INSPIRÁCIÓ – ELKÖTELEZŐDÉS – KÉPESSÉ TÉTEL – KAPCSOLATRENDSZER

Posted by Oros Sándor - szeptember 12th, 2023

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 54. vándorgyűlése – 2023. július 13.

Köszöntő beszéd

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr,

Polgármester Asszony,

Rektor Asszony,

Igazgató Asszony!

Tisztelt Szakmai Partnereink!

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Tagtársak!

Szerencsések vagyunk, hogy idén is egymás szemébe nézhetünk. Találkozásainkkor újraépítjük magunkat a másikon keresztül, de a másik is többé válik általunk. Ez a kölcsönösség hihetetlen erővel formálja beszélgetéseinket, hovatovább közösségeinket is. Életem során mindig fontos szerepet játszottak azok a beszélgetések, amelyek a vándorgyűlésekből nőttek ki. Olyan maradandó kapcsolódásokat sikerült ilyenkor kialakítanom, amelyek ma is jelen vannak az életemben, itt vannak körülöttem a Vértes Agoráján, éppen ezért boldogan térek vissza az idei vándorgyűlésre.

1969. június 27-28. között valósult meg az első vándorgyűlés Tatán, a Komárom Megyei Szervezet rendezésében, Az olvasó népért címmel. A bevezető előadást és a főreferátumokat Kovács Máté, Fábián Zoltán és Páldy Róbert tartották. A résztvevők száma 90 fő volt, a szakmai tanácskozást a vértesszőlősi ásatások és a szabadtéri múzeum megtekintése követte. 54 év után újra visszatérünk Komárom-Esztergom Vármegyébe, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Tatabányán tartja 54. Vándorgyűlését és milyen hálásak vagyunk ezért! A 2023. évi találkozót az MKE a TMJV József Attila Könyvtár, az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet, az Edutus Egyetem és Tatabánya Megyei Jogú Város partnerségével rendezi, közel 600 vendég részvételével.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a mostani vándorgyűlés programját is körültekintően alkotta meg. Évről évre fontos szempont, hogy a vándorgyűlés reflektáljon a világ könyvtári trendjeit hangoló jelenségekre. Az 54. vándorgyűlés témaválasztása az IFLA 2022. évi, dublini konferenciájának szempontjait kívánja tovább gondolni, ami az inspiráció, az elköteleződés, a képessé tétel és a kapcsolatrendszer fejlesztése. A könyvtárszakmai nemzetközi szervezetek jelenléte mindig is nagy szereppel bírt a nemzetközi kultúrpolitikai törekvések formálásában és ezek könyvtári területen történő alkalmazásában, hiszen a könyvtárak nem mellőzhetik a nemzetközi szervezetekkel való kooperációt. Fontos, hogy évről évre értelmezzük a nemzetközi trendeket, hiszen ekképp tudjuk megalkotni egyesületünk hazai és európai horizontját egyaránt. Az MKE olyan közösség, amely nem csak keretei közt, hanem azon túlnyúlóan is párbeszédeket folytat, hiszen csak nyitottságból következhet fejlődés.

Az idei vándorgyűlés hívószavai dialogikus fogalmak, amelyek erős szövetet alkotnak. Csak akkor tudunk kialakítani kapcsolatrendszert, ha képesek vagyunk elköteleződni. Az elköteleződésből inspiráció fakad, amely képessé tesz bennünket bármire, és ez végtelen energiával bír. Idén újra lehetőségünk lesz arra, hogy megéljük azokat az energiákat, amelyek a Magyar Könyvtárosok Egyesületének szövetében lakoznak. Jó látni, hogy ebben a szőttesben vannak olyan könyvtárak, amelyek képesek meghonosítani jógyakorlatokat, amelyek inspirálóan hatnak, és képessé tesznek bennünket új rendszerek kialakítására vagy meglévő rendszerek átalakítására.

A könyvtárnak elvitathatatlan szerepe van a teremtésben és az újrateremtésben, és ezt úgy valósítja meg, hogy reagál a kultúra és a kultúrafogyasztók kontextusaira. A könyvtár egyszerre hat a kultúra egészére és a kultúra fogyasztójára, ezért lényeges, hogy milyen hívószavakkal definiálja tevékenységét, és milyen kérdések mentén viszonyul a kultúra fogyasztójához.

Ezt meggondolva örömteli, hogy a tatabányai József Attila Könyvtárat az ökoszemlélet teszi otthonossá. Az intézmény elsők között hirdette meg zöld stratégiáját, ami 2010 óta sokakat inspirált arra, hogy korszerű könyvtári szolgáltatást teremtsenek. Ehhez az szükségeltetik, hogy újragondolják a felhasználói rétegek kulturális ellátásának hogyanját.

A megreformált működések összhangban állnak a fenntartható fejlődéssel, és olyan helyeket létesítenek, ahol az olvasó hosszabb-rövidebb ideig eltávolodhat a hétköznapok terheitől, többek közt az ökoszorongástól. Üdvözlendő még, hogy a tatabányai József Attila Könyvtár törekszik arra, hogy az olvasói tereken túl közösségeket is teremtsen, ahol javulhat és fejlődhet az emberek mentális hogyléte. A közösségteremtést mindennap áthatja és megtartja az innováció-vezérelt tudatosság, következésképpen biztonsággal feltételezem, hogy a tatabányaiak jelentős hányada megtapasztalta már a könyvtár értékteremtő munkájának gyümölcsét. Szükséges, hogy a társadalmat olyan emberek alkossák, akik családjukon kívül is tartoznak valahová, hiszen a közösségek vitálissá teszik azokat, akik alkotják és alakítják.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete olyan közösség, amely alapítása óta arra törekszik, hogy sokszínűségében képviselje a hozzá tartozó könyvtárakat és szakembereket. Egyesületünk eszközeivel, lehetőségeivel feltétlenül támogatja például a könyvtári terület fenntarthatóságot érintő törekvéseit. A mostani vándorgyűlés remélhetőleg jó lehetőséget kínál arra, hogy az inspiráció – elköteleződés – képessé tétel – kapcsolatrendszer fogalomegység viszonylatában lássuk a fenntarthatóságot. Úgy érzem, a vándorgyűlés során az eddigi jógyakorlatok megvitatása közben újakat is teremtünk, amelyek mindannyiunk épülésére szolgálnak. Azzal, hogy ezekben a napokban alkalmunk nyílik beszélgetni egymással, erősítjük önmagunkat, egymást, a szakmaiságot. Gazdagítjuk a vándorgyűlést, ami könyvtáros generációk találkozóhelye, az inspiráció, az elköteleződés, a képessé tétel eredete és a kapcsolatrendszer keletkezési helye 1969 óta. Az egyesület elnökeként a 2023-as vándorgyűlés sokkal nagyobb szerepet játszik az életemben, mint valaha, mert a találkozó napjaiban folytatott beszélgetésekből képet alkothatok arról, hogy milyen irányba fejlődjön az a közösség, amelyért felelős vagyok.

Köszönöm Szücsné Posztovics Ilonának, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesterének hozzájárulását ahhoz, hogy Tatabányán rendezhetjük idei vándorgyűlésünket. Köszönöm Mikolasek Zsófiának, a József Attila Könyvtár vezetőjének és munkatársainak, hogy áldozatos munkájuk lehetővé tette a vándorgyűlés megvalósulását. Köszönöm Némethné Dr. Gál Andreának, az Edutus Egyetem rektorának, hogy nyitott volt az MKE-vel és a József Attila Könyvtárral történő együttműködésre, támogatva ezzel rendezvényünk sikerét. Mindezen túl köszönöm Bencsik János, Komárom – Esztergom vármegye országgyűlési képviselőjének kitüntető figyelmét, amely erősíti az eseményünk fontosságát és kiemelt szakmai prioritását.

Hálásan köszönöm az MKE Elnökségének, szervezeteinek elhivatott és professzionális munkáját, amelyet a vándorgyűlés létrejöttéhez és megvalósulásához nyújtottak és nyújtanak. Köszönöm szakmai partnereink, kiállítónk és szponzoraink támogatását és évek óta tartó kitüntetett figyelmét rendezvényünk iránt.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket; köszönöm, hogy meghallgattak! Mindannyiunknak maradandó, élménydús, szakmai beszélgetésekkel teli vándorgyűlést kívánok!

Gerencsér Judit, az MKE elnöke

 

Comments are closed.

Blog Home