„Inspiráció – Elköteleződés – Képessé tétel – Kapcsolatrendszer” – Beszámoló a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció szervezésében megtartott közös programról az MKE 54. Vándorgyűlésén

Posted by Oros Sándor - szeptember 12th, 2023

Tatabánya modern könyvtárépülete 2021 májusában került az olvasók birtokába, és azóta a könyvtár működése “az együtt, a közösség, a nyitottság, a szakmaiság, a fenntarthatóság és az innováció” alapgondolatai köré fonódott.

Ebbe az inspiráló közegbe jól beilleszkedett a két szekció közös munkája.

Moderátorként, Haszonné Kiss Katalin, a Közkönyvtári Egylet elnöke mutatta be előadóinkat, és a szekcióülés témáit.

Az első előadó Gyenes Zsuzsa közösségfejlesztő volt a Közösségfejlesztők Egyesületétől, aki A művelődő egyéntől a tanuló és cselekvő közösségig c. előadásában a közösségi alapú szolgáltatás koncepcióját mutatta be.

A “Mesezengő daloló városka” valóban megszólalt Zsuzsa által, és így egy mese segítségével kezdte megosztani tapasztalatait.

Az egyik Tas városka 2019-20. évi közösségi felmérése, a másik pedig az Újpalotán 2013 – 2015 között zajló közösségi tervezés bemutatása volt.

A folyamat sikeres működéséhez hozzátartozik a tér, a találkozás, a beszélgetés és a társas lét. Először a személyes beszélgetés segít abban, hogy megismerjük, mi az elképzelés a probléma megoldásáról, és hogyan tudna részt venni a megoldásban a közösség tagja. Ezt követi a közös beszélgetés, amelyben kiderül a közös szándék, amelyben kellő aktivitással és nyitottsággal haladhatnak a megoldás felé.

Felsorolásra került a Szépkorúakért a Hegyvidéken 2014-16 között zajló program, melynek helyszíne a könyvtár volt.

A közösségi alapú szolgáltatás az igények és a szükségletek kielégítésének az a módja, amely működik, vagyis helyben van, személyes ill. közösségi szükségletekre és erőforrásokra épít, a helyi lakosokkal partneri viszonyban. A könyvtár intézményére fókuszálva úgy ad teret egy közösségi programnak és legfőképp a programot megelőző folyamatnak, hogy annak nem igénybe vevői, hanem alkotó közreműködői a „látogatók”, a könyvtáros pedig a folyamat támogatójává válik.

Gyenes Zsuzsa

Komló-Szabó Ágnes, az egri Bródy Sándor Könyvtár hálózati csoportvezetője folytatta tovább gyakorlati tapasztalatokra építő előadásával a délelőtti programunkat.

Az előadás a könyvtár és a pozitív élmény fogalmát kapcsolta össze. A címe: Élménykönyvtár – újítás és tapasztalat a könyvtárosi munkában és attitűdben.

Az élmény és a könyvtár fogalmának értelmezése után az “élménykönyvtár” alapvető alkotórészeinek felsorolásával öltött formát, melyek a mesék, az irodalmi szövegek, a játékok, a beszélgetések, történetek, és könyvtáros személyisége. A csodatévő eszköz, maga a könyvtáros.

“…a csodával pedig azok a könyvtárosok élnek, akik nemcsak látják a lehetségest, hanem élik is azt, azaz a könyvtárosi munka során épp a saját személyiségük segítségével találják meg a lehetségeshez, megvalósuláshoz vezető utat.”

Az idézet az Élménykönyvtár: inspiráció, innováció, jó gyakorlatok könyvtárosoknak című módszertani kiadványból származik, melynek szerzői Luzsi Margó és Komló-Szabó Ágnes, a könyvet Igor Lazin illusztrálta (2022).

A két szerző “PÁRBAN” alkot egy egészet a mese/történetmondásban, és felolvasás/játékban. A folyamatos építkezés eredményeként 2021 tavaszától az e-learning továbbképzéstől eljutottak az OSZK/Könyvtári Intézet által engedélyezett akkreditált képzésig, mely 2023 őszén indul „Élménykönyvtár – tapasztalat és újítás a könyvtáros munkájában, személyes és közösségi kapcsolatrendszerében” címmel.

A képzés segítségével a hallgatók megismerhetik, hogy hogyan lehet inspiratívan, jól használni a tapasztalatokat, újításokat, önismeretet, kreativitást, kapcsolatokat, kapcsolódásokat, meséket, kortárs irodalmi alkotásokat.

Az előadás üzenete az volt, hogy az élménykönyvtár szemléletének mennyire központi eleme, hogy könyvtárhasználó és könyvtáros egyaránt érezze jól magát a könyvtárban.

Komló-Szabó Ágnes

A következő előadást Suller Ildikó, a gyermekrészleg vezetője tartotta „Szivü(n)kben szép zöld tüzek égnek” – Bemutatkozik a TMJV József Attila Könyvtár gyermekrészlege címmel.

Betekintést kaphattunk arról, hogy milyen pezsgő gyermekkönyvtári élet zajlik a könyvtárosok kreatív irányításával. A gyermekek minden korosztálya megtalálhatja azt a programot, amely az érdeklődési körébe tartozik.

 • A JAMóKa Baba-mama klub havonta tartja összejöveteleit, de nagy sikere volt Dr.Józsa Éva interaktív, zenés bábelőadásának is, melynek címe „Ki kopog?”.
 • A könyvtár környezetében 8 óvoda található, ahonnan változatos meseprogramokkal várják a gyerekeket. Találkozhattak Vadadi Adriennel, Telegdi Ágnessel és a könyvtár vezetőjével, Mikolasek Zsófiával.
 • A Fergeteges meseestek!-en kívül a Népmese Hetén a mese és néptánckedvelőket is várták, ahol palóc, csángó viseletbemutatót is tartottak. Nagy siker volt az innovatív, kartondobozokból készült Autósmozi apróságoknak! c. rendezvény, ahol a kuflikról szóló történetet láthatták.
 • Szakmai konferenciát is szerveztek a Népmese Napja alkalmából, Őrizd a lángot! címmel.
 • 14 általános iskola gyerekei is változatos foglalkozásokon vehettek részt. Mesekarnevált rendeztek 2018 óta már 3 alkalommal, a Mesesarokban vendég pedagógusok meséltek, tematikus napokat rendeztek pl.: Gurulós nap, Csajos nap, Medvenap.
 • A Szöszmötölő kézműves foglalkozások az aktuális ünnepeken kívül a szünidőben is alkotásra hívták és hívják a gyerekeket. A Zöldkönyvtár gondolatához méltóan az újrahasznosítás jegyében alkotnak.
 • A családi programot gazdagította az Adventi könyvnyitogató, amelyben a látogatók meséltek vagy osztották meg ünnepi élményeiket.
 • A Mesével hangoló, olyan zenei sorozat volt, amely ráhangolta a gyerekeket a klasszikus zenére.
 • A nyári időszak itt sem telhet el táborok nélkül. Olvasótáborokat és Zöld táborokat is szerveztek, amelyben a “Gyalogbékák” kirándulásokon, találkozókon vehettek részt.
 • Az Olvasópályázatok olvasásra ösztönöznek és a Rímfaragóban verseket is alkothatnak. Író-olvasó találkozókat tartottak például Kovács Attilával és Wéber Anikóval. A Mentsük meg Glóbit! a Zöldkönyvtárhoz kapcsolódó esemény volt, Szerencsi Edinával.
 • A Kisgyermeknevelők segédkönyvei ajánlójegyzék célja, hogy összegyűjtse a József Attila Megyei és Városi Könyvtár állományában fellelhető, az anyanyelvi nevelés, mozgásnevelés, alkotótevékenység és az ének-zene témakörét érintő köteteket a 0-3 éves korosztályú csecsemőkkel, kisgyermekekkel foglalkozó kisgyermeknevelők számára.

2023-ban a könyvtár elnyerte a Családbarát Könyvtár címet.

Suller Ildikó

Ezután rövid beszélgetés zajlott a Könyvtárellátó szolgáltatásairól, mely főként az iskolai könyvtárak tankönyvbeszerzési keretének előnyösebb felhasználását taglalta.

A délután egy izgalmas foglalkozással kezdődött – a Békés Pál: Lomtalanítás a Fehérlófia utcában – drámapedagógiai foglalkozáson nagy lelkesedéssel vettünk részt.

A könyv ismertetése:

“Békés Pál ebben a kis elbeszélésben a régi bérházak lassan-lassan eltűnőben lévő világát idézi fel jól ismert, gördülékeny és olvasmányos, mesélő stílusával, szürrealisztikus elemekkel színezve. A történetben a lomtalanítás során kiderül, hogy igaz lehet a mondás, miszerint az “Egyik ember szemete a másik ember kincse.” És ezt egy könnyen szállóigévé rögzülő mondat is alátámasztja: “Jó lesz az még valamire!” A mesében központba kerül végül egy gyönyörű, árválkodó fél tálca, mely mindenki figyelmét elkerüli, a nyugdíjas borzét kivéve. És ez a különös, zárkózott öregúr végül megtanít minket, hogy a tárgyaknak a vitathatatlan, praktikus funkciójuk mellett van egy másik, legalább annyira fontos tulajdonságuk is: az, amit a tárgyak lelkének szoktunk nevezni. Ez magába foglalja egy tárgy múltját, szépségét, történetét.”

Mikolasek Zsófiával, a könyvtár igazgatójával eljutottunk a Fehérlófia utcába. Mondhatjuk, hogy a kollégák fantáziája határtalan volt. Laktunk a földszinten és az emeleten, választottunk különös családneveket, mint például Gombáék, Királyék, Napraforgóék stb., és mi is lomtalanítottunk. De rajzoltunk szép házfalat, udvart, és utcaképet. Mi is találtunk új lehetőségeket a mások által haszontalannak vélt tárgyakban. Még a zsémbes “szomszédunk Zsófi” is, aki ebben a szerepben résztvevője, és egyben drámapedagógusként irányítója is volt a játéknak.

Nagyon jól éreztük magunkat új szerepünkben, és a közös játékban.

Drámajáték

A vándorgyűlés mindig jó alkalom arra, hogy új ötleteket és tapasztalatokat gyűjtsünk kollégáink értékes munkáiból.

Az idei vándorgyűlés a fenntarthatóság jegyében zajlott. A nemzetközi zöldkönyvtári díjjal rendelkező tatabányai József Attila Könyvtár a dekoráció elkészítésekor is ezt tartotta szem előtt. A gyermekkönyvtár kreatív munkatársai különleges, színes, könyves dekorelemeket alkottak az elmúlt hetekben. Régi könyvekből, papírokból készült virággal, kaspóval, fával találkozhattunk az egyes helyszíneken.

 

Dekoráció az újrahasznosítás jegyében

Végül a záró plenáris ülésen a többi szekcióhoz hasonlóan a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció közös programjának kivonatát ismertette moderátorunk, Haszonné Kiss Katalin.

Összegzés:

A szekció résztvevőit Gyenes Zsuzsa (Közösségfejlesztők Egyesülete) előadása megerősítette abban, hogy a közösségi alapú szolgáltatások létfontosságúak a közösségek számára, egyenrangú partneri viszonyt feltételezve.

Az Élménykönyvtár egyik szerzője, Komló-Szabó Ágnes csodatévő eszköznek nevezte a könyvtáros személyiségét, aki akkor tudja betölteni ezt a szerepet, ha jól érzi magát a könyvtárban. Hogy hogyan tudja jól érezni magát a könyvtáros, azt a sokszínű tevékenységet végző tatabányai könyvtár gyermekkönyvtárosa, Suller Ildikó bemutatójából ismerhettük meg. Élmény a könyvtár, mondhatják azok a könyvtárosok, akik a drámapedagógiai foglalkozáson részt vehettek, melyet Mikolasek Zsófia vezetett.

Merjünk kreatívak lenni, ismerjük fel, mennyire inspirálóak tudunk lenni saját környezetünk számára, és hogy ebben mekkora feladata és felelőssége van a könyvtárosok közösségének.

Haszonné Kiss Katalin, Közkönyvtári Egylet elnöke összegzése

További infók és képek találhatóak a Gyermekkönyvtáros Szekció honlapján.

Karakasné Kőszegi Katalin, FSZEK, a Gyermekkönyvtáros Szekció vezetőségi tagja

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home