Korszerű technológiák, módszerek a restaurálás, állományvédelem területén – országos konferencia

Posted by Oros Sándor - július 10th, 2023

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által 2023. május 25-én Szegeden szervezett országos konferencia fókuszában a könyvtárak állományvédelmi kérdései, problémái, valamint azok megoldásának módjai álltak. A konferencia széleskörű érdeklődésre tartott számot, az ország távoli városaiból is részt vettek a könyvtárosok rajta.

Köszöntőjében Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója a konferencia tematikáját a következőkben határozta meg: állományvédelem, állományvédelmi lehetőségek, a muzeális dokumentumok restaurálása, valamint a pandémia alatti zárva tartás állományvédelemre gyakorolt hatása. Az igazgató röviden ismertette a Somogyi-könyvtár történetét, valamint kiemelte a jelenleg a könyvtárban folyó állományvédelmi munkát és intézkedéseket. A könyvtári állagmegőrzésre és karbantartásra a Gyűjteményi Osztály fordít figyelmet. A Somogyi Károly Emlékkönyvtár konzerválása folyamatos, három évente történik helyi állományvédelmi beavatkozás. A páratartalmat és a hőmérsékletet napi szinten figyelemmel kísérik. Az Emlékkönyvtárban őrzött dokumentumokra kiemelt figyelem hárul, az energiatakarékossági intézkedések erre a területre nem vonatkoznak. Nagy figyelmet fordítanak a biztonságra, a beázás és a tűzkár elleni védelemre. A vízelvezető csövek felújításra kerültek az állományvédelem miatt. A digitalizálás folyamatosan, tervszerűen zajlik.

 

Érdi Marianne, az OSZK Restauráló és Kötészeti Osztályának vezetője A muzeális dokumentumok állományvédelme a közkönyvtárakban restaurátor szemmel címmel tartott rendkívül informatív, részletes előadást, az alapoktól kezdve a szakismeretekig. Ismertette a könyvek eredeti kötésének jelentőségét. Megemlítette, hogy az OSZK kötéstechnikai adatbázis létrehozását tervezi, illetve a dokumentumok bibliográfiai leírása során a címleírás mellett kötéstechnikai leírást is meg kívánnak jeleníteni. Felsorolta az állományvédelem típusait: megelőző és helyreállító állományvédelem, valamint a digitalizálás. Ismertette a kötésanyagokat, ezen anyagok károsodási lehetőségeit és az ezekre adható megoldásokat. Ismertette a tintatípusokat, ezek összetételét és lehetséges károsító hatását. Egyéb károsító tényezőket is részletezett: fény, por, biológiai kártevők, emberi tevékenység, nedvesség, (ár)víz. A könyvek állományvédő raktári elhelyezésére és tárolására számos javaslatot adott, valamint felhívta a figyelmet a rossz tárolási mód lehetséges következményeire. Röviden ismertette a sikeres dokumentummentés feltételeit és módszereit. Bemutatta a könyv szerkezetét és az ennek megfelelő, állományvédő használati lehetőségeket (pl. alátámasztás). Megadta az állományvédő digitalizálás legfontosabb ismérveit a kimondottan fényérzékeny kéziratok esetében. Érdekes volt hallani, amire sokan talán nem gondolunk, hogy az energiaközlés (fény) akkor is tovább dolgozik az anyagban, ha nem látjuk, ha az eredeti energiaforrás már nincs jelen, és látszólag nem fejti ki tovább a hatását. Végezetül összegezte a muzeális dokumentumok tárolására vonatkozó optimális értékeket, amelyek a következők: hőmérséklet: 18-20 °C, páratartalom: 45-50 RH, megvilágítás: 50 lux, fényáram: 75 lumen / mikrowatt.

Horváth Diána, az OSZK Állományvédelmi és Restauráló Osztályának vezetője Az állományvédelem napi kérdéseiről című előadása a műtárgykölcsönzésről és a munkafolyamatok OSZK-ban megvalósult állományvédelmi átalakításáról szólt. Ez az előadás ott folytatódott, ahol Érdi Marianne-é zárult: az állományvédelem és a digitalizálás összefüggésével. Az előadó részletesen bemutatta azokat a károsító tényezőket, amelyek a digitalizálás során a dokumentum állapotromlását idézhetik elő: mozgatás, üveglap, erős fény, magas hőmérséklet és páratartalom. Ismertette a digitalizálás állományvédelmi munkafolyamatait (digitalizálás előtti állapotfelmérés és annak adatlapos rögzítése, a digitalizálási lehetőségek meghatározása, dokumentum-előkészítés, állományvédelmi tárlóba helyezés). Az adatlap a digitalizálás során végigkíséri a köteteket. A munkafolyamatokon belül részletesen elemezte a dokumentum-előkészítés lépéseit, valamint az állományvédelmi segédeszközcsomag tartalmát. A műtárgykölcsönzés a digitalizálásnál még körültekintőbb gondossággal és előkészítéssel történik. Előkészítő lépései a következők: állapotleírás és adatlapon történő adatfelvétel, a kiállítási feltételek meghatározása, előkészítés a kiállításra, csomagolás, műtárgyszállítás, kíséret, épületbiztonsági adatlap – ajánlás az épületjellemzők, biztonság, tűzvédelem, kiállítótér, műtárgykörnyezet, biztosítás feltüntetésével. Ismertette a műtárgyszállítás eszközeit (ütésálló, vízálló, tűzálló szállítóeszközök, klimatizált faládák). A kiállítási környezet kialakításánál a megfelelő hőmérsékletre, a páratartalomra és a fényre hívta fel a figyelmet, valamint azon tényező figyelembevételének fontosságára, hogy mivel zárjuk össze a műtárgyat a kiállításon. Összefoglalásában a szoros együttműködés, az összehangolt munkafolyamatok, a megelőző állományvédelem, az állományvédelmi szakemberek és állományvédelmi ismeretek fontosságára mutatott rá.

Hajdu Zsófia Edit, a Pre-Con Restaurátor Kft. ügyvezetője Gyakorlati tudnivalók az állományvédelem köréből – esetleírások címmel tartott illusztrációban gazdag előadást. Az állományvédelem három típusát különböztette meg: az egyedi restaurálást, a muzeális gyűjtemény helyszíni állományvédelmét, valamint a tömeges állományvédelmet, mentést és fertőtlenítést. Nem egyszer sokkoló fényképek segítségével mutatta meg az elhanyagolt körülmények között tárolt dokumentumok rémisztő állapotát, valamint az állományvédelmi szakembereknek a heroikus munkáját.

A délutáni workshop egyidejűleg két csoportban, két helyszínen zajlott. A megyei könyvtárban a Somogyi Károly Emlékkönyvtárat Horniczky Anikó mutatta be. A gyűjtemény történetét ismertette, valamint az utóbbi évek kiemelkedő restaurálásairól is beszélt. Az SZTE Klebelsberg Kunó Könyvtárban pedig a Régi Könyvek Tárában Farkas Katalin gyűjteményvezető kalauzolta a résztvevőket. A gyűjtemény részletes bemutatása után kitért arra is, hogy a fokozottabb állományvédelem miatt 2023. április 3-ától zárt lett a gyűjtemény, most már csak kutatók és látogatócsoportok lehetnek a teremben. A muzeális gyűjtemény az utóbbi időben két gyűjteménnyel gyarapodott: Prehoffer István állatorvos magángyűjteményével és Shvoy Kálmán (1881-1971) altábornagy, országgyűlési képviselő, a Magyar Labdarúgó-szövetség volt elnöke hagyatékából származó 12.672 fényképpel.

Mindkét helyszínen könyvkötészeti bemutató zárta a konferenciát.

Forgács Hajnalka, Országgyűlési Könyvtár

 

 

Comments are closed.

Blog Home