Hírek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete háza tájáról

Posted by Oros Sándor - május 1st, 2023

Fotó: Vajda Henrik

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2023. március 6-án megtartotta beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlését a Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtárában.

A 2022-es évről Mennyeiné Várszegi Judit elnök tartott szakmai beszámolót, amit Antaliné Hujter Szilvia titkár pénzügyi beszámolója követett, végül az Ellenőrző Bizottság jelentése hangzott el. A beszámolókat a tagság egyhangúlag elfogadta. Ezután a leköszönő, elnöki posztot már nem vállaló Mennyeiné Várszegi Judit képes összefoglalójában áttekintette az elnökségének nyolc éve alatt történt eseményeket.

A Választási  Bizottság elnöke beszámolt a választás előkészítéséről, majd sor került az új vezetőség megválasztására.

Elnök: Szalainé Bodor Edit

Vezetőségi tagok:

Csizmadia Tünde

Károly Nóra

Mennyeiné Várszegi Judit

Sándor Tibor

Szüts Etele

Ellenőrző Bizottság elnöke: Bazsóné Megyes Klára

Ellenőrző Bizottsági tagok:

Antaliné Hujter Szilvia

Sebestyénné Majchrowska Ewa

A taggyűlést szakmai program követte. Dr. Baráth Attila, a Körmendi Járásbíróság elnöke Egy bíró kutatási élményei című élvezetes előadásából megtudhattuk, hogyan ejti rabul a kutatás varázsa a száraz tényekkel dolgozó szakembert. Baráth Attila Élő kövek. Emlékek a Körmendi Járásbíróság múltjából című kötete 2015-ben jelent meg, a járásbíróság építésének 100 éves évfordulója alkalmából. A kutatás folyamatát bemutató érdekes és látványos előadás után egy rövid kisfilm segítségével betekintést nyertünk az építési dokumentációk tartalmába. Az építési vállalkozók 1913. március 8-án kelt építési engedély kérvénye után 1914. június 30-án már átadták az épületet kifűtve, ahogy azt előírták. A versenytárgyalási hirdetmény többek között arról is rendelkezett, miszerint csak magyar honos iparos vehet részt a munkálatokban, csak hazai gyártmányú termékeket használhatnak fel az építkezés során. Az épületről készült külső és belső felvételek segítségével meglátogattuk a ma is eredeti funkciójában működő hivatalt.

A rendezvényünk technikai és infrastrukturális hátterét a Könyvtári Intézet igazgatója, Szüts Etele és munkatársai biztosították. Szakavatott tájékoztatást kaptunk a Könyvtári Intézet sokrétű munkájáról, a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban folyó tevékenységről. Az olvasóteremben Fazokas Eszter osztályvezető kalauzolt és tájékoztatott bennünket a kutatási tevékenységükről. Ezúton is köszönetet mondunk a kedves fogadtatásért!

Záró programként megtekintettük az Országos Széchényi Könyvtár Esszencia című állandó kiállítását az egyik kurátor, Sudár Annamária sodró lendületű vezetésével, aki megismertette velünk a rendezői koncepciót, beavatott minket az előkészítő munkafolyamatokba, megtudtuk, mi, miért került kiemelésre a tematikában. Bizton állíthatjuk, hogy Annamáriának köszönhetően egészen más szemmel tekintettünk a dokumentumokra, installációkra, mintha magunk fedeztük volna fel a tárlat kincseit.

Mennyeiné Várszegi Judit, a HKSZ vezetőségi tagja

Comments are closed.

Blog Home