7th, 2024

 

Az év végéhez közeledve azon kaptuk magunkat, hogy elmélkedtünk a 2023-ban történteken. Az ünnepre készülve és az ünnep alatt a számunkra igazán kivételes emberekre koncentráltunk és arra gondoltunk, mit tudunk adni azoknak, akiket nagyon szeretünk. Feltettük a kérdést, mi is a karácsony üzenete? A karácsony üzenete a szeretet, amiben a hála és a köszönet nyilvánul meg. A szeretetet gondozni kell, ápolni kell és törődni kell vele. A karácsony az összetartozás és a béke igazi ünnepe. Lehetőségünk van hálát adni a családunkért, a barátainkért, a hivatásunkért, a kollégáinkért, az egyesületünk tagjaiért, a mindennapokért és az életünk csodáiért. Együtt vagyunk azokkal, akiket teljes szívünkből szeretünk és nem feledkezzünk el soha azokról sem, akik támogatásra szorulnak. XVI. Benedek pápa szavait idézve: „Az advent gyönyörű feladata, hogy mindannyiunkban felébressze a jóság emlékét, és ezáltal megnyissa a remény kapuit. Az ünnep úgy lesz teljes, ha az ajándékok mellé oda tudjuk tenni a szívünket is, akkor adtunk igazi értéket és kincseket.”[1]

Hiszem, hogy mindennek rendelt ideje és helye van az életünkben és az útjaink mindig valamilyen okból visznek valamerre. Minden ember életében vannak könnyebb és nehezebb időszakok, hinni kell benne, hogy sikerül minden kihívást és nehézséget legyőzni és nagyon örülni annak, hogy sikerült. Ha esetleg valami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, amiatt se bánkódjunk, lesz még erre lehetőségünk jövőre is.

Őszintén mondhatom, hogy a 2023-as év a változások éve volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) életében és minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy ez a kijelentés a teljes ciklusra igaz legyen. Hálás vagyok az MKE új főtitkáráért, Istók Annaért és az új elnökségért. Egy olyan szakmai, szakértői csapattal dolgozhatok, akik mindannyian kiválóak a saját szakterületükön, elhivatottak és tenni szeretnének a szakmánk és az MKE jelenért és jövőéért. Nagy változásokat szeretnénk elérni és megvalósítani az MKE-ben. Az elmúlt félévben elindultunk a céljaink megvalósítása felé. Egy meghatározott és jól felépített munkaterv és stratégia mentén szeretnénk haladni, természetesen alkalmazkodva a felmerülő és adhoc jelleggel megjelenő kérdésekhez és feladatokhoz. Néhány példát emelnék ki, hogy milyen területeken kezdtük meg a szakmai munkánkat: szakmai munkabizottságok reformja, az MKE működési és pénzügyi stabilitásának elérése, az elérhető pályázatokon való részvétel, az MKE marketing és kommunikációs stratégiájának és tevékenységének megújítása, tagsági ösztönző program kidolgozása, az MKE éves rendezvényének a megújítása, kérdőíves igényfelmérés és helyzetértékelés indítása az MKE könyvtárszakmai és érdekvédelmi munkájával kapcsolatban, az aktuális trendeknek megfelelő szakmai rendezvények életre hívása stb.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége határozott véleménye szerint az egyesületi civil szakmai tevékenységünket akkor tudjuk még hatékonyabban végezni; a könyvtárügyért, a szakmánkért még eredményesebben akkor tudunk dolgozni, illetve elkészíteni az új egyesületi szakmai stratégiánkat, amennyiben feltárjuk az Egyesület jelenlegi helyzetét, elemezzük szakmai tevékenységét és egy konstruktív szakmai párbeszéd segítségével megvizsgáljuk a jelenbeli és jövőbeli egyesületi célokat, feladatokat és prioritásokat. Szeretnénk látni a tagság, a könyvtárszakmai közösség véleményét tevékenységünkről az MKE könyvtárszakmai és érdekvédelmi munkájával kapcsolatban, illetve szeretnénk feltérképezni, hogy milyen területen van szükség fejlesztésre, milyen prioritásokat javasolnak a kollégák és a tagtársak a 21. század kihívásai tükrében az MKE jelene és jövője szempontjából. Az MKE sikeres működésének elengedhetetlen feltétele az átláthatóság és a megbízhatóság. Szeretnénk az MKE tagságát és a könyvtárszakmai közösség tagjait még aktívabban és hatékonyabban bevonni szervezeti életünkbe és szakmai tevékenységünkbe. Véleményünk szerint a hatékony könyvtárszakmai együttműködés és közös szakmai tevékenység módot biztosíthat arra, hogy a hazai könyvtárak és könyvtárosok életét, az MKE jelenét és jövőjét még pozitívabb irányba tudjuk változtatni és fejleszteni. Fontosnak tartjuk, hogy minden jelenlegi és jövőbeli tagunk megtalálja a helyét és szerepét az MKE-ben és úgy érezze, hogy az idetartozás, a tagság plusz hozzáadott értéket jelent a szakmai és magánéletében egyaránt.

A fentiek tükrében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2023. november 6-án a 2023-2027-es ciklus szakmai tevékenységének minél hatékonyabbá tétele érdekében elindított egy kérdőíves igényfelmérést, amely december közepéig volt kitölthető. Az MKE jövőbeli munkáját a tagság és a szakmai közösség véleményével összhangban szeretnénk tervezni. A kérdőíves felmérés eredményét széles körben ismertetni fogjuk és ezen eredmények alapján tervezzük a jövőbeli rövid távú, közép távú és hosszú távú feladatokat és célokat. Szeretnénk majd a webmagazin hasábjain is beszámolni a kapott javaslatokról és összegzésről.

Mélyen hiszünk abban, hogy a teljes szakmával megvalósított szoros, hatékony együttműködés és közös szakmai tevékenység lehetőséget biztosít majd arra, hogy a hazai könyvtárak és könyvtárosok életét, az MKE tagjainak jelenét és jövőjét még pozitívabb irányba tudjuk változtatni és fejleszteni.

Az MKE Elnöksége ezúton kíván békés, boldog, eredményekben gazdag új évet. Kívánjuk, hogy a 2024-es esztendőben is a szeretet, a hála, az összefogás, a partnerség és az együtt gondolkodás jellemezze a mindennapjainkat a megújulás és a változások mentén. Várjuk Önöket sok szeretettel 2024-ben is a Könyvtárvilág webmagazin felületén szerzőként és olvasóként egyaránt!

 

Gerencsér Judit, az MKE elnöke

[1] Paksi Advent – gyertyagyújtás – https://www.telepaks.net/2023/12/11/paksi-advent-gyertyagyujtas-2/ (2024. január 1.)

 

Comments are closed.

Blog Home